Slide lý thuyết mật mã - RSA - BKHN

Một số ứng dụng của số học trong thuyết mật

Một số ứng dụng của số học trong lý thuyết mật mã
... Chương Một số ứng dụng số học thuyết mật 2.1 Nguyên tắc chung số hệ đơn giản Trong mục thuật ngữ hiểu sau: Văn thông báo gốc cần chuyển, ký hiệu P hoá việc chuyển thông báo thành dạng mật ... phân số liên tục Chương II trình bày số hệ đơn giản, hệ thông dụng, hệ RSA ứng dụng số học vào mật khoá công khai phân tích Fecmat, phân tích Fecmat mở rộng, phân tích sử dụng phân số ... đẹp Số học ý nghĩa "thuần tuý" nó, mà ứng dụng bất ngờ vào thực tiễn Cách khoảng 30 năm, khó hình dung rằng, số kết thuyết số Số học lại làm nên cách mạng bảo mật thông tin Cơ sở ứng dụng...
 • 48
 • 814
 • 1

Một số ứng dụng của số học trong thuyết mật .pdf

Một số ứng dụng của số học trong lý thuyết mật mã .pdf
... Chương Một số ứng dụng số học thuyết mật 2.1 Nguyên tắc chung số hệ đơn giản Trong mục thuật ngữ hiểu sau: Văn thông báo gốc cần chuyển, ký hiệu P hoá việc chuyển thông báo thành dạng mật ... phân số liên tục Chương II trình bày số hệ đơn giản, hệ thông dụng, hệ RSA ứng dụng số học vào mật khoá công khai phân tích Fecmat, phân tích Fecmat mở rộng, phân tích sử dụng phân số ... đẹp Số học ý nghĩa "thuần tuý" nó, mà ứng dụng bất ngờ vào thực tiễn Cách khoảng 30 năm, khó hình dung rằng, số kết thuyết số Số học lại làm nên cách mạng bảo mật thông tin Cơ sở ứng dụng...
 • 48
 • 571
 • 0

Ứng dụng của số học trong thuyết mật

Ứng dụng của số học trong lý thuyết mật mã
... MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỐ HỌC TRONG LÝ THUYẾT MẬT MÃ 2.1 Nguyên tắc chung số hệ đơn giản 2.1.1 Những khái niệm thuyết mật (Cryptography) Thuật ngữ Cryptography đề cập tới ngành khoa học nghiên ... thành thừa số nguyên tố lôgarit rời rạc trở nên quan tâm thuyết số Nhờ đó, thuyết Số học, đặc biệt Số học thuật toán, tìm thấy ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn 4 Như vậy, thuyết số hữu ... bày sở việc áp dụng thuyết số vào mật mã, đặc biệt hóa RSA số thuật toán phân tích số nguyên sử dụng thám (mục tiêu thám tìm điểm yếu không an toàn phương thức mật hóa) 40 Luận...
 • 41
 • 301
 • 0

Tài liệu thuyết mật - Chương 1 doc

Tài liệu Lý thuyết mật mã - Chương 1 doc
... - e - - - n - - - - - n - - - - - - ed - - - e - - - - - - ne - nd- e- e - NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWDYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ - ed - - - - - n - - - - - - - - - - e - - - ed - - - - - - - d - - - e - ... NDIFEFMDZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ he - a - n- - - - - - n - - - - - - ed - - - e- - - e - - neandhe -e - NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWDYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ - ed - a - - -nh - - - - - - a- e - - - - ed - - - - -a -d - - he- -n XZWGCHSMRNMDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR ... - - - -end- - - - - a- - -e -a - - nedh- -e- - - - - -a - - - - YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ h - - - - - - - a- - - e - a- - - a - - - nhad - a - -en -a - e - h- -e NDIFEFMDZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ...
 • 48
 • 210
 • 2

BÀI tập lớn môn THUYẾT mật và bảo mật THÔNG TIN đề tài (đề 5) a tutorial on linear and differential cryptanalysis (differential cryptanalysis)

BÀI tập lớn môn lý THUYẾT mật mã và bảo mật THÔNG TIN đề tài (đề 5) a tutorial on linear and differential cryptanalysis (differential cryptanalysis)
... Differential Cryptanalysis of the Data Encryption Standard, Springer-Verlag, 1993 [6] National Institute of Standards, Advanced Encryption Standard (AES) web site: www.nist.gov/aes [7] J Daemen and ... Rjimen, "AES Proposal: Rijndael", First Advanced Encryption Standard (AES) Conference, California, Aug 1998 (See also [6].) [8] H.M Heys and S.E Tavares, "Substitution-Permutation Networks Resistant ... Journal of Cryptology, vol 4, no 1, pp 3-72, 1991 [3] National Bureau of Standards, "Data Encryption Standard", Federal InformationProcessing Standard 46, 1977 [4] M Matsui, "The First Experimental...
 • 23
 • 984
 • 3

Tài liệu thuyết mật - Chương 11 pdf

Tài liệu Lý thuyết mật mã - Chương 11 pdf
... 3, 5) vòng cho phép chứng minh Khi cô ta tính : C1 = C2 = C3 = C4 = C5 = hoá phép tô mầu dạnh nhị phân 10: 0111 1 0111 0 sau tính ràng buộc cho 10 bít Giả sử cô làm sau: b 1 1 1 x 147658 318856 ... tự chương để mô tả ý tưởng hệ mật công khai, nhiên trường hợp Vic người mở két người nhận thông báo ) Giả sử thông báo bít = Peggy hoá b theo cách Dạng hoá b đôI gọi blob phương pháp ... chọn cạnh it 1/m.Xác xuất để Peggy đánh lừa Víc toàn m2 vòng nhièu ( 1- 1/m )n ( 1- 1/m )m e-1 m∞ nên ta thấy ( 1- 1/m )n e-m giá trị tiến tới theo hàm mũ hàm m | E | Bởi ta có tính đắn Trở lại...
 • 31
 • 170
 • 0

Tài liệu thuyết mật - Chương 6&7 pdf

Tài liệu Lý thuyết mật mã - Chương 6&7 pdf
... nguyờn i p-2, j p-2 v UCLN(j,p-2) = Khi ú thc hin cỏc tớnh toỏn sau: = i j mod p = - j-1 mod (p-1) x = - i j-1 mod (p-1) ú j-1 c tớnh theo modulo (p-1) ( õy ũi hi j nguyờn t cựng vi p-1) Ta ... s nguyờn, h, i, j p-2 v UCLN (h - j , p-1) = Ta thc hin tớnh toỏn sau: = h i j mod p = (h -j )-1 mod (p-1) x, = (hx+i ) -1 mod (p-1), ú (h -j )-1 c tớnh theo modulo (p-1) Khi ú d dng kim tra ... x1-x2 1-2 (mod p) Nu vit = k, ta nhn c phng trỡnh tỡm k cha bit sau x1-x2 k( tng ng vi phng trỡnh -2 ) (mod p) x 1- x2 k( 1- 2) (mod p-1) Bõy gi gi s d =UCLN( 1- 2, p-1) Vỡ d | (p-1) v d | ( 1-2 )...
 • 55
 • 216
 • 0

Tài liệu thuyết mật và An toàn thông tin pptx

Tài liệu Lý thuyết mật mã và An toàn thông tin pptx
... thuyết mật & An toàn thông tin thuyết mật & An toàn thông tin Khoa Công nghệ- ĐHQG Hà nội Nội dung Lời mở đầu .4 Ch ơng Giới thiệu chung mật 1.1 Sơ lựoc lịch sử khoa mật ... mật 1.2 Hệ thống mật Mã theo khối theo dòng 12 1.3 Mật khóa đối xứng mật có khóa công khai 15 1.4 Các toán an toàn thông tin 16 1.5 Thám tính an toàn hệ mật ... tính an toàn nhiều hệ mật khác nhau, sau ta giới thiệu vài cách hiểu thông dụng nhất: - An toàn vô điều kiện : giả thiết ng ời thám có đ ợc thông tin Theo quan niệm thuyết thông tin, ...
 • 168
 • 768
 • 3

thuyết mật và an toàn dữ liệu

Lý thuyết mật mã và an toàn dữ liệu
... hoàn toàn khác ph c t p, khó hi u thu t toán hóa Trái l i, DES s d ng thu t toán làm vi c cho c hóa gi i Trang 33 thuy t m t an toàn d li u V i DES, có th s d ng ch c gi i ... Ngư i g i s làm nhi m v hoá b n rõ, k t qu thu c g i b n B n c g i i m t ng truy n t i ngư i nh n sau nh n c b n ngư i nh n gi i Trang thuy t m t an toàn d li u tìm hi u n ... bi u th b i : EK( P ) = C DK( C ) = P Trang 10 thuy t m t an toàn d li u B n rõ hoá B n Gi i B n rõ K2 K1 Khoá Hình 2.1 hoá v i khoá khoá gi i gi ng Trong hình v : K1có th...
 • 78
 • 955
 • 16

Luận văn: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỐ HỌC TRONG THUYẾT MẬT docx

Luận văn: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỐ HỌC TRONG LÝ THUYẾT MẬT MÃ docx
... rằng, số kết thuyết số Số học lại làm nên cách mạng bảo mật thông tin Cơ sở ứng dụng lại Số học thuật toán, lĩnh vực nghiên cứu thuật toán Số học Có thể nói, mật có từ thời cổ đại Người áp dụng ... Chương Một số ứng dụng số học thuyết mật 2.1 Nguyên tắc chung số hệ đơn giản Trong mục thuật ngữ hiểu sau: Văn thông báo gốc cần chuyển, ký hiệu P hoá việc chuyển thông báo thành dạng mật ... phân số liên tục Chương II trình bày số hệ đơn giản, hệ thông dụng, hệ RSA ứng dụng số học vào mật khoá công khai phân tích Fecmat, phân tích Fecmat mở rộng, phân tích sử dụng phân số...
 • 48
 • 183
 • 0

thuyết mật - Chương 4.2 pot

Lý thuyết mật mã - Chương 4.2 pot
... nguyên khoảng 0- 25 (chẳng hạn A0, B 1,) hoá ký tự rõ a) Hãy mô tả cách Oscar giải dễ dàng đợc nh cách b) Minh hoạ cách công qua việc giải mã sau (bản đợc hệ mật RSA với n = ... 90] báo cáo thuật toán thuyết nói chung Bressoud [Br 89] giáo trình sơ cấp phép phân tích thừa số phép kiểm tra tính nguyên tố Các giáo trinh mật có trọng tới thuyết số sách Koblitz ... nh tồn theo định phần d China) Hãy chứng minh rằng: -1 (mod n) nhng nên a(n-1)/2 (mod p2p3ps) a n (n-1)/2 -1 9mod n) a d) Nếu n số hợp số lẻ, chứng minh : | G(n) | (n-1) /2 e) Tổng hợp...
 • 16
 • 183
 • 0

thuyết mật - Chương 6 docx

Lý thuyết mật mã - Chương 6 docx
... số nguyên i p-2, j p-2 UCLN(j,p-2) = Khi thực tính toán sau: = i j mod p = - j-1 mod (p-1) x = - i j-1 mod (p-1) -1 j đợc tính theo modulo (p-1) (ở đòi hỏi j nguyên tố với p-1) Ta nói (, ... số nguyên, h, i, j p-2 UCLN (h - j , p-1) = Ta thực tính toán sau: h i j = mod p -1 = (h -j) mod (p-1) , -1 x = (hx+i ) mod (p-1), -1 (h -j) đợc tính theo modulo (p-1) Khi dễ dàng kiểm ... 2(modp) Nh x1-x2 1-2 (mod p) Nếu viết = , ta nhận đợc phơng trình tìm k cha biết sau k x1-x2 k(1 -2 ) (mod p) tơng đơng với phơng trình x 1- x2 k( 1- 2) (mod p-1) Bây giả sử d =UCLN( 1- 2, p-1) Vì...
 • 30
 • 143
 • 0

thuyết mật - Chương 7 pps

Lý thuyết mật mã - Chương 7 pps
... liệu hệ mật có an toàn hay không ) Tuy nhiên , có phơng án khác an toàn sơ đồ : gi = e gi-1 (xi) xi gi = e gi-1 (xi) xI gi-1 gi = e gi-1 (xi gi-1) xI gi = e gi-1 (xi gi-1) xI gi-1 7. 7 Hàm ... (x -x )y (mod p) Vì thế, tính loarithm rời rạc log nh sau: log = (x1-x3) (x4-x2 )-1 mod (p-1) Tiếp theo, giả sử d=2 Vì p-1 =2q, lẻ nên UCLN(x4-x2,q) =1 Giả sử: y=(x4-x2 )-1 mod q xét thấy (x4-x2)y ... x4 = 4214 Xét thấy UCLN (x4 -x2,p-1) =2 nên ta bắt đầu việc tính y = (x4 - x2 )-1 mod q = (4214 - 144 )-1 mod 6 173 = 4312 Tiếp theo tính y = (x 1- x3) mod (p-1) = (5692 - 212) 4312 mod 12346 = 11862...
 • 23
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo vật lý 9 bài 15mẫu báo cáo vật lý 9 bài 3báo cáo vĩ mô 9 tháng 2012mẫu báo cáo vật lí 9 bài 15mẫu báo cáo vật lý 9 bài 46mẫu báo cáo slide tiếng anhbáo cáo về nhóm máugiai mau bao cao vat ly 9mẫu báo cáo vật lý 9 bài 38bao cao cong doan 9 thang dau nam 2012báo cáo công đoàn 9 tháng đầu năm 2013báo cáo slide về hệ thống cây xanh thành phố huếmẫu báo cáo vật lí 9 bài 46 do tieu cu cua thau kinh hoi tubai bao cao ctxh nhóm và cộng đồng tại hà nộibao cao luat nhom thac siLựa chọn một mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đó sang một thị trường tiêu biểu trong thời gian quaLL_Nguyễn Thu Hường_Áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong giải quyết án hôn nhân và gia đình qua thực tiển tỉnh Thái NguyênLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý mức độ tốt nghiệpLL-Trần Thị Hải Yến-Công chức trong nền kinh tế thị trườngLQT_Hoàng Thị Ngọc Lan_Quy định về hợp đồng BOT, BTO, BT theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoàiLQT_Nguyễn Thị Hương_Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng háo quốc tế trogn điều kiện hội nhân kinh tế quosco tếLQT-Hoàng Tùng-Thách thức do cắt giảm thuế quan khi Việt Nam tham gia tổ chức thương mại thế giớiĐặc điểm tinh thể khoáng vật học, phổ quang học và nguồn gốc thành tạo zircon vùng mỏ krông năng, đắk lắk, việt namMô hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loạiCHIẾN LƯỢC MARKETING ONLINE TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG ĐỘT BIẾNDE ANH CHUNG chính thức 16 17 LSCÂU hỏi THỰC HÀNH bào CHẾ 2để phát âm tiếng anh chuẩn xácđề thi violymipic toán3Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập