Đặc điểm tính cách nhân vật acpagông trong tác phẩm lão hà tiện của môlier

Đặc điểm tính cách nhân vật acpagông trong tác phẩm lão tiện của môlier

Đặc điểm tính cách nhân vật acpagông trong tác phẩm lão hà tiện của môlier
... nhân vật, nhân vật kịch, tính cách nhân vật giúp ta có sở tìm hiểu đặc điểm tính cách Acpagông tác phẩm Lão tiện Môlier 18 Chương ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH NHÂN VẬT ACPAGÔNG TRONG TÁC PHẨM LÃO HÀ ... 2: Đặc điểm tính cách nhân vật Acpagông tác phẩm Lão tiện Môlier Chương 3: Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật Acpagông tác phẩm Lão tiện Môlier Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Vài nét tác ... màu, giúp đỡ người tốt, nhân vật ngoại nhân vật Acpagông Lão tiện Môlier tiêu biểu cho thói tiện; keo bẩn; nhân vật tính cách Chí Phèo tác phẩm tên Nam Cao, nhân vật tư tưởng Tôn Ngộ Không...
 • 54
 • 62
 • 0

TÌM HIỂU TÍNH CÁCH NHÂN VẬT GORIOT TRONG TÁC PHẨM LÃO GORIOT CỦA HONERÉ DE BALZAC

TÌM HIỂU TÍNH CÁCH NHÂN VẬT GORIOT TRONG TÁC PHẨM LÃO GORIOT CỦA HONERÉ DE BALZAC
... Tìm hiểu tính cách nhân vật Goriot tác phẩm Lão Goriot Honeré de Balzac Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu tính cách nhân vật Goriot tác phẩm Lão Goriot Honeré de ... dựng tính cách nhân vật Sẽ giúp tìm hiểu lão Goriot 16 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH NHÂN VẬT GORIOT TRONG TÁC PHẨM LÃO GORIOT 2.1 Đặc điểm tích cực Với tài mình, Balzac tạo lão Goriot nhân vật ... liệu đề cập cách đầy đủ, cụ thể rõ ràng đặc điểm tính cách nhân vật Goriot Để hiểu sâu sắc đặc điểm tính cách nhân vật nghệ thuật xây dựng nhân vật Goriot tiểu thuyết Lão Goriot Balzac, xin đóng...
 • 59
 • 2,132
 • 8

khóa luận tốt nghiệp tìm hiểu tính cách nhân vật goriot trong tác phẩm lão goriot của honeré de balzac

khóa luận tốt nghiệp tìm hiểu tính cách nhân vật goriot trong tác phẩm lão goriot của honeré de balzac
... Tìm hiểu tính cách nhân vật Goriot tác phẩm Lão Goriot Honeré de Balzac Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu tính cách nhân vật Goriot tác phẩm Lão Goriot Honeré de ... dựng tính cách nhân vật Sẽ giúp tìm hiểu lão Goriot 16 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH NHÂN VẬT GORIOT TRONG TÁC PHẨM LÃO GORIOT 2.1 Đặc điểm tích cực Với tài mình, Balzac tạo lão Goriot nhân vật ... liệu đề cập cách đầy đủ, cụ thể rõ ràng đặc điểm tính cách nhân vật Goriot Để hiểu sâu sắc đặc điểm tính cách nhân vật nghệ thuật xây dựng nhân vật Goriot tiểu thuyết Lão Goriot Balzac, xin đóng...
 • 59
 • 299
 • 1

Đặc điểm tính cách nhân vật aliôsa pêskôp trong bộ ba tiểu thuyết tự thuật của măcxim gorki

Đặc điểm tính cách nhân vật aliôsa pêskôp trong bộ ba tiểu thuyết tự thuật của măcxim gorki
... đặc điểm nhân vật Aliôsa Pêskôp Đối tợng, phạm vi nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 Đối tợng nghiên cứu: Đề tài đặt nhiệm vụ cụ thể: khảo sát đặc điểm tính cách nhân vật Aliôsa Pêskôp ba tiểu thuyết tự ... tốt nghiệp đại học đặc điểm tính cách nhân vật Aliôsa Pêskôp ba tiểu thuyết tự thuật Măcxim Gorki Chơng Trởng thành qua trăn trở, tìm tòi nhân dân rộng lớn Sự trởng thành nhân cách ngời gồm hai ... đọc toàn giới Nghiên cứu M .Gorki nhân vật Aliôsa Pêskôp ba tiểu thuyết tự thuật tài liệu có th viện Đại học Vinh đọc đợc, thấy có công trình đề cập tới ba tiểu thuyết tự thuật ''Lịch sử văn học...
 • 54
 • 2,037
 • 5

TỪ NGUYÊN MẪU ANH ĐỀ TRỞ THÀNH HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TNÚ TRONG TÁC PHẨM “RỪNG XÀ NU” CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH

TỪ NGUYÊN MẪU ANH ĐỀ TRỞ THÀNH HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TNÚ TRONG TÁC PHẨM “RỪNG XÀ NU” CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH
... thường trở thành hình tượng người anh hùng tiêu biểu cho nhân dân Tây Nguyên hình tượng nghệ thuật đạt đến độ hoàn chỉnh Mối quan hệ nguyên mẫu hư cấu trình xây dựng nhân vật Tnú a- Nguyên mẫu nhân ... với hình tượng nghệ thuật tác phẩm từ đánh giá vai trò, ý nghĩa chi tiết hư cấu, sáng tạo Rừng nu tác phẩm thành công nhà văn Nguyễn Trung Thành Nội dung tác phẩm vào phản ánh ca ngợi anh ... mẫu có thật làng Vũ Đại, hình tượng Chị Sứ tác phẩm “Hòn Đất” Anh Đức dựa từ nguyên mẫu hay “Đôi mắt” - “Đất nước đứng lên”, “Rừng nu” Để viết thành công từ nguyên mẫu để dựng lên đời có tính...
 • 24
 • 3,520
 • 8

PHÂN TÍCH NHÂN VẬT TNÚ TRONG TÁC PHẨM RỪNG XÀ NU CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH pptx

PHÂN TÍCH NHÂN VẬT TNÚ TRONG TÁC PHẨM RỪNG XÀ NU CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH pptx
... giặc bắt bị giết rừng" Tnú người có phẩm chất trực, sáng, trung thực, thẳng thắn nu Tnú tâm học cho chữ Cụ Hồ để trở thành cán giỏi thay anh Quyết, không may anh Quyết bị hy sinh Tnú có đầu sáng ... thương đồng cảm, lúc Tnú vượt ngục trở Khi giặc đốt 10 đầu ngón tay Tnú, bàn tay trở thành chứng tích tội ác lòng hận thù mà Tnú mang theo suốt đời Lòng hận thù biến bàn tay Tnú thành bàn tay báo ... làng Xô man ? Tnú hoàn toàn không nghĩ đến nữa, Tnú đặt chung, nhiệm vụ lên bi kịch Đó thái độ biến đau thương thành hành động Giặc dùng giẻ tẩm nhựa nu để đốt mười đầu ngón tay Tnú Chúng định...
 • 6
 • 19,358
 • 156

Phân tích nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành - văn mẫu

Phân tích nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành - văn mẫu
... rung xa nu cua nguyen trung phan tich hinh tuong anh tnu Đôi mắt Tnú Phan tich hinh tuong nhan vat tnu trog tác pham rug xa nu phan tich hinh tuong rung xa nu va hinh tuong nhan vat tnu chuyen ... vat tnu • phan tich nhan vat tnu tac pham rung xa nu • • • • • • • • mo bai phan tich nhan vat T nu tac pham rung xa nu Dan y bai phan tich nhan vat tnu rung xa nu www phan tich nhan vat ta nu ... thương đồng cảm, lúc Tnú vượt ngục trở về… Khi giặc đốt 10 đầu ngón tay Tnú, bàn tay trở thành chứng tích tội ác lòng hận thù mà Tnú mang theo suốt đời Lòng hận thù biến bàn tay Tnú thành bàn tay báo...
 • 3
 • 1,984
 • 27

HÌNH TƯỢNG NHÂN vật nữ TRONG tác PHẨM “CAO LƯƠNG đỏ” của mạc NGÔN

HÌNH TƯỢNG NHÂN vật nữ TRONG tác PHẨM “CAO LƯƠNG đỏ” của mạc NGÔN
... sáng tác viên bậc Cục trị - Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc II “Cao lương đỏ” vị trí tác phẩm hành trình sáng tạo Mạc Ngôn 2.1 Nội dung Mạc Ngôn biết tới qua tác phẩm "Cao Lương ... II: NHÂN VẬT NỮ - BIỂU TƯỢNG CỦA QUÊ HƯƠNG I Nhân vật Đái Phượng Liên – hình tượng quê hương Cao Mật tâm tưởng 1.1 Quê hương Cao Mật – nơi đẹp đẽ tâm tưởng Mạc Ngôn Bắt đầu từ Báu vật đời tượng ... Mạc Ngôn vượt biên giới khắp giới Từ tiếng Mạc Ngôn gắn liền với tiếng “Cao Mật” Không gian, thời gian người Cao lương đỏ, Báu vật đời chuyện đất người Cao Mật Mạc Ngôn Trong tác phẩm Cao lương...
 • 18
 • 1,574
 • 1

Vai trò của nhân vật Tôi trong tác phẩm Người coi trạm của Puskin

Vai trò của nhân vật Tôi trong tác phẩm Người coi trạm của Puskin
... thần người coi trạm, sống người lao động nhỏ bé xã hội Nga kỷ XIX nhân vật Tôi Nhân vật Tôi xuất tác phẩm hình tượng nghệ thuật để đảm nhận nhiều vai trò quan trọng câu chuyện theo ý đồ sáng tác ... thứ hai hẳn phải có nhân vật Tôi trực tiếp tham gia chứng kiến kiện, việc tác phẩm Với vai trò nhân vật, hình tượng nghệ thuật cụ thể, nhân vật Tôi từ đầu đến cuối tác phẩm hoàn toàn có điều ... Tôi đến trạm X Lần nhân vật Tôi trực tiếp gặp gỡ người coi 10 trạm – bác Xamxôn cô gái xinh đẹp Dunhia Lần trực tiếp gặp Xamxôn, nhân vật Tôi ấn tượng với bác bác không giống người coi trạm...
 • 13
 • 1,223
 • 0

đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm những đêm trắng của f. doxtoievski

đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm những đêm trắng của f. doxtoievski
... Naxtenka 2.3 Những phát chất bên người Doxtoievski CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM NHỮNG ĐÊM TRẮNG CỦA DOXTOIEVSKI 3.1 Thời gian nghệ thuật 3.2 Không gian nghệ thuật 3.3 Nghệ thuật xây ... sâu vào phương diện tác phẩm Những Đêm trắng, từ nội dung đến hình thức để hiểu cách sâu sắc toàn diện tác phẩm Phương pháp nghiên cứu Đi vào nghiên cứu đề tài “ Nội dung nghệ thuật tác phẩm Những ... nghiên cứu Tác phẩm có nhắc đến số sách nêu lên chưa sâu vào tìm hiểu tác phẩm Tuy Những đêm trắng tác phẩm tiếng Doxtoievski không mà phủ nhận giá trị mà tác phẩm mang lại Đây tác phẩm thành...
 • 79
 • 501
 • 4

thế giới nhân vật nữ trong tác phẩm mẫu thượng ngàn của nguyễn xuân khánh

thế giới nhân vật nữ trong tác phẩm mẫu thượng ngàn của nguyễn xuân khánh
... đại 1.2.3 Nhân vật nữ văn học đại 1.3 Giới thiệu tác giả tác phẩm 1.3.1 Tác giả Nguyễn Xuân Khánh 1.3.2 Tác phẩm Mẫu Thượng Ngàn 1.3.2.1 Giới thiệu chung tác phẩm 1.3.2.2 Tóm tắt tác phẩm CHƯƠNG ... mệnh 2.4 Nhân vật người phụ nữ với khát khao hạnh phúc đáng 2.5 Nhân vật người phụ nữ với tự ý thức CHƯƠNG NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT NỮ TRONG TÁC PHẨM MẪU THƯỢNG NGÀN CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 3.1 ... PHỤ NỮ TRONG TÁC PHẨM MẪU THƯỢNG NGÀN CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 2.1 Nhân vật người phụ nữ đại diện cho cội nguồn sắc văn hóa dân tộc 2.1.1 Nhân vật người phụ nữ với đặc trưng văn hóa dân tộc 2.1.2 Nhân...
 • 94
 • 573
 • 4

Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam

Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam
... viết nhẹ nhàng, truyện tựa thơ trữ tình đầy xót thương, Thạch Lam mang đến cho người đọc đồng cảm sâu sắc thân phận đời xã hội cũ Qua nhân vật Liên nhà văn làm toát lên giá trị nhân văn cao đẹp, ... Điều làm chị em Liên quên thực ? May có vũ trụ hội cuối để ru hai chị em vào miền cổ tích Cảnh hai chị em ngẩng mặt lên trời tìm vịt theo sau ông thần nông cho thấy: tâm hồn hai đứa trẻ thật hồn ... thể An không dậy không nhìn thấy đoàn tàu Thạch Lam không dùng từ ngữ để miêu tả háo hức hai chị em mà háo hức lên thật sống động giàu chất nhân văn Hai chị em đứng chờ đoàn tàu từ đằng xa Chúng...
 • 4
 • 442
 • 7

Phân tích hình tượng nhân vật Tnu trong tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành

Phân tích hình tượng nhân vật Tnu trong tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành
... Tác phẩm thể trưởng thành hệ cách mạng trẻ trung, mưu trí Kiên cường, nhân vật mang vẻ đẹp riêng tiêu biểu cho cốt cách, linh hồn mảnh đất Tây Nguyên anh hùng Nổi bật nhân vật Tnú, nhân vật trung ... mạnh rừng nu hào hùng đau đớn, bất diệt hủy dịêt Tnú lên tác phẩm nhân vật anh hùng mang đậm chất sử thi hoành tráng Qua nhân vật này, tác giả muốn bỉêu dương vẻ đẹp hệ cách mạng trẻ trung, ... truyện ngắn xuất sắc Nguyễn Trung Thành, người đọc them hiểu thêm trân trọng người Tây Nguyên vớ phẩm chất thật đẹp, thật cao quý Bài làm Rừng nu Nguyễn Trung Thành anh hùng ca đấu tranh...
 • 3
 • 313
 • 1

Anh chị hãy phân tích nhân vật Tnu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Anh chị hãy phân tích nhân vật Tnu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
... đáo: bàn tay Nhân vật Tnú không hấp dẫn độc giả phẩm chất, tính cách anh hùng; bút pháp mang đậm màu sắc sử thi bi tráng tính chất triết lý nó, mà hấp dẫn tính chất hình tượng tác phẩm Một hình ... tình thắp lên lửa đồng khởi, lửa đấu tranh dân làng Xô man Một ngón, hai ngón ba bốn ngón Tnú bốc cháy Không đượm băngd lửa nu Mười ngón tay Tnú nhanh chóng thành mười đuốc sống Kì lạ thay, người ... lên bi kịch Đó thái độ biến đau thương thành hành động Giặc dùng giẻ tẩm nhựa nu để đốt mười đầu ngón tay Tnú Chúng định dùng lửa để thiêu rụi ý chí đấu tranh dân làng Xô man Nhưng chúng nhầm...
 • 2
 • 378
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm tính cách nhân vật ông haiphân tích nhân vật tnú trong tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành pptxcam nhan ve nhan vat viet trong tac pham nhung dua con cua nguyen thihình tượng nhân vật nữ trong tác phẩm cao lương đỏ của mạc ngônphân tích nhân vật mai trong tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành và nhân vật chiến trong tác phẩm những đứa con trong gia đìnhphan tich nhan vat tnu trong tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanhđặc trưng tính cách nhân vật tào tháoso phan va tinh cach nhan vat mi trong vo chong a phuđặc điểm tính cách người phụ nữ trong truyện ngắn của lỗ tấncâu 324 cây môn lá mũi tên có những đặc điểm gì cách nhân giống nuôi trồng như thế nàocâu 362 đặc điểm và cách nhân giống nuôi trồng cây lác dù như thế nàophân tích nhân vật belicop trong tác phẩm người trong baophân tích nhân vật mị trong tác phẩmphân tích nhân vật chiến trong tác phẩmphân tích nhân vật mị trong tác phẩm vợ chồng a phủ của tô hoàiGIAO TRINH kỹ THUẬT CHIẾU SÁNGGIAO TRINH c3 cơ sở tự ĐỘNGGIAO TRINH c2b CO SO TU DONGGIAO TRINH báo cáo THUYẾT TRÌNH lýGIAO TRINH BAI 3 NHAN DANGGIAO TRINH c4b CO SO TU DONGGIAO TRINH NHOM 8 TINH TOAN áGIAO TRINH CHUONG 6GIAO TRINH c8c CO SO TU DONGGIAO TRINH CHƯƠNG 2 DAO ĐỘNG SÓNG p3GIAO TRINH c6a CO SO TU DONGGIAO TRINH CHUONG VI NANG LUONG CUA DIEN TU TRONG TINH THE 1GIAO TRINH c8b CO SO TU DONGGIAO TRINH c2 KHOÁN vậtbài tập chương 2 nhiệt động hóa họcTHUYET TRINH THUC TAP DIEN TU 2GIAO TRINH DUC LI TAMGIAO TRINH 1 HÀM NHIỀU BIẾNGIAO TRINH 4 đạo HÀM VÀ VI PHÂN p4GIAO TRINH CHƯƠNG 2 DAO ĐỘNG SÓNG p1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập