GIAO an van 6 cuc hay 2016

GIAO an van 6 cuc hay 2016

GIAO an van 6 cuc hay 2016
... ơng Lang làm lang gì? - Các ơng lang thi làm cỗ thật hậu, thật ngon -Lang Liêu sáng tạo làm hai ? Vì Lang Liêu thần báo mộng? loại bánh - Lang Liêu: + Trong vua, chàng người rhiệt thòi + Tuy Lang ... dành chỗ cho tài sáng tạo Lang Liêu - Từ gợi ý, lang Liêu làm hai loại bánh ? Kết thi tài ơng Lang nào? ? Vì hai thứ bánh lang Liêu vua chọn để tế Trời, Đất, Tiên Vương Lang Liêu chọn để nối ngơi ... khơng cần bú mớm, lớn nhanh thổi  Chi tiết tưởng tượng sáng tạo diệu kì nhấn mạnh gắn bó keo sơn, thể ý nguyện đồn kết cộng đồng người Việt ? Em quan sát tranh SGK cho biết tranh minh hoạ cảnh gì?...
 • 19
 • 1,270
 • 0

giao an van 6 cuc hay da sua ki2

giao an van 6 cuc hay da sua ki2
... Bài mới: cú bi miờu t hay, ngi vit cn cú s nng lc quan trng nh : quan sỏt, tng tng, so sỏnh, nhn xột + Quan sỏt : Nhỡn, nghe, ngi, s, cm,bng cỏc qiỏc quan tai, mt, mi, da + Tng tng : Hỡnh dung ... hớng dẫn HS thực - Câu1: Chủ ngữ đại từ - Câu2: CN cụm danh từ -Câu3: CN cụm danh từ - Câu4: CN đại từ; VN hai cụm động từ - Câu5: CN cum danh từ VN cụm động từ Bài tập2: GV chia nhóm cho HS tập ... C anh em ? Nhõn vt ngi anh cú vai trũ quan trng nht bi nú th hin ch chớnh ca truyn Hoạt động2: Hớng dẫn HS tìm hiểu chi tiết ? Thái độ ngời anh em thẻ nh II Tìm hiểu chi tiết 1, Nhõn vt ngi anh...
 • 87
 • 255
 • 0

giao an li 6 cuc hay

giao an li 6 cuc hay
... can, chai, bình chia độ … Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng C6: ý B C7: ý B C8: a, 70 cm3; b 51 cm3; c 49 cm3 * Rút kết luận: C9: a, … thể tích… b, … GHĐ … ĐCNN … c, … thẳng đứng … d, … ngang ... C4: Lưu ý phải đổ đầy nước vào bình tràn trước thả vật đổ nước từ bát sang bình chia độ không để nước rơi hay bát C5: Tùy HS C6: Tùy HS - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài ... THẦY VÀ TRÒ C6 NỘI DUNG SGK GV: Cung cấp thông tin đơn vị khối lượng HS: Nắm bắt thông tin Hoạt động 2: Cách đo khối lượng HS: Quan sát trả lời C7? II Đo khối lượng Tìm hiểu cân Rô-béc-van C7: Tùy...
 • 17
 • 129
 • 0

giao an van 8 cuc hay

giao an van 8 cuc hay
... truyện Nhân vật Xan- chô- pan- xa: Về việc Đôn-ki-hô-tê đánh với cối xay gió, Xan chô có lời can ngăn nh nào? Vì Xan chô có lời can ngăn đó? - Biết rõ thật cối xay gió Xan- chô có quan niệm nh bị ... bản: Đánh với cối xay gió (eXéc -Van- tét) A Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: - Thấy đợc tài nghệ cảu Xec -van- tét việc xây dựng cặp nhân vật bất hủ Đôn-ki-hô-tê, Xanchôpanxa tơng phản mặt, đánh gia đắn ... ông CVA mang danh lợi -> Giới thiệu Chu Văn An - Phần 2: Học trò theo ông ko cho vào thăm - Phần 3: Còn lại, Tình cảm ngời đối - Bố cục văn phần với Chu Văn An Em phân tích mối quan hệ phần...
 • 251
 • 312
 • 7

Giao an ly 6 cuc hay

Giao an ly 6 cuc hay
... Hoạt động 4: Hai lực cân bằng: Yêu cầu h/s quan sát hình 6. 4, trả lời câu hỏi C6-7-8 Kiểm tra câu 6, giáo viên nhấn mạnh – Trường hợp hai đội mạnh ngang dây đứng yên Yêu cầu h/s chiều đội GV thông ... không, Trái Đất C1: Có(lực kéo) Lực quay quanh trục nó, có phương thẳng quay quanh Mặt Trời, đứng, có chiều từ mà vật Trái Đất GV: TRẦN THỊ KIM LOAN Trang 26 THCS RẠCH GẦM đứng yên không bò rơi khỏi ... 95 cm3 – 80cm3 = 15cm3 (1,0đ) Câu 6: a)320cm = 3,2m (0,5đ) b) 450ml = 0,45 lít (0,5đ) c) 60 g = 0,06kg (0,5đ) Câu 7: Ta có : 1kg = 1000g GV: TRẦN THỊ KIM LOAN Trang 33 THCS RẠCH GẦM Bài giảng vật...
 • 113
 • 199
 • 0

Tài liệu giao an tin 6 cuc hay

Tài liệu giao an tin 6 cuc hay
... Thao tác máy: khởi hình Word: - Nháy nhanh vào biểu tượng động Word - Thanh bảng chọn chứa (Word ) hình bảng chọn: File, Edit, View, Destop Insert, Format - Thanh tiêu đề chứa tên nội - Nháy chuột ... chương trình chạy nêu nhận xét? lệnh: New, Open, Save, Save - Thanh bảng chọn chứa As bảng chọn - Rê chuột qua bảng chọn - Nêu lệnh - Thanh nút lệnh chứa nút khác nêu lệnh lệnh thơng dụng - Dưới bảng ... có biểu - Hiển thị chữ New tương ứng tượng trang trắng nhận xét? với lệnh File\New - Tương tự cho nút lệnh - Thực hành lại - Lắng nghe trả lời Quan - Nháy chọn Flie\Open → đóng sát nút lệnh lại...
 • 4
 • 163
 • 0

Giao an van 6(HKII hay de)

Giao an van 6(HKII hay de)
... này? bò lên hỏi han Dế Choắt Nghịch ranh -> huênh hoang, láu cá -> => Mèn huênh hoang, nghịch ranh nhng lại hèn nhát -> thức tỉnh -> ân hận nhát gan sợ chết ? Hậu trò nghịch ranh Mèn? - Hậu quả: ... ngợc - Man mác khí trời; Miên man niềm vui - Các từ: Bạc ác, chan chát, ngơ ngác, khao khát, man mác, lệch lạc, nhàn nhạt, xao xác, tan nát, phờ phạc, tẻ nhạt, chan chát, vàng bạc, ban phát, ... gian - Lại: tiếp diễn tơng tự - Ra: kết hớng - Đã: quan hệ thời gian - Cũng: tiếp diễn tơng tự - Sắp: quan hệ thời gian b Đã: quan hệ thời gian - Đợc: kết * Bài tập 2: * Bài tập 3: IV Củng cố:...
 • 109
 • 219
 • 0

giao an toan 6 cuc hay

giao an toan 6 cuc hay
... (SGK), BT 9c (SGK) V Dặn dò: (5’) - Học thuộc quy tắc cộng, trừ SHT, quy tắc chuyển vế - BTVN: 6, 7,8cd, 9bd, 10 SGK BT 13 SBT * Đối với HS giỏi: Thực phép tính : 1 1− + − + + − − − − − −1 = 4...
 • 2
 • 120
 • 0

Giao an hình 6 cực hay năm 2011

Giao an hình 6 cực hay năm 2011
... SGK/19 Bài 32SGK/19 36 36 36 36 36 10 Quy đồng mẫu phân số sau ? a) ; ; MC: 63 21 36 56 30 ; ; 63 63 63 b) ; 3 11 110 ; 264 MC: 23.3.11 = 264 21 264 Bài 33 SGK/19 b) ... cách nhanh ? Dựa Cách 2: sở ? = - 57 67 - 57 (-34) - 67 34 - 67 (-57) = - 57 (67 - 67 ) - 34 (- 57 + 67 ) = - 57 - 34 10 = - 340 Bài 96 SGK: a) 237 (- 26) + 26 137 - Yêu cầu HS làm tập 96 = 26 137 ... sai, sửa lại Một HS lên bảng điền 16 16 = = 64 64 3.21 = 2) 14.3 13 + 7.13 = 91 3) 13 1) 1) Sai, sửa lại : 2) Đúng 3) Sai, sửa lại: 16 16 : 16 = = 64 64 : 16 13 + 7.13 13(1 + 7) = =8 13 13 Hoạt...
 • 117
 • 240
 • 0

GIAO AN VAN 7 CUC HAY NH 1617

GIAO AN VAN 7 CUC HAY NH 1617
... trang cho v s canh vừ trang cho v s canh cho cho anh ng anh ng - Anh Thnh: giỳp em m nh hc; chiu no - Anh Thnh: giỳp em m nh hc; Thnh cng ún em i hc v, va i va núi chiu no Thnh cng ún em i chuyn ... trng thỏi t nh cm vui phn khi ngh n mt iu hay v núng lũng mun lm iu ú * Nhy cm: Cm nhn rt nhanh v tinh bng cỏc giỏc quan ,bng cm t nh * Can m: Cú tinh thn mnh m ,khụng s gian kh hay nguy him, ... yờu *T nh cm ca hai anh em thng, gn gi, chia s v quan tõm ti cũn sng bờn nhau: - Thy: Ngoan; mang kim ch - Thy: Ngoan; mang kim ch tn sõn tn sõn ng vỏ ỏo cho anh; ng vỏ ỏo cho anh; vừ trang cho...
 • 29
 • 1,304
 • 0

Giao an Van 6 HK1(moi)-cuc hay

Giao an Van 6 HK1(moi)-cuc hay
... gian g¾n liỊn víi quan niƯm, tÝn ngìng cđa ngêi xa vỊ thÕ giíi *) Ho¹t ®éng 3: VD: Quan niƯm vỊ c¸c thÕ giíi nh trÇn gian ©m phđ, thủ phđ VỊ sù an xen gi÷a thÕ giíi thÇn vµ thÕ giíi ngêi Quan ... m¹ch l¹c nh»m ®¹t mơc ®Ých giao tiÕp Trong ®êi sèng ngêi, quan hƯ gi÷a ngêi víi ngêi, x· héi, giao tiÕp ®ãng vai trß v« cïng quan träng, giao tiÕp kh«ng thĨ thiÕu Kh«ng cã giao tiÕp, ngêi kh«ng thĨ ... h·y tht l¹i cc giao - HS tr¶ lêi c¸ nh©n tranh gi÷a hai chµng? - Trong trÝ rëng tỵng cđa ngêi xa, ST,TT ®¹i diƯn cho lùc lỵng nµo? * Cc giao tranh gi÷a hai chµng: - Hai thÇn giao tranh qut liƯt...
 • 186
 • 217
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập