BOI DUONG HS GIOI 6

Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )

Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )
... + H2 ( 2) 2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2 ( 3)  Theo PT ( 1) :  Bài giải  Theo PT(1, 2): nH2 = n H2SO4 = A :98 (mol) => pt : (100-A):36 + (A : 98 ) = 2,5 Giải pt ta : A = 15,8 => A% = 15,8%  Bài tóan ... (coi nước bay không đáng k ) (Đề thi tuyển vào lớp chuyên hóa 10 trường Lê Q Đôn Tỉnh BĐ 04-0 5) Bài giải PTHH :2NaOH + FeCl2Fe(OH)2 +2NaCl 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 Cho m1 =100g => n ... Bài giải Cho a = 100g => m H2SO4 = A (gam) => n H2SO4 = A : 98 (mol) m H2O = 100 –A => nH2O = (100-A): 18  n H2 = (0,05.100 ): = 2,5 mol PTHH : 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 ( 1) Mg + H2SO4...
 • 7
 • 22,074
 • 682

chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án
... dd Ca(OH)2 Sau phản ứng thu 10g kết tủa dd B khối lượng tăng lên 3,2g so với ban đầu Xác đònh CT phân tử oxit sắt (Đề HSGiỏi Tỉnh BĐ 04 - 05) Bài giải Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O ... Ta : mO = mO(NO) + mO(H2O) = (4a/68).16 + (6a/68).16 = 160a/68 Mà : mO(O2) = 5a/68 32 = 160a/68 (g) Bài giải ⇒Trong A không chứa O ⇒Vậy A hợp chất N H Gọi công thức hóa học A NxHy ⇒Ta ... y = (4a/68): (12a/68) x:y= : ⇒ A (NH3)n Mà A chứa nguyên tử N ⇒ A NH3 Lập công thức hợp chất Bài tập 2:Dẫn khí CO dư qua m gam bột sắt oxit sắt nung nóng ta thu sắt khí CO2 -Nếu cho lượng sắt...
 • 5
 • 1,246
 • 38

chuyen de boi duong HS GIOI 9

chuyen de boi duong HS GIOI 9
... 0,06.44= 2,64g Bài giải Để cân thăng : m cốc X = m cốc Y ⇒18,2 = (0,06. 197 ) + mddHCl – 2,64 ⇒ m ddHCl = 9, 02 g ⇒m HCl = (9, 02.14,6):100 = 1,3g ⇒nHCl = 1,3: 36,5 = 0,036 mol < nBaCO3 ⇒ Vô lý (loại ... mol BaCO3 , cho tiếp 12g dd H2SO4 98 % vào cốc X , cân thăng Hỏi phải thêm gam dd HCl 14,6% vào cốc Y để cân thăng Biết H2O axit bay không đáng kể ( Đề thi HSG Tỉnh BĐ 01-02) Bài giải CốcX: ... Bài giải Ta có : m ddH2SO4 = v.d = 9, 8g =>n = 0,1 Áp dụng ĐLBTKL: mZ = mH2SO4 + mX – mY ⇒ mZ = 1,8g mY = mcation + m so42- = 13,6g ⇒ mcation = 13,6 – 9, 6 = 4g ⇒ mR + mcation = mX => mR =...
 • 7
 • 386
 • 6

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án
... c = 0,06 Bài tóan hỗn hợp  Bài tập :Hòa tan hết 11,2g hỗn hợp E gồm hai kim lọai M (hóa trò x) M’ (hóa trò y) dd HCl (dd D) sau cô cạn dd thu 39, 6g muối khan a/ Tính thể tích khí thóat đktc ... 5,52g Gọi x , y số mol FeO , Fe2O3 hỗn hợp A Ta : x + y = 0,04 72x + 160y = 5,52 Gỉai hệ PT ta : x = 0.01 ; y = 0,03 Fe + HCl  FeCl2 + H2 0,028 0,028 Bài giải  => mFe = 0,028 56 = 1,568 ... 11,2g hh kim lọai ta thu 39, 6g hh muối => số mol Cl muối = ( 39, 6 – 11,2): 35,5 = 0,8 mol Vây số mol HCl = 0,8 mol số mol H2 thu = 0,4 mol => VH2 = 0,4.22.4 = 8 ,96 lít Bài giải  b/Lấy 22,4g hh...
 • 6
 • 488
 • 4

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp á`n

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp á`n
... 16g TN2 so với TN1 , thêm 50% Al2O3 tức thêm 8g Trong khối lượng chất rắn tăng 21 – 15 = 6g Bài giải     Vậy phải – = 2g Al2O3 tan TN2 Trong TN2 , ngòai lượng Al2O3 sẵn TN1 tan hết ... TN1 CuO => mCuO = 15g Trong TN2 tất 16+2=18g Al2O3 tan dd KOH Theo PT ta : số mol K2O = ½ số mol KOH tan = 18:102 (mol) Khối lượng K2O = (18:102 ) 94 = 16,59g ... ( 24x + 65y ) + 85x + 136y = 4,86 => x + y = (4,86 – 2.02) : 71 = 0,04  Bài giải  => VH2 = (x+y).22,4 = 0,04.22,4= 0, 896 lít => CM = (2x + 2y) : 0,2 = 0,4M  Gỉa sử cốc (2) Mg Zn hết , HCl...
 • 7
 • 250
 • 5

Bồi dưỡng HS giỏi toán lớp 3

Bồi dưỡng HS giỏi toán lớp 3
... + 207 x * 456 x 36 + 456 x 61 + x 456 + 456 * (16 x 6+ 16 x3 + 16) - (12 x 65 + 12 x + x12) * (16 x 6+ 16 x3 + 16) - 12 x 65 - 12 x - x12 * 2 13 x 37 + 2 13 x 39 + 23 x 2 13 + 2 13 * + x + 18 : x ... 40 - 41 + 30 - 31 + 20 - 21 + 10 - 11 + 70 * 1999 - 2000 + 2999 - 30 00 + 39 99 - 4000 + 4999 - 5000 + 5999 1000 Tìm X * X x + 122 + 236 = 633 * 32 0 + x X = 620 * 35 7 : X = d * X : = 1 234 d * 120 ... x + x + * ( 145 x 99 + 145) - ( 1 43 x 101 - 1 43 ) * 2006 x ( 43 x 10 - x 43 x 5) + 100 * 64 x + 18 x + x * 44 x + 18 x 10 + 20 x * x + x + x + 18 *2x5+5x7+9x3 * 15 : + 27 : + : * 99 : - 26 :...
 • 8
 • 455
 • 13

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HS GIỎI

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HS GIỎI
... n3M3 + V M + V2 M2 + V3M3 + M hh = 1 2 M hh = 1 23 (hoặc ) n1 + n2 + n3 + V1 + V2 + V3 + CHUYÊN ĐỀ : CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ Trang TÀI LIỆU HÓA HỌC LXT A ÔXIT : I Đònh nghóa : Ôxit hợp chất ... hiệu Tên gọi _ Cl Clorua =S Sunfua _ Br Bromua _ NO3 Nitrat = SO4 Sunfat = SO3 Sunfit _ HSO4 Hiđrosunfat _ HSO3 Hiđrosunfit = CO3 Cacbonat Trang Hóa trò I II I I II II I I II TÀI LIỆU HÓA HỌC _ ... 2O 2KOH + H 2SO → K 2SO + 2H 2O ; KOH + H 2SO → KHSO + H 2O Dung dòch Kiềm tác dụng với Ôxit phi kim : 2KOH + SO3 → K 2SO + H O KOH + SO3 → KHSO 4 Dung dòch Kiềm tác dụng với Muối : 2KOH + MgSO...
 • 24
 • 323
 • 4

Một số kinh nghiệm Bồi dưỡng HS giỏi lớp 5

Một số kinh nghiệm Bồi dưỡng HS giỏi lớp 5
... n kinh nghiệ m : MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP ĐẠT HIỆU QUẢ Ngườ i viế t : Nguyễ n Hờ n – GV trườ n g Tiể u họ c Đoà n Trò 10 Sá n g kiế n kinh nghiệ m : MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI ... Trò Sá n g kiế n kinh nghiệ m : MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP ĐẠT HIỆU QUẢ - Phân số : phép chia số tự nhiên hay nói cách khác phân số kết (thương) phép chia số tự nhiên khác ... cách giải có hiệu nhanh Rút gọn phân số tìm phân số với phân số cho có tử số mẫu số tương ứng bé tử số mẫu số phân số mô hình sau : Cho phân số a b phân số phải tìm c d cho : Ngườ i viế t : Nguyễ...
 • 12
 • 755
 • 13

Chuyên đề: PT vô tỉ lớp 9- Bồi dưỡng hs giỏi

Chuyên đề: PT vô tỉ lớp 9- Bồi dưỡng hs giỏi
... Bài tập Toán Chuyên đề: Phương trình có ẩn số thức  2  3 Vậy tập nghiệm phương trình S = −   A≥  A + B ... x − 4x + =   x − 6x + = ⇔ (6)  (x − 1)(x − 3) =   (x − 1)(x − 5) = Trang Bài tập Toán Chuyên đề: Phương trình có ẩn số thức ⇔  x = x =   x = x = ⇔ x=1 (x = nghiệm chung) Vậy tập nghiệm ... 1)(x – 2) = (1 – x) 3x − ⇔ (x – 1)(x – + 3x − ) = ⇔ x =1   3x −2 = −x (*) Trang Bài tập Toán Chuyên đề: Phương trình có ẩn số thức Giải (*): (*) ⇔ x≤  3x − = (2 − x)2  ⇔ Vậy tập nghiệm phương...
 • 6
 • 1,417
 • 50

55 DE THI BOI DUONG HS GIOI VA LUYEN THI VAO 10

55 DE THI BOI DUONG HS GIOI VA LUYEN THI VAO 10
... tiếp tuyến AB, AC cát tuyến ADE đến đờng tròn (O) Gọi H trung điểm DE a) Chứng minh năm điểm : A, B, H, O, C nằm đờng tròn ã b) Chứng minh HA tia phân giác BHC c) DE cắt BC I Chứng minh : AB2 ... thẳng OE tiếp tuyến đờng tròn ngoại tiếp ADE d) Cho biết BC = 2R AB = HC Tính BE, EC theo R -Họ tên: SBD: Đề Thi vào lớp 10 - THPT số 07 I Trắc nghiệm Hãy chọn ... giỏc DEF cú D = 600, cỏc gúc E, F l gúc nhn ni tip ng trũn tõm O Cỏc ng cao EI, FK, I thuc DF, K thuc DE a) Tớnh s o cung EF khụng cha im D b) Chng minh EFIK ni tip c c) Chng minh tam giỏc DEF...
 • 39
 • 365
 • 0

bồi dưỡng HS giỏi

bồi dưỡng HS giỏi
... yếu để bồi dưỡng học sinh giỏi môn Đòa Lí: 1) Về nội dung: -Nội dung bồi dưỡng phải dựa theo chương trình sách giáo khoa từ lớp đến lớp có nâng cao kiến thức phần học -Trong trình bồi dưỡng cần ... tác giảng dạy Việc phát bồi dưỡng học sinh giỏi môn Đòa Lí không nằm chung Nếu phát đối tượng phù hợp để bồi dưỡng kết cao Muốn cần lưu ý vấn đề sau : 1) Để phát học sinh giỏi phải qua nhiều năm ... vấn đề tự bồi dưỡng Giáo viên: Để dạy bồi dưỡng học sinh giỏi theo khó kiến thức Đòa Lí vô mênh mông, phải biết tiếp cận với nhiều nguồn tài liệu khác , từ tìm kiến thức cho học sinh giỏi Vì vấn...
 • 8
 • 198
 • 0

CT bồi dưỡng HS giỏi Tin học THCS

CT bồi dưỡng HS giỏi Tin học THCS
... vừa phải Thi Tin học chuyên (thi học sinh giỏi THCS tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Tin học) : Phần thi thực hành mức độ cao thi Tin học trẻ không chuyên Tài liệu tham khảo: - Sách Tin học 10, 11 ( ... - năm - Đĩa CD ROM tự học Pascal - Đĩa CD ROM giáo trình Pascal – Lê Minh Hòang - Đĩa CD ROM năm Tin học nhà trường - Tạp chí Tin học nhà trường - Tuyển tập đề thi Tin học trẻ không chuyên lần ... NXB Giáo dục - Bài tập Tin học chọn lọc - Hoàng Kiếm - NXB Giáo dục - Cấu trúc liệu – Nguyễn Trung Trực – ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh - Một số vấn đề chọn lọc môn Tin học T1, T2 – Nguyễn Xuân...
 • 4
 • 616
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng hs giỏi toán 6on boi duong hs gioi vat ly 678bài tập bồi dưỡng hs giỏi tiếng anhtai lieu boi duong hs gioi mon su truong thcstài liệu bồi dưỡng hs giỏi văn 7giáo án bồi dưỡng hs giỏi văn 7tài liệu bồi dưỡng hs giỏi vật lý 8boi duong hs gioi vat li 9chuong trinh day boi duong hs gioi van 8boi duong hs gioi van 8bồi dưỡng hs giỏi văn 9giao an boi duong hs gioi mon ngu van 7giáo án bồi dưỡng hs giỏi văn 9chuyên đề bồi dưỡng hs giỏi toán 8chuyen de boi duong hs gioi toan lop 5Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (NCKH)Về tổng các bình phương (LV tốt nghiệp)Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học (LA tiến sĩ)Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà NộiKhảo sát thành ngữ tiếng Việt trong sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12Khảo sát, đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị trong phông lưu trữ Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà NộiNâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt NamNghệ thuật bút kí chân dung của Hà Minh Đức qua Người của một thời và Tài năng và danh phận.Nghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt trong văn bản Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tậpPhát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô (LA tiến sĩ)Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng ViệtNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữNhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đạiNhững đổi mới của Thơ Mới lãng mạn 1932 - 1945 nhìn từ phương diện thể loạiPhân tích chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An cho khách Hà NộiQuản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt NamSự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh PhúcÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀUBIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐỌC TIỀN HỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập