giao an toan 3 tuan 13 moi CKTKN 2010

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)

Giáo án Toán 3. Tuần 9 (MỚI)
... đơn vị c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài 2(dòng 4), Bài (dòng 3)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học: Vở tập toán, đồ dùng học toán -Bảng lớpï kẽ sẵn ... kĩ đổi đơn vị, c Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận đổi đơn vị * Bài (dòng 4, 5), Bài (Cột 2)dành cho học sinh giỏi II- Đồ dùng dạy học : Vở tập toán, đồ dùng dạy toán III- Các hoạt động dạy ... nghiệm TRẦN VĂN HỒ LUYẾN Trường Tiểu học Diên Thọ 2010 – 2011 Tuầ n : 09 Bài 45 : Ngày dạy : Giáo án KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP 29/ 10/2010 I – Mục tiêu : a Kiến thức: - Bước đầu đầu biết đọc, biết...
 • 6
 • 176
 • 1

Giao an lop 3 tuan 13 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 13 CKTKN moi
... điền : - Gan chi/ gan gì, gan rứa/ gan thế, mẹ nờ/ mẹ , chờ chi/ chờ gì, tàu bay hắn/ tàu bay nó, tui/ - Đọc nội dung tập - Cả lớp tự làm vào - Hai em lên bảng làm nhanh tập - Điền nhanh dấu câu ... Điền nhanh dấu câu thích hợp vào chỗ 13 Trường: Tiểu học “B” Tân Trung Tuần 13 - Mời em lên bảng điền nhanh, điền vào tờ giấy dán bảng - Yêu cầu đọc nối tiếp đ an văn nói rõ dấu câu điền - Nhận ... lớp tự làm - 3HS nêu kết quả, lớp bổ sung × = 36 × = 18 × = 45 ×1 = 9 × = 63 × = 72 - 1HS nêu yêu cầu - Cả lớp tự làm chữa - Đổi LT × + 17= 54 +17 × - 25 = 63 - 25 = 71 = 38 Bài 3: (HS khá) ×...
 • 26
 • 348
 • 3

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)

giao an toan 3 tuan 15(CKTKN)
... Viết theo mẫu Số cho 432 m 888kg 600 31 2 ngày Giảm lần 432 : = 54m Giảm lần 432 : = 72m C.Củng cố , dặn dò : Hôm học ? - HS quan sát , nhận xét - Vài học sinh nêu lại - HS quan sát , lắng nghe - ... 18 18 Chia từ trái sang phải Lần : Tìm chữ số thứ thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ hai thơng ( ) Lần : Tìm chữ số thứ ba thơng ( ) Vậy : 648 : = 216 3. Giới thiệu phép chia 236 : 5:Tiến hành tơng ... Hoạt động HS gian A.Kiểm tra cũ - HS lên bảng - Chữa - Nhận xét ,đánh giá B.Bài 30 1.Giới thiệu : - GV giới thiệu ghi đầu 2.HD luyện tập: - Bài 1: Đặt tính tính: - HS đọc yêu cầu a) 2 13 ì c) 208...
 • 10
 • 107
 • 0

giao an lop 3 TUAN 13 CKTKN co tich hop BVMT, QVG

giao an lop 3 TUAN 13 CKTKN co tich hop BVMT, QVG
... đánh số tranh - HS xếp viết nháp - HS nêu kết - GV nhận xét - chốt lại lời giải Tranh tranh Tranh tranh Tranh tranh Tranh tranh Tranh tranh b Bài tập - GV nêu yêu cầu - HS dựa vào tranh đợc xếp ... phép chia 632 : - GV gọi HS đặt tính nêu cách tính - HS đặt tính - thực chia 632 63 chia đợc 9, viết ; 63 90 nhân 63; 63 trừ 63 02 chia đợc viết 0; nhân 0; trừ Vậy 632 : = 90 Giáo án lớp 3B 51 Năm ... phép chia nêu bớc chia 78 chia đợc 1, viết 19 nhân 4; trừ 38 36 - GV gọi HS nêu lại cách thực Hạ 8, đợc 38 ; 38 chia đợc 9 nhân 36 ; 38 trừ 36 - Vài HS nêu lại cách thực kết quả: 78 : = 19 (d 2)...
 • 158
 • 254
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 13 CKTKN GT(Hưng)

giáo án lớp 3 tuần 13 CKTKN GT(Hưng)
... đánh giá 3/ Nhận xét, dặn dò GV nhận xét , đánh giá GV nhận xét chuẩn bò HS Dặn HS chuẩn bò cắt dán chữ V Tiết 1+ HS thực hành cắt, dán chữ HS chọn tổ sản phẩm lên trưng bày, lớp nhận xét, đánh ... 2: Hát gõ đệm theo nhịp 3/ 4 - Cho HS đọc 1-2 -3( số nhấn mạnh số 2 ,3) - Chia lớp làm nhóm: Một nhóm hát nhóm gõ đệm theo phách nhịp 3/ 4 - Trò chơi: Vỗ tay đệm theo nhịp 3/ 4 Phách 1: Vỗ nhẹ tay ... CD Bài toán : -GV nêu toán -Hướng dẫn phân tích 30 tuổi Tuổi mẹ: Tuổi con: 6tuổi 16 - HS đọc đề toán : HS phân tích toán HS thảo luận , viết phép tính tìm số lần tuổi mẹ gấp tuổi 30 : 6=5(lần)...
 • 46
 • 227
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016 (2)

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016 (2)
... Ôn thể dục phát triển chung Sinh hoạt tuần 13 I.Mục tiêu: - HS thấy đợc việc thực tốt, Các khuyết điểm tuần 13 - Phơng hớng tuần 14 - Hớng khắc phục tồn tuần 14 II Nội dung phơng pháp: - Nội ... Củng cố so sánh số bé phần số lớn - 1HS lên làm tập - Nhận xét, , đánh giá * Giới thiệu - Hoạt động 2( 28 - 30 ' ) : Luyện tập - thực hành ( trang 62 SGK ) ( Bài tập cần làm 1, 2, 3, 4) * HS ... bảng nhân - Nhận xét, , đánh giá 10 * Giới thiệu - Hoạt động ( 25 - 28'): Luyện tập - thực hành ( trang 64 SGK ) ( Bài tập cần làm 1, 2, 3, dòng 3, 4) * HS đọc yêu cầu tập : Tính nhẩm - HS làm...
 • 17
 • 17
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016
... lườn, bụng tồn thân đến lần - Tập luyện theo đội hình hàng ngang - Chia tổ tập luyện - Các tổ thi tập điều khiển giáo viên Tổ biểu dương trước lớp - Chọn - em tập đẹp lên tập biểu diễn cho bạn xem ... Viết cõu ca dao : lần - HS viết vào Chấm, chữa (3 ) Củng cố, dặn dũ-(1’) GV nhắc HS luyện viết thêm TV để rèn chữ đẹp Thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: I - MỤC TIÊU - Nhận biết ... đở Giáo viên nhắc học sinh dán chữ cho cân đối, miết cho phẳng Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm, nhận xét - Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành học sinh 3. Cũng cố dặn dũ: Giáo...
 • 19
 • 16
 • 0

giao án toán 2 tuần 13

giao án toán 2 tuần 13
... chuøn TG: 25 phụt 2. 2 Dỉûa vo tranh kãø lải âoản 2- 3 bàòng låìi ca mçnh: - GV nhàõc cạc em kãø bàòng låìi ca mçnh khäng kãø theo cạch âc truûn, hồûc cäú nhåï tỉìng cáu chỉỵ truûn 2. 3 Kãø lải ... âỉåüc ,láúy 14 trỉì âỉåüc ,viãút nhåï * trỉì bàòng 2, viãút 26 -HS âàût räưi vo bng con: 44-8 ; 347 ; 54-14 Hs lm cạc bi táûp 1 ,2, 3,4 ( 62) -HS lãn thỉûc hiãûn -C låïp lm giạm kho nàõm näüi ... trçu mãún 2. 2.Hỉåïng dáùn luûn hãû âc kãút håüp gii  D Tranh minh SGK nghéa tỉì : -Hs tiãúp näúi âc TG: a.Âc tỉìng cáu : tỉìng cáu (Låìi nhán váût cọ thãø âc liãưn B Hoảt âäüng 2: cáu ngàõn)...
 • 24
 • 186
 • 0

Giao an lop 3 - tuan 13(tk)

Giao an lop 3 - tuan 13(tk)
... Pháp -Giáo dục tình đoàn kết, lòng yêu nước * Kể chuyện: -Biết kể đoạn theo lời nhân vật -Biết nghe nhận xét lời kể bạn -Kể mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị : -Tranh minh hoạ tập đọc kể chuyện - Đọc ... đọc Chính tả Đêm trăng Hồ Tây I Mục tiêu : -Nghe- viết “Đêm trăng Hồ Tây” -Làm tập ta.û -Viết trình bày đẹp II.Chuẩn bò: -Tranh minh họa, bảng phụ -Luyện viết nhà III Các hoạt động lớp : Giáo ... chấm hỏi- Dấu chấm than I Mục tiêu : -Làm quen với số từ ngữ đòa phương hai miền Nam, Bắc -Luyện tập với dấu câu: dấu chấm hỏi, dấu chấm than -Sử dụng từ ngữ, đặt dấu câu hợp lí II.Chuẩn bò: -Bảng...
 • 21
 • 515
 • 4

giáo án lớp 3 tuần 1 mới

giáo án lớp 3 tuần 1 mới
... số HS khối Một 32 HS …Ta thực phép trừ 245 – 32 - HS thực Tóm tắt Khối Một : 245 HS Khối Hai : 32 HS Khối Hai : ? HS Giải Khối Hai có số HS : 245 – 32 = 2 13 ( HS ) Đáp số : 2 13 HS - GV chữa ... Các em vừa học toán ? … Luyện tập - Về nhà Luyện tập thêm cộng, trừ số có ba chữ số … - Hướng dẫn luyện tập + Bài : Tìm x : x – 34 5 = 13 4 13 2 + x = 657 + Bài : Một cửa hàng bán 34 5 kg gạo, có 220 ... toán này, học “Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần)” b.Nội dung @ HD thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) Phép cộng 435 + 12 7 - GV viết bảng phép tính 435 + 12 7 = ? yêu - HS thực bảng – Lớp...
 • 44
 • 606
 • 3

Giáo án lớp 3 tuần 13

Giáo án lớp 3 tuần 13
... cầu toán HS làm bảng phụ Cả lớp bảng : Bài : Nhóm : Nhóm : x6 + 17 9x3x2 = 54 + 17 = 27 x = 71 = 54 Nhóm : Nhóm : x – 25 9x9:9 = 63 – 25 = 81 : = 38 = Bài 3: - HS đọc toán Giải Số HS lớp 3B có ... học - Những em chưa học tốt tuần : Tuý , Hoà , Thanh , Chiều , Nghóa , Thương , Thảo , t , … Về nhà cần có thời gian biểu để việc học tốt Giáo án lớp 34 Giáo án lớp 35 ... tránh nguy hiểm trường II CHUẨN BỊ : - Các hình sách giáo khoa trang 50 , 51 III LÊN LỚP : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn đònh Em nêu số hoạt động Bài cũ: Giáo án lớp 25 lên lớp...
 • 35
 • 488
 • 5

giáo án lớp 5 - tuần 13 mới

giáo án lớp 5 - tuần 13 mới
... a) 2 35, 54 x 1 ,5 ; b) 7 ,56 3 x 5, 8 -Làm miệng c) 5, 15 x 14,6 ; d) 45, 4 75 x 24, 15 -Một số em nêu thêm ví dụ -GV cho lớp nhận xét Bài 2: Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm: 4,36 × 3,6 = 15, 624 -Làm ... a) 2 35, 54 x 0,1 ; c) 5, 15 x 0 ,5 ; -Làm miệng b) 7 ,56 3 x 0,01 -Một số em nêu thêm ví dụ quy tắc d) 45, 4 75 x 0, 25 -GV cho lớp nhận xét Bài 2: Tính cách thuận tiện 9, 65 × 0,4 × 2 ,5 7,38 × 1, 25 × ... lớp -4 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập -1 HS nhận xét, HS lớp theo dõi bổ sung ý kiến -HS nêu -2 HS ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra lẫn -1 HS nêu trước lớp -1 HS lên bảng làm bài, HS lớp...
 • 37
 • 247
 • 2

giáo an lớp 3 tuần 11 ,12 CKTKN

giáo an lớp 3 tuần 11 ,12 CKTKN
... lít Hs lớp làm vào VBT - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào VBT Một Hs Một Hs lên bảng làm lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại: Số lít dầu thùng dầu là: Trang: 125 x 3= 37 5 (lít) số lít dầu lại là: 37 5 ... / có phố Kì Lừa./ Có nàng Tô Thò, / có chùa Tam Thanh.// Hs đọc lại câu ca dao Câu 3: Đường vô xứ Nghệ / quanh quanh, / Non xanh nước biếc / tranh họa đồ.// Câu 6: Đồng Tháp Mười / có bay thẳng ... đựợc là: Trang: 32 Hs đọc yêu cầu đề Hs thảo luận nhóm đôi Có 42 thỏ Con lại 42 – 10 = 32 thỏ Nhóm vào chuồng Mỗi chuồng có 32 : = thỏ Hs lớp làm vào VBT Một Hs lên bảng làm Hs nhận xét 35 : =...
 • 33
 • 198
 • 1

giao an lop 3 tuan 13

giao an lop 3 tuan 13
... : - Gan chi/ gan gì, gan rứa/ gan thế, mẹ nờ/ mẹ , chờ chi/ chờ gì, tàu bay hắn/ tàu bay nó, tui/ tơi - Đọc nội dung tập - Cả lớp tự làm vào VBT - Hai em lên bảng làm nhanh tập - Điền nhanh dấu ... tập - u cầu quan sát tranh vẽ SGK tự làm - Giáo viên nhận xét đánh giá cân - Quan sát nêu kết cân - Một số em lên thực hành cân - Một em đọc tập - Quan sát tranh vẽ nhìn vào tranh để nêu miệng ... 9x1=9 x = 45 x = 36 x = 18 x = 63 x 10 = 90 Bài : - u cầu HS thực bảng - Một học sinh nêu u cầu - Cả lớp thực bảng - Nhận xét làm HS x + = 27 + 9 x + = 72 + = 36 = 81 x + = 36 + 9 x + = 81 +...
 • 24
 • 255
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 13

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 13
... sinh lớp làm vào , học sinh làm bảng nhóm +Bài 4: _Bài toán yêu cầu làm ? _ Lớp 3B có tổ, tổ có bạn Hỏi lớp 3B có bạn ? Tóm tắt tổ : bạn tổ : …bạn ? Bài giải Lớp 3B có số học sinh : x = 36 (học ... SINH HOẠT LỚP TUẦN 13 I ĐÁNH GIÁ TUẦN QUA: - Học tập : em học , chăm phát biểu, chuẩn bò sách vở, đồ dùng học tập tốt Có học đọc nhà trước - Nề nếp : giữ trật tự lớp học, có xếp hàng vào lớp, - ... viết: _Giáo viên theo dõi học sinh viết _ Học sinh nghe giáo viên giới thiệu Ô, I, K _Có chữ hoa Ô, I, K _Cả lớp theo dõi giáo viên nhắc quy trình viết _3 học sinh lên bảng viết Học sinh lớp viết...
 • 39
 • 1,131
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập