Slide lý thuyết mật mã - RSA - BKHN

Một số ứng dụng của số học trong thuyết mật

Một số ứng dụng của số học trong lý thuyết mật mã
... Chương Một số ứng dụng số học thuyết mật 2.1 Nguyên tắc chung số hệ đơn giản Trong mục thuật ngữ hiểu sau: Văn thông báo gốc cần chuyển, ký hiệu P hoá việc chuyển thông báo thành dạng mật ... phân số liên tục Chương II trình bày số hệ đơn giản, hệ thông dụng, hệ RSA ứng dụng số học vào mật khoá công khai phân tích Fecmat, phân tích Fecmat mở rộng, phân tích sử dụng phân số ... đẹp Số học ý nghĩa "thuần tuý" nó, mà ứng dụng bất ngờ vào thực tiễn Cách khoảng 30 năm, khó hình dung rằng, số kết thuyết số Số học lại làm nên cách mạng bảo mật thông tin Cơ sở ứng dụng...
 • 48
 • 707
 • 1

Một số ứng dụng của số học trong thuyết mật .pdf

Một số ứng dụng của số học trong lý thuyết mật mã .pdf
... Chương Một số ứng dụng số học thuyết mật 2.1 Nguyên tắc chung số hệ đơn giản Trong mục thuật ngữ hiểu sau: Văn thông báo gốc cần chuyển, ký hiệu P hoá việc chuyển thông báo thành dạng mật ... phân số liên tục Chương II trình bày số hệ đơn giản, hệ thông dụng, hệ RSA ứng dụng số học vào mật khoá công khai phân tích Fecmat, phân tích Fecmat mở rộng, phân tích sử dụng phân số ... đẹp Số học ý nghĩa "thuần tuý" nó, mà ứng dụng bất ngờ vào thực tiễn Cách khoảng 30 năm, khó hình dung rằng, số kết thuyết số Số học lại làm nên cách mạng bảo mật thông tin Cơ sở ứng dụng...
 • 48
 • 477
 • 0

Ứng dụng của số học trong thuyết mật

Ứng dụng của số học trong lý thuyết mật mã
... MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỐ HỌC TRONG LÝ THUYẾT MẬT MÃ 2.1 Nguyên tắc chung số hệ đơn giản 2.1.1 Những khái niệm thuyết mật (Cryptography) Thuật ngữ Cryptography đề cập tới ngành khoa học nghiên ... thành thừa số nguyên tố lôgarit rời rạc trở nên quan tâm thuyết số Nhờ đó, thuyết Số học, đặc biệt Số học thuật toán, tìm thấy ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn 4 Như vậy, thuyết số hữu ... bày sở việc áp dụng thuyết số vào mật mã, đặc biệt hóa RSA số thuật toán phân tích số nguyên sử dụng thám (mục tiêu thám tìm điểm yếu không an toàn phương thức mật hóa) 40 Luận...
 • 41
 • 271
 • 0

Tài liệu thuyết mật - Chương 1 doc

Tài liệu Lý thuyết mật mã - Chương 1 doc
... - e - - - n - - - - - n - - - - - - ed - - - e - - - - - - ne - nd- e- e - NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWDYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ - ed - - - - - n - - - - - - - - - - e - - - ed - - - - - - - d - - - e - ... NDIFEFMDZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ he - a - n- - - - - - n - - - - - - ed - - - e- - - e - - neandhe -e - NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWDYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ - ed - a - - -nh - - - - - - a- e - - - - ed - - - - -a -d - - he- -n XZWGCHSMRNMDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR ... - - - -end- - - - - a- - -e -a - - nedh- -e- - - - - -a - - - - YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ h - - - - - - - a- - - e - a- - - a - - - nhad - a - -en -a - e - h- -e NDIFEFMDZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ...
 • 48
 • 189
 • 2

BÀI tập lớn môn THUYẾT mật và bảo mật THÔNG TIN đề tài (đề 5) a tutorial on linear and differential cryptanalysis (differential cryptanalysis)

BÀI tập lớn môn lý THUYẾT mật mã và bảo mật THÔNG TIN đề tài (đề 5) a tutorial on linear and differential cryptanalysis (differential cryptanalysis)
... Differential Cryptanalysis of the Data Encryption Standard, Springer-Verlag, 1993 [6] National Institute of Standards, Advanced Encryption Standard (AES) web site: www.nist.gov/aes [7] J Daemen and ... Rjimen, "AES Proposal: Rijndael", First Advanced Encryption Standard (AES) Conference, California, Aug 1998 (See also [6].) [8] H.M Heys and S.E Tavares, "Substitution-Permutation Networks Resistant ... Journal of Cryptology, vol 4, no 1, pp 3-72, 1991 [3] National Bureau of Standards, "Data Encryption Standard", Federal InformationProcessing Standard 46, 1977 [4] M Matsui, "The First Experimental...
 • 23
 • 852
 • 3

Tài liệu thuyết mật - Chương 11 pdf

Tài liệu Lý thuyết mật mã - Chương 11 pdf
... 3, 5) vòng cho phép chứng minh Khi cô ta tính : C1 = C2 = C3 = C4 = C5 = hoá phép tô mầu dạnh nhị phân 10: 0111 1 0111 0 sau tính ràng buộc cho 10 bít Giả sử cô làm sau: b 1 1 1 x 147658 318856 ... tự chương để mô tả ý tưởng hệ mật công khai, nhiên trường hợp Vic người mở két người nhận thông báo ) Giả sử thông báo bít = Peggy hoá b theo cách Dạng hoá b đôI gọi blob phương pháp ... chọn cạnh it 1/m.Xác xuất để Peggy đánh lừa Víc toàn m2 vòng nhièu ( 1- 1/m )n ( 1- 1/m )m e-1 m∞ nên ta thấy ( 1- 1/m )n e-m giá trị tiến tới theo hàm mũ hàm m | E | Bởi ta có tính đắn Trở lại...
 • 31
 • 153
 • 0

Tài liệu thuyết mật - Chương 6&7 pdf

Tài liệu Lý thuyết mật mã - Chương 6&7 pdf
... nguyờn i p-2, j p-2 v UCLN(j,p-2) = Khi ú thc hin cỏc tớnh toỏn sau: = i j mod p = - j-1 mod (p-1) x = - i j-1 mod (p-1) ú j-1 c tớnh theo modulo (p-1) ( õy ũi hi j nguyờn t cựng vi p-1) Ta ... s nguyờn, h, i, j p-2 v UCLN (h - j , p-1) = Ta thc hin tớnh toỏn sau: = h i j mod p = (h -j )-1 mod (p-1) x, = (hx+i ) -1 mod (p-1), ú (h -j )-1 c tớnh theo modulo (p-1) Khi ú d dng kim tra ... x1-x2 1-2 (mod p) Nu vit = k, ta nhn c phng trỡnh tỡm k cha bit sau x1-x2 k( tng ng vi phng trỡnh -2 ) (mod p) x 1- x2 k( 1- 2) (mod p-1) Bõy gi gi s d =UCLN( 1- 2, p-1) Vỡ d | (p-1) v d | ( 1-2 )...
 • 55
 • 183
 • 0

Tài liệu thuyết mật và An toàn thông tin pptx

Tài liệu Lý thuyết mật mã và An toàn thông tin pptx
... thuyết mật & An toàn thông tin thuyết mật & An toàn thông tin Khoa Công nghệ- ĐHQG Hà nội Nội dung Lời mở đầu .4 Ch ơng Giới thiệu chung mật 1.1 Sơ lựoc lịch sử khoa mật ... mật 1.2 Hệ thống mật Mã theo khối theo dòng 12 1.3 Mật khóa đối xứng mật có khóa công khai 15 1.4 Các toán an toàn thông tin 16 1.5 Thám tính an toàn hệ mật ... tính an toàn nhiều hệ mật khác nhau, sau ta giới thiệu vài cách hiểu thông dụng nhất: - An toàn vô điều kiện : giả thiết ng ời thám có đ ợc thông tin Theo quan niệm thuyết thông tin, ...
 • 168
 • 711
 • 3

thuyết mật và an toàn dữ liệu

Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu
... hoàn toàn khác ph c t p, khó hi u thu t toán hóa Trái l i, DES s d ng thu t toán làm vi c cho c hóa gi i Trang 33 thuy t m t an toàn d li u V i DES, có th s d ng ch c gi i ... Ngư i g i s làm nhi m v hoá b n rõ, k t qu thu c g i b n B n c g i i m t ng truy n t i ngư i nh n sau nh n c b n ngư i nh n gi i Trang thuy t m t an toàn d li u tìm hi u n ... bi u th b i : EK( P ) = C DK( C ) = P Trang 10 thuy t m t an toàn d li u B n rõ hoá B n Gi i B n rõ K2 K1 Khoá Hình 2.1 hoá v i khoá khoá gi i gi ng Trong hình v : K1có th...
 • 78
 • 664
 • 15

Luận văn: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỐ HỌC TRONG THUYẾT MẬT docx

Luận văn: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỐ HỌC TRONG LÝ THUYẾT MẬT MÃ docx
... rằng, số kết thuyết số Số học lại làm nên cách mạng bảo mật thông tin Cơ sở ứng dụng lại Số học thuật toán, lĩnh vực nghiên cứu thuật toán Số học Có thể nói, mật có từ thời cổ đại Người áp dụng ... Chương Một số ứng dụng số học thuyết mật 2.1 Nguyên tắc chung số hệ đơn giản Trong mục thuật ngữ hiểu sau: Văn thông báo gốc cần chuyển, ký hiệu P hoá việc chuyển thông báo thành dạng mật ... phân số liên tục Chương II trình bày số hệ đơn giản, hệ thông dụng, hệ RSA ứng dụng số học vào mật khoá công khai phân tích Fecmat, phân tích Fecmat mở rộng, phân tích sử dụng phân số...
 • 48
 • 134
 • 0

thuyết mật - Chương 4.2 pot

Lý thuyết mật mã - Chương 4.2 pot
... nguyên khoảng 0- 25 (chẳng hạn A0, B 1,) hoá ký tự rõ a) Hãy mô tả cách Oscar giải dễ dàng đợc nh cách b) Minh hoạ cách công qua việc giải mã sau (bản đợc hệ mật RSA với n = ... 90] báo cáo thuật toán thuyết nói chung Bressoud [Br 89] giáo trình sơ cấp phép phân tích thừa số phép kiểm tra tính nguyên tố Các giáo trinh mật có trọng tới thuyết số sách Koblitz ... nh tồn theo định phần d China) Hãy chứng minh rằng: -1 (mod n) nhng nên a(n-1)/2 (mod p2p3ps) a n (n-1)/2 -1 9mod n) a d) Nếu n số hợp số lẻ, chứng minh : | G(n) | (n-1) /2 e) Tổng hợp...
 • 16
 • 172
 • 0

thuyết mật - Chương 6 docx

Lý thuyết mật mã - Chương 6 docx
... số nguyên i p-2, j p-2 UCLN(j,p-2) = Khi thực tính toán sau: = i j mod p = - j-1 mod (p-1) x = - i j-1 mod (p-1) -1 j đợc tính theo modulo (p-1) (ở đòi hỏi j nguyên tố với p-1) Ta nói (, ... số nguyên, h, i, j p-2 UCLN (h - j , p-1) = Ta thực tính toán sau: h i j = mod p -1 = (h -j) mod (p-1) , -1 x = (hx+i ) mod (p-1), -1 (h -j) đợc tính theo modulo (p-1) Khi dễ dàng kiểm ... 2(modp) Nh x1-x2 1-2 (mod p) Nếu viết = , ta nhận đợc phơng trình tìm k cha biết sau k x1-x2 k(1 -2 ) (mod p) tơng đơng với phơng trình x 1- x2 k( 1- 2) (mod p-1) Bây giả sử d =UCLN( 1- 2, p-1) Vì...
 • 30
 • 131
 • 0

thuyết mật - Chương 7 pps

Lý thuyết mật mã - Chương 7 pps
... liệu hệ mật có an toàn hay không ) Tuy nhiên , có phơng án khác an toàn sơ đồ : gi = e gi-1 (xi) xi gi = e gi-1 (xi) xI gi-1 gi = e gi-1 (xi gi-1) xI gi = e gi-1 (xi gi-1) xI gi-1 7. 7 Hàm ... (x -x )y (mod p) Vì thế, tính loarithm rời rạc log nh sau: log = (x1-x3) (x4-x2 )-1 mod (p-1) Tiếp theo, giả sử d=2 Vì p-1 =2q, lẻ nên UCLN(x4-x2,q) =1 Giả sử: y=(x4-x2 )-1 mod q xét thấy (x4-x2)y ... x4 = 4214 Xét thấy UCLN (x4 -x2,p-1) =2 nên ta bắt đầu việc tính y = (x4 - x2 )-1 mod q = (4214 - 144 )-1 mod 6 173 = 4312 Tiếp theo tính y = (x 1- x3) mod (p-1) = (5692 - 212) 4312 mod 12346 = 11862...
 • 23
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo vật lý 9 bài 15mẫu báo cáo vật lý 9 bài 3báo cáo vĩ mô 9 tháng 2012mẫu báo cáo vật lí 9 bài 15mẫu báo cáo vật lý 9 bài 46mẫu báo cáo slide tiếng anhbáo cáo về nhóm máugiai mau bao cao vat ly 9mẫu báo cáo vật lý 9 bài 38bao cao cong doan 9 thang dau nam 2012báo cáo công đoàn 9 tháng đầu năm 2013báo cáo slide về hệ thống cây xanh thành phố huếmẫu báo cáo vật lí 9 bài 46 do tieu cu cua thau kinh hoi tubai bao cao ctxh nhóm và cộng đồng tại hà nộibao cao luat nhom thac siĐề thi Tiếng anh vào lớp 10 THPT cả ngheSản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường đại học hải dươngA Noncanonical RNA Silencing Pathway Promotes mRNA Degradation in Basal FungiĐánh giá hiệu quả của việc sử dụng kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng của huyên nam đông, tỉnh thừa thiên huếThực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại NH TMCP công thương việt nam (vietinbank) chi nhánh 12Tổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại cty TNHH kiểm toán TV rồng việtThực trạng kế toán các khoản phải thu phải trả tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh SEAREFICO500 BAI TOAN SO PHUC PHAN 1 (GIAI CHI TIET)685 câu trắc nghiệm Oxy có giải chi tiếtGiáo trình tư duy thơ hiện đại việt namChương trình đào tạo ngành Tiếng nga phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 9Các đặc trưng plasmon và tính chất động lực học của hệ điện tử trong grapheneCông tác xã hội nhóm trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp cho nhóm đồng tính nam nòng cốt trong tiếp cận đồng đẳngĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam PGD lakaigiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 21giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 23giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 2812 thì cơ bản trong Tiếng Anh dành cho người bị mất kiến thức căn bản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập