A Dictionary of Law Oxford Paperback Reference S

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_2 doc

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_2 doc
... Board | | financial adviser | | financial aid | financial analysis software | | financial assistance | | financial calendar | financial correspondent | | financial director | | financial engineering ... regulates accounting standards in the USA Abbreviation FASB financial adviser /fai n nʃəl əd vaizə/ noun a person or company that gives financial advice to clients for a fee financial aid /fai ... humanitarian activities financial analysis software /fai n nʃəl ə n ləsis sɒftweə/ noun software that can produce information on trends and calculate ratios using information from an online database...
 • 26
 • 62
 • 0

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_3 pot

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_3 pot
... Assurance Standards Board IAS abbreviation International Accounting Standards IASB abbreviation International Accounting Standards Board IASC abbreviation International Accounting Standards Committee ... ICSID ICTA ideal capacity | | idle capacity | idle capacity variance | idle capital idle time IFA abbreviation independent financial adviser Institute of Financial Accountants IFAC abbreviation ... Chartered Accountants in Ireland ICANZ abbreviation Institute of Chartered Accountants of New Zealand ICAS abbreviation Institute of Chartered Accountants in Scotland ICSID abbreviation International...
 • 26
 • 50
 • 0

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_5 doc

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_5 doc
... regulates the savings and loan associations Abbreviation offeror offer period offer price Office of Fair Trading Office of Management and Budget Office of Thrift Supervision | OTS official books of ... note shares in the form of share certificates paper gain / peipə ein/ noun same as package deal paid paid-in capital paid-up shares paper paper gain paper profit ‘…the profits were tax-free and ... professional | professional fees | profit profitability | profitability index | profitable profitably profit after tax profit and loss account profit-related bonus Also called consolidated profit...
 • 26
 • 70
 • 0

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_6 pdf

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_6 pdf
... such as land or a building rate of return | rate of sales rates rating rating agency rating officer ratio ratio analysis | raw materials | R/D RDPR readjust | readjustment | ready cash ready money ... noun a ratio of the profit made in a financial year as a percentage of an investment Abbreviation ROI return on net assets /ri t n ɒn net sets/ noun a ratio of the profit made in a financial year ... total sales sales force / seilz fɔ s/ noun a group of sales staff salary review | salary scale sale sale and lease-back sales sales analysis | sales book sales budget sales department | sales...
 • 26
 • 68
 • 0

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_8 doc

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_8 doc
... skeil/ noun same as wage-earner wage indexation wage scale pay scale wages payable account | wall safe warehouse capacity | warrant warrantee | warrantor | warranty wasting asset watchdog wages costs ... of a calendar or financial year and the present time A variety of financial information, such as a company’s profits, losses or sales, may be displayed in this way Abbreviation YTD year-end adjustment ... Added Tax value-adding cost value analysis | value chain value chain costing value in use valuer variable annuity | variable costing variable cost percentage | variable costs Accounting.fm Page...
 • 23
 • 64
 • 0

A Dictionary of Prefixes, Suffixes, and Combining Forms

A Dictionary of Prefixes, Suffixes, and Combining Forms
... : atlas atlantad : atlantal and atlantoaxial atlantoodontoid atlo- combining form atlas : atlantal and atloaxoid atloido- combining form F atlo do-, fr atlo de : atlantal and atloidoaxoid atm- ... fr astragalos : dice astragalomancy NL astragalus, fr Gk astragalos a : the bone astragalus astragalectomy b : astragalar and astragalocalcaneal atto- -ata n pl suffix NL, fr L, neut pl of -atus ... mandelonitrile mandibul- or mandibuli- or mandibulo- combining form LL mandibula : mandible : mandibular and mandibulation mandibulopharyngeal mandibuliform mangan- or mangano- also mangani- combining...
 • 62
 • 264
 • 0

Medically Speaking A Dictionary of Quotations on Dentistry, Medicine and Nursing pot

Medically Speaking A Dictionary of Quotations on Dentistry, Medicine and Nursing pot
... selected and arranged quotations for the books Statistically Speaking: A Dictionary of Quotations (Institute of Physics Publishing, 1996), Physically Speaking: A Dictionary of Quotations on Physics and ... thank Carl and Alma for the challenge! Copyright © 1999 IOP Publishing Ltd Medically Speaking A Dictionary of Quotations on Dentistry, Medicine and Nursing Selected and Arranged by Carl C Gaither ... and Astronomy (Institute of Physics Publishing, 1997), Mathematically Speaking: A Dictionary of Quotations (Institute of Physics Publishing, 1998) and Practically Speaking: A Dictionary of Quotations...
 • 419
 • 431
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp nội suy và ứng dụngcâu hỏi ôn tập hô hấp, tuần hoàn máu, tiêu hóaQuan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về lực lượng sản xuất và quá trình xây dựng lực lượng sản xuất trong thời kì đổi mới ở Việt Namchủ đề Giáng SinhTiếng Anh vuiTổng quan về Acquy tự độngXây dựng chương trình bán vé cho rạp chiếu phim BETA thái nguyênhPhát hiện bàn tay sử dụng đặc trưng internal haar like và thông tin ngữ cảnh trong hệ thống tương tác người robotTìm hiểu hđh android và xây dựng game sudokuSử dụng phân cụm mở trong phân đoạn ảnh nha khoaXây dựng website quản lý người học tại trung tâm luyện thi và đào tạo chất lượng cao phạm hùngCông Nghệ Sản Xuất Ắc Quy Chì Acid Kín KhíThẩm định tài sản đảm bảo trong hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng hiện nayThiết kế vi mạch CMOS VLSI Tập 2Ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên nền tảng androidXây dựng ứng dụng streaming video từ serverXây dựng website bán hàng cho cửa hàng máy tính minh quangXây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường bộ trên hệ điều hành androidbảo vệ mẫu đặc trưng sinh trắc gương mặt trong xác thực trên thiết bị di động thông minhXây dựng và phát triển ứng dụng thiết kế ảnh nghệ thuật kết hợp với sử dụng các câu danh ngôn trên nền tảng androidỨng dụng phần mềm HRM nâng cao chất lượng quản lý nhân sự trong công ty cổ phần sen palace, bắc gian
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập