giao an toan 3 tuan 13 moi CKTKN 2010

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)
... đơn vị c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài 2(dòng 4), Bài (dòng 3)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học: Vở tập toán, đồ dùng học toán -Bảng lớpï kẽ sẵn ... kĩ đổi đơn vị, c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài (Cột 2)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học : Vở tập toán, đồ dùng dạy toán III- Các hoạt động dạy ... nghiệm TRẦN VĂN HỒ LUYẾN Trường Tiểu học Diên Thọ 2010 – 2011 Tuầ n : 09 Bài 45 : Ngày dạy : Giáo án KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP 29/ 10/2010 I – Mục tiêu : a Kiến thức: - Bước đầu đầu biết đọc, biết...
 • 6
 • 205
 • 1

Giao an lop 3 tuan 13 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 13 CKTKN moi
... điền : - Gan chi/ gan gì, gan rứa/ gan thế, mẹ nờ/ mẹ , chờ chi/ chờ gì, tàu bay hắn/ tàu bay nó, tui/ - Đọc nội dung tập - Cả lớp tự làm vào - Hai em lên bảng làm nhanh tập - Điền nhanh dấu câu ... Điền nhanh dấu câu thích hợp vào chỗ 13 Trường: Tiểu học “B” Tân Trung Tuần 13 - Mời em lên bảng điền nhanh, điền vào tờ giấy dán bảng - Yêu cầu đọc nối tiếp đ an văn nói rõ dấu câu điền - Nhận ... lớp tự làm - 3HS nêu kết quả, lớp bổ sung × = 36 × = 18 × = 45 ×1 = 9 × = 63 × = 72 - 1HS nêu yêu cầu - Cả lớp tự làm chữa - Đổi LT × + 17= 54 +17 × - 25 = 63 - 25 = 71 = 38 Bài 3: (HS khá) ×...
 • 26
 • 393
 • 3

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)
... Viết theo mẫu Số cho 432 m 888kg 600 31 2 ngày Giảm lần 432 : = 54m Giảm lần 432 : = 72m C.Củng cố , dặn dò : Hôm học ? - HS quan sát , nhận xét - Vài học sinh nêu lại - HS quan sát , lắng nghe - ... 18 18 Chia từ trái sang phải Lần : Tìm chữ số thứ thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ hai thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ ba thơng ( ) Vậy : 648 : = 216 3. Giới thiệu phép chia 236 : 5:Tiến hành tơng ... Hoạt động HS gian A.Kiểm tra cũ - HS lên bảng - Chữa - Nhận xét ,đánh giá B.Bài 30 1.Giới thiệu : - GV giới thiệu ghi đầu 2.HD luyện tập: - Bài 1: Đặt tính tính: - HS đọc yêu cầu a) 2 13 ì c) 208...
 • 10
 • 129
 • 0

giao an lop 3 TUAN 13 CKTKN co tich hop BVMT, QVG

giao an lop 3 TUAN 13 CKTKN co tich hop BVMT, QVG
... đánh số tranh - HS xếp viết nháp - HS nêu kết - GV nhận xét - chốt lại lời giải Tranh tranh Tranh tranh Tranh tranh Tranh tranh Tranh tranh b Bài tập - GV nêu yêu cầu - HS dựa vào tranh đợc xếp ... phép chia 632 : - GV gọi HS đặt tính nêu cách tính - HS đặt tính - thực chia 632 63 chia đợc 9, viết ; 63 90 nhân 63; 63 trừ 63 02 chia đợc viết 0; nhân 0; trừ Vậy 632 : = 90 Giáo án lớp 3B 51 Năm ... phép chia nêu bớc chia 78 chia đợc 1, viết 19 nhân 4; trừ 38 36 - GV gọi HS nêu lại cách thực Hạ 8, đợc 38 ; 38 chia đợc 9 nhân 36 ; 38 trừ 36 - Vài HS nêu lại cách thực kết quả: 78 : = 19 (d 2)...
 • 158
 • 280
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 13 CKTKN GT(Hưng)

giáo án lớp 3 tuần 13 CKTKN GT(Hưng)
... đánh giá 3/ Nhận xét, dặn dò GV nhận xét , đánh giá GV nhận xét chuẩn bò HS Dặn HS chuẩn bò cắt dán chữ V Tiết 1+ HS thực hành cắt, dán chữ HS chọn tổ sản phẩm lên trưng bày, lớp nhận xét, đánh ... 2: Hát gõ đệm theo nhịp 3/ 4 - Cho HS đọc 1-2 -3( số nhấn mạnh số 2 ,3) - Chia lớp làm nhóm: Một nhóm hát nhóm gõ đệm theo phách nhịp 3/ 4 - Trò chơi: Vỗ tay đệm theo nhịp 3/ 4 Phách 1: Vỗ nhẹ tay ... CD Bài toán : -GV nêu toán -Hướng dẫn phân tích 30 tuổi Tuổi mẹ: Tuổi con: 6tuổi 16 - HS đọc đề toán : HS phân tích toán HS thảo luận , viết phép tính tìm số lần tuổi mẹ gấp tuổi 30 : 6=5(lần)...
 • 46
 • 240
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016 (2)

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016 (2)
... Ôn thể dục phát triển chung Sinh hoạt tuần 13 I.Mục tiêu: - HS thấy đợc việc thực tốt, Các khuyết điểm tuần 13 - Phơng hớng tuần 14 - Hớng khắc phục tồn tuần 14 II Nội dung phơng pháp: - Nội ... Củng cố so sánh số bé phần số lớn - 1HS lên làm tập - Nhận xét, , đánh giá * Giới thiệu - Hoạt động 2( 28 - 30 ' ) : Luyện tập - thực hành ( trang 62 SGK ) ( Bài tập cần làm 1, 2, 3, 4) * HS ... bảng nhân - Nhận xét, , đánh giá 10 * Giới thiệu - Hoạt động ( 25 - 28'): Luyện tập - thực hành ( trang 64 SGK ) ( Bài tập cần làm 1, 2, 3, dòng 3, 4) * HS đọc yêu cầu tập : Tính nhẩm - HS làm...
 • 17
 • 38
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016
... lườn, bụng tồn thân đến lần - Tập luyện theo đội hình hàng ngang - Chia tổ tập luyện - Các tổ thi tập điều khiển giáo viên Tổ biểu dương trước lớp - Chọn - em tập đẹp lên tập biểu diễn cho bạn xem ... Viết cõu ca dao : lần - HS viết vào Chấm, chữa (3 ) Củng cố, dặn dũ-(1’) GV nhắc HS luyện viết thêm TV để rèn chữ đẹp Thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: I - MỤC TIÊU - Nhận biết ... đở Giáo viên nhắc học sinh dán chữ cho cân đối, miết cho phẳng Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm, nhận xét - Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành học sinh 3. Cũng cố dặn dũ: Giáo...
 • 19
 • 28
 • 0

giao án toán 2 tuần 13

giao án toán 2 tuần 13
... chuøn TG: 25 phụt 2. 2 Dỉûa vo tranh kãø lải âoản 2- 3 bàòng låìi ca mçnh: - GV nhàõc cạc em kãø bàòng låìi ca mçnh khäng kãø theo cạch âc truûn, hồûc cäú nhåï tỉìng cáu chỉỵ truûn 2. 3 Kãø lải ... âỉåüc ,láúy 14 trỉì âỉåüc ,viãút nhåï * trỉì bàòng 2, viãút 26 -HS âàût räưi vo bng con: 44-8 ; 347 ; 54-14 Hs lm cạc bi táûp 1 ,2, 3,4 ( 62) -HS lãn thỉûc hiãûn -C låïp lm giạm kho nàõm näüi ... trçu mãún 2. 2.Hỉåïng dáùn luûn hãû âc kãút håüp gii  D Tranh minh SGK nghéa tỉì : -Hs tiãúp näúi âc TG: a.Âc tỉìng cáu : tỉìng cáu (Låìi nhán váût cọ thãø âc liãưn B Hoảt âäüng 2: cáu ngàõn)...
 • 24
 • 205
 • 0

Giao an lop 3 - tuan 13(tk)

Giao an lop 3 - tuan 13(tk)
... Pháp -Giáo dục tình đoàn kết, lòng yêu nước * Kể chuyện: -Biết kể đoạn theo lời nhân vật -Biết nghe nhận xét lời kể bạn -Kể mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị : -Tranh minh hoạ tập đọc kể chuyện - Đọc ... đọc Chính tả Đêm trăng Hồ Tây I Mục tiêu : -Nghe- viết “Đêm trăng Hồ Tây” -Làm tập ta.û -Viết trình bày đẹp II.Chuẩn bò: -Tranh minh họa, bảng phụ -Luyện viết nhà III Các hoạt động lớp : Giáo ... chấm hỏi- Dấu chấm than I Mục tiêu : -Làm quen với số từ ngữ đòa phương hai miền Nam, Bắc -Luyện tập với dấu câu: dấu chấm hỏi, dấu chấm than -Sử dụng từ ngữ, đặt dấu câu hợp lí II.Chuẩn bò: -Bảng...
 • 21
 • 556
 • 4

giáo án lớp 3 tuần 1 mới

giáo án lớp 3 tuần 1 mới
... số HS khối Một 32 HS …Ta thực phép trừ 245 – 32 - HS thực Tóm tắt Khối Một : 245 HS Khối Hai : 32 HS Khối Hai : ? HS Giải Khối Hai có số HS : 245 – 32 = 2 13 ( HS ) Đáp số : 2 13 HS - GV chữa ... Các em vừa học toán ? … Luyện tập - Về nhà Luyện tập thêm cộng, trừ số có ba chữ số … - Hướng dẫn luyện tập + Bài : Tìm x : x – 34 5 = 13 4 13 2 + x = 657 + Bài : Một cửa hàng bán 34 5 kg gạo, có 220 ... toán này, học “Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần)” b.Nội dung @ HD thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) Phép cộng 435 + 12 7 - GV viết bảng phép tính 435 + 12 7 = ? yêu - HS thực bảng – Lớp...
 • 44
 • 670
 • 3

Giáo án lớp 3 tuần 13

Giáo án lớp 3 tuần 13
... cầu toán HS làm bảng phụ Cả lớp bảng : Bài : Nhóm : Nhóm : x6 + 17 9x3x2 = 54 + 17 = 27 x = 71 = 54 Nhóm : Nhóm : x – 25 9x9:9 = 63 – 25 = 81 : = 38 = Bài 3: - HS đọc toán Giải Số HS lớp 3B có ... học - Những em chưa học tốt tuần : Tuý , Hoà , Thanh , Chiều , Nghóa , Thương , Thảo , t , … Về nhà cần có thời gian biểu để việc học tốt Giáo án lớp 34 Giáo án lớp 35 ... tránh nguy hiểm trường II CHUẨN BỊ : - Các hình sách giáo khoa trang 50 , 51 III LÊN LỚP : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn đònh Em nêu số hoạt động Bài cũ: Giáo án lớp 25 lên lớp...
 • 35
 • 529
 • 5

giáo án lớp 5 - tuần 13 mới

giáo án lớp 5 - tuần 13 mới
... a) 2 35, 54 x 1 ,5 ; b) 7 ,56 3 x 5, 8 -Làm miệng c) 5, 15 x 14,6 ; d) 45, 4 75 x 24, 15 -Một số em nêu thêm ví dụ -GV cho lớp nhận xét Bài 2: Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm: 4,36 × 3,6 = 15, 624 -Làm ... a) 2 35, 54 x 0,1 ; c) 5, 15 x 0 ,5 ; -Làm miệng b) 7 ,56 3 x 0,01 -Một số em nêu thêm ví dụ quy tắc d) 45, 4 75 x 0, 25 -GV cho lớp nhận xét Bài 2: Tính cách thuận tiện 9, 65 × 0,4 × 2 ,5 7,38 × 1, 25 × ... lớp -4 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập -1 HS nhận xét, HS lớp theo dõi bổ sung ý kiến -HS nêu -2 HS ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra lẫn -1 HS nêu trước lớp -1 HS lên bảng làm bài, HS lớp...
 • 37
 • 275
 • 2

giáo an lớp 3 tuần 11 ,12 CKTKN

giáo an lớp 3 tuần 11 ,12 CKTKN
... lít Hs lớp làm vào VBT - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào VBT Một Hs Một Hs lên bảng làm lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại: Số lít dầu thùng dầu là: Trang: 125 x 3= 37 5 (lít) số lít dầu lại là: 37 5 ... / có phố Kì Lừa./ Có nàng Tô Thò, / có chùa Tam Thanh.// Hs đọc lại câu ca dao Câu 3: Đường vô xứ Nghệ / quanh quanh, / Non xanh nước biếc / tranh họa đồ.// Câu 6: Đồng Tháp Mười / có bay thẳng ... đựợc là: Trang: 32 Hs đọc yêu cầu đề Hs thảo luận nhóm đôi Có 42 thỏ Con lại 42 – 10 = 32 thỏ Nhóm vào chuồng Mỗi chuồng có 32 : = thỏ Hs lớp làm vào VBT Một Hs lên bảng làm Hs nhận xét 35 : =...
 • 33
 • 210
 • 1

giao an lop 3 tuan 13

giao an lop 3 tuan 13
... : - Gan chi/ gan gì, gan rứa/ gan thế, mẹ nờ/ mẹ , chờ chi/ chờ gì, tàu bay hắn/ tàu bay nó, tui/ tơi - Đọc nội dung tập - Cả lớp tự làm vào VBT - Hai em lên bảng làm nhanh tập - Điền nhanh dấu ... tập - u cầu quan sát tranh vẽ SGK tự làm - Giáo viên nhận xét đánh giá cân - Quan sát nêu kết cân - Một số em lên thực hành cân - Một em đọc tập - Quan sát tranh vẽ nhìn vào tranh để nêu miệng ... 9x1=9 x = 45 x = 36 x = 18 x = 63 x 10 = 90 Bài : - u cầu HS thực bảng - Một học sinh nêu u cầu - Cả lớp thực bảng - Nhận xét làm HS x + = 27 + 9 x + = 72 + = 36 = 81 x + = 36 + 9 x + = 81 +...
 • 24
 • 279
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 13

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 13
... sinh lớp làm vào , học sinh làm bảng nhóm +Bài 4: _Bài toán yêu cầu làm ? _ Lớp 3B có tổ, tổ có bạn Hỏi lớp 3B có bạn ? Tóm tắt tổ : bạn tổ : …bạn ? Bài giải Lớp 3B có số học sinh : x = 36 (học ... SINH HOẠT LỚP TUẦN 13 I ĐÁNH GIÁ TUẦN QUA: - Học tập : em học , chăm phát biểu, chuẩn bò sách vở, đồ dùng học tập tốt Có học đọc nhà trước - Nề nếp : giữ trật tự lớp học, có xếp hàng vào lớp, - ... viết: _Giáo viên theo dõi học sinh viết _ Học sinh nghe giáo viên giới thiệu Ô, I, K _Có chữ hoa Ô, I, K _Cả lớp theo dõi giáo viên nhắc quy trình viết _3 học sinh lên bảng viết Học sinh lớp viết...
 • 39
 • 1,182
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 tuần 13 cktkngiao an toan 3 tuan 16giáo án lớp 3 tuần 13giáo án lớp 3 tuần 16 mới nhấtgiao an toan 3 tuan 12giao an toan 3 tuan 24giao an toan 3 tuan 30giao an toan 3 tuan 32giao an toan 3 tuan 27giáo án toán 4 tuần 13giáo án toán 3 tuần 8giáo án toán 3 tuần 26giáo án toán 3 tuần 23giáo án toán 3 tuần 1giáo án lớp 3 tuần 13 năm 2012Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngVai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)“Một số biện pháp giúp học sinh yếu lấy lại căn bản môn Ngữ văn bằng phương pháp dạy học tích cực”Đề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 2tieu luan mon hanh chinh so sanhHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Mizuho Precision Việt NamTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 12Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 14Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 15
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập