60 câu TRẮC NGHIỆM về NGHĨA vụ dân sự

60 câu TRẮC NGHIỆM về NGHĨA vụ dân sự

60 câu TRẮC NGHIỆM về NGHĨA vụ dân sự
... giao dịch nó.) 15 Thực nghĩa vụ dân đồng nghĩa với trách nhiệm thực nghĩa vụ dân SAI 16 Trong trường hợp, chủ thể có nghĩa vụ quan hệ nghĩa vụ riêng rẽ phải thực phần nghĩa vụ bên có quyền ĐÚNG ... dứt nvụ chấm dứt 10 Nghĩa vụ dân chấm dứt nghĩa vụ hoàn thành hiểu bên có nghĩa vụ thực xong toàn nghĩa vụ theo pháp luật qui định cam kết  SAI (vì: theo Đ375, hiểu bên có nghĩa vụ thực phần nghĩa ... giao dịch nó.) 15 Thực nghĩa vụ dân đồng nghĩa với trách nhiệm thực nghĩa vụ dân  SAI 16 Trong trường hợp, chủ thể có nghĩa vụ quan hệ nghĩa vụ riêng rẽ phải thực phần nghĩa vụ bên có quyền  ĐÚNG...
 • 10
 • 178
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 7 khái niệm chung về nghĩa vụ dân sự ppt

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 7 khái niệm chung về nghĩa vụ dân sự ppt
... không thực hiện:  Công việc không thực coi đối tượng nghĩa vụ từ công việc này, nhiều chủ thể xác lập với quan hệ nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực công việc xác định để đem lại lợi ích cho ... nghĩa vụ định, bao gồm cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác Nhà nước - Chủ thể QHNVDS có quyền nghĩa vụ LDS quy định Phần lớn quan hệ NVDS chủ thể vừa bên có quyền, vừa - bên có nghĩa vụ ... NVDS khác + NVDS bù trừ + Bên có quyền Bên có nghĩa vụ hòa nhập làm + Chấm dứt NVDS người có nghĩa vụ cá nhân chết, pháp nhân chấm dứt tồn Nghĩa vụ hòan thành - Thế hòan thành: Là bên có NVDS...
 • 10
 • 239
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 7 khái niệm chung về nghĩa vụ dân sự

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 7 khái niệm chung về nghĩa vụ dân sự
... không thực hiện:  Công việc không thực coi đối tượng nghĩa vụ từ công việc này, nhiều chủ thể xác lập với quan hệ nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực công việc xác định để đem lại lợi ích cho ... nghĩa vụ định, bao gồm cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác Nhà nước - Chủ thể QHNVDS có quyền nghĩa vụ LDS quy định Phần lớn quan hệ NVDS chủ thể vừa bên có quyền, vừa - bên có nghĩa vụ ... NVDS khác + NVDS bù trừ + Bên có quyền Bên có nghĩa vụ hòa nhập làm + Chấm dứt NVDS người có nghĩa vụ cá nhân chết, pháp nhân chấm dứt tồn Nghĩa vụ hòan thành - Thế hòan thành: Là bên có NVDS...
 • 7
 • 41
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Sửa đổi quy định về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự " pptx

Tài liệu Báo cáo
... nhân dân cấp có thẩm quy n” Kiến nghị sửa đổi tương tự khoản Điều 459 hình thức hợp đồng trao đổi tài sản, Điều 477 hình thức hợp đồng thuê tài sản 10 Về loại hợp đồng chủ yếu Điều 405 BLDS quy định: ... loại hợp đồng có hay quy định BLDS, tự lựa chọn hình thức hợp đồng, tự thoả thuận nội dung hợp đồng ) + Định hướng cho quy định trường hợp ngoại lệ nguyên tắc tự giao kết hợp đồng (các trường hợp ... cần có thêm số hợp đồng hợp đồng hợp tác, hợp đồng môi giới, hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng mua bán giao sau Những hợp đồng ngày phổ biến đóng vai trò quan trọng giao lưu dân xã hội Việt...
 • 9
 • 297
 • 1

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ ppt

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ ppt
... phạm nghĩa vụ .2 BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ DÂN SỰ: CẦM CỐ, THẾ CHẤP Nghĩa vụ bảo đảm vô hiệu biện pháp bảo đảm nghĩa vụ vô hiệu; Nghĩa vụ bảo đảm vô hiệu không làm chấm dứt biện pháp bảo đảm; Nghĩa ... nhiệm dân hai bên quan hệ đặt cọc vi phạm nghĩa vụ QUI ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ A B xác lập hợp đồng song vụ, theo thỏa thuận hợp đồng A phải thực nghĩa vụ vào ngày 1/5/2007 B phải thực nghĩa ... đảm nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ, bên có quyền chấp nhận bảo đảm biện pháp tín chấp; Giao dịch bảo đảm xác lập chủ thể quan hệ nghĩa vụ dân sự; Ký quĩ biện pháp bảo đảm áp dụng cho bảo đảm nghĩa...
 • 32
 • 374
 • 1

Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ nghĩa vụ dân sự

Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ nghĩa vụ dân sự
... niệm, chất pháp lý nghĩa vụ dân sự, quyền yêu cầu, chuyển giao quyền yêu cầu quan hệ nghĩa vụ dân sự, phân biệt chuyển giao quyền yêu cầu quan hệ nghĩa vụ dân với giao dịch dân khác Luận văn khảo ... 2005 chuyển giao quyền yêu cầu quan hệ nghĩa vụ dân 19 1.3.1 Khỏi niệm chuyển giao quyền yờu cầu quan hệ nghĩa vụ dõn 19 1.3.2 Đặc điểm chuyển giao quyền yêu cầu quan hệ nghĩa vụ dân 22 ... biệt chuyển giao quyền yêu cầu với chuyển giao nghĩa vụ Chuyển giao quyền yêu cầu chuyển giao nghĩa vụ dân sự thỏa thuận bên chuyển giao bên nhận chuyển giao - Về hình thức chuyển giao: Chuyển giao...
 • 99
 • 276
 • 0

Tài liệu MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN - Nghĩa vụ Dân sự - Hợp đồng Dân sự Trách nhiệm bồi thường thiệt hại pot

Tài liệu MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN - Nghĩa vụ Dân sự - Hợp đồng Dân sự Trách nhiệm bồi thường thiệt hại pot
... chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhẹ người gây thiệt hại có lỗi cố ý; Trách nhiêm dân hợp đồng trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng; Trách nhiệm bồi thường thiệt haị hợp đồng trách nhiệm ... CHUNG VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG Người lỗi bồi thường thiệt hại; Trách nhiệm dân hợp đồng trách nhiệm hình trách nhiệm phát sinh theo qui định pháp luật; Cũng trách nhiệm hình sự, người ... THỰC HIỆN – HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ, GỬI GIỮ, GIA CÔNG Hợp đồng dịch vụ hợp đồng gia công, hợp đồng gửi giữ; Hợp đồng gia công hợp đồng dịch vụ; 3 Hợp đồng gửi giữ hợp đồng dịch vụ; Cả hai hợp đồng gia...
 • 27
 • 8,613
 • 48

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự
... THỰC HIỆN - HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ, GỬI GIỮ, GIA CÔNG Hợp đồng dịch vụ hợp đồng gia công, hợp đồng gửi giữ; Hợp đồng gia công hợp đồng dịch vụ; 3 Hợp đồng gửi giữ hợp đồng dịch vụ; Cả hai hợp đồng gia ... trường hợp bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ; 30 Hợp đồng mua bán hợp đồng có đền bù; 31 Hợp đồng mua bán hợp đồng ưng thuận; 32 Hợp đồng mua bán hợp đồng song vụ 33 Hợp đồng tặng cho hợp đồng song vụ; ... tiền tiền đồng Việt Nam; 15 Thực nghĩa vụ dân đồng nghĩa với trách nhiệm thực nghĩa vụ dân sự; 16 Trong trường hợp, chủ thể có nghĩa vụ quan hệ nghĩa vụ riêng rẽ phải thực phần nghĩa vụ bên có...
 • 33
 • 1,292
 • 7

97 câu trắc nghiệm về ý nghĩa của đạo hàm

97 câu trắc nghiệm về ý nghĩa của đạo hàm
... Nguyễn Đức Thụy ý nghĩa đạo hàm Ăn nhớ kẻ trồng Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng (Ca dao) 16 Cho hàm số y = f(x), có đồ thị (C) M ( x0 ; f ( x0 ) ) (C ... Vuongnnhi@yahoo.com Nguyễn Đức Thụy ý nghĩa đạo hàm Nơi đâu có nhàn rỗi thống trị nơi không thấy lấp lánh toả sáng thiên tài, khát vọng vơn tới vinh quang 51 Cho hàm số y = x + x + có đồ thị (C) ... hiểu biết nhiều thấy quý thời gian V Gớt Written by Thuy Nguyen Duc Email: Vuongnnhi@yahoo.com Nguyễn Đức Thụy ý nghĩa đạo hàm x + 3x + m có đồ thị...
 • 8
 • 447
 • 30

Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm về luật công dân docx

Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm về luật công dân docx
... điều 23 Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC VÀ ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN CÁC XÃ, THỊ TRẤN Bộ đề số 1: Câu 1: Thuốc ... b) Khoản 2, điều Luật giao thông đường c) Khoản 3, điều Luật giao thông đường Theo em, đáp án đúng? Trả lời: Đáp án : b - Khoản 2, điều Luật giao thông đường Câu 6: Mọi công dân có quyền học ... định pháp luật Nội dung quy định khoản, điều Luật giao thông đường bộ? Có 03 đáp án: a) Khoản 3, điều Luật giao thông đường b) Khoản 4, điều Luật giao thông đường c) Khoản 5, điều Luật giao thông...
 • 36
 • 2,356
 • 9

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về giao tế nhân sự

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về giao tế nhân sự
... Quỳnh Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân –PR Tests d Có nhiều cơng việc giấy tờ 153.Thái độ cơng chúng doanh nghiệp phát triển nhờ vào: a b c d Kinh nghiệm nhân khách hàng, nhân viên ... Người dòch: Duy Tường & Thảo Quỳnh Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân –PR Tests c Những trung gian thiên vị,thành kiến d Kinh nghiệm nhân 68.Các cá nhân hưởng lợi nhuận từ hoạt động ... Mỗi cá nhân Hồn cảnh Các chuẩn mực ngề nghiệp,cơ quan cá nhân 38.Điều khơng phải năm yếu tố đạo đức xã hội: -6- Người dòch: Duy Tường & Thảo Quỳnh Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân –PR...
 • 29
 • 1,224
 • 3

40 câu trắc nghiệm về thị trường chứng khoán

40 câu trắc nghiệm về thị trường chứng khoán
... trung dài hạn c Kỳ phiếu d Tiền tệ Câu 22: Thị trường chứng khoán phận của: a Thị trường tín dụng b Thị trường liên ngân hàng c Thị trường vốn d Thị trường mở Câu 23: Thặng dư vốn phát sinh khi: ... ra: a Hoặc cao thấp giá thị trường hành b Với giá thấp giá thị trường hành c Với giá cao giá thị trường hành d Ngay giá thị trường hành Câu 21: Thị trường vốn thị trường giao dịch a Các công ... chứng niêm yết thị trường chứng khoán b Liên tục phát hành chứng quỹ c Không mua lại chứng quỹ d Chỉ phát hành chứng quỹ lần Câu 26: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng quỹ: a Phát hành chứng quỹ nhiều...
 • 17
 • 3,528
 • 23

về trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự

về trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự
... Biểu cụ thể hành vi vi phạm pháp luật trách nhiệm dân vi c không thực hiện, thực không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ người có nghĩa vụ dân sự; Trách nhiệm dân vi phạm nghĩa vụ liên quan trực ... quyền Tuy nhiên vi phạm chưa gây thiệt hại, người vi phạm trách nhiệm thực nghĩa vụ Mặt khác, vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại cho người bị vi phạm, người vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường ... có vi phạm nghĩa vụ dân Trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân Khi đến thời hạn thực nghĩa vụ mà người có nghĩa vụ không thực hiện, thực không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ, phát sinh trách nhiệm dân...
 • 20
 • 472
 • 4

60 câu trắc nghiệm SINH 9 HK I

60 câu trắc nghiệm SINH 9 HK I
... biểu sau n i NST gi i tính : a- NST gi i tính có giao tử b- NST gi i tính có tế bào sinh dưỡng c- NST gi i tính gi i đức kí hiệu XY , gi i kí hiệu XX d- NST gi i tính thường có cặp tế bào sinh ... qui luật phân li độc : a- Gi i thích nguyên nhân đa dạng vật nu i b- Gi i thích nguyên nhân đa dạng trồng c- Gi i thích nguyên nhân đa dạng sinh gi i d- Gi i thích sinh sản hữu tính ưu việt sinh ... CHƯƠNG III 31- NTBS thể chế tự nhân đ i a- A liên kết v i T ngược l i, G liên kết v i X ngược l i b- A liên kết v i U ,T liên kết v i A ; G liên kết v i X ; X liên kết v i G c- A liên kết v i G...
 • 5
 • 187
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ nghĩa vụ dân sựkhái niệm về nghĩa vụ dân sựbài tập về nghĩa vụ dân sự liên đớiví dụ về nghĩa vụ dân sự liên đớiví dụ về nghĩa vụ dân sự hoàn lạitinh huong ve nghia vu dan sutài liệu một số câu hỏi trắc nghiệm môn luật dân sự phần nghĩa vụ dân sự hợp đồng dân sự trách nhiệm bồi thường thiệt hại potcâu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ ngân hàngcâu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ thư việncâu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ tiền gửicâu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ ngân quỹcac cau trac nghiem ve chu nghia duy vat bien chung va phep bien chung duy vatcâu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ tổng hợp báo cáo hoạt động phòng chống tệ nạn x4 hộicâu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ chuyển tiền100 câu trắc nghiệm về dong dien xoay chieuSuc khoe moi truongtiểu luận môn xử lý tình huống Xử lý lấn chiếm đất xây dựng trái phép docĐẠI CƯƠNG về HOÁ hữu cơHow to speak english well 120 topic 01to trinh tham tra va phe duyet quyet toan hoan thanh duong giao thong thon 6Cảm biến sinh học trên cơ sở transistor hiệu ứng trường (FET) sử dụng ống nano cacbon. (LA tiến sĩ)SỬ DỤNG ĐỊNH LUẬT HESS và các hệ QUẢ của nó để xác ĐỊNH HIỆU ỨNG NHIỆT của PHẢN ỨNGKhoá luận tốt nghiệp ngành công nghệ hoá học đề tài Xây dựng quy trình phân tích asen trong rau xanh bằng phương pháp HG AASIRREGULAR VEBS (Bảng Động từ bất quy tắc)Bài mẫu viết luận tiếng anhĐề cương ôn thi môn quản trị họcÔn thi tiếng anh IELS writing ngoại thươngSKKN: “Một số biện pháp giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên tại trường THCS Nâm Nung”SKKN ĐỀ TÀI: LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ 4 5 TUỔIThuyết trình triết học hy lạp cổ đạiTiểu luận môn triết học tây âu thời kỳ phục hưng và cận đạiĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Một số kĩ năng nhận biết, vẽ biểu đồ của môn địa lí 9Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học ở trường Tiểu họcTự Động Hóa Hệ Thống Nung Và Cắt Nhôm Trong Dây Chuyền Sản Xuất Nhôm Định Hình – Tại Nhà Máy Nhôm Đông Anh – Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đông Anh LiCoGiTHIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ CỦA CÔNG TY THAN MẠO KHÊ TKV
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập