SKKN SINH 6 cau tao trong cua thuc vat 2016

skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sinh học 6

skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sinh học 6
... Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật hội kiến thức với cảm giác thú vị, phấn khởi khơng q s ức từ h ọc sinh hứng thú tích cực học mơn Sinh học dẫn đến hiệu qủa ... ạy mơn Sinh học trường trung học sở tạo hứng thú cho tiết học có k ết cao Các nhà khoa học nghiên cứu cho việc giảng d ạy ph ải gây h ứng thú cho học sinh mà hình thành nhân cách cho học sinh Chính ... hỏi SGK học sinh khác bổ sung cần Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 12 Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật GV: kiểm tra 13 học sinh cho học sinh rút...
 • 17
 • 138
 • 0

Đề tài Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thực vật sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 6

Đề tài Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thực vật sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 6
... Bình Đề tài: Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật chống thái độ dễ dàng, nghiêm khắc làm giảm tích cực học sinh * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị Tìm tòi mẫu vật Giáo viên cho học sinh ... mái cho lớp học, làm cho học sinh thích thú đến lớp, phải mong đợi đến tiết học môn Sinh học Bùi Thị Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình Đề tài: Tạo hứng thú cho học sinh dạy ... Bình Đề tài: Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật tìm kiến thức phận thân non giúp em hứng thú xuất tranh luận phát biểu ý kiến * Kỹ hoạt động nhóm sử dụng câu hỏi gợi ý cho học sinh...
 • 15
 • 1,057
 • 4

SKKN Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật

SKKN Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật
... trường trung học sở tạo hứng thú cho tiết học cĩ kết cao Các nhà khoa học nghiên cứu cho việc giảng dạy phải gây hứng thú cho học sinh mà cịn hình thành nhân cách cho học sinh Chính việc đổi ... kiện dạy học cụ thể: cách tổ chức cho học sinh hoạt động để lĩnh hội kiến thức lựa chọn phối hợp phương pháp dạy học cách hợp lí III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC DẠNG BÀI CẤU TẠO TRONG CỦA THỰC VẬT ... thức Sinh học phong phú, kiểu đa dạng, học sinh nghiên cứu thực vật từ tế bào thực vật đến cấu tạo ngồi quan rễ thân hoa qủa hạt Các em thường gặp khĩ khăn dạng cấu tạo thực vật Ví dụ Cấu tạo...
 • 19
 • 338
 • 2

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 67 SGK Sinh 6: Cấu tạo trong của phiến lá

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 67 SGK Sinh 6: Cấu tạo trong của phiến lá
... khoang chứa không khí bên phiến lá, nên thuận tiện cho việc trao đổi khí thoát nước Bài 4: (trang 67 SGK Sinh 6) Vì nhiều loại lá, mặt có màu sẫm mặt ? Đáp án hướng dẫn giải 4: Phần lớn loại có ... thẳng đứng, mặt nhận ánh sáng mặt trời nhau, nên lục lạp phân bố mặt Bài tiếp: Giải 1,2,3 trang 70; Bài 1,2,3 trang 72 SGK Sinh 6: Quang hợp ... trời chiếu xuống mặt nhiều Bài 5: (trang 67 SGK Sinh 6) Hãy tìm ví dụ vài loại có hai mặt màu không khác nhau, cách mọc có khác với cách mọc đa số loại ? Đáp án hướng dẫn giải 5: Một số loại có màu...
 • 2
 • 218
 • 0

Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thực vật_SKKN sinh học 6

Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thực vật_SKKN sinh học 6
... giảng dạy phải gây hứng thú cho học sinh mà hình thành nhân cách cho học sinh Chính việc đổi phương pháp cần thiết tạo cho học sinh lĩnh hội kiến thức cách tích cực, tự giác tư sáng tạo học tập Các ... Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật * Giới thiệu: Vì tự chế tạo chất dinh dưỡng cho cây? Để hiểu rõ điều ta tìm hiểu cấu tạo phiến * GV: cho học sinh đọc thông tin để biết cấu ... Hòa Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật chống thái độ dễ dàng, nghiêm khắc làm giảm tích cực học sinh * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị Tìm tòi mẫu vật Giáo viên cho học sinh trả...
 • 15
 • 374
 • 2

Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON pptx

Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON pptx
... HS ghi phần cấu tạo chức phận thân non vào tập kẻ sẵn nhà GV hướng dẫn, HS sinh thảo luận ghi phần chức HS ghi phần cấu tạo thân non ( trang 49 ) Hoạt động : So sánh cấu tạo thân non với miền ... động : Tìm hiểu cấu tạo thân non Phần non tất loại phần thân, cành, chúng có màu xanh lục GV : Treo tranh 15.1 SGK, đồng thời cho HS quan sát mẫu vật kính hiển vi ? Cấu tạo thân non nào? Chúng ... phần kết luận Củng cố : - Thân non gồm phần ? - Vỏ gồm phận nào? Cấu tạo sao, chức biểu bì, thịt vỏ - Có loại mạch, chức ? ruột có chức ? Nhận xét, hướng dẫn học nhà : Về học bài, vẽ hình, thích...
 • 3
 • 461
 • 1

Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA LÁ pps

Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA LÁ pps
... Viên Hoạt động Học Sinh Hoạt động : Tìm hiểu cấu tạo chức biểu bì - HS đọc thông tin quan sát tranh hình Biểu bì : 20.1, xác định cấu tạo phiến gồm phần : Biểu bì, thịt lá, gân - HS tiếp tục quan ... chúng - Lớp tế bào thịt có cấu tạo phù hợp với chức chế tạo chất hữu - Lớp phù hợp với chức chứa lỗ khí trao đổi khí - Lớp thảo luận - GV nhận xét, củng cố, giúp HS hoàn thiện kiến thức - Các ... chứa nhiều lục lạp - Lớp tế bào phía có cấu tạo phù hợp với chức thu nhận ánh sáng, chế tạo chất hữu - Lớp phía chứa lỗ khí trao đổi khí Hoạt động : tìm hiểu cấu tạo chức gân - HS đọc thông tin...
 • 6
 • 284
 • 0

Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON pdf

Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON pdf
... trình bày cấu - GV gọi HS lên bảng tranh trình bày tạo thân non cấu tạo thân non - Cả lớp theo dõi bạn trình bày -> nhận + Tìm hiểu cấu tạo phù hợp với chức xét, bổ sung phận thân non - Các nhóm ... nhận xét bổ sung *Tiểu kết - Thân non cấu tạo gồm phần: Vỏ - trụ  Vỏ : BB - Thịt vỏ - BB : bảo vệ phận bên - Thịt vỏ : dự trữ tham gia quang hợp  Trụ : bó mạch - ruột - Các bó mạch : + Mạch ... luận - GV treo bảng phụ hoàn thành bảng SGK/49 - GV thông báo đáp án - Đại diện nhóm lên trình bày kết => Thân non cấu tạo để phù bảng phụ Các nhóm khác theo hợp với chức phận ? dõi, bổ sung -> ...
 • 4
 • 432
 • 1

Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ ppt

Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ ppt
... lượng ánh sáng, chế tạo chất dinh dưỡng cho *Gân : Gân gồm bó mạch có chức vận chuyển chất IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS đọc phần kết luận SGK - Cấu tạo phiến gồm phần ? Chức phần ? - Cấu tạo ... luận nhóm: - ại diện nhóm trình bày kết nhóm khác nhận xét , bổ sung + TB thịt hai phía chứa nhiều lục lạp giúp cho phiến thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cho + Lớp TB thịt phía cấu tạo phù ... hợp với chức : chế tạo chất +GV nhận xét phần trả lời nhóm hữu lớp TB thịt phía có cấu chốt lại kiến thức tạo phù hợp với chức - GV cho HS rút kết luận chứa trao đổi khí - Tại nhiều loại mặt...
 • 5
 • 479
 • 4

Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON ppsx

Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON ppsx
... trình bày cấu - GV gọi HS lên bảng tranh trình bày tạo thân non cấu tạo thân non - Cả lớp theo dõi bạn trình bày -> nhận + Tìm hiểu cấu tạo phù hợp với chức xét, bổ sung phận thân non - Các nhóm ... nhận xét bổ sung *Tiểu kết - Thân non cấu tạo gồm phần: Vỏ - trụ  Vỏ : BB - Thịt vỏ - BB : bảo vệ phận bên - Thịt vỏ : dự trữ tham gia quang hợp  Trụ : bó mạch - ruột - Các bó mạch : + Mạch ... luận - GV treo bảng phụ hoàn thành bảng SGK/49 - GV thông báo đáp án - Đại diện nhóm lên trình bày kết => Thân non cấu tạo để phù bảng phụ Các nhóm khác theo hợp với chức phận ? dõi, bổ sung -> ...
 • 4
 • 224
 • 2

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 cấu tạo trong của thân non

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 cấu tạo trong của thân non
... 13: cấu tạo thân Bài 13: cấu tạo thân Thân đứng Thân gỗ Thân cột Thân cỏ Các loại thân Thân leo Thân Thân quấn Tua Bài 13: cấu tạo thân Cấu tạo thân Các loại thân Cây chuối thuộc loại thân ... dạng thân chính: thân đứng, thân bò, thân leo Trong thân đứng gồm có thân cột, thân cỏ, thân gỗ Bài 13: cấu tạo thân Cấu tạo thân Các loại thân  Đặc điểm dạng thân gì? Bài 13: cấu tạo thân Thân ... coi thân phụ Bài 13: cấu tạo thân cấu tạo thân Vị trí chồi thân cành? Đầu cành, đầu thân Bài 13: cấu tạo thân cấu tạo thân Vị trí chồi nách? - Ở nách - Dọc thân cành Bài 13: cấu tạo thân cấu tạo...
 • 32
 • 517
 • 0

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 cấu tạo trong của thân non

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 cấu tạo trong của thân non
... mui khoỏng D tr II So sánh cấu tạo thân non miền hút rễ Cấu tạo miền hút rễ Cấu tạo thân non Tìm điểm giống khác cấu tạo thân non cấu tạo miền hút rễ Cấu tạo rễ (miền hút) Vỏ Biểu bì - lông hút ... khoáng Gồm tế bào có vách mỏng Chứa chất dự trữ Cấu tạo thân non Thõn non Tr gia Bo v Tht v V Biu bỡ Bo v, tng hp CHC Bú mch Rut Mch rõy Dn CHC Mch g Dn nc, mui khoỏng D tr II So sánh cấu tạo thân ... 15 Cấu tạo thân non Cấu tạo thân non gồm phận nào? Biểu bì Thịt vỏ Vỏ Mạch rây Mạch gỗ Ruột Trụ - Vỏ Biểu bì Thịt vỏ -Trụ Một vòng bó mạch Mạch rây Mạch gỗ Ruột Trao đổi nhóm hoàn thành bảng: Cấu...
 • 15
 • 199
 • 0

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 cấu tạo trong của phiến lá (1)

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 cấu tạo trong của phiến lá (1)
... bó mạch Khoang chứa khơng khí Tế bào biểu bì mặt Lỗ khí Sơ đồ cấu tạo phiến CÁC BỘ PHẬN CỦA PHIẾN LÁ BiĨu b× thÞt l¸ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CHỨC NĂNG - Tế bào suốt, xếp s¸t vá phÝa ngồi dày - Cã nhiều ... h÷u c¬ nước - Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu - Bảo vệ cho ánh sáng xun qua 1 Học làm 20 Đọc trước “Em có biết” Chuẩn bị “Quang Hợp” a Đọc trước thí nghiệm Sách giáo khoa b Chất khí trì ... Biểu bì mặt Lỗ khí đóng Lỗ khí mở Tiết 23 - Bài 20 CÁC BỘ PHẬN CỦA PHIẾN LÁ BiĨu b× Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO + Tế bào suốt, xếp s¸t nhau, vá phÝa ngồi dày +Cã nhiỊu lç...
 • 33
 • 187
 • 0

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 cấu tạo trong của phiến lá (2)

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 cấu tạo trong của phiến lá (2)
... bào thòt có cấu tạo Lớ tế bào thòt có cấu tạo phù hợp với p vớc năng o phù hợ chứi chức chế tạ chấ hữu đổi ? chứat trao cho khí ? Cấu tạo phiến gồm: biểu bì, thòt gân 1/Biểu bì: 2/Thòt lá: - Các ... chế tạo chất hữu cho - Lớp tế bào thòt phía : chứa trao đổi khí 3/Gân lá: G©n l¸ Xác đònh vò trí gân hình vẽ ? G©n l¸ Mạch rây Mạch gỗ Gâ c năn m có gâ phậ ? Chứn gồg củanhữnglá n ? Cấu tạo phiến ... mà không tập trung mặt ? Cấu tạo phiến gồm: biểu bì, thòt gân 1/Biểu bì: - Là lớp tế bào có vách phía dày, xếp sát có chức bảo vệ phiến - Lớp tế bào không màu, suốt ánh sáng chiếu vào tế bào -...
 • 27
 • 211
 • 0

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo trong của thân non

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo trong của thân non
... sánh cấu tạo thân non rễ Đáp án hướng dẫn giải 2: Cấu tạo rễ Giống Cấu tạo thân Biểu bì Vỏ———-> Thịt vỏ Mạch rây Trụ giữa— Ruột Khác – Biểu bì: gồm lớp tế bào hình đa giác – Biểu bì: gồm lớp tế...
 • 2
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: soạn sinh bài cấu tạo trong của cá chépsoạn sinh bài cấu tạo trong của thỏsoạn sinh bài cấu tạo trong của thằn lằntiết 6 cấu tạo tế bào thực vậtthực hành quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ sinh học 7cấu tạo trong của phiến lá sinh học 6giao an mau bai cau tao trong cua phien la sinh hoc lop 6soạn bài 15 cấu tạo trong của thân non cho học sinh lớp 6soạn bài 15 tiết15 cấu tạo trong của thân non cho học sinh lớp 6cấu tạo trong của thân non sinh học lớp 6sinh học 6 bài cấu tạo trong của thân nongiáo án sinh học lớp 6 bài 20 cấu tạo trong của phiến lá pdfsoan sinh hoc lop 6 bai 20 cau tao trong cua phien lagiáo án sinh học lớp 7 bài 36 thực hành quan sát cấu tạo trong của ếch đồng pptsinh học 7 bài 37 thực hành quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ potxVấn đề sử dụng hàng hóa công không hiệu quả tại biển cần giờ TP HCMthông tin bất cân xứng trong thị trường thực phẩm chức năngtác động ngoại vi tiêu cực của việc đánh bắt thủy hải sản bằng thuốc nổ trên biểnNghiên cứu ảnh hưởng của phân Urê đến sự biến động về thành phần loài Ve giáp thuộc bộ Oribatida (Acari Oribatida) ở đất trồng cây cải củ tại vườn Sinh học Khoa Sinh – KTNN, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (LV tốt nghiệp)Thành phần và cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari Oribatida) ở đai cao khí hậu 1200m Vườn quốc gia Ba Vì, Thành phố Hà Nội (LV tốt nghiệp)Gia công mỹ phẩm thành phố Hồ Chí MinhGia công mỹ phẩm thành phố hồ chí minhQuan điểm, mục tiêu của việc đảm bảo thực hiện tốt chính sách đối ngoại về tôn giáo, dân tộc ở Tây Nam Bộ đên 2020Xây dựng và phát triển văn hoá công sở tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dươngQuản trị nhân lực tại công ty công ty bất động sản viettelQuản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóaPhát triển nguồn nhân lực hải quan hà tĩnh trong bối cảnh hội nhập quốc tếĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 2010Nghiên cứu thành phần các loài sâu hại trên ngô và đặc điểm sinh học của sâu đục thân ngô (Ostrinia furnacalis Guenee) vụ Đông Xuân 2015 2016 ở Nam Viêm, Phúc Yên, Vĩnh Phúc (LV tốt nghiệp)Văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hà nộiSự thay đổi thị hiếu âm nhạc của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiện nayMôn Lịch sử Việt Nam: Đóng góp của Vương triều Lý đối với lịch sử dân tộcmôn Lịch sử Việt Nam: Những đóng góp của vương triều Lý trong lịch sử của dân tộcNghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Khai thác các giá trị văn hoá của lễ hội đền Sóc (đền Gióng) Sóc Sơn để phục vụ du lịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập