Giao an lop 3 tuan 34 da chinh sua xong

Giao an lop 3- Tuan 34- Da chinh sua xong

Giao an lop 3- Tuan 34- Da chinh sua xong
... Hđ2: Làm việc theo nhóm : -Bước : - u cầu lớp phân nhóm quan sát - Lớp phân thành nhóm quan sát tranh trang 129 thảo luận theo câu hỏi tranh thảo luận theo câu hỏi gợi ý giáo viên đưa - Chỉ suối ... em nhắc lại tựa b/ Khai thác : -Hđ1 : Thảo luận lớp *Bước :-Hướng dẫn quan sát hình trang 128 - Lớp quan sát hình trang 128 sách sách giáo khoa giáo khoa vào hình để nói -Hãy chỗ mặt đất nhơ ... đề mục a, b, c - Một em đọc u cầu đề mục gợi ý -u cầu lớp quan sát tranh minh họa -u cầu hai em đọc tên tàu vũ trụ tên - Quan sát tranh minh họa hai nhà du hành vũ trụ - Tàu Phương Đơng hai...
 • 44
 • 224
 • 0

GIAO AN LOP 5 TUAN 34 DA CHINH SAU

GIAO AN LOP 5 TUAN 34 DA CHINH SAU
... 30 phút = 2 ,5 xét sửa Vận tốc ô tô 120 : 2 ,5 = 48 ( km/giờ ) b)Qđường từ nhà Bình đến bến xe 15 x 0 ,5 =7 ,5 ( km) c) Thời gian người cần để : = 1,2 ( ) Đáp số : a 48 km/giờ ; b 7 ,5 km; c 1,2 +HS ... yêu cầu Thảo luận nhóm làm vào vàbảng 150 x = 250 -HS nhận xét sửa - Chiều cao mảnh đất hình thang : 250 x = 100 (m) Diện tích mảnh đất hình thang ( 150 + 250 ) x 100 : = 20 000 ( m2 ) = Bài 4: ... hình chủ yếu là: A Đồng b Hoang mạc xa-van 22 c Da đen c Đồi núi GIÁO ÁN TUẦN 34 TRẦN VĂN SÁU Thành phần dân cư châu Mỹ gồm: a Ngưòi da vàng b Ngưòi da trắng c Ngưòi da đen d Tất ý Châu Mỹ nằm...
 • 28
 • 198
 • 0

Giáo án lớp 2 Tuần 34 ( Đã chỉnh theo chuẩn)

Giáo án lớp 2 Tuần 34 ( Đã chỉnh theo chuẩn)
... đề -Làm miệng theo cặp đọc cho nghe -2 cặp đọc trước lớp -Làm bảng 2x2x3 3x5-6 40:4:5 2x7+58 4x9+6 2x8+ 72 -2 HS đọc -1 HS lên bảng giải - nhóm có số bút chì 27 :3=9 (chiếc) Đáp số:9 (chiếc) -1 HS ... Kg -2HS đọc đề -Quan sát sơ đồ SGK Thực 2: -2HS đọc đề -Biết tínhmốc thời gian bắt đầu giờ + = 15  GV: Cao Thò Tình 96 Trường tiểu học Trung Hải Giáo án lớp  Thứ năm ngày tháng năm 20 09 ... Củng cố dặn -2Cặp đọc trước lớp -2HS đọc đề dò -Làm vào BT -Nhận xét tiết học -1HS đọc làm -Nhắc HS làm tập  GV: Cao Thò Tình 95 Trường tiểu học Trung Hải  Giáo án lớp Môn: TOÁN Bài:Ôn tập...
 • 20
 • 305
 • 0

giao an lop 4 - tuan 1( da chinh sua)

giao an lop 4 - tuan 1( da chinh sua)
... - Quan sát - em xác định đồ - Có hình chữ S - Bắc –T.Quốc ; Tây – Lào , Campuchia ; Đơng Nam - Biển Đơng - 54 dân tộc anh em - em xác định Thuyết trình - Thảo luận để tìm lời mơ tả tranh - ... xét NĂM HỌC 2008 - 2009 15 - Nghe - viết vào - Sốt lỗi Đổi bạn sốt lỗi em làm bảng phụ , lớp làm VBT Đáp án : + ngan – dàn – ngang + giang - mang - ngang Nhận xét , sửa bạn em đọc - Giải câu đố ... biết Lan có tất có ban đầu với số mẹ cho ta làm ? - HS nêu: thêm 1, có tất + - Nếu thêm vở, Lan có tất bao nhiêu vở? - Nếu thêm 2, có tất + - Tương tự 2,3 ,4 - Lan có + a - Nếu thêm a , Lan có...
 • 40
 • 437
 • 2

giao an lop 4 - tuan 2 ( da chinh sua)

giao an lop 4 - tuan 2 ( da chinh sua)
... lớn - HS làm vào bảng phụ , lớp làm vào + 24 6 7; 28 0 92; 9 320 18; 943 567 -HS nhận xét - HS nêu YC thi - HS làm a 999 ; b 100 ; c 999 999 ; d 100 000 HS làm a 9 12 045 > 90 24 8 9 b 32 145 6 > 320 49 9 29 ... 320 49 9 NĂM HỌC 20 08 - 20 09 - HS điền dấu & tự nêu cách giải thích - HS nhắc lại So sánh số điền dấu > , < , = em làm bảng 999 < 10 000 653 21 1 = 653 21 1 99 999 < 100 000 43 25 6 < 42 3 510 726 ... lời - GV chấm Bài 4/ 13 - Yêu cầu HS nêu YC sau tổ chức cho HS thi tìm nhanh kết vào BC 3.Củng cố – dặn dò : - GV treo lên bảng bảng phụ có ghi số để so sánh: a 9 12 045 9 02 48 9 b 321 45 6 320 ...
 • 41
 • 314
 • 2

giao an lop 4 - tuan 4 ( da chinh sua)

giao an lop 4 - tuan 4 ( da chinh sua)
... lớn đến bé - HS tự làm vào nháp a 136 ;8 316 ;8 361; b 7 24 ; 740 ;5 742 ; c 63 841 ; 64 813; 64 831; - Xếp thứ tự từ lớn đến bé - HS sửa bài: a 9 84; 1 978; 952; 942 ; b 969;1 9 54; 1 945 ; 1890 3.Củng ... Lâm Bạch Ngọc - Làm thảm , mũ , túi 13 Thảo luận - A-pa-tít , đồng , chì , kẽm - Hiện khoáng sản khai thác nhiều : a-pa-tít - Quặng a-pa-tít khai thác mỏ, sau làm giài quặng ( loại bỏ bớt ... ruộng bậc thang quanh nhà - HS lên Hoàng Liên Sơn đồ - Yêu cầu HS tìm vò trí ghi hình đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam ? - Ruộng bậc thang thường nằm đâu ? - Tại phải làm ruộng bậc thang ? - Người dân...
 • 42
 • 392
 • 1

giao an lop 4 - tuan 7 ( da chinh sua)

giao an lop 4 - tuan 7 ( da chinh sua)
... thực tính nhanh Tính cách thuận tiện em làm bảng a 3 67 + 199 + 501 = 3 67 + ( 199 + 501 ) = 3 67 + 70 0 = 0 67 40 0 + 148 + 252 = 40 0 + ( 148 + 252 ) 40 0 + 40 0 = 800 b 46 7 + 999 + 533 = ( 46 7 + 533 ) ... a 48 + 12 = 12 + 48 b m + n = n + m 65 + 2 97 = 2 97 + 65 84 + = + 84 177 + 89 = 89 + 177 a+0=0+a=a HS nêu cách làm Điền dấu > , < , = - em làm bảng Lớp làm a 975 + 0 17 = 0 17 + 975 975 + 0 17 < ... trường hợp a = 4, b = 0; a = 0, b = 1… - Mỗi lần thay chữ a b số ta tính gì? NĂM HỌC 2008 – 2009 a a + 245 a – 42 5 ax7 a :4 928 173 683 49 6 232 672 9 17 2 47 7 04 168 72 0 965 295 040 180 - HS đọc toán,...
 • 42
 • 2,021
 • 10

giao an lop 4 - tuan 8 ( da chinh sua)

giao an lop 4 - tuan 8 ( da chinh sua)
... Bạch Ngọc 40 8 + 85 + 92 = ( 40 8 + 92 ) + 85 = 500 + 85 = 585 b 789 + 285 + 15 = 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 089 44 8 + 5 94 + 52 = (4 4 8 + 52 ) + 5 94 = 500 + 5 94 = 10 94 677 + 969 + 123 = (6 77 + 123) ... + -+ + 58 tuổi Tuổi : + -+ 38 tuổi ? tuổi Bài giải Hai lần tuổi bố : 58 + 38 = 96 (tuổi ) Tuổi bố : 96 : = 48 ( tuổi ) Tuổi : 4838 = 10 ( tuổi ) Đáp số : Bố : 48 tuổi ... Bài 2 /46 : Hãy nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS trình bày phải nêu dựa vào tính chất để thực này? NĂM HỌC 20 08 – 2009 8 14 429 046 289 925 + 6 18 535 0 78 + 26 387 54 293 + 14 075 61 9 34 210 652 49 672...
 • 45
 • 2,293
 • 17

giao an lop 5 tuan 20 ( da chinh sua)

giao an lop 5 tuan 20 ( da chinh sua)
... a x x 3,14 = 56 ,52 (m) b 4,4 x x 3,14 = 27,632 (m) a d = 1 ,5 m c 2 cm = 2,5cm = cm 2 ,5 x x 3,14 = 15, 7 (cm) Hoặc : x x3,14 = 15, 7(cm) Đáp số: a 56 ,52 m ; b 27,632 m; c 15, 7 cm 5 - GV nhận xét ... 19 45 1946 19.12.1946 20. 12.1946 20. 12.1946 đến tháng 2.1947 Thu - đông 1947 Thu - đông 1 950 16 đến 18.9.1 950 Sau chiến dòch biên giới Tháng 2.1 951 1 .5. 1 952 13.3 - 7 .5. 1 954 vào điểm lại Chiều 6 .5. 1 954 ... N.xét Bài giải Diệt tích mặt bàn hình tròn: 45 x 45 x 3,14 = 653 8 , 5( cm2) = 0,6 358 5 (m2) Đáp số : 0,6 358 5 m2 - HS nối tiếp nêu   Chính Tả(Nghe - viết) CÁNH CAM LẠC MẸ I MỤC TIÊU: - Nghe...
 • 48
 • 371
 • 3

giao an lop 5 - tuan 21( da chinh sua)

giao an lop 5 - tuan 21( da chinh sua)
... chết - Nghe, trả lời - HS nghe - trả lời - Các loại chất đốt: Củi, than, dầu, ga, - Thể rắn: Than, củi, tre, - Thể lỏng: Dầu, cồn, - Thể khí: ga - Quan sát H.1, 2, 3, trang 86 Chất đốt - H.1: ... - Khai thác chủ yếu mỏ than - Ở nước ta than đá khai thác chủ Quảng Ninh - Than bùn, than củi yếu đâu? 38 TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A - Ngoài than đá, bạn biết tên loại than đá khác? - Chỉ vào tranh ... ông - Nội dung nói gì? - Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ dược quyền lợi danh dự đất - GV nhận xét, ghi điểm sứ nước Bài mới: a Giới thiệu bài: - Quan sát - trả lời - Treo...
 • 52
 • 613
 • 1

Giáo án lớp 4( tuần 4) đã chỉnh sửa

Giáo án lớp 4( tuần 4) đã chỉnh sửa
... RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 4- Tuần Gv: Phạm Thị Hồng Oanh SINH HOẠT LỚP TUẦN 1) Nhận xét đánh giá tuần 2) Cơng việc tuần tới : ... động lớp , nhóm đôi - em đọc câu hỏi a , b , c , d Cả lớp KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 4- Tuần - Trước bạo ngược nhà vua , dân chúng phản ứng cách ? - Nhà vua làm biết dân chúng truyền tụng ca lên án ... TIẾT DẠY: Toán (tiết 16) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 4- Tuần Gv: Phạm Thị Hồng Oanh SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU : - Giúp HS hệ thống hóa số hiểu biết ban đầu : cách so sánh hai số...
 • 45
 • 1,085
 • 4

Giáo án lớp 4( tuần 6) đã chỉnh sửa

Giáo án lớp 4( tuần 6) đã chỉnh sửa
... Bài : + Hỏi thêm : @ Cả tuần , cửa hàng bán mét vải hoa ? @ Tuần bán nhiều tuần mét vải hoa ? - Bài : + Hỏi thêm : Số ngày mưa tháng nhiều số ngày mưa trung bình ba tháng ngày ? Hoạt động : Củng ... động lớp - Tự làm chữa - Tự làm chữa Hoạt động lớp - Dựa vào biểu đồ để viết tiếp vào chỗ chấm : a) Khối Ba có lớp : 3A , 3B , 3C b) Lớp 3A có 18 bạn giỏi Toán , lớp 3C có 21 bạn giỏi Toán ... : Sửa tất lỗi có , sửa lỗi âm đầu s / x hỏi / ngã - Viết vào - Soát lại Hoạt động lớp , nhóm - em đọc nội dung tập , lớp đọc thầm lại để biết cách ghi lỗi sửa lỗi - Tự đọc , phát lỗi sửa...
 • 41
 • 634
 • 5

giáo án lớp 4( tuần 5) đã chỉnh sửa

giáo án lớp 4( tuần 5) đã chỉnh sửa
... Hồng có trai gái Hoạt động lớp KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 4- Tuần cho thêm : + Lớp 4A tham gia nhiều lớp 4B môn ? + Lớp 4A 4B tham gia môn thể thao ? - Bài : + Hướng dẫn lớp chữa Củng cố : (3’) - ... uốn nắn thao tác chưa - Cả lớp thực hành Hoạt động : Đánh giá kết học tập Hoạt động lớp , cá nhân HS MT : Giúp HS đánh giá sản phẩm bạn KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 4- Tuần Gv: Phạm Thị Hồng Oanh ... Đọc yêu cầu BT , em lên bảng làm câu a , em làm câu b , lớp làm vào KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 4- Tuần Gv: Phạm Thị Hồng Oanh Toán (tiết 25) BIỂU ĐỒ (tt) I MỤC TIÊU : - Giúp HS bước đầu nhận biết...
 • 53
 • 321
 • 0

giao an lop 2 tuan 9 da chinh sua

giao an lop 2 tuan 9 da chinh sua
... quan tíi ®¬n vÞ kg, lÝt II §Ị kiĨm tra 40 phót: Bµi 1:TÝnh 15 36 45 29 37 50 + + + + + + 18 13 44 39 _ _ _ _ Bµi 2: §Ỉt tÝnh råi tÝnh tỉng biÕt c¸c sè h¹ng lµ: 30 vµ 25 ; 19 24 ... chøa ®ỵc 2L, 4L Hái c¶ hai ca chøa ®ỵc bao nhiªu lÝt? (nhÈm 2L+ 4L = 6L, viÕt 6L vµo « trèng) Bµi 3: Can thø nhÊt ®ùng 27 lÝt rỵu, can thø hai ®ùng nhiỊu h¬n can thø nhÊt 8lÝt rỵu Hái can thø hai ... dßng 1 ,2 - GV ch÷a bµi Bµi 2: GV yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh H.Tranh bao to nỈng mÊy kg? H Bao nhá nỈng mÊy ki l« gam? H.C¶ hai bao nỈng mÊy ki l« gam? H.Lµm thÕ nµo ®Ĩ tÝnh ®ỵc 72 ki l«...
 • 18
 • 288
 • 2

Giáo án Lớp 2 - Tuần 18 (Đã chỉnh sửa)

Giáo án Lớp 2 - Tuần 18 (Đã chỉnh sửa)
... …………… 1 3- =8 …………… 6+ =14 …………… 1 6- =9 + 28 - 73 19 35 47 38 - HS trả lời - Nhận xét bạn làm phần trả lời - HS nêu quy tắc a) x + 18 = 62 x = 62 18 x = 44 b) x – 27 = 37 x = 37 + 27 x = 64 - Bài ... Bài 1: - Yêu cầu HS tự nhẩm ghi kết - Thực hành tính nhẩm vào Vở tập - Nối tiếp báo cáo kết Mỗi HS - Gọi HS báo cáo kết báo cáo kết phép tính 1 2- =8 9+ =14 1 1- =6 Trang Giáo án Tuần 18; Người ... dự Trang 12 Giáo án Tuần 18; Người soạn: Hồ Thanh Ngào buổi họp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam với lớp chúng em ạ!/… - Làm cá nhân 2 - Yêu cầu HS suy nghó viết lời nói em tình lại - HS đọc bài,...
 • 23
 • 980
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 tuần 34 35giáo án lớp 3 tuần 34 năm 2013giáo án lớp 3 tuần 33 34 35giáo án lớp 3 tuần 1giáo án lớp 3 tuần 22giáo án lớp 1 tuần 34 35giáo án lớp 3 tuần 32giáo án lớp 3 tuần 29giáo án lớp 3 tuần 33 cktkngiáo án lớp 3 tuần 29 cktkngiáo án lớp 3 tuần 30giáo án lớp 3 tuần 31giáo án lớp 3 tuần 35giáo án lớp 3 tuần 28giáo án lớp 3 tuần 35 cktknTìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa (LV tốt nghiệp)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố Sông Công (LV thạc sĩ)Quản lý chi Ngân sách Nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 (LV thạc sĩ)Hôn nhân và gia đình của người Khơ Mú ở huyện Phương, tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) từ năm 1975 2015 (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng công tác kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Dạy học giải toán cực trị hình học cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Đời sống kinh tế, văn hóa của dân tộc Thái Đen (Tày Đăm) huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, giai đoạn 1975 2015 (LV thạc sĩ)YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 110KVMột số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSSHoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm trong tin học lớp 10Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3Baigiang b4 food and drink chuyên đề từ vựng proa cô điệuChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmChủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con ngườiChuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhChí nhàn dật trong thơ chữ hán nguyễn bỉnh khiêm
Đăng ký
Đăng nhập