A Dictionary of Law Oxford Paperback Reference S

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_2 doc

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_2 doc
... Board | | financial adviser | | financial aid | financial analysis software | | financial assistance | | financial calendar | financial correspondent | | financial director | | financial engineering ... regulates accounting standards in the USA Abbreviation FASB financial adviser /fai n nʃəl əd vaizə/ noun a person or company that gives financial advice to clients for a fee financial aid /fai ... humanitarian activities financial analysis software /fai n nʃəl ə n ləsis sɒftweə/ noun software that can produce information on trends and calculate ratios using information from an online database...
 • 26
 • 65
 • 0

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_3 pot

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_3 pot
... Assurance Standards Board IAS abbreviation International Accounting Standards IASB abbreviation International Accounting Standards Board IASC abbreviation International Accounting Standards Committee ... ICSID ICTA ideal capacity | | idle capacity | idle capacity variance | idle capital idle time IFA abbreviation independent financial adviser Institute of Financial Accountants IFAC abbreviation ... Chartered Accountants in Ireland ICANZ abbreviation Institute of Chartered Accountants of New Zealand ICAS abbreviation Institute of Chartered Accountants in Scotland ICSID abbreviation International...
 • 26
 • 59
 • 0

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_5 doc

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_5 doc
... regulates the savings and loan associations Abbreviation offeror offer period offer price Office of Fair Trading Office of Management and Budget Office of Thrift Supervision | OTS official books of ... note shares in the form of share certificates paper gain / peipə ein/ noun same as package deal paid paid-in capital paid-up shares paper paper gain paper profit ‘…the profits were tax-free and ... professional | professional fees | profit profitability | profitability index | profitable profitably profit after tax profit and loss account profit-related bonus Also called consolidated profit...
 • 26
 • 77
 • 0

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_6 pdf

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_6 pdf
... such as land or a building rate of return | rate of sales rates rating rating agency rating officer ratio ratio analysis | raw materials | R/D RDPR readjust | readjustment | ready cash ready money ... noun a ratio of the profit made in a financial year as a percentage of an investment Abbreviation ROI return on net assets /ri t n ɒn net sets/ noun a ratio of the profit made in a financial year ... total sales sales force / seilz fɔ s/ noun a group of sales staff salary review | salary scale sale sale and lease-back sales sales analysis | sales book sales budget sales department | sales...
 • 26
 • 73
 • 0

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_8 doc

Oxford Paperback Reference A Dictionary of Accounting_8 doc
... skeil/ noun same as wage-earner wage indexation wage scale pay scale wages payable account | wall safe warehouse capacity | warrant warrantee | warrantor | warranty wasting asset watchdog wages costs ... of a calendar or financial year and the present time A variety of financial information, such as a company’s profits, losses or sales, may be displayed in this way Abbreviation YTD year-end adjustment ... Added Tax value-adding cost value analysis | value chain value chain costing value in use valuer variable annuity | variable costing variable cost percentage | variable costs Accounting.fm Page...
 • 23
 • 69
 • 0

A Dictionary of Prefixes, Suffixes, and Combining Forms

A Dictionary of Prefixes, Suffixes, and Combining Forms
... : atlas atlantad : atlantal and atlantoaxial atlantoodontoid atlo- combining form atlas : atlantal and atloaxoid atloido- combining form F atlo do-, fr atlo de : atlantal and atloidoaxoid atm- ... fr astragalos : dice astragalomancy NL astragalus, fr Gk astragalos a : the bone astragalus astragalectomy b : astragalar and astragalocalcaneal atto- -ata n pl suffix NL, fr L, neut pl of -atus ... mandelonitrile mandibul- or mandibuli- or mandibulo- combining form LL mandibula : mandible : mandibular and mandibulation mandibulopharyngeal mandibuliform mangan- or mangano- also mangani- combining...
 • 62
 • 292
 • 0

Medically Speaking A Dictionary of Quotations on Dentistry, Medicine and Nursing pot

Medically Speaking A Dictionary of Quotations on Dentistry, Medicine and Nursing pot
... selected and arranged quotations for the books Statistically Speaking: A Dictionary of Quotations (Institute of Physics Publishing, 1996), Physically Speaking: A Dictionary of Quotations on Physics and ... thank Carl and Alma for the challenge! Copyright © 1999 IOP Publishing Ltd Medically Speaking A Dictionary of Quotations on Dentistry, Medicine and Nursing Selected and Arranged by Carl C Gaither ... and Astronomy (Institute of Physics Publishing, 1997), Mathematically Speaking: A Dictionary of Quotations (Institute of Physics Publishing, 1998) and Practically Speaking: A Dictionary of Quotations...
 • 419
 • 455
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn cách cài đặt camera yoosee chỉ 1 phútSiêu âm bụng tổng quát Nguyễn Phước Bảo Quânde cuong quan trac moi truongBÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNGBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tự Động Hóa Xí Nghiệp Mỏ và Dầu KhíXây dựng phần mềm quản lý điểm của trường Trung Học Phổ Thông Vũ TiênCÂU HỎI ĐÁP ÁN MÔN VĂN HỌC VIỆT NAM ĐAI CƯƠNGBáo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy phân bónKinh tế nhà nước vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tài liệu, ebook, giáo trìnhLạm phát với tăng trưởng kinh tế trong thực tiễn kinh tế ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhTOEIC presentation sample slidesLý luận tiền lương tiền công tài liệu, ebook, giáo trìnhMâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhMối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhMột số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng cà phê xuất khẩu của việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhMột số giải pháp nhằm ổn định và phát triển kinh tế nông hộ bị thu hồi đất trong quá trình phát triển khu công nghiệp tại thị xã sông công, tỉnh thái nguyên tài liệu, ebook, giáo trìnhMột số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhĐiều khiển hệ thống trộn Polymer sử dụng PLC trong nhà máy cấp nước Nghệ An.BÁO CÁO THỰC TẬP: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH May Hưng Nhântrong năm 20142015Cặp phạm trù cái chung – cái riêng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập