XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TẠI HUYỆN KHOÁI CHÂU – TỈNH HƯNG YÊN

Tổ chức thực hiện chương trình tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về khai thác sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Tổ chức thực hiện chương trình tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
... đề: “ Tổ chức thực chương trình tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng dân khai thác sử dụng lâm sản gỗ người dân Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An" nhằm tạo chuyển biến nâng cao nhận thức, ... cạnh loài cho tinh dầu cộng đồng địa phương biết khai thác sử dụng sản phẩm tanin, nhựa, dầu Song mức độ tận dụng đơn giản, đôi lúc thiếu khoa học phần nhỏ người dân ý thức quan trọng nguồn tài nguyên ... mạng lưới thông tin thị trường từ huyện đến thôn nhằm cung cấp đầy đủ thông tin đến người dân - Cần tổ chức nhiều khóa tập huấn, nâng cao nhận thức cho cộng đồng bảo nguồn tài nguyên LSNG - Cần...
 • 26
 • 100
 • 0

Nghiên cứu thực trạng khả năng phát triển sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ tại huyện khoái châu tỉnh hưng yên

Nghiên cứu thực trạng và khả năng phát triển sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ tại huyện khoái châu tỉnh hưng yên
... hành huy n Khoái Châu - t nh Hưng Yên 44 Hình 4.2: Di n bi n m t s y u t khí h u trung bình huy n Khoái Châu (2009 - 2012) 47 Hình 4.3: c u s d ng ñ t huy n Khoái Châu năm 2012 ... toàn xã h i Xu t phát t th c ti n này, ti n hành th c hi n ñ tài: “ Nghiên c u th c tr ng kh phát tri n s n xu t lúa ch t lư ng theo hư ng h u t i huy n Khoái Châu - t nh Hưng Yên Trư ng ð i ... t lúa ch t lư ng theo hư ng h u c a huy n Khoái Châu T ñó ch thu n l i khó khăn ñ m t s gi i pháp cho vi c phát tri n lúa ch t lư ng theo hư ng h u góp ph n phát tri n s n xu t nông nghi p theo...
 • 129
 • 157
 • 0

đánh giá việc thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng thế chấp quyền sử dụng đất tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên giai đoạn 2009 2013

đánh giá việc thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng và thế chấp quyền sử dụng đất tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên giai đoạn 2009 2013
... quyền sử dụng đất huyện Khoái Châu, phòng tài nguyên huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Mục đích đề tài - Đánh giá tình hình thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng chấp quyền sử dụng đất địa bàn huyện ... chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Khoái Châu giai đoạn 2009- 2013 44 3.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Khoái Châu năm 2013 46 3.3 Kết quyền chuyển nhượng QSDĐ huyện Khoái Châu giai đoạn 2009- 2013 3.4 ... Kết thực quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất 48 3.2.2 Kết Quả thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 49 3.2.3 Kết thực quyền chấp QSDĐ 55 3.3 Kết điều tra việc thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, ...
 • 92
 • 92
 • 0

Thực trạng suy dinh dưỡng một số yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên năm 2014

Thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên năm 2014
... Thực trạng suy dinh dưỡng số yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em tuổi huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2014 nhằm mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi ... em tuổi huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2014 Mô tả số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ tuổi huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Dinh dưỡng, ... giới trẻ nữ cao so vớitrẻ nam với (p< 0, 05) 3.2 Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em tuổi huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 3.2.1 Các yếu tố từ phía trẻ Bảng 3.8 Liên quan...
 • 73
 • 255
 • 2

Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 41 của chính phủ tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 41 của chính phủ tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... niệm chất sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định 41 Chính phủ 2.1.2 Đặc điểm sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định 41 Chính phủ 2.1.3 ... trò sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định 41 Chính phủ 13 2.1.4 Nội dung nghiên cứu thực sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định 41 ... hoá số vấn đề lý luận thực tiễn tình hình thực sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn - Đánh giá thực trạng tình hình thực sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn...
 • 97
 • 300
 • 2

Hành vi lựa chọn giới tính trước sinh một số yếu tố ảnh hưởng ở các bà mẹ tại bình minh, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên năm 2014

Hành vi lựa chọn giới tính trước sinh và một số yếu tố ảnh hưởng ở các bà mẹ tại xã bình minh, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên năm 2014
... tả hành vi lựa chọn giới tính trước sinh mẹ sống Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2014 Mô tả số yếu tố tác động tới lựa chọn giới tính trước sinh mẹ sống Bình Minh, huyện ... 25 3.1 Hành vi lựa chọn giới tính trước sinh mẹ sống Bình Minh huyện Khoái Châu: 25 3.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn giới tính trước sinh 36 Chương 4: BÀN LUẬN ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ĐINH GIA HUỆ HÀNH VI LỰA CHỌN GIỚI TÍNH TRƯỚC SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CÁC BÀ MẸ TẠI XÃ BÌNH MINH HUYỆN KHOÁI CHÂU TỈNH HƯNG YÊN NĂM...
 • 90
 • 147
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu hiệu quả sản xuất định hướng cho việc chuyển đổi hệ thống cây trồng hàng năm tại huyện khoái châu tỉnh hưng yên

[Luận văn]nghiên cứu hiệu quả sản xuất và định hướng cho việc chuyển đổi hệ thống cây trồng hàng năm tại huyện khoái châu  tỉnh hưng yên
... ñ i v i h th ng tr ng hàng năm t i huy n Khoái Châu - Hưng Yên - Phân tích th c tr ng h th ng tr ng hàng năm t i huy n Khoái Châu - Hưng Yên - Xác ñ nh h th ng tr ng hàng năm có hi u qu kinh t ... n Khoái Châu - t nh Hưng Yên 43 4.2 M t s ch tiêu khí tư ng huy n Khoái Châu t năm 1995 – 2007 46 4.3 Hi n tr ng s d ng ñ t c a huy n Khoái Châu năm 2007 50 4.4 Cơ c u kinh t c a huy n Khoái Châu ... n Khoái Châu t năm 1995 – 2007 45 4.2 Hi n tr ng s d ng ñ t năm 2007 c a huy n Khoái Châu 49 4.3 Cơ c u kinh t c a huy n Khoái Châu t năm 2005 - 2007 52 4.4 Cơ c u tr ng c a huy n Khoái Châu năm...
 • 136
 • 357
 • 0

điều tra tình hình chăn nuôi dịch bệnh của đàn lợn tại hàm tử, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của đàn lợn tại xã hàm tử, huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CHĂN NUÔI & NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ DỊCH BỆNH CỦA ĐÀN LỢN TẠI X.HÀM TỬ, H.KHOÁI CHÂU, T.HƯNG YÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ... 24 3.3.2 Điều tra tình hình chăn nuôi lợn 25 3.3.3 Tình hình dịch bệnh hoạt động thú ý 25 3.3.4 Điều tra tình hình dịch bệnh đàn lợn 25 3.3.5 Điều tra tình hình sử dụng thức ... • Mục đích: - Điều tra tình hình chăn nuôi lợn nông hộ Hàm Tử - Điều tra tình hình dịch bệnh địa bàn - Điều tra phương thức nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho lợn địa phương...
 • 52
 • 3,378
 • 11

nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống nhãn phm-99-1-1 trồng tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống nhãn phm-99-1-1 trồng tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... quỏ trỡnh sinh trng sinh dng v sinh trng sinh thc ca cõy, c bit l thi k cõy sinh trng mnh, cn trung dinh dng to hoa, nuụi qu Dựng phõn bún lỏ cho nhón tn rt ớt v s lng m li hiu qu cao, nng lng ... Ngoi cũn mt s cht kớch thớch sinh trng - Nit rt cn cho cõy giai on sinh trng, cú tỏc dng nõng cao nng sut, phm cht qu Nit thỳc y quỏ trỡnh sinh trng sinh dng, nõng cao hiu qu quang hp, thun li ... thỏi qu ca ging nhón PHM-99-1-1 50 4.1.2 c im sinh trng ca ging nhón PHM-99-1-1 50 4.1.3 c im phỏt trin ca ging nhón PHM-99-1-1 54 4.1.3.1 c im hoa ca ging nhón PHM-99-1-1 54...
 • 96
 • 274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênđiều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của đàn lợn tại xã hàm tử huyện khoái châu tỉnh hưng yênxay dung ke hoach va to chuc thuc hien ung dung tin hoc trong hanh chinh doanh nghiepnăng lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho công chức viên chức và người họcxây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho công chức viên chức và người họcxây dựng kế hoạch và đưa vào thực tiễnnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới nguy cơ mắc tiêu chảy ở trẻ em dưới 24 tháng tuổi của huyện khoái châu tỉnh hưng yêntổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tổng thể việc giáo dục kns phù hợp với các khối lớp hsthptcông tác xây dựng kế hoạch và khả năng tổ chức thực hiện kế hoạch ở các trường trung học cơ sởtim hieu xay dung ke hoach va thuc hien ke hoach cua ubnd huyen nam dongtrình xây dựng kế hoạch và thực hiệnxây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệpquản lý việc xây dựng kế hoạch của tổ khối chuyên môn và giáo viênxây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toánđịnh hướng chiến lược chỉ đạo hoạt động giáo dục cho người khuyết tật xây dựng kế hoạch và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục người khuyết tậtGrade 4 math pennsylvania 06Grade 4 math pennsylvania 07Grade 4 math pennsylvania 09Grade 4 math mississippi 08 answersGrade 4 math mississippi 10 answersNghiên cứu giao thức MQTT(Message Queue Telemetry Transport) và ứng dụng thu thập dữ liệu cảm biến theo MQTT (tt)Grade 4 math north carolina 08 answersGrade 4 math oregon 05 answersGrade 4 math oregon 10 answersGrade 4 math pennsylvania 06 answersGrade 4 math pennsylvania 07 answersNghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (tt)Xây dựng mạng Neuron trong phát hiện xâm nhập mạng (tt)Grade 4 math texas 08 answersPhát hiện đám cháy rừng (LV thạc sĩ)Grade 4 math arizona 09 (2) answersĐịnh tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Grade 4 math illinois 07 answersNghiên cứu học máy trong xây dựng gợi hệ ý âm nhạc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu bài toán định tuyến xe, ứng dụng trong tối ưu hóa thu gom rác thải đô thị (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập