GIAO an van 6 cuc hay 2016

GIAO an van 6 cuc hay 2016

GIAO an van 6 cuc hay 2016
... ơng Lang làm lang gì? - Các ơng lang thi làm cỗ thật hậu, thật ngon -Lang Liêu sáng tạo làm hai ? Vì Lang Liêu thần báo mộng? loại bánh - Lang Liêu: + Trong vua, chàng người rhiệt thòi + Tuy Lang ... dành chỗ cho tài sáng tạo Lang Liêu - Từ gợi ý, lang Liêu làm hai loại bánh ? Kết thi tài ơng Lang nào? ? Vì hai thứ bánh lang Liêu vua chọn để tế Trời, Đất, Tiên Vương Lang Liêu chọn để nối ngơi ... khơng cần bú mớm, lớn nhanh thổi  Chi tiết tưởng tượng sáng tạo diệu kì nhấn mạnh gắn bó keo sơn, thể ý nguyện đồn kết cộng đồng người Việt ? Em quan sát tranh SGK cho biết tranh minh hoạ cảnh gì?...
 • 19
 • 175
 • 0

giao an van 6 cuc hay da sua ki2

giao an van 6 cuc hay da sua ki2
... Bài mới: cú bi miờu t hay, ngi vit cn cú s nng lc quan trng nh : quan sỏt, tng tng, so sỏnh, nhn xột + Quan sỏt : Nhỡn, nghe, ngi, s, cm,bng cỏc qiỏc quan tai, mt, mi, da + Tng tng : Hỡnh dung ... hớng dẫn HS thực - Câu1: Chủ ngữ đại từ - Câu2: CN cụm danh từ -Câu3: CN cụm danh từ - Câu4: CN đại từ; VN hai cụm động từ - Câu5: CN cum danh từ VN cụm động từ Bài tập2: GV chia nhóm cho HS tập ... C anh em ? Nhõn vt ngi anh cú vai trũ quan trng nht bi nú th hin ch chớnh ca truyn Hoạt động2: Hớng dẫn HS tìm hiểu chi tiết ? Thái độ ngời anh em thẻ nh II Tìm hiểu chi tiết 1, Nhõn vt ngi anh...
 • 87
 • 176
 • 0

giao an li 6 cuc hay

giao an li 6 cuc hay
... can, chai, bình chia độ … Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng C6: ý B C7: ý B C8: a, 70 cm3; b 51 cm3; c 49 cm3 * Rút kết luận: C9: a, … thể tích… b, … GHĐ … ĐCNN … c, … thẳng đứng … d, … ngang ... C4: Lưu ý phải đổ đầy nước vào bình tràn trước thả vật đổ nước từ bát sang bình chia độ không để nước rơi hay bát C5: Tùy HS C6: Tùy HS - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài ... THẦY VÀ TRÒ C6 NỘI DUNG SGK GV: Cung cấp thông tin đơn vị khối lượng HS: Nắm bắt thông tin Hoạt động 2: Cách đo khối lượng HS: Quan sát trả lời C7? II Đo khối lượng Tìm hiểu cân Rô-béc-van C7: Tùy...
 • 17
 • 82
 • 0

giao an van 8 cuc hay

giao an van 8 cuc hay
... truyện Nhân vật Xan- chô- pan- xa: Về việc Đôn-ki-hô-tê đánh với cối xay gió, Xan chô có lời can ngăn nh nào? Vì Xan chô có lời can ngăn đó? - Biết rõ thật cối xay gió Xan- chô có quan niệm nh bị ... bản: Đánh với cối xay gió (eXéc -Van- tét) A Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: - Thấy đợc tài nghệ cảu Xec -van- tét việc xây dựng cặp nhân vật bất hủ Đôn-ki-hô-tê, Xanchôpanxa tơng phản mặt, đánh gia đắn ... ông CVA mang danh lợi -> Giới thiệu Chu Văn An - Phần 2: Học trò theo ông ko cho vào thăm - Phần 3: Còn lại, Tình cảm ngời đối - Bố cục văn phần với Chu Văn An Em phân tích mối quan hệ phần...
 • 251
 • 242
 • 7

Giao an ly 6 cuc hay

Giao an ly 6 cuc hay
... Hoạt động 4: Hai lực cân bằng: Yêu cầu h/s quan sát hình 6. 4, trả lời câu hỏi C6-7-8 Kiểm tra câu 6, giáo viên nhấn mạnh – Trường hợp hai đội mạnh ngang dây đứng yên Yêu cầu h/s chiều đội GV thông ... không, Trái Đất C1: Có(lực kéo) Lực quay quanh trục nó, có phương thẳng quay quanh Mặt Trời, đứng, có chiều từ mà vật Trái Đất GV: TRẦN THỊ KIM LOAN Trang 26 THCS RẠCH GẦM đứng yên không bò rơi khỏi ... 95 cm3 – 80cm3 = 15cm3 (1,0đ) Câu 6: a)320cm = 3,2m (0,5đ) b) 450ml = 0,45 lít (0,5đ) c) 60 g = 0,06kg (0,5đ) Câu 7: Ta có : 1kg = 1000g GV: TRẦN THỊ KIM LOAN Trang 33 THCS RẠCH GẦM Bài giảng vật...
 • 113
 • 134
 • 0

Tài liệu giao an tin 6 cuc hay

Tài liệu giao an tin 6 cuc hay
... Thao tác máy: khởi hình Word: - Nháy nhanh vào biểu tượng động Word - Thanh bảng chọn chứa (Word ) hình bảng chọn: File, Edit, View, Destop Insert, Format - Thanh tiêu đề chứa tên nội - Nháy chuột ... chương trình chạy nêu nhận xét? lệnh: New, Open, Save, Save - Thanh bảng chọn chứa As bảng chọn - Rê chuột qua bảng chọn - Nêu lệnh - Thanh nút lệnh chứa nút khác nêu lệnh lệnh thơng dụng - Dưới bảng ... có biểu - Hiển thị chữ New tương ứng tượng trang trắng nhận xét? với lệnh File\New - Tương tự cho nút lệnh - Thực hành lại - Lắng nghe trả lời Quan - Nháy chọn Flie\Open → đóng sát nút lệnh lại...
 • 4
 • 115
 • 0

Giao an van 6(HKII hay de)

Giao an van 6(HKII hay de)
... này? bò lên hỏi han Dế Choắt Nghịch ranh -> huênh hoang, láu cá -> => Mèn huênh hoang, nghịch ranh nhng lại hèn nhát -> thức tỉnh -> ân hận nhát gan sợ chết ? Hậu trò nghịch ranh Mèn? - Hậu quả: ... ngợc - Man mác khí trời; Miên man niềm vui - Các từ: Bạc ác, chan chát, ngơ ngác, khao khát, man mác, lệch lạc, nhàn nhạt, xao xác, tan nát, phờ phạc, tẻ nhạt, chan chát, vàng bạc, ban phát, ... gian - Lại: tiếp diễn tơng tự - Ra: kết hớng - Đã: quan hệ thời gian - Cũng: tiếp diễn tơng tự - Sắp: quan hệ thời gian b Đã: quan hệ thời gian - Đợc: kết * Bài tập 2: * Bài tập 3: IV Củng cố:...
 • 109
 • 121
 • 0

giao an toan 6 cuc hay

giao an toan 6 cuc hay
... (SGK), BT 9c (SGK) V Dặn dò: (5’) - Học thuộc quy tắc cộng, trừ SHT, quy tắc chuyển vế - BTVN: 6, 7,8cd, 9bd, 10 SGK BT 13 SBT * Đối với HS giỏi: Thực phép tính : 1 1− + − + + − − − − − −1 = 4...
 • 2
 • 84
 • 0

Giao an hình 6 cực hay năm 2011

Giao an hình 6 cực hay năm 2011
... SGK/19 Bài 32SGK/19 36 36 36 36 36 10 Quy đồng mẫu phân số sau ? a) ; ; MC: 63 21 36 56 30 ; ; 63 63 63 b) ; 3 11 110 ; 264 MC: 23.3.11 = 264 21 264 Bài 33 SGK/19 b) ... cách nhanh ? Dựa Cách 2: sở ? = - 57 67 - 57 (-34) - 67 34 - 67 (-57) = - 57 (67 - 67 ) - 34 (- 57 + 67 ) = - 57 - 34 10 = - 340 Bài 96 SGK: a) 237 (- 26) + 26 137 - Yêu cầu HS làm tập 96 = 26 137 ... sai, sửa lại Một HS lên bảng điền 16 16 = = 64 64 3.21 = 2) 14.3 13 + 7.13 = 91 3) 13 1) 1) Sai, sửa lại : 2) Đúng 3) Sai, sửa lại: 16 16 : 16 = = 64 64 : 16 13 + 7.13 13(1 + 7) = =8 13 13 Hoạt...
 • 117
 • 107
 • 0

GIAO AN VAN 7 CUC HAY NH 1617

GIAO AN VAN 7 CUC HAY NH 1617
... trang cho v s canh vừ trang cho v s canh cho cho anh ng anh ng - Anh Thnh: giỳp em m nh hc; chiu no - Anh Thnh: giỳp em m nh hc; Thnh cng ún em i hc v, va i va núi chiu no Thnh cng ún em i chuyn ... trng thỏi t nh cm vui phn khi ngh n mt iu hay v núng lũng mun lm iu ú * Nhy cm: Cm nhn rt nhanh v tinh bng cỏc giỏc quan ,bng cm t nh * Can m: Cú tinh thn mnh m ,khụng s gian kh hay nguy him, ... yờu *T nh cm ca hai anh em thng, gn gi, chia s v quan tõm ti cũn sng bờn nhau: - Thy: Ngoan; mang kim ch - Thy: Ngoan; mang kim ch tn sõn tn sõn ng vỏ ỏo cho anh; ng vỏ ỏo cho anh; vừ trang cho...
 • 29
 • 708
 • 0

Giao an Van 6 HK1(moi)-cuc hay

Giao an Van 6 HK1(moi)-cuc hay
... gian g¾n liỊn víi quan niƯm, tÝn ngìng cđa ngêi xa vỊ thÕ giíi *) Ho¹t ®éng 3: VD: Quan niƯm vỊ c¸c thÕ giíi nh trÇn gian ©m phđ, thủ phđ VỊ sù an xen gi÷a thÕ giíi thÇn vµ thÕ giíi ngêi Quan ... m¹ch l¹c nh»m ®¹t mơc ®Ých giao tiÕp Trong ®êi sèng ngêi, quan hƯ gi÷a ngêi víi ngêi, x· héi, giao tiÕp ®ãng vai trß v« cïng quan träng, giao tiÕp kh«ng thĨ thiÕu Kh«ng cã giao tiÕp, ngêi kh«ng thĨ ... h·y tht l¹i cc giao - HS tr¶ lêi c¸ nh©n tranh gi÷a hai chµng? - Trong trÝ rëng tỵng cđa ngêi xa, ST,TT ®¹i diƯn cho lùc lỵng nµo? * Cc giao tranh gi÷a hai chµng: - Hai thÇn giao tranh qut liƯt...
 • 186
 • 158
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án văn 6giao an van 6 ca namgiao an van 6 tap 2 tuan 20giao an van 6 ke ve mot viec ma em gop phan bao ve moi truonggiáo án văn 6 2 cột mới nhấtgiáo án văn 6 kì 1 năm 2011giáo án văn 6 tiết 26giao an van 6 ca nam 2 cotgiao an van 6 ca nam 3 cotgiáo án văn 6 cả nămgiáo án văn 6 fullgiáo án điện tử cực haygiáo án toán 6 cực chuẩngiáo án hình 6 cực chuẩngiao an van 6 tuan 1Một số hoạt động ở trường (tiếp theo) TNXH lớp 3 số 14bai 7 kế thừa và phát huy truyền thống tốtt đẹp của dân tộcBài 8 một số bazơ quan trọngBài 8 quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời 2Bài 7 các nước mĩ la tinhBài 7 kiều ở lầu ngưng bíchĐổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn duyên hải miền trungBài 7 sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quảBài 8 chữa lỗi về quan hệ từKhông chơi các trò chơi nguy hiểm TNXH lớp 3 số 2peter paul mary lemon treeKhông chơi các trò chơi nguy hiểm TNXH lớp 3 số 6Bài 5 thực hành ôn một số mũi khâu cơ bảnphonics th soundBài 4 phương hướng trên bản đồ kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa líBài 4 tạo dáng và trang trí túi xáchNâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn duyên hải các tỉnh miền trungBài 3 các phương châm hội thoại (tiếp theo)Qua đèo ngang của Khang lớp 77 Nguyền Gia ThiềuVăn hóa chính trị và những phương hướng cơ bản nhằm bồi dưỡng văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập