giao an toan 3 tuan 23 moi CKTKN 2010

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)
... đơn vị c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài 2(dòng 4), Bài (dòng 3)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học: Vở tập toán, đồ dùng học toán -Bảng lớpï kẽ sẵn ... kĩ đổi đơn vị, c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài (Cột 2)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học : Vở tập toán, đồ dùng dạy toán III- Các hoạt động dạy ... nghiệm TRẦN VĂN HỒ LUYẾN Trường Tiểu học Diên Thọ 2010 – 2011 Tuầ n : 09 Bài 45 : Ngày dạy : Giáo án KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP 29/ 10/2010 I – Mục tiêu : a Kiến thức: - Bước đầu đầu biết đọc, biết...
 • 6
 • 243
 • 1

Gián án Giáo án Toán 3 tuần 23, 24

Gián án Giáo án Toán 3 tuần 23, 24
... HS đọc toán + Bài toán cho biết ? - Có 1250 bánh xe + Bài toan hỏi ? - Lắp nhiều vào xe Giải Số xe lắp : 1250 : = 31 2 ( xe) dư Vậy 1250 bánh xe lắp nhiều vào 31 2 xe thừa bánh xe Đáp số : 31 2 xe ... = 30 1 x X = 1640 X = 1640 : X= 205 X x = 27 63 X = 27 63 : X = 30 7 - HS nêu yêu cầu tập: - Có 2 024 kg gạo, bán phần tư số gạo 11 Trường Tiểu học Phước Hải Giáo viên: Nguyễn Quang Vinh - Bài toán ... bảng 2896 09 724 16 - Chia số có chữ số cho số có chữ số - HS đọc toán - Có 1648 gói bánh đựng Trường Tiểu học Phước Hải Giáo viên: Nguyễn Quang Vinh thùng - Bài toán hỏi ? - Số gói bánh thùng -Tóm...
 • 20
 • 152
 • 0

giao an lop 3 tuan 23 ( KNS + CKTKN )

giao an lop 3 tuan 23 ( KNS + CKTKN )
... : Kẻ cắt nan an c,Híng dÉn - HS kẻ dọc ngang có mẫu (1 2 ) nan có chiều rộng 1ô Cắt nan dọc : Cắt hình vuông có cạnh 9ô Cắt nan ngang nan dọc để làm nẹp xung quanh an (H 3) Bước : an nong đôi ... 2a.Giíi thiệu bµi(2 ) b.Híng dÉn hs viÕt chÝnh t (2 0 ) +Chuẩn bò (8 ) b)Hs viết bµi (1 2 ) c)Chấm (5 ) c,Bµi tËp chÝnh Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yªu cÇu HS viết từ : lủa -3HS viết bảng ... viết (2 lần ) nội dung tập 2a Bảng phụ viết nội dung tập 3a 3b - Hs: Vở tập III, Các hoạt động dạy học: Nội dung 1.KiĨm tra bµi cò (5 ) 2.Giíi thiƯu bµi .(2 ) 3, Híng dÉn viÕt chÝnh t (2 0 ) a)Chuẩn...
 • 33
 • 226
 • 0

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)
... Viết theo mẫu Số cho 432 m 888kg 600 31 2 ngày Giảm lần 432 : = 54m Giảm lần 432 : = 72m C.Củng cố , dặn dò : Hôm học ? - HS quan sát , nhận xét - Vài học sinh nêu lại - HS quan sát , lắng nghe - ... 18 18 Chia từ trái sang phải Lần : Tìm chữ số thứ thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ hai thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ ba thơng ( ) Vậy : 648 : = 216 3. Giới thiệu phép chia 236 : 5:Tiến hành tơng ... Hoạt động HS gian A.Kiểm tra cũ - HS lên bảng - Chữa - Nhận xét ,đánh giá B.Bài 30 1.Giới thiệu : - GV giới thiệu ghi đầu 2.HD luyện tập: - Bài 1: Đặt tính tính: - HS đọc yêu cầu a) 2 13 ì c) 208...
 • 10
 • 161
 • 0

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 23 (CKTKN)

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 23 (CKTKN)
... khơng - lấy 12 chia - chia - 36 chia 4862 08 2 431 06 02 33 69 03 11 23 06 09 Bài : Hướng dẫn HS giải Giải : Số gói bánh thùng : 1648 : = 412 ( gói ) Đáp số : 412 gói bánh Bài : Tìm thừa số chưa biết ... HTĐB x 231 8 4 636 1107 x x 1092 32 76 231 9 x x Hướng dẫn kĩ cho HS yếu 131 7 5268 1106 Giáo viên : Nguyễn Phi Tuấn Kế Hoạch Bài Học Trường tiểu học EaBá Lớp 6642 Bài : Hướng dẫn HS giải 9276 7742 ... cho HS yếu 15 Giáo viên : Nguyễn Phi Tuấn Kế Hoạch Bài Học Trường tiểu học EaBá 1276 : = 1276 07 31 9 36 chia ? lấy chia chia ? 36 chia ? Thực hành : Bài : Cho học sinh tự làm chữa Lớp - chia khơng...
 • 35
 • 1,160
 • 5

giao an lop 3 Tuan 23 (CKTKN)

giao an lop 3 Tuan 23 (CKTKN)
... thứ ba - Nan ngang thứ năm : Giống an nan ngang thứ - Nan ngang thứ sáu : Giống an nan ngang thứ hai - Nan ngang thứ bảy : Giống an nan ngang thứ ba - Bước : Dán nẹp xung quanh an Hướng ... nan ngang thứ : Đặt nan dọc giống an nong mốt Nhấc nan dọc 2 ,3, 6,7 luồn nan ngang thứ vào Dồn nan ngang khít với đường nối liền nan dọc + an nan ngang thứ : Nhấc nan dọc 3, 4, 7, luồn nan thứ ... Dồn nan ngang thứ hai cho khít với nan ngang thứ - Quan sát giáo viên làm + an nan ngang thứ ba : Ngược với nan ngang mẫu thứ , nghĩa nhấc nan dọc 1, 4, 5, , luồn nan ngang thứ ba vào Dồn nan...
 • 37
 • 318
 • 0

giao an lop 3 tuan 23 cktkn

giao an lop 3 tuan 23 cktkn
... 2: an nong đôi Cách an nong đôi nhấc nan, đè nan lệch nan dọc hàng ngang liền kề - Cho HS xem sơ đồ an nong đôi tranh quy trình + Bước 3: Dán nẹp xung quanh an - Cho HS cắt nan an tập an ... 2: an nong đôi - 2HS nhắc lại cách an Cách an nong đôi nhấc nan, đè nan lệch nan dọc hàng ngang liền kề - Cho HS xem sơ đồ an nong đôi tranh quy trình + Bước 3: Dán nẹp xung quanh an - ... 1: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Cho HS quan sát an nong đôi - Cả lớp quan sát an nong đôi giới thiệu - Cho HS quan sát hai an nong - Quan sát hai an nong đôi an đôi an nong mốt, TLCH:...
 • 34
 • 158
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 23 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 23 năm 2016
... B¶ng líp ghi BT3 IV/ C¸c häat ®éng d¹y häc : 1/ Bµi cò : (5 phót) 2/ Bµi míi: (30 phót) *Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp * H§1: HD thùc hiƯn phÐp chia 636 9 :3 - GV giíi thiªu phÐp chia 636 9 :3= ? - Mêi HS ... C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Bµi cò:( phót) HS lªn b¶ng lµm : 32 4 x 3; 5 43 x4.Díi líp lµm vµo nh¸p - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt bµi, ghi ®iĨm Bµi míi: (30 phót) Giíi thiƯu bµi: trùc tiÕp qua bµi cò *H§1: Híng ... lêi c©u hái ®ã ( BT3a/c/d) II/ §å dïng d¹y häc:- Mét ®ång hå cã kim - tê phiÕu khỉ to kỴ b¶ng ®Ĩ häc sinh lµm BT3 - B¶ng líp viÕt c©u hái BT3 III/ C¸c H§ d¹y häc: 1/ Bµi cò: (3 phót) Nh©n ho¸ lµ...
 • 14
 • 86
 • 0

Giáo án lớp 3 - tuần 23

Giáo án lớp 3 - tuần 23
... trước lớp - Cho HS trình bày - Lớp nhận xét - GV nhận xét ’ Bài ( 13 ) - HS đọc BT2 - Một HS đọc yêu cầu BT - HS viết vào - GV nhắc lại yêu cầu - 4HS trình bày trước lớp viết - Cho HS viết - Cho ... (9’) - HS đọc trước lớp - Gọi HS đọc yêu cầu tập - GV nhắc lại yêu cầu tập - HS làm (1 em hỏi, em trả lời - HS làm theo nhóm đôi sau đổi lại) - cặp HS thi hỏi – trả lời trước lớp - Cho HS thi - Lớp ... Bài 3b - Gọi HS đọc yêu cầu - HS tự làm - GV dán tờ phiếu, mời nhóm lên bảng thi làm bảng phụ - Nhận xét kết luận nhóm thắng ’ Trút – trúc Lụt – lục - HS đọc yêu cầu SGK - HS lớp làm vào - HS...
 • 16
 • 625
 • 5

Giáo án lớp 3 - Tuần 23

Giáo án lớp 3 - Tuần 23
... trọng - Bài toán cho biết gì? - Bài toán yêu cầu gì? - thùng, thùng 1025 lít - Hớng dẫn hs giải toán theo bớc - Tìm số lít dầu lại - Gv gọi hs chữa bài, nhận xét - Hs giải toán chữa +) Bài 4: - Em ... hành : - Bớc 1:Làm việc theo nhóm -Nhóm trởng điều khiển -lớp thảo luận nhóm -Tại rễ không sống đợc ? -rễ có chức ? + Bớc :Làm viếc lớp - ại diện nhóm trình bày -Các nhóm khác bổ sung 14 -H/s ... mẫu, cỡ chữ III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu : A- KTBC : - Em đọc đoạn : Nhà ảo thuật - GV nx, cho điểm B - Bài : 1) GTB: 2) Luyện đọc : - Gv chia lớp làm ĐT : Giỏi - Khá ; TB Yếu - Nêu yc luyện...
 • 19
 • 253
 • 1

Giáo án lớp 3(Tuần 23)

Giáo án lớp 3(Tuần 23)
... học: ÁNH SÁNG I - Mục tiêu: - Phân biệt vật tự phát ánh sáng vật chiếu sáng - Làm thí nghiệm để xác định vật cho ánh sáng truyền qua không truyền qua -Nêu ví dụ làm thí nghiệm để chứng tỏ ánh sáng ... đường truyền ánh sáng * Mục tiêu: -Nêu ví dụ làm thí nghiệm để chứng tỏ ánh sáng truyền theo đường thẳng * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Làm thí nghiệm ,dự đoán đường truyền ánh sáng.Báo cáo ... - Dạy mới: phút Giới thiệu bài: HĐ: 1.Tìm hiểu vật tự phát ánh sáng vật chiếu sáng *Mục tiêu : Phát vật tự phát ánh sáng vật chiếu sáng *Cách tiến hành : -Nêu câu hỏi - Quan sát hình 1,2 SGK...
 • 21
 • 217
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 1 mới

giáo án lớp 3 tuần 1 mới
... số HS khối Một 32 HS …Ta thực phép trừ 245 – 32 - HS thực Tóm tắt Khối Một : 245 HS Khối Hai : 32 HS Khối Hai : ? HS Giải Khối Hai có số HS : 245 – 32 = 2 13 ( HS ) Đáp số : 2 13 HS - GV chữa ... Các em vừa học toán ? … Luyện tập - Về nhà Luyện tập thêm cộng, trừ số có ba chữ số … - Hướng dẫn luyện tập + Bài : Tìm x : x – 34 5 = 13 4 13 2 + x = 657 + Bài : Một cửa hàng bán 34 5 kg gạo, có 220 ... toán này, học “Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần)” b.Nội dung @ HD thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) Phép cộng 435 + 12 7 - GV viết bảng phép tính 435 + 12 7 = ? yêu - HS thực bảng – Lớp...
 • 44
 • 757
 • 3

giáo an lớp 3 tuần 11 ,12 CKTKN

giáo an lớp 3 tuần 11 ,12 CKTKN
... lít Hs lớp làm vào VBT - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào VBT Một Hs Một Hs lên bảng làm lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại: Số lít dầu thùng dầu là: Trang: 125 x 3= 37 5 (lít) số lít dầu lại là: 37 5 ... / có phố Kì Lừa./ Có nàng Tô Thò, / có chùa Tam Thanh.// Hs đọc lại câu ca dao Câu 3: Đường vô xứ Nghệ / quanh quanh, / Non xanh nước biếc / tranh họa đồ.// Câu 6: Đồng Tháp Mười / có bay thẳng ... đựợc là: Trang: 32 Hs đọc yêu cầu đề Hs thảo luận nhóm đôi Có 42 thỏ Con lại 42 – 10 = 32 thỏ Nhóm vào chuồng Mỗi chuồng có 32 : = thỏ Hs lớp làm vào VBT Một Hs lên bảng làm Hs nhận xét 35 : =...
 • 33
 • 245
 • 1

giao an lop 1 tuan 15 moi CKTKN

giao an lop 1 tuan 15 moi CKTKN
... ……… năm 2 010 TOÁN Bài : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I Mục tiêu : 1. 1 HS nắm phép tính trừ phạm vi 10 Giáo án năm học 2 010 - 2 011 12 TG 1. 2 Nắm viết phép tính thích hợp với hình vẽ 2 .1 Thuộc bảng ... Nghỉ ) -HS quan sát tranh HĐ 4: Giải mục tiêu ( 2.3): HS trả lời: Luyện nói: - Tổ chức thảo luận cặp đơi - Treo tranh: -Bức tranh vẽ gì? Anh chò em nhà Giáo án năm học 2 010 - 2 011 15 + Anh chò em ... Hoạt động trò HĐ 1: Giải mục tiêu 1. 1 & 2 .1 -Quan sát tranh nêu toán -Có 10 hình tròn, tách hình tròn Hỏi lại hình tròn ? - 10 hình tròn trừ hình tròn hình - hình tròn - 10 em : 10 – = tròn ? -Giáo...
 • 16
 • 494
 • 4

Bài soạn giáo án lớp 3- tuần 19+20-CKTKN+BVMT

Bài soạn giáo án lớp 3- tuần 19+20-CKTKN+BVMT
... Võn - Bit gừ m theo phỏch, theo tit tu li ca - Giáo dục em yêu mến trờng lớp, thầy giáo, giáo bạn bè B Đồ dùng dạy học: * Giáo viên: - Giáo án, sgk, nhạc cụ, băng nhạc, máy nghe, chép lời ... xét II Bài mới: (30) Giới thiệu bài: - Bài học hôm ôn tập lại -lắng nghe nội dung học chơng II Ôn tập Trong chơng II Nội dung chơng II gồm Bài 7: Cắt, dán chữ I, T học học nào? Bài 8: Cắt, dán chữ ... dán chữ I, T học học nào? Bài 8: Cắt, dán chữ H, U Bài 9: Cắt, dán chữ V Bài 10:Cắt, dán chữ E Bài 11: Cắt, dán chữ Vui vẻ ? Em nêu lại cách cắt dán chữ T, I Gồm bớc: Bớc 1: Kẻ chữ I, T Bớc 2: Cắt...
 • 66
 • 1,008
 • 4

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập