XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TẠI HUYỆN KHOÁI CHÂU – TỈNH HƯNG YÊN

Tổ chức thực hiện chương trình tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về khai thác sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Tổ chức thực hiện chương trình tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
... đề: “ Tổ chức thực chương trình tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng dân khai thác sử dụng lâm sản gỗ người dân Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An" nhằm tạo chuyển biến nâng cao nhận thức, ... cạnh loài cho tinh dầu cộng đồng địa phương biết khai thác sử dụng sản phẩm tanin, nhựa, dầu Song mức độ tận dụng đơn giản, đôi lúc thiếu khoa học phần nhỏ người dân ý thức quan trọng nguồn tài nguyên ... mạng lưới thông tin thị trường từ huyện đến thôn nhằm cung cấp đầy đủ thông tin đến người dân - Cần tổ chức nhiều khóa tập huấn, nâng cao nhận thức cho cộng đồng bảo nguồn tài nguyên LSNG - Cần...
 • 26
 • 87
 • 0

Nghiên cứu thực trạng khả năng phát triển sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ tại huyện khoái châu tỉnh hưng yên

Nghiên cứu thực trạng và khả năng phát triển sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ tại huyện khoái châu tỉnh hưng yên
... hành huy n Khoái Châu - t nh Hưng Yên 44 Hình 4.2: Di n bi n m t s y u t khí h u trung bình huy n Khoái Châu (2009 - 2012) 47 Hình 4.3: c u s d ng ñ t huy n Khoái Châu năm 2012 ... toàn xã h i Xu t phát t th c ti n này, ti n hành th c hi n ñ tài: “ Nghiên c u th c tr ng kh phát tri n s n xu t lúa ch t lư ng theo hư ng h u t i huy n Khoái Châu - t nh Hưng Yên Trư ng ð i ... t lúa ch t lư ng theo hư ng h u c a huy n Khoái Châu T ñó ch thu n l i khó khăn ñ m t s gi i pháp cho vi c phát tri n lúa ch t lư ng theo hư ng h u góp ph n phát tri n s n xu t nông nghi p theo...
 • 129
 • 151
 • 0

đánh giá việc thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng thế chấp quyền sử dụng đất tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên giai đoạn 2009 2013

đánh giá việc thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng và thế chấp quyền sử dụng đất tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên giai đoạn 2009 2013
... quyền sử dụng đất huyện Khoái Châu, phòng tài nguyên huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Mục đích đề tài - Đánh giá tình hình thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng chấp quyền sử dụng đất địa bàn huyện ... chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Khoái Châu giai đoạn 2009- 2013 44 3.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Khoái Châu năm 2013 46 3.3 Kết quyền chuyển nhượng QSDĐ huyện Khoái Châu giai đoạn 2009- 2013 3.4 ... Kết thực quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất 48 3.2.2 Kết Quả thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 49 3.2.3 Kết thực quyền chấp QSDĐ 55 3.3 Kết điều tra việc thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, ...
 • 92
 • 91
 • 0

Thực trạng suy dinh dưỡng một số yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên năm 2014

Thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên năm 2014
... Thực trạng suy dinh dưỡng số yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em tuổi huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2014 nhằm mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi ... em tuổi huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2014 Mô tả số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ tuổi huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Dinh dưỡng, ... giới trẻ nữ cao so vớitrẻ nam với (p< 0, 05) 3.2 Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em tuổi huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 3.2.1 Các yếu tố từ phía trẻ Bảng 3.8 Liên quan...
 • 73
 • 226
 • 2

Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 41 của chính phủ tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 41 của chính phủ tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... niệm chất sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định 41 Chính phủ 2.1.2 Đặc điểm sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định 41 Chính phủ 2.1.3 ... trò sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định 41 Chính phủ 13 2.1.4 Nội dung nghiên cứu thực sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định 41 ... hoá số vấn đề lý luận thực tiễn tình hình thực sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn - Đánh giá thực trạng tình hình thực sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn...
 • 97
 • 286
 • 2

Hành vi lựa chọn giới tính trước sinh một số yếu tố ảnh hưởng ở các bà mẹ tại bình minh, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên năm 2014

Hành vi lựa chọn giới tính trước sinh và một số yếu tố ảnh hưởng ở các bà mẹ tại xã bình minh, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên năm 2014
... tả hành vi lựa chọn giới tính trước sinh mẹ sống Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2014 Mô tả số yếu tố tác động tới lựa chọn giới tính trước sinh mẹ sống Bình Minh, huyện ... 25 3.1 Hành vi lựa chọn giới tính trước sinh mẹ sống Bình Minh huyện Khoái Châu: 25 3.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn giới tính trước sinh 36 Chương 4: BÀN LUẬN ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ĐINH GIA HUỆ HÀNH VI LỰA CHỌN GIỚI TÍNH TRƯỚC SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CÁC BÀ MẸ TẠI XÃ BÌNH MINH HUYỆN KHOÁI CHÂU TỈNH HƯNG YÊN NĂM...
 • 90
 • 144
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu hiệu quả sản xuất định hướng cho việc chuyển đổi hệ thống cây trồng hàng năm tại huyện khoái châu tỉnh hưng yên

[Luận văn]nghiên cứu hiệu quả sản xuất và định hướng cho việc chuyển đổi hệ thống cây trồng hàng năm tại huyện khoái châu  tỉnh hưng yên
... ñ i v i h th ng tr ng hàng năm t i huy n Khoái Châu - Hưng Yên - Phân tích th c tr ng h th ng tr ng hàng năm t i huy n Khoái Châu - Hưng Yên - Xác ñ nh h th ng tr ng hàng năm có hi u qu kinh t ... n Khoái Châu - t nh Hưng Yên 43 4.2 M t s ch tiêu khí tư ng huy n Khoái Châu t năm 1995 – 2007 46 4.3 Hi n tr ng s d ng ñ t c a huy n Khoái Châu năm 2007 50 4.4 Cơ c u kinh t c a huy n Khoái Châu ... n Khoái Châu t năm 1995 – 2007 45 4.2 Hi n tr ng s d ng ñ t năm 2007 c a huy n Khoái Châu 49 4.3 Cơ c u kinh t c a huy n Khoái Châu t năm 2005 - 2007 52 4.4 Cơ c u tr ng c a huy n Khoái Châu năm...
 • 136
 • 342
 • 0

điều tra tình hình chăn nuôi dịch bệnh của đàn lợn tại hàm tử, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của đàn lợn tại xã hàm tử, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CHĂN NUÔI & NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ DỊCH BỆNH CỦA ĐÀN LỢN TẠI X.HÀM TỬ, H.KHOÁI CHÂU, T.HƯNG YÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ... 24 3.3.2 Điều tra tình hình chăn nuôi lợn 25 3.3.3 Tình hình dịch bệnh hoạt động thú ý 25 3.3.4 Điều tra tình hình dịch bệnh đàn lợn 25 3.3.5 Điều tra tình hình sử dụng thức ... • Mục đích: - Điều tra tình hình chăn nuôi lợn nông hộ Hàm Tử - Điều tra tình hình dịch bệnh địa bàn - Điều tra phương thức nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho lợn địa phương...
 • 52
 • 3,080
 • 11

nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống nhãn phm-99-1-1 trồng tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống nhãn phm-99-1-1 trồng tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... quỏ trỡnh sinh trng sinh dng v sinh trng sinh thc ca cõy, c bit l thi k cõy sinh trng mnh, cn trung dinh dng to hoa, nuụi qu Dựng phõn bún lỏ cho nhón tn rt ớt v s lng m li hiu qu cao, nng lng ... Ngoi cũn mt s cht kớch thớch sinh trng - Nit rt cn cho cõy giai on sinh trng, cú tỏc dng nõng cao nng sut, phm cht qu Nit thỳc y quỏ trỡnh sinh trng sinh dng, nõng cao hiu qu quang hp, thun li ... thỏi qu ca ging nhón PHM-99-1-1 50 4.1.2 c im sinh trng ca ging nhón PHM-99-1-1 50 4.1.3 c im phỏt trin ca ging nhón PHM-99-1-1 54 4.1.3.1 c im hoa ca ging nhón PHM-99-1-1 54...
 • 96
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênđiều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của đàn lợn tại xã hàm tử huyện khoái châu tỉnh hưng yênxay dung ke hoach va to chuc thuc hien ung dung tin hoc trong hanh chinh doanh nghiepnăng lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho công chức viên chức và người họcxây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho công chức viên chức và người họcxây dựng kế hoạch và đưa vào thực tiễnnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới nguy cơ mắc tiêu chảy ở trẻ em dưới 24 tháng tuổi của huyện khoái châu tỉnh hưng yêntổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tổng thể việc giáo dục kns phù hợp với các khối lớp hsthptcông tác xây dựng kế hoạch và khả năng tổ chức thực hiện kế hoạch ở các trường trung học cơ sởtim hieu xay dung ke hoach va thuc hien ke hoach cua ubnd huyen nam dongtrình xây dựng kế hoạch và thực hiệnxây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệpquản lý việc xây dựng kế hoạch của tổ khối chuyên môn và giáo viênxây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toánđịnh hướng chiến lược chỉ đạo hoạt động giáo dục cho người khuyết tật xây dựng kế hoạch và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục người khuyết tậtBảng tính trụ thân cột Mathcad + Midas civilTiểu luận những ứng dụng của ngành dược trong việc điều chế thuốc cao áp huyết luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài Đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại khu du lịch biển Sầm Sơn - Thanh HóaĐề tài Kỹ năng giao tiếp của sinh viên dân tộc ít người trường Cao đẳng Sư Phạm Yên BáiNghiên cứu phát triển công nghệ trống quay sinh học tích hợp các quá trình kỵ khí và hiếu khí nhằm xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạtXây dựng bản mô tả công việc bản tiêu chuẩn thực hiện công việc một số chức danh tại công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phướcĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcĐánh giá hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại một số xí nghiệp của nhà máy sản xuất quốc phòng z131Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng xây dựng công trình tuyến thoát lũ cứu nạn vượt sông kỳ lộ, huyện đồng xuân, tỉnh phú yênNghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm cho hệ thống đê điều áp dụng cho hệ thống đê hữu đáy tỉnh ninh bìnhHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngNHẬN DẠNG HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TỪ DỮ LIỆU CỦA CẢM BIẾN CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINHNHẬN DIỆN CÁC DẠNG BỀ MẶT PHỤC VỤ PHÂN LOẠI VẬT THỂ SỬ DỤNG CAMERA RGB-DTẠO ẢNH MẬT ĐỘ SỬ DỤNG TÁN XẠ NGƯỢCTổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 vòng 12 nTUYỂN tập 19 đề THI HK1 môn TIẾNG VIỆT lớp 1 THEO VNEN có HDỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBRTC CHO GIẢI PHÁP CỘNG TÁC VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI TRUNG TÂM MVAS-TCT VIỄN THÔNG MOBIFONEXÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ SINH CA KIỂM THỬ CẶPXÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP HỖN HỢPXÂY DỰNG QUY HOẠCH MẠNG 4G LTE
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập