giao an toan 3 tuan 22 moi CKTKN 2010

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)
... đơn vị c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài 2(dòng 4), Bài (dòng 3)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học: Vở tập toán, đồ dùng học toán -Bảng lớpï kẽ sẵn ... kĩ đổi đơn vị, c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài (Cột 2)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học : Vở tập toán, đồ dùng dạy toán III- Các hoạt động dạy ... nghiệm TRẦN VĂN HỒ LUYẾN Trường Tiểu học Diên Thọ 2010 – 2011 Tuầ n : 09 Bài 45 : Ngày dạy : Giáo án KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP 29/ 10/2010 I – Mục tiêu : a Kiến thức: - Bước đầu đầu biết đọc, biết...
 • 6
 • 217
 • 1

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)
... Viết theo mẫu Số cho 432 m 888kg 600 31 2 ngày Giảm lần 432 : = 54m Giảm lần 432 : = 72m C.Củng cố , dặn dò : Hôm học ? - HS quan sát , nhận xét - Vài học sinh nêu lại - HS quan sát , lắng nghe - ... 18 18 Chia từ trái sang phải Lần : Tìm chữ số thứ thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ hai thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ ba thơng ( ) Vậy : 648 : = 216 3. Giới thiệu phép chia 236 : 5:Tiến hành tơng ... Hoạt động HS gian A.Kiểm tra cũ - HS lên bảng - Chữa - Nhận xét ,đánh giá B.Bài 30 1.Giới thiệu : - GV giới thiệu ghi đầu 2.HD luyện tập: - Bài 1: Đặt tính tính: - HS đọc yêu cầu a) 2 13 ì c) 208...
 • 10
 • 142
 • 0

giao an lop 3 tuan 22 cktkn

giao an lop 3 tuan 22 cktkn
... HS quan sát hàng nan ngang liền kề + an nan ngang 1: Nhấc nan dọc 2 ,3 6,7, luồn nan dồn nan cho khít + an nan ngang 2: Nhấc nan 3, 4 7,8 luồn an thứ 2, dồn nan cho khít + an nan ngang 3: Nhấc ... Nhấc nan dọc 1,4,5,8,9 luồn nan 3, dồn nan cho khít + an nan thứ 4: Nhấc nan dọc 1,2,5,6,9 luồn nan thứ dồn nan khít + an nan 5: Giống nan + an nan 6: giống nan + an nan 7: giống nan - Bớc 3: ... sau cắt nan dọc - Cắt nan ngang nan nẹp xung quanh có chiều rộng 1ô, chiều dài ô Bớc2: an nongđô- Cách an nong đôi cất nan, đè nan lệch nan dọc HĐ trò - HS quan sát - an - khác - HS quan sát...
 • 27
 • 226
 • 0

Bài giảng GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 22 (CKTKN)

Bài giảng GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 22 (CKTKN)
... tháng có 30 ngày : 4, 6, 9, 11 - Những tháng có 31 ngày : 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 Bài : Hướng dẫn HS làm Củng cố, dặn dò : u cầu HS nhà làm tập Giáo viên : - Câu câu C Nguyễn Phi Tuấn Giáo án: ... Vẽ trang trí hình tròn (tâm C bán kính CA, tâm D bán kính DA) Bài : Cho HS tơ màu Củng cố , dặn dò : u cầu HS làm tập nhà Giáo viên : Nguyễn Phi Tuấn 13 Giáo án: Lớp Trường tiểu học EaBá Tiết ... học : Giáo viên : Nguyễn Phi Tuấn Giáo án: Lớp Trường tiểu học EaBá GIÁO VIÊN HỌC SINH A Kiểm tra cũ : - Gọi2 HS lên bảng viết tiếng bắt đầu tr/ch - Nhận xét ghi điểm B Bài : Giới thiệu bài, ...
 • 29
 • 891
 • 3

Bài giảng Giao an lop 3 tuan 22 (CKTKN)

Bài giảng Giao an lop 3 tuan 22 (CKTKN)
... viờn nan ngang + Bc 1: K, ct cỏc nan an th nht lun di cỏc nan , , , 8, 10 + Bc 2: an nong mt ca nan dc + Bc 3: Dỏn np xung quanh tm + Nan ngang th hai lun di cỏc nan 1, an , 5, , ca nan dc ... u an c nong mt dn c cỏc nan nhng cú th cha khớt Dỏn c np xung quanh tm an - Rốn khộo tay B/ dựng dy hc : - GV: Tranh quy trỡnh k thut v s an nong mt - HS: Cỏc nan an ó ct tit C/ Hot ng dy ... hnh an nong + Nan ngang th ba lp li nan ngang th mt nht - Theo dừi, giỳp hc sinh cỏc em + Dỏn bao xung quanh tm bỡa hon thnh c sn phm - Trng by sn phm ca mỡnh trc - T chc cho hc sinh trang...
 • 29
 • 184
 • 1

Tài liệu Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )

Tài liệu Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )
... khít nan ngang vào + an nan thứ nhất? đường nối liền nan dọc…… + Nan thứ an tương đương nan thứ nhất; + Em an nan ngang thứ hai nào? Nan ngang thứ tư an tương tự nan thứ hai + Còn nan thứ nan ... thứ nan thứ em an sao? + Phải dồn nan cho khít lại với an tiếp nan khác + Sau an nan ta cần lưu ý điều gì? + E3: Bơi hồ vào mặt sau nan, dán nan xung quanh an để che đầu Bước 3: Em nêu cách ... ngang khác màu nan dọc, khác màu nan nẹp + Màu sẵc nào? + E2: cách an nhấc nan, đè nan lệch nan dọc Bước 2: Em nêu cách thực an nong mốt + Nhấc nan dọc 2,4,6,8 lên luồn nan cách trình tự? ngang...
 • 25
 • 453
 • 1

Gián án Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )

Gián án Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )
... an tương tự nan thứ hai + Còn nan thứ nan thứ em an sao? + Phải dồn nan cho khít lại với an tiếp nan khác + Sau an nan ta cần lưu ý điều gì? + E3: Bơi hồ vào mặt sau nan, dán nan xung quanh ... luồn nan cách trình tự? ngang thứ vào, dồn khít nan ngang vào + an nan thứ nhất? đường nối liền nan dọc…… + Nan thứ an tương đương nan thứ nhất; + Em an nan ngang thứ hai nào? Nan ngang thứ ... tháng ngày thứ mấy? + Thứ ba + Ngày tháng ngày thứ mấy? + Thứ Hai + Ngày tháng Ba thứ mấy? + Thứ Hai + Ngày cuối tháng Một thứ mấy? + Thứ bảy + Thứ Hai tháng Một ngày nào? + Chủ Nhật cuối tháng...
 • 25
 • 499
 • 3

Bài giảng Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )

Bài giảng Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )
... khít nan ngang vào + an nan thứ nhất? đường nối liền nan dọc…… + Nan thứ an tương đương nan thứ nhất; + Em an nan ngang thứ hai nào? Nan ngang thứ tư an tương tự nan thứ hai + Còn nan thứ nan ... thứ nan thứ em an sao? + Phải dồn nan cho khít lại với an tiếp nan khác + Sau an nan ta cần lưu ý điều gì? + E3: Bơi hồ vào mặt sau nan, dán nan xung quanh an để che đầu Bước 3: Em nêu cách ... ngang khác màu nan dọc, khác màu nan nẹp + Màu sẵc nào? + E2: cách an nhấc nan, đè nan lệch nan dọc Bước 2: Em nêu cách thực an nong mốt + Nhấc nan dọc 2,4,6,8 lên luồn nan cách trình tự? ngang...
 • 25
 • 453
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 22 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 22 năm 2016
... HS lÇn lỵt tr¶ lêi tõng c©u ë SGK Bµi3: Cho HS lµm viƯc theo cỈp.kĨ cho nghe nh÷ng th¸ng cã 30 , 31 ngµy n¨m Bµi 4: Y/c HS tù khoanh vµ nªu miƯng, ch÷a bµi H 3/ Cđng cè dỈn dß:( phót)- HS nªu l¹i ... cho HS ®äc l¹i bµi hoµn chØnh 3/ Cđng cè dỈn dß:( 2phót) -NhËn xÐt tiÕt häc – giao bµi vỊ nhµ.- DỈn: Chn bÞ tiÕt TLV: TiÕt 22 Anh v¨n : (GV anh v¨n d¹y) Thø s¸u ngµy 30 th¸ng n¨m 2015 TËp lµm v¨n: ... lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp nhËn xÐt bỉ sung, Gv chèt kÕt qu¶ *H 3: RÌn kü n¨ng gi¶i to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.(20 phót) Bµi3:Gi¶i to¸n: - 3HS ®äc ®Ị to¸n, 1HS (G) ph©n tÝch ®Ị vµ nªu c¸ch gi¶i: Bíc1:...
 • 20
 • 26
 • 0

Giáo án lớp 3 - tuần 22

Giáo án lớp 3 - tuần 22
... dạy học sáng tác - HS đọc trước lớp - HS tự làm - HS làm bảng phụ - Lớp nhận xét - Cả lớp làm vào theo lời giải - Gọi HS đọc yêu cầu củabài - HS tự làm - HS trình bày lên làm bảng lớp - HS chép ... kéo ? - Mong ước bà cu gợi cho - i-xơn ý nghó - HS đọc thầm đoạn - Nhờ óc sáng tạo kì diệu - i-xơn ? Nhờ quan tâm đến người c) Đoạn : - Nhờ đâu mong ước bà cụ thực ông - HS phát biểu ? - Theo ... - i-xơn  Cách tiến hành : a) Hướng dẫn HS chuẩn bò - GV đọc đoạn văn lượt - Hỏi : + Những phát minh, sáng chế - i-xơn có ý nghóa ? + Em biết - i-xơn ? Hoạt động học - Nghe GV giới thiệu -...
 • 17
 • 465
 • 8

Giáo án lớp 3 - Tuần 22

Giáo án lớp 3 - Tuần 22
... a : nhà , - Gv gọi 2 ,3 hs lên chữa bảng lớp Câu b : lớp , 13 - Gv chốt kiến thức : c, Bài tập 3: - Gv giải nghĩa từ phát minh - Gọi hs chữa - Chuyện gây cời chỗ ? 3, Củng cố - Dặn dò : Câu ... với số chia - gọi hs chữa +Hs làm vào - Gv nhận xét +) Bài 3: - GV gọi hs đọc đề +Hs đọc đề - Bài toán cho biết gì? hỏi gì? HS nêu - Hớng dẫn hs giải toán theo bớc - Hs giải toán - Gv gọi hs ... với lời kể -từng tốp em thi dựng lại câu chuyện theo vai -Lớp nhận xét bình chọn - G/v nhận xét ,tuyên dơng nhóm kể chuyện hấp dẫn sáng tạo - - i-xơn giầu sáng kiến, lao động 5/ Củng cố - dặn dò:...
 • 18
 • 189
 • 0

Giáo án lớp 3 -Tuần 22

Giáo án lớp 3 -Tuần 22
... hs đọc yêu cầu câu văn + Lớp đọc thầm , làm cá nhân thiếu dấu phẩy Câu a : nhà , - Gv gọi 2 ,3 hs lên chữa bảng lớp Câu b : lớp , 13 - Gv chốt kiến thức : c, Bài tập 3: - Gv giải nghĩa từ phát ... bàn chải mềm, kem đánh PS, - Hs thực hành - Gọi số em lên thực hành đánh 3, Dặn dò:VN chải theo cách TX đánh vào buổi sáng, buổi tối 15 Thứ sáu Toán Luyện tập I- Mục ... Lời đánh răng, sau ăn xong không súc miệng - Để phòng tránh bệnh sâu răng, viêm lợi em - TX đánh răng, súc cần làm gì? miệng nớc pha fluo - Lớp ta tổ chức súc miệng nớc pha fluo vào - Sáng thứ...
 • 18
 • 170
 • 0

Giáo án lớp 3 (Tuần 22-29)

Giáo án lớp 3 (Tuần 22-29)
... thức:Củng cố cách xem thứ,ngày tháng, cách tính ngày tháng - HS nêu kết -> giải 3/ Hoạt đông 3: Củng cố-dăn dò thích lý + Tháng 5,7,10 tháng có ngày? Tháng tháng có ngày? Ngày 30 /10 năm vào thứ mấy? Ngày ... số - Đại diện nhóm dán kết lên bảng Lớp n.xét, chữa * -Bài +Kiến thức: Toán giải phép tính liên quan đến chia số có chữ số cho số có chữ số +Củng cố giải toán 3/ Hoạt động 3: Củng cố-dặn dò + Đặt ... động 1: Kiểm tra cũ +Những tháng có 31 ngày ,30 ngày,28 29 ngày? +Một năm có tháng?bao nhiêu ngày? 2/Hoạt động 2: Luyện tập -Bài +Kiến thức:Củng cố cách xem thứ,ngày tháng -Bài (chuyển yêu cầu xem...
 • 144
 • 258
 • 1

Giáo án lớp 3, tuần 22

Giáo án lớp 3, tuần 22
... Môn: TOÁN Bài: Tháng năm ( tiếp theo) I:Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố tên gọi tháng năm, số ngày tháng - Củng cố kó xem lòch (Tờ lòch tháng, năm) II:Chuẩn bò: - Bảng thiết bò dạy học toán III:Các ... Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O bán kính OA + Bước 2: Vẽ trang trí hình tròn tâm A bán kính AC, tâm B bán kính BC + Bước 3: Vẽ trang trí hình tròn (Tâm C, bán kính CA; tâm D, bán kính DA) Tô màu hình ... Đ, H, V, N - HS viết bảng lớp, lớp viết bảng Ph - Lớp quan sát nhận xét - Nêu quy trình viết chữ hoa P, cách nối rang chữ h, lớp nhận xét bổ xung - 3HS lên bảng viết lớp viết bảng P, Ph, T, V...
 • 30
 • 236
 • 1

giáo án lớp 3(Tuần 22)

giáo án lớp 3(Tuần 22)
... thi đọc - Cùng lớp nhận xét phút Củng cố, dặn dò: - Nhận xét học - Về ôn lại bài, luyện đọc - Chuẩn bị Toán: LUYỆN TẬP I - Mục tiêu: - Củng cố so sánh hai phân số có mẫu số; so sánh phân số với ... bảo hiểm, tránh chấn thương Phần kết thúc: - phút - Nhận xét phần kiểm tra - Chạy nhẹ nhàng, tập động tác hồi - Nhận xét, đánh giá học tĩnh - Ôn nhảy dây chụm hai chân Toán: SO SÁNH HAI PHÂN ... Yêu cầu : -Đánh giá hoạt động tuần -Triển khai kế hoạt tuần tới C Các hoạt động dạy học : TG Hoạt động thầy 5phút I Khởi động : -Lớp phó bắt nhịp cho lớp hát 15phút II.Nội dung Đánh giá hoạt...
 • 21
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bí Ẩn Của Não Phải Makoto ShichidaKinh Tế và Xã Hội Việt Nam Dưới Các Vua Triều Nguyễnquan hệ giữa khí hậu và các yếu tố thủy vănDich ma NTT+ DH y duoc Ha noi 2014KHÁNG SINH BETA LACTAMDo an mat ma hocdemoSẢN XUẤT ENZYME CELLULASE TỪ BÃ SẮNNGUYÊN NHÂN PHỤ NỮ NÔNG THÔN KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀIslide bài giảng luật lao động 2016TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN CƠ HỌC VẬT LÍ 10 THPT NHẰM HƯỚNG NGHIỆP, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC CHO HỌC SINHBIỂU HIỆN HÀNH VI HUNG TÍNH CỦA NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU, BIA ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINHBIỂU HIỆN HÀNH VI HUNG TÍNH CỦA NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU, BIA ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDoc1 giúp cho mõi người săn sàng vào trở ngại4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 năm 20162017 THPT Chu Văn An (có đáp án)An phuc fashion JSC is a vietnamese clothing and accessories retailer based in viet namKẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG và THUẾnguyên tố đất hiếm CeriumHoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh tm minh nguyên4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 3 năm 20162017 THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 6+7 năm 2016 2017 THPT Tứ Kỳ II (Có đáp án)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập