BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Bài Giảng Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm

Bài Giảng Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm
... thiệu 1.1 Khái niệm phần mềm 1.2 Các đặc điểm phần mềm 1.3 Các ứng dụng phần mềm 1.4 Giới thiệu Công nghệ phần mềm (Software engineering) Chƣơng 2: Các mô hình phát triển phần mềm 2.1 Mô hình thác ... phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức công nghệ phần mềm Nội dung chủ yếu: Giới thiệu công nghệ phần mềm; Các mô hình phát triển phần mềm; Lượng giá dự án phần mềm; Khảo sát phân tích yêu cầu; Mô ... 43 46 50 50 50 50 54 56 58 Tên học phần: Nhập môn Công nghệ phần mềm Loại học phần: Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hệ thống Thông tin Khoa phụ trách: CNTT Mã học phần: 17404 Tổng số TC: Tổng số tiết...
 • 65
 • 1,531
 • 17

bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - phan phương lan

bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - phan phương lan
... tố cá nhân m việc trở thnh phần nhóm hay văn hóa Con ngời lm việc họ đợc thúc đẩy ngời m họ lm 13 Qun lý nhúm Hầu hết hoạt động phần mềm l hoạt động nhóm dự án phần mềm hon thnh ngời Sự tơng tác ... tới thân Hớng tới tơng tác 11 Thỳc y nhõn s Tính cách hớng tới công việc Động thúc đẩy lm việc l công việc Tính cách hớng tới thân Công việc l phơng tiện để đạt đợc mục tiêu cá nhân Tính cách hớng ... trọng Công nhận thnh tích Các phần thởng tơng xứng Sự phát triển khiếu thân Đo tạo ngời muốn học nhiều Trách nhiệm 10 Thỳc y nhõn s Động thúc đẩy quan tâm tới kiểu tính cách: Hớng tới công việc...
 • 229
 • 466
 • 1

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
... tiêu môn Công nghệ phần mềm cung cấp cho sinh viên kiến thức tất hoạt động liên quan đến phát triển phần mềm kiến thức UML phát triển phần mềm Qua môn học sinh viên có kỹ sử dụng công cụ phần mềm ... HĐH…)  Phần mềm thời gian thực: Phần mềm điều phối/phân tích kiểm soát, đáp ứng thời gian  Phần mềm nghiệp vụ: Các phần mềm tính lương, kế toán, quản lý kho…  Phần mềm khoa học công nghệ: Các ... luận:  Công nghệ phần mềm: ngành học nhằm nghiên cứu cách sản xuất phần mềm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, lỗi, giao thời hạn chi phí hạn định  Công nghệ phần mềm xem xét pha vòng đời phần mềm phân...
 • 185
 • 410
 • 0

slike bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - vũ thị hương giang chương 2 quản lý dự án phần mềm

slike bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - vũ thị hương giang chương 2 quản lý dự án phần mềm
... Giải toán quản dự án Sàng lọc dự án Nhiệm vụ người quản dự án Các pha quản dự án III Kỹ năng, kỹ thuật quản dự án IV Các yếu tổ định thành công dự án 9/6 /20 11 Giải toán quản dự án ... 41 PHẦN II: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM I II III IV Khái niệm Nguyên quy trình quản dự án Kỹ năng, kỹ thuật quản dự án Các yếu tổ định thành công dự án 42 20 9/6 /20 11 Bài tập: Tỉ lệ thành công ... thực dự án Phân bổ lợi ích Định nghĩa thiết kế dự án 18 9/6 /20 11 PHẦN II: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM I Khái niệm II Nguyên tiến trình quản dự án III Kỹ năng, kỹ thuật quản dự án Quản rủi...
 • 25
 • 234
 • 0

slike bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - vũ thị hương giang chương 5 kiểm thử và bảo trì

slike bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - vũ thị hương giang chương 5 kiểm thử và bảo trì
... = -9 99 12 Endif 13 LastUpdate 8-0 7 Dept of SE, 2001 SE-V.23 Lời giải • Số lộ trình độc lập (độ phức tạp lặp) = – – – – 1-2 -1 0-1 1-1 3; 1-2 -1 0-1 2-1 3 1-2 - 3-1 0-1 1-1 3; 1-2 - 3-4 - 5- 8 - 9-2 1-2 - 3-4 - 5- 6 - 8-9 -2 …; ... hành để đảm bảo lệnh thực lần • Lộ trình độc lập? phần CT bao gồm tập lệnh hay điều kiện • Đồ thị CT có lộ trình độc lập: 1-1 1; 1-2 - 3-4 -5 1 0-1 -1 1; 1-2 - 3-6 - 8-9 -1 0-1 -1 1; 1-2 - 3-6 - 7-9 -1 0-1 -1 1 21 Độ ... 1-2 - 3-4 - 5- 6 - 8-9 -2 …; 1-2 - 3-4 - 5- 6 - 7-8 - 9-2 … …: có nghĩa phần lại đồ thị chấp nhận • Đồ thị chương trình ? • Số test phải thực hiện: 24 12 10/20/2011 3.3 Trình tự thiết kế • Kiểm thử module • Kiểm thử tích...
 • 27
 • 161
 • 1

slike bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - vũ thị hương giang chương 6 các chủ đề nâng cao

slike bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - vũ thị hương giang chương 6 các chủ đề nâng cao
... thích hợp • Độ đo chất lượng chương trình – chiều dài mã – Độ phức tạp – Mức lồng điều kiện SE-VI. 16 11/1/2011 PHẦN VI: CÁC CHỦ ĐỀ NÂNG CAO I Ước lượng chi phí phần mềm (SE Cost Estimation) II ... SE-VI.8 11/1/2011 PHẦN VI: CÁC CHỦ ĐỀ NÂNG CAO I Ước lượng chi phí phần mềm (SE Cost Estimation) II Quản lý chất lượng (Quality Management) Đảm bảo chất lượng trình Xem xét lại chất lượng Các ... thức (Formal methods) Công nghệ học phần mềm phòng (Cleanroom SE) CNHPM hướng thành phần (CBSE) CNHPM khách /chủ (Client/Server SE) Kỹ nghệ Web (Web Engineering) Tái kỹ nghệ (Re-engineering) CNHPM...
 • 15
 • 242
 • 0

bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm

bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm
... số phần mềm sau Phần mềm quản lý học sinh cấp Phần mềm quản lý thư viện Phần mềm quản lý nhà sách Phần mềm quản lý khách sạn Phần mềm quản lý phòng mạch tư Phần mềm quản lý sổ tiết kiệm Phần mềm ... phần mềm Công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm Công nghệ phần mềm – Software Engineering COMP1026 – Introduction to Software Engneering HIENLTH - Quy trình công nghệ phần mềm • Xây dựng phần mềm ... Công nghệ phần mềm • Khái niệm: – Công nghệ phần mềm ngành khoa học nghiên cứu việc xây dựng phần mềm có chất lượng với chi phí hợp lý khoảng thời gian hợp lý Công nghệ phần mềm Phương pháp Công...
 • 874
 • 177
 • 1

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 6 GV trương minh thái

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 6  GV trương minh thái
... phiên Xác minh phiên Các thủ tục xác minh phiên nên định nghĩa cách rõ ràng việc nhận dạng phiên thành phần Ba kỹ thuật để xác minh thành phần Đánh số phiên Xác minh dựa thuộc tính Xác minh hướng ... hệ điều hành, thư viện, biên dịch công cụ sử dụng để xây dựng phần mềm 38 Xây dựng hệ thống Xây dựng hệ thống quy trình biên dịch liên kết phận phần mềm vào chương trình mà thực cấu hình đích ... thay đổi 18 Quản lý thay đổi Các công cụ theo dõi thay đổi Một vấn đề quản lý thay đổi theo dõi trạng thái thay đổi Các công cụ theo dõi thay đổi theo dõi trạng thái yêu cầu thay đổi đảm bảo yêu...
 • 40
 • 27
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 5 GV trương minh thái

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 5  GV trương minh thái
... lượng phần mềm Chất lượng phần mềm mức độ thỏa mãn người dùng : Tính xác Độ tin cậy Tính dùng Dễ bảo trì Dễ kiểm thử Tính khả chuyển… Quản lý chất lượng phần mềm Quản lý chất lượng phần mềm Liên ... chất lượng nên thực hiện: Mời kỹ sư phần mềm tham gia vào việc chọn chuẩn sản phẩm Xem lại hiệu chỉnh chuẩn để phản ánh công nghệ thay đổi Cung cấp công cụ phần mềm để hỗ trợ chuẩn 19 Đảm bảo chất ... lượng Sự đánh giá phần mềm tự động đo lường phần mềm 31 Kiểm soát chất lượng Xem lại chất lượng Đây phương pháp công nhận chất lượng quy trình hay sản phẩm Một nhóm kiểm tra phần hay toàn quy...
 • 34
 • 31
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 7 GV trương minh thái

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 7  GV trương minh thái
... PERT theo cụng vic C 4 Start 0 A 0 D 12 F 10 10 B 4 G 17 12 24 E 10 14 I 34 34 10 End 37 37 10 H 20 24 Thi gian thc hin ton b d ỏn l 37 thỏng v kinh phớ l 350 triu 21 S PERT theo cụng vic Cụng ... trng cú th ngn thỏng A - 5 B A 11 19 C - 4 D - 12 150 10 E B, C 10 10 F B, C 24 1 47 19 13 G A 18 12 H D, E, G 10 7 I F, H 2 Hóy rỳt ngn thi gian thc hin d ỏn xung cũn 28 thỏng? 22 S PERT theo ... I H End 10 Cũn 28 thỏng 29 S PERT theo cụng vic S Pert cho k hoch khn trng C 7 Start 0 A 0 D F B 2 G 12 19 E 7 I 26 26 End 28 28 10 H 16 16 Thi gian thc hin ton b d ỏn l 28 thỏng v kinh phớ...
 • 30
 • 42
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 1 GV trương minh thái

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 1  GV trương minh thái
... tham khảo Bài giảng nhập môn CNPM giảng viên Trần Cao ñệ Bài giảng nhập môn CNPM giảng viên Huỳnh Xuân Hiêp Bài giảng nhập môn CNPM giảng viên Phan Phương Lan Giảng dạy & ñánh giá Giảng dạy: ... triển phần mềm Thuật ngữ Phân loại phần mềm ðặc tính phần mềm Công nghệ phần mềm gì? 19 68/69 NATO conferences: Giới thiệu thuật ngữ “Software Engineering” Ý tưởng: Phát triển phần mềm nghệ thuật ... PHẦN MỀM CHƯƠNG – GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Nội dung ðịnh nghĩa CNPM Các giai ñoạn phát triển phần mềm Những người tham gia dự án phát triển phần mềm Các yếu tố làm thay ñổi phát triển phần...
 • 29
 • 43
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm đỗ thị thanh tuyền

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm  đỗ thị thanh tuyền
... giao Nhập môn Công nghệ Phần mềm 18 March 12 Công cụ môi trường phát triển PM (tt) Nhập môn Công nghệ Phần mềm 19 March 12 Công cụ môi trường phát triển PM (tt) Nhập môn Công nghệ Phần mềm 20 ... Nội dung môn học  Tổng quan Công nghệ phần mềm  Xác định mô hình hóa yêu cầu phần mềm  Thiết kế phần mềm  Cài đặt phần mềm  Kiểm thử bảo trì  Đồ án môn học Nhập môn Công nghệ Phần mềm March ... tiến Nhập môn Công nghệ Phần mềm 10 March 12 Mô hình thác nước cổ điển Xác định yêu cầu Phân tích Thiết kế Cài đặt Kiểm chứng Nhập môn Công nghệ Phần mềm 11 March 12 Mô hình mẫu Nhập môn Công nghệ...
 • 24
 • 107
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 4

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 4
... x TOOL x EXP x l ng TB ng i/tháng v i: STOR không gian l u tr , TIME th i gian c n thi t, TOOL công c , EXP kinh nghi m, RELY đ tin c y (có th ch n 1,2) SE-VI.7 SE-VI.8 PH N VI: CÁC CH • NÂNG ... – Cung c p SP t ng ng th c t – Cung c p framework đ cài đ t cá trình BCL – m b o tính liên t c: công vi c th c hi n b i ng i có th th c hi n ti p b i ng i khác – Các chu n c a trình l p tài li ... báo l i cung c p SP • Hai l p đ đo: đo K đ đo d đoán • S n ph m PM Quá trình PM đo đo D K SE-VI. 14 đo ch t l ng SP • Vi c bi u di n, đánh giá đ đo b ng s li u h n kinh nghi m • đo ch t l ng thi...
 • 5
 • 80
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 3

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 3
... module? M2 … Mn-1 đ c tính c n có c a c u trúc này? Mn H th ng 23 8/26/20 13 3 .3 Che gi u thông tin (Information hiding) [Parnas72] 3. 3 Che gi u thông tin (Information hiding) [Parnas72] • Các module ... web Ph n m m nghi p v ng trình d ch Ph n m m đ t hàng 35 36 8/26/20 13 Bài t p v nhà: Phân bi t cức khứi ni m sau PH N I: GI I THI U CHUNG V CÔNG NGH PH N M M • H th ng, ph n m m, ng d ng • L p ... ph n m m t đ ng 48 8/26/20 13 Công ngh ph n m m (Software Engineering) Công ngh ph n m m (Software Engineering) • Bauer [1969]: CNPM vi c thi t l p s d ng nguyên t c công ngh h c đ n dùng đ thu...
 • 18
 • 80
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập nhập môn công nghệ phần mềmbài giảng nhập môn kỹ nghệ phần mềmbài giảng thực hành môn nhập môn công nghệ phần mềmbài tập lớn nhập môn công nghệ phần mềmnhập môn công nghệ phần mềmnhập môn công nghệ phần mềmcâu hỏi nhập môn công nghệ phần mềmđề thi nhập môn công nghệ phần mềmthực hành nhập môn công nghệ phần mềmvấn đáp nhập môn công nghệ phần mềmbáo cáo nhập môn công nghệ phần mềmnhập môn công nghệ phần mềm quản lý khách sạnnhập môn công nghệ phần mềm ngô trung việtnhập môn công nghệ phần mềm khtnnhập môn công nghệ phần mềm thạc bình cườngĐO LƯỜNG và điều KHIỂNquản trị chiến lượckinh tế vận tải và logisticsCƠ sở điều KHIỂN tự ĐỘNG và cảm BIẾNÁp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HoáBÀNG GIẢNG CƠ HỌC THỦY KHÍBảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt NamCải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt NamGIÁO TRÌNH VỀ VẼ TÀUHÀN TÀU ( GIÁO TRÌNH )Đa dạng sinh học của vi khuẩn kỵ khí ôxy hóa Fe(II), khử nitrate trong một số môi trường sinh thái và khả năng ứng dụng của chúngĐặc điểm hình sự của tội phạm trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng và giải pháp phòng ngừaDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh CityDevelopment of cooperative research on assessment of climate change impacts on water resources of Vietnam-China transboundary river basinsSÁCH BÀI TẬP THỦY LỰCđiều khiển thủy khíDoanh nhân Việt Nam với vấn đề nắm bắt cơ hội kinh doanhDự báo kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp phương pháp gần đúng Taylor và các mô hình xámEconomic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation StageEffect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập