Giáo án sinh 9 của năm học 2014 2015

BÀI SOẠN GIAO AN SINH 9 cả năm học

BÀI SOẠN GIAO AN SINH 9 cả năm học
... kiểu gen Giáo án sinh Hoạt động HS Học sinh ý lắng nghe + học sinh giải tập theo hướng dẫn giáo viên 1-> học sinh lên làm tập học sinh khác nhận xét bổ xung Học sinh lên bảng làm tập Nội dung Dạng ... dò: 4phút - Học trả lời câu hỏi SGK - Làm tập SGk trang 19 Hướng dẫn: Câu 4: Đáp án d bố tóc thẳng, mắt xanh có kiểu gen aabb sinh mắt đen, tóc xoăn mang giao tử ab bố, giao tử mẹ mang AB => kiểu ... 12: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH Ngày soạn: 19/ 9/2011 I MỤC TIÊU 1) Kiến thức: - Nắm chế phát sinh giao tử thụ tinh - Nêu ý nghĩa giảm phân thụ tinh - Nêu điểm giống khác trình phát sinh giao tử...
 • 143
 • 193
 • 0

Giáo án Vật lí 6 năm học 2014 2015 (hay)

Giáo án Vật lí 6 năm học 2014 2015 (hay)
... tượng nêu đầu học Bồ Lý, ngày tháng năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN Ngày soạn: 14 / 9/ 2014 GV: Đỗ Hải Dương Giáo vật Ngày soạn: Năm học: 2014- 2015 / 9/ 2014 TIẾT BÀI 6: LỰC - HAI ... vật cịn gọi l trọng lượng vật Đơn vị lực Newton (N) Trọng lượng cân 100g 1N 4.5/.Hướng dẫn học sinh tự học nhà: ( GV: Đỗ Hải Dương Giáo vật Năm học: 2014- 2015 Đối với tiết học hôm nay: -Học ... lượng vật GV: BT 16. 2, BT 16. 3/SBT HS: BT 16. 2:Đáp án B BT 16. 3:Đáp án A 4.5/ Hướng dẫn học sinh tự học: Đối với tiết học hôm nay: -Học -Hoàn chỉnh tập VBT -Đọc em chưa biết -Làm tập 16. 1- 16. 4/SBT...
 • 86
 • 2,570
 • 3

Giáo án đại số 8 năm học 2014 - 2015

Giáo án đại số 8 năm học 2014 - 2015
... [(x+y )- z] c) x2 -2 xy+y2-z2+2zt-t2 2 2 c) x -2 xy+y -z +2zt-t = (x2 -2 xy+y2 )-( z 2-2 zt+t2) = (x2 -2 xy+y2 )-( z 2-2 zt+t2) = (x-y)2 (z-t)2 = (x-y)2 (z-t)2 - Nhúm khỏc nhn xột nhúm bn = (x-y+z-t)()x-y-z+t) ... -1 6x2 +2 -8 x3 +x2 - -8 x2 x2 - x2 (15x 8x +x2 ) : (ẵ x2) = [x2(15x 2-8 x+1)]: (ẵ x2) = (15x 2-8 x+1) : ẵ = 30x2 -1 6x2 +2 b) x2 2x +1 -x+1 -x -x -x+1 -x +1 - - x +1 (x 2x +1) : (1 x) = (x-1)2 : (1 ... A= -1 5,15 (12x-5)(4x-1)+(3x-7)( 1-6 x) Bi 13 trang Sgk = 81 - Gi mt HS lm bng - HS lờn bng lm, cỏc em - Cũn li lm vo cũn li lm vo v (12x-5)(4x-1) +(3x-7)( 1-1 6x) 2 /S: 48x -1 2x-20x+5+3x-48x =81 ...
 • 44
 • 640
 • 4

Giáo án lịch sử 8 năm học 2014 - 2015

Giáo án lịch sử 8 năm học 2014 - 2015
... biểu cơng nhân từ 184 8- 184 9? ? Phong trào cơng nhân từ sau 184 9 187 0 có nét bật? I Sự đời chủ nghĩa Mác Mác Ăng ghen * Mác: - Sinh năm: 181 8 Đức - Năm 23 tuổi: Tiến sĩ triết học - Là người có tư ... CNXHKH Phong trào cơng nhân từ năm 184 8- 187 0, Quốc tế thứ I - Từ 184 8- 184 9: Cơng nhân nhiều nước đấu tranh liệt chống áp bóc lột + Ở Pháp: 23.6. 184 8: Cơng nhân- nơng dân lao động Pari khởi nghĩa ... học + Ảnh hưởng chủ nghĩa Mác phong trào cơng nhân từ 184 8 187 0 - Bước đầu làm quen với văn kiện lịch s - tun ngơn Đảng cộng sản - Nhận định đánh giá phát triển phong trào cơng nhân TK XIX - Giáo...
 • 118
 • 2,354
 • 1

Giáo án lịch sử 7 năm học 2014 - 2015

Giáo án lịch sử 7 năm học 2014 - 2015
... chống Tống (1 075 - 1 077 ) HS: Ôn tập nội dung học ( phần lịch sử Việt Nam ) III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định B - Kiểm tra: C - Tiến trình lên lớp: *Mở bài: GV khái quát lịch sử từ năm 93 8- Chiến thắng ... dục văn hoá a/ Giáo dục: dài 350 m, rộng 75 m -Năm 1 070 xây dựng Văn Miếu -GV giảng phần đầu SGK 39 Giỏo ỏn lch s Nm hc 201 4- 2015 (So với thời Đinh - Tiền Lê giáo dục thời -Năm 1 075 khoa thi đợc ... Trên bán đảo In - đô - - xi - a - HS quan sát tranh lịch sử: đền tháp Bô 2/ Sự hình thành phát triển - - len - đua quốc gia phong kiến ĐNA Hoạt động * Thời gian: Thế kỉ X - XVIII - HS đọc...
 • 130
 • 2,464
 • 0

Giáo án lich sử 6 năm học 2014 - 2015

Giáo án lich sử 6 năm học 2014 - 2015
... Tây sáng tạo dương lòch Họ sáng tạo bảng chữ a, b, c Về khoa học: - Toán học - Vật lý - Triết học - Sử học - Đòa lý - Văn học Về kiến trúc: - Đền Pactênông (Aten) - Đấu trường Côlidê (Rôma) - Tượng ... Trời: - Một năm 365 ngày +6 giờ, chia thành 12 tháng, tháng có 30 31 ngày, tháng có 28 29 ngày Họ sáng tạo hệ chữ cái: a, b, c Họ đạt nhiều thành tựu rực rỡ - Toán học - Thiên văn - Vật lý - Triết ... ngày), năm nhuận thêm ngày vào tháng - 1000 năm thiên niên kỉ - 100 năm kỉ - 10 năm thập kỉ GV hướng dẫn HS làm tập lớp - Em xác đònh kỉ XXI bắt đầu năm kết thúc năm nào? HS trả lời : Bắt đầu năm...
 • 126
 • 3,008
 • 1

Giáo án lịch sử 6 năm học 2014 - 2015

Giáo án lịch sử 6 năm học 2014 - 2015
... hoá gì? - Thành tựu toán học - Người Ai Cập nghó phép đếm đến 10 giỏi hình học - Họ tìm số pi = 3,14 16 - Người Lưỡng Hà giỏi số học để tính toán 15 Giáo án môn Lòch Sử Năm học 2014 - 2015 ... người chết - Dặn dò: + Học sinh nhà học đọc trước sgk 26 Giáo án môn Lòch Sử Năm học 2014 - 2015 - TUẦN ... Giáo án môn Lòch Sử Năm học 2014 - 2015 - Bài mới: Giáo viên giảng mới: Ở tiểu học em học tiết...
 • 92
 • 3,352
 • 0

Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015

Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015
... thªm tiÕng ®Ĩ ®ỵc tõ - Bót ch× - ¨n b¸m ghÐp chÝnh phơ? - Thíc gç - tr¾ng xãa - Ma rµo - vui tai - Lµm quen - nh¸t gan Bµi 3: ? §iỊn thªm tiÕng ®Ĩ ®ỵc tõ - Nói -non (s«ng) - Ham - thÝch ghÐp ®¼ng ... tiªn - So¹n bµi MĐ t«i TiÕt MĐ t«i ( TrÝch Nh÷ng tÊm lßng cao c¶ - Et-m«n-®« ®¬ A-mi-xi ) Ngµy so¹n:16/8 /2014 Ngµy d¹y: /8 /2014 A Mơc tiªu cÇn ®¹t: 1.KT: HiĨu biÕt s¬ gi¶n vỊ t¸c gi¶ A-mi-xi C¸ch ... lĩnh vực học tập * Có thể sửa lại sau: + MB: - Lời chào mừng - Giới thiệu họ tên, lớp - Tên giới hạn báo cáo kinh nghiệm + TB: - Nêu rõ thân học tập lớp - Bản thân học tập nhà - Bản thân học tập...
 • 86
 • 1,677
 • 4

Giáo án Âm nhạc 4 năm học 2014 - 2015

Giáo án Âm nhạc 4 năm học 2014 - 2015
... Hoạt động học sinh - Cả lớp hát - Kết hợp ôn tập - Luyện đồng - Quan sát, lắng nghe - Luyện theo dãy Năm học : 20 14 - 2015 Giáo án lớp - Đàn giai điệu TĐN - Cho học sinh luyện đọc nhạc hát lời ... động học sinh - Cả lớp hát - Hát cá nhân Chiến sĩ tí hon - Lắng nghe - Quan sát, lắng nghe Năm học : 20 14 - 2015 Giáo án lớp - Cho học sinh đọc lời ca - Chia câu hát, dạy hát câu kết hợp đàn - Cho ... nhân - Lắng nghe - Hát đồng - Lắng nghe - Thực - Lắng nghe, ghi nhớ Tuần 23 Thứ sáu, ngày tháng năm 2015 Âm nhạc TIếT 23 : Học hát : Bài Chim sáo Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 20 14 -...
 • 19
 • 297
 • 0

Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015

Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015
... hc: 2014 - 2015 Giỏo ỏn Ng Trng THCS Thanh Thựy - Nam quc sn h - Phũ giỏ v kinh - Bỏnh trụi nc - Qua ốo Ngang - Bn n chi nh - Tnh d t - Ngu nhiờn vit - Nguyờn tiờu - Cnh khuya - Ting g tra - Mt ... tt - Tr bi cho H/s GV cụng b t l im 0-> ...
 • 79
 • 418
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 7 năm học 2014 - 2015 FULL

Giáo án Tiếng Anh 7 năm học 2014 - 2015 FULL
... 8262019 - Write Read aloud - Listen - Remember - Listen Say goodbye Trờng THCS Quảng Liên 22 Năm học 2014 2015 Giáo án tiếng Anh - Period: 11 Preparing day: 9 .2014 Teaching day: 9 .2014 UNIT ... copy - Look at the forms - Guess the information - Fill in the forms - Listen again and check - Copy down - Work in pairs - Listen Trờng THCS Quảng Liên 35 Năm học 2014 2015 Giáo án tiếng Anh ... Copy down - Work in pairs - Practice asking and answering - Write - Do exercise - Write homework Trờng THCS Quảng Liên 40 Năm học 2014 2015 Giáo án tiếng Anh - Period: 18 Preparing day: 9 .2014 Teaching...
 • 268
 • 351
 • 1

Giáo án vật lý 6 năm học 2014 - 2015 chuẩn

Giáo án vật lý 6 năm học 2014 - 2015 chuẩn
... Bồ Lý, ngày tháng 10 năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN Giáo vật lí Ngày soạn: 02/ 11/ 2014 Ngày dạy: / 11/ 2014 Năm học: 201 4- 2015 TIẾT 11 BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG- BÀI TẬP A Mục tiêu: Kiến thức: - Phát ... Bồ Lý, ngày tháng 11 năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN Giáo vật lí Ngày soạn: 08/ 11/ 2014 Ngày dạy: / 11/ 2014 Năm học: 201 4- 2015 TIẾT 12 BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG- BÀI TẬP A Mục tiêu: Kiến thức: - Phát ... dạng tập ( SGK- SBT) V Hướng dẫn HS học nhà: - Học lại phần học chuẩn bị thi học kì I - Chuẩn bị dụng cụ học tập tốt để thi học kỳ I Bồ Lý, ngày tháng 12 năm 2014 Ký duyệt...
 • 74
 • 1,801
 • 12

GIÁO ÁN THỂ DỤC 8 NĂM HỌC 2014-2015

GIÁO ÁN THỂ DỤC 8 NĂM HỌC 2014-2015
... khuyết điểm học - Gv hóng dẫn Hs tập ỏ nhàvà giao bà tập phù hợp với sức khoẻ học sinh thể dục chạy ngắn I Mục tiêu Kiến thức -Thể dục liên hoàn: + Ôn từ nhịp - thể dục liên hoàn nam nữ + Học từ ... Nữ 300m Ngy son : 30 /8/ 2014 14 GIO N TH DC NM HC 2014-2015 thể dục chạy ngắn Tiết I/ Mục tiêu Kiến thức -Thể dục liên hoàn + Ôn từ nhịp - 25 thể dục liên hoàn nam nữ + Học từ nhịp 26 - 35 - ... GIO N TH DC NM HC 2014-2015 Tiết: Ngy son: Ngy dy: thể dục chạy ngắn i/ Mục tiêu Kiến thức - Thể dục liên hoàn +Học từ nhịp - thể dục liên hoàn nam nữ - Chạy ngắn + Luyện...
 • 150
 • 220
 • 0

Giáo án: Ngữ Văn 10 Năm học 2014 - 2015

Giáo án: Ngữ Văn 10 Năm học 2014 - 2015
... hc 2014 - 2015 III- Kt lun - Phn ghi nh SGK 4- Cng c: Cuc i, ngi v phong cỏch Nguyn Du 5- Dn dũ: - Hc bi nh - Chun b on trớch Trao duyờn theo hng dn SGK Tit 82 Ngy son: Lp dy: 10C1 Lp dy: 10C2 ... c GV: Lờ Th Trang Du Nm hc 2014 - 2015 - Gng t hng-> Tỡm s thn nhng tõm hn li thờm mờ man - Gng soi gng-> nhng nc mt m ỡa - Gng gy n-> gi n hỡnh nh la ụi, gi im g -> nhng hnh ng gng go khụng ... Du: - Cuc i: GV: Lờ Th Trang Du Trng THPT Mu Giỏo ỏn: Ng Vn 10 Hc sinh c SGK - Nột chớnh v Nguyn Du? Nm hc 2014 - 2015 - Tờn ch l T Nh, hiu l Thanh Hiờn; - Sinh ngy 23/11/1765 mt 18/9/1820 - Quờ:...
 • 36
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế (tt)Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học phổ thông Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 2020Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho các đội chiếu bóng lưu động và xây dựng rạp chiếu phim tỉnh Sơn LaHoàn thành các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Lay Nưa thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 2020Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại hội sở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh tỉnh thanh hóaÔN TẬP LÍ THUYẾT MÔN TIN HỌC CĂN BẢNTuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhChuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa trên địa bàn huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãiPhân tích vai trò của yếu tố giáo dục đối với sự hình thành phát triển nhân cáchTuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng Thiết kế kiến trúc chương 6Nâng cao hiệu quả kinh tế trồng rừng sản xuất ở huyện minh hóa, tỉnh quảng bìnhde luyen tap anh 8 unit 1Bài 12. Đề tài Gia đìnhBài giảng Thiết kế kiến trúc chương 3Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế phong điền, thừa thiên huếTiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: Một số nhạc cụ dân tộcTiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: Một số nhạc cụ dân tộcTiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: Một số nhạc cụ dân tộc
Đăng ký
Đăng nhập