giao an toan 3 tuan 23 moi CKTKN 2010

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)
... đơn vị c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài 2(dòng 4), Bài (dòng 3)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học: Vở tập toán, đồ dùng học toán -Bảng lớpï kẽ sẵn ... kĩ đổi đơn vị, c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài (Cột 2)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học : Vở tập toán, đồ dùng dạy toán III- Các hoạt động dạy ... nghiệm TRẦN VĂN HỒ LUYẾN Trường Tiểu học Diên Thọ 2010 – 2011 Tuầ n : 09 Bài 45 : Ngày dạy : Giáo án KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP 29/ 10/2010 I – Mục tiêu : a Kiến thức: - Bước đầu đầu biết đọc, biết...
 • 6
 • 197
 • 1

Gián án Giáo án Toán 3 tuần 23, 24

Gián án Giáo án Toán 3 tuần 23, 24
... HS đọc toán + Bài toán cho biết ? - Có 1250 bánh xe + Bài toan hỏi ? - Lắp nhiều vào xe Giải Số xe lắp : 1250 : = 31 2 ( xe) dư Vậy 1250 bánh xe lắp nhiều vào 31 2 xe thừa bánh xe Đáp số : 31 2 xe ... = 30 1 x X = 1640 X = 1640 : X= 205 X x = 27 63 X = 27 63 : X = 30 7 - HS nêu yêu cầu tập: - Có 2 024 kg gạo, bán phần tư số gạo 11 Trường Tiểu học Phước Hải Giáo viên: Nguyễn Quang Vinh - Bài toán ... bảng 2896 09 724 16 - Chia số có chữ số cho số có chữ số - HS đọc toán - Có 1648 gói bánh đựng Trường Tiểu học Phước Hải Giáo viên: Nguyễn Quang Vinh thùng - Bài toán hỏi ? - Số gói bánh thùng -Tóm...
 • 20
 • 108
 • 0

giao an lop 3 tuan 23 ( KNS + CKTKN )

giao an lop 3 tuan 23 ( KNS + CKTKN )
... : Kẻ cắt nan an c,Híng dÉn - HS kẻ dọc ngang có mẫu (1 2 ) nan có chiều rộng 1ô Cắt nan dọc : Cắt hình vuông có cạnh 9ô Cắt nan ngang nan dọc để làm nẹp xung quanh an (H 3) Bước : an nong đôi ... 2a.Giíi thiệu bµi(2 ) b.Híng dÉn hs viÕt chÝnh t (2 0 ) +Chuẩn bò (8 ) b)Hs viết bµi (1 2 ) c)Chấm (5 ) c,Bµi tËp chÝnh Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yªu cÇu HS viết từ : lủa -3HS viết bảng ... viết (2 lần ) nội dung tập 2a Bảng phụ viết nội dung tập 3a 3b - Hs: Vở tập III, Các hoạt động dạy học: Nội dung 1.KiĨm tra bµi cò (5 ) 2.Giíi thiƯu bµi .(2 ) 3, Híng dÉn viÕt chÝnh t (2 0 ) a)Chuẩn...
 • 33
 • 167
 • 0

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)
... Viết theo mẫu Số cho 432 m 888kg 600 31 2 ngày Giảm lần 432 : = 54m Giảm lần 432 : = 72m C.Củng cố , dặn dò : Hôm học ? - HS quan sát , nhận xét - Vài học sinh nêu lại - HS quan sát , lắng nghe - ... 18 18 Chia từ trái sang phải Lần : Tìm chữ số thứ thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ hai thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ ba thơng ( ) Vậy : 648 : = 216 3. Giới thiệu phép chia 236 : 5:Tiến hành tơng ... Hoạt động HS gian A.Kiểm tra cũ - HS lên bảng - Chữa - Nhận xét ,đánh giá B.Bài 30 1.Giới thiệu : - GV giới thiệu ghi đầu 2.HD luyện tập: - Bài 1: Đặt tính tính: - HS đọc yêu cầu a) 2 13 ì c) 208...
 • 10
 • 122
 • 0

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 23 (CKTKN)

Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 23 (CKTKN)
... khơng - lấy 12 chia - chia - 36 chia 4862 08 2 431 06 02 33 69 03 11 23 06 09 Bài : Hướng dẫn HS giải Giải : Số gói bánh thùng : 1648 : = 412 ( gói ) Đáp số : 412 gói bánh Bài : Tìm thừa số chưa biết ... HTĐB x 231 8 4 636 1107 x x 1092 32 76 231 9 x x Hướng dẫn kĩ cho HS yếu 131 7 5268 1106 Giáo viên : Nguyễn Phi Tuấn Kế Hoạch Bài Học Trường tiểu học EaBá Lớp 6642 Bài : Hướng dẫn HS giải 9276 7742 ... cho HS yếu 15 Giáo viên : Nguyễn Phi Tuấn Kế Hoạch Bài Học Trường tiểu học EaBá 1276 : = 1276 07 31 9 36 chia ? lấy chia chia ? 36 chia ? Thực hành : Bài : Cho học sinh tự làm chữa Lớp - chia khơng...
 • 35
 • 1,033
 • 5

giao an lop 3 Tuan 23 (CKTKN)

giao an lop 3 Tuan 23 (CKTKN)
... thứ ba - Nan ngang thứ năm : Giống an nan ngang thứ - Nan ngang thứ sáu : Giống an nan ngang thứ hai - Nan ngang thứ bảy : Giống an nan ngang thứ ba - Bước : Dán nẹp xung quanh an Hướng ... nan ngang thứ : Đặt nan dọc giống an nong mốt Nhấc nan dọc 2 ,3, 6,7 luồn nan ngang thứ vào Dồn nan ngang khít với đường nối liền nan dọc + an nan ngang thứ : Nhấc nan dọc 3, 4, 7, luồn nan thứ ... Dồn nan ngang thứ hai cho khít với nan ngang thứ - Quan sát giáo viên làm + an nan ngang thứ ba : Ngược với nan ngang mẫu thứ , nghĩa nhấc nan dọc 1, 4, 5, , luồn nan ngang thứ ba vào Dồn nan...
 • 37
 • 176
 • 0

giao an lop 3 tuan 23 cktkn

giao an lop 3 tuan 23 cktkn
... 2: an nong đôi Cách an nong đôi nhấc nan, đè nan lệch nan dọc hàng ngang liền kề - Cho HS xem sơ đồ an nong đôi tranh quy trình + Bước 3: Dán nẹp xung quanh an - Cho HS cắt nan an tập an ... 2: an nong đôi - 2HS nhắc lại cách an Cách an nong đôi nhấc nan, đè nan lệch nan dọc hàng ngang liền kề - Cho HS xem sơ đồ an nong đôi tranh quy trình + Bước 3: Dán nẹp xung quanh an - ... 1: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Cho HS quan sát an nong đôi - Cả lớp quan sát an nong đôi giới thiệu - Cho HS quan sát hai an nong - Quan sát hai an nong đôi an đôi an nong mốt, TLCH:...
 • 34
 • 113
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 23 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 23 năm 2016
... B¶ng líp ghi BT3 IV/ C¸c häat ®éng d¹y häc : 1/ Bµi cò : (5 phót) 2/ Bµi míi: (30 phót) *Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp * H§1: HD thùc hiƯn phÐp chia 636 9 :3 - GV giíi thiªu phÐp chia 636 9 :3= ? - Mêi HS ... C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Bµi cò:( phót) HS lªn b¶ng lµm : 32 4 x 3; 5 43 x4.Díi líp lµm vµo nh¸p - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt bµi, ghi ®iĨm Bµi míi: (30 phót) Giíi thiƯu bµi: trùc tiÕp qua bµi cò *H§1: Híng ... lêi c©u hái ®ã ( BT3a/c/d) II/ §å dïng d¹y häc:- Mét ®ång hå cã kim - tê phiÕu khỉ to kỴ b¶ng ®Ĩ häc sinh lµm BT3 - B¶ng líp viÕt c©u hái BT3 III/ C¸c H§ d¹y häc: 1/ Bµi cò: (3 phót) Nh©n ho¸ lµ...
 • 14
 • 48
 • 0

Giáo án lớp 3 - tuần 23

Giáo án lớp 3 - tuần 23
... trước lớp - Cho HS trình bày - Lớp nhận xét - GV nhận xét ’ Bài ( 13 ) - HS đọc BT2 - Một HS đọc yêu cầu BT - HS viết vào - GV nhắc lại yêu cầu - 4HS trình bày trước lớp viết - Cho HS viết - Cho ... (9’) - HS đọc trước lớp - Gọi HS đọc yêu cầu tập - GV nhắc lại yêu cầu tập - HS làm (1 em hỏi, em trả lời - HS làm theo nhóm đôi sau đổi lại) - cặp HS thi hỏi – trả lời trước lớp - Cho HS thi - Lớp ... Bài 3b - Gọi HS đọc yêu cầu - HS tự làm - GV dán tờ phiếu, mời nhóm lên bảng thi làm bảng phụ - Nhận xét kết luận nhóm thắng ’ Trút – trúc Lụt – lục - HS đọc yêu cầu SGK - HS lớp làm vào - HS...
 • 16
 • 468
 • 5

Giáo án lớp 3 - Tuần 23

Giáo án lớp 3 - Tuần 23
... trọng - Bài toán cho biết gì? - Bài toán yêu cầu gì? - thùng, thùng 1025 lít - Hớng dẫn hs giải toán theo bớc - Tìm số lít dầu lại - Gv gọi hs chữa bài, nhận xét - Hs giải toán chữa +) Bài 4: - Em ... hành : - Bớc 1:Làm việc theo nhóm -Nhóm trởng điều khiển -lớp thảo luận nhóm -Tại rễ không sống đợc ? -rễ có chức ? + Bớc :Làm viếc lớp - ại diện nhóm trình bày -Các nhóm khác bổ sung 14 -H/s ... mẫu, cỡ chữ III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu : A- KTBC : - Em đọc đoạn : Nhà ảo thuật - GV nx, cho điểm B - Bài : 1) GTB: 2) Luyện đọc : - Gv chia lớp làm ĐT : Giỏi - Khá ; TB Yếu - Nêu yc luyện...
 • 19
 • 210
 • 1

Giáo án lớp 3(Tuần 23)

Giáo án lớp 3(Tuần 23)
... học: ÁNH SÁNG I - Mục tiêu: - Phân biệt vật tự phát ánh sáng vật chiếu sáng - Làm thí nghiệm để xác định vật cho ánh sáng truyền qua không truyền qua -Nêu ví dụ làm thí nghiệm để chứng tỏ ánh sáng ... đường truyền ánh sáng * Mục tiêu: -Nêu ví dụ làm thí nghiệm để chứng tỏ ánh sáng truyền theo đường thẳng * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Làm thí nghiệm ,dự đoán đường truyền ánh sáng.Báo cáo ... - Dạy mới: phút Giới thiệu bài: HĐ: 1.Tìm hiểu vật tự phát ánh sáng vật chiếu sáng *Mục tiêu : Phát vật tự phát ánh sáng vật chiếu sáng *Cách tiến hành : -Nêu câu hỏi - Quan sát hình 1,2 SGK...
 • 21
 • 197
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 1 mới

giáo án lớp 3 tuần 1 mới
... số HS khối Một 32 HS …Ta thực phép trừ 245 – 32 - HS thực Tóm tắt Khối Một : 245 HS Khối Hai : 32 HS Khối Hai : ? HS Giải Khối Hai có số HS : 245 – 32 = 2 13 ( HS ) Đáp số : 2 13 HS - GV chữa ... Các em vừa học toán ? … Luyện tập - Về nhà Luyện tập thêm cộng, trừ số có ba chữ số … - Hướng dẫn luyện tập + Bài : Tìm x : x – 34 5 = 13 4 13 2 + x = 657 + Bài : Một cửa hàng bán 34 5 kg gạo, có 220 ... toán này, học “Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần)” b.Nội dung @ HD thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) Phép cộng 435 + 12 7 - GV viết bảng phép tính 435 + 12 7 = ? yêu - HS thực bảng – Lớp...
 • 44
 • 649
 • 3

giáo an lớp 3 tuần 11 ,12 CKTKN

giáo an lớp 3 tuần 11 ,12 CKTKN
... lít Hs lớp làm vào VBT - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào VBT Một Hs Một Hs lên bảng làm lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại: Số lít dầu thùng dầu là: Trang: 125 x 3= 37 5 (lít) số lít dầu lại là: 37 5 ... / có phố Kì Lừa./ Có nàng Tô Thò, / có chùa Tam Thanh.// Hs đọc lại câu ca dao Câu 3: Đường vô xứ Nghệ / quanh quanh, / Non xanh nước biếc / tranh họa đồ.// Câu 6: Đồng Tháp Mười / có bay thẳng ... đựợc là: Trang: 32 Hs đọc yêu cầu đề Hs thảo luận nhóm đôi Có 42 thỏ Con lại 42 – 10 = 32 thỏ Nhóm vào chuồng Mỗi chuồng có 32 : = thỏ Hs lớp làm vào VBT Một Hs lên bảng làm Hs nhận xét 35 : =...
 • 33
 • 205
 • 1

giao an lop 1 tuan 15 moi CKTKN

giao an lop 1 tuan 15 moi CKTKN
... ……… năm 2 010 TOÁN Bài : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I Mục tiêu : 1. 1 HS nắm phép tính trừ phạm vi 10 Giáo án năm học 2 010 - 2 011 12 TG 1. 2 Nắm viết phép tính thích hợp với hình vẽ 2 .1 Thuộc bảng ... Nghỉ ) -HS quan sát tranh HĐ 4: Giải mục tiêu ( 2.3): HS trả lời: Luyện nói: - Tổ chức thảo luận cặp đơi - Treo tranh: -Bức tranh vẽ gì? Anh chò em nhà Giáo án năm học 2 010 - 2 011 15 + Anh chò em ... Hoạt động trò HĐ 1: Giải mục tiêu 1. 1 & 2 .1 -Quan sát tranh nêu toán -Có 10 hình tròn, tách hình tròn Hỏi lại hình tròn ? - 10 hình tròn trừ hình tròn hình - hình tròn - 10 em : 10 – = tròn ? -Giáo...
 • 16
 • 430
 • 4

Bài soạn giáo án lớp 3- tuần 19+20-CKTKN+BVMT

Bài soạn giáo án lớp 3- tuần 19+20-CKTKN+BVMT
... Võn - Bit gừ m theo phỏch, theo tit tu li ca - Giáo dục em yêu mến trờng lớp, thầy giáo, giáo bạn bè B Đồ dùng dạy học: * Giáo viên: - Giáo án, sgk, nhạc cụ, băng nhạc, máy nghe, chép lời ... xét II Bài mới: (30) Giới thiệu bài: - Bài học hôm ôn tập lại -lắng nghe nội dung học chơng II Ôn tập Trong chơng II Nội dung chơng II gồm Bài 7: Cắt, dán chữ I, T học học nào? Bài 8: Cắt, dán chữ ... dán chữ I, T học học nào? Bài 8: Cắt, dán chữ H, U Bài 9: Cắt, dán chữ V Bài 10:Cắt, dán chữ E Bài 11: Cắt, dán chữ Vui vẻ ? Em nêu lại cách cắt dán chữ T, I Gồm bớc: Bớc 1: Kẻ chữ I, T Bớc 2: Cắt...
 • 66
 • 947
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài soạn giáo án lớp 3 tuần 23 cktkngiao an toan 3 tuan 16giáo án lớp 5 tuần 23 mớigiáo án lớp 3 tuần 16 mới nhấtgiáo án lớp 3 tuần 23giao an toan 3 tuan 12giao an toan 3 tuan 24giao an toan 3 tuan 30giao an toan 3 tuan 32giao an toan 3 tuan 27giáo án toán 3 tuần 8giáo án toán 3 tuần 26giáo án toán 3 tuần 1giáo án lớp 3 tuần 13 mới nhấtgiáo án lớp 3 tuần 22 mới nhấttổng hợp đề thii học sinh giỏi toán 12 các tỉnh có đáp ánskkn một số giải pháp ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm VEMIS ở trường THPT triệu sơnGiáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Chủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu về giải pháp tích hợp MANET với Internet sử dụng giao thức MOBILE IPNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Pháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Nguyễn Bính huyện Vụ bản tỉnh Nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoQuản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà NộiKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà NộiHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải Phòng
Đăng ký
Đăng nhập