Chương 1 Đại cương phương pháp nghiên cứu khoa học

ĐỀ CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
... Có □ Không □ PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO: PGS.TS Lê Phước Lộc: Phương pháp nghiên cứu khoa học Khoa sư phạm ĐH Cần Thơ- 2008 Tạp chí nghiên cứu du lịch Trang web: www.vietco.com.vn, www.vietnamopentour.com, ... khách Mỹ? - Ngoài ấn tượng tốt Việt Nam có gây phản cảm cho du khách Mỹ không? Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích hiểu rõ tâm lý cách nhìn du khách Mỹ nói riêng du khách nước nói ... thu hút quan tâm hỗ trợ nhà doanh nghiệp Mỹ giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới đất nước họ Phương pháp nghiên cứu: 5.1 Thiết kế: Mô tả 5.2 Công cụ thu thập số liệu: “Ấn tượng mang tên Việt Nam qua...
 • 5
 • 2,160
 • 28

Đề Cương phương pháp nghiên cứu khoa học doc

Đề Cương phương pháp nghiên cứu khoa học doc
... thập năm 2008-2010 Phương pháp nghiên cứu đề tài - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp xử lý số liệu - Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp tổng hợp Kết cấu đề tài Ngoài phần mở ... Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế Nguyễn Thị Cành (2004), Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, NXB Đại học quốc gia TP.HCM, TP.HCM Trang Wed: 4.1 ebank.vnexpress.net ... 2009, 2010 - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nợ xấu hoạt động chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Đình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: - Khách thể nghiên cứu: Quản lý nợ...
 • 6
 • 972
 • 11

Bài giảng chương 2 - RESEARCH DESIGN - phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài giảng chương 2 - RESEARCH DESIGN - phương pháp nghiên cứu khoa học
... education? 28 /05/14 11 Case – Market Orientation - Background: (to be filled by participant) - Management problem: - Research problems / research gaps: - Research objectives / questions : - Research ... 28 /05/14 21  Criteria of a good hypothesis: - Based on theoretical deduction / empirical induction - Empirically testable - Clearly / precisely stated - Variables must be measurable 28 /05/14 22 Step ... STEPS IN RESEARCH DESIGN III.1 Definition: Designing a research is to develop a plan on the research strategy and methods to observe, measure, collect and analyze data to attend the research...
 • 28
 • 1,523
 • 1

Bài giảng chương 3 - QUALITATIVE RESEARCH - Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài giảng chương 3 - QUALITATIVE RESEARCH - Phương pháp nghiên cứu khoa học
... interviews • • • • • 28/05/14 Dyads (2) Triads (3) Mini-Groups ( 3- 6) Focus Groups ( 6-1 0) Supergroups (1 0-2 0) Focus group interview • Typically consists of 6-1 0 members + a moderators leading the discussion ... abstract, less precise, context-based, more-than-one misleading inferences meaning 28/05/14 14 IV QUALITATIVE DATA ANALYSIS THREE BASIC PROCEDURE: Description – Classification - Connection • Step 1: ... study for cross-case analysis • Choose participants from different org levels, or different perspectives of the same situation or process 28/05/14 13 IV QUALITATIVE DATA ANALYSIS QUALITATIVE vs...
 • 19
 • 446
 • 0

đề cương phương pháp nghiên cứu khoa học pptx

đề cương phương pháp nghiên cứu khoa học pptx
... ptvp tuyến tính không cấp n: y' = A(x)y + B(x) a Trình bày phương pháp biến thiên số tìm nghiệm y*(x) b Viết công thức nghiệm tổng quát Phương trình tuyến tính cấp n: a Viết chứng minh công thức ... Ostrogradskii−Liouville cho trường hợp n = Ứng dụng tìm nghiệm tổng quát phương trình tuyến tính cấp biết nghiệm b Phát biểu chứng minh tính chất tập nghiệm phương trình tuyến tính cấp n Viết công thức nghiệm tổng ... phụ thuộc liên tục nghiệm vào điều kiện đầu vế phải Phát biểu chứng minh định lí tồn nghiệm (địa phương) toán Cauchy hệ PTVP Hệ ptvp tuyến tính cấp n: y' = A(x)y a Phát biểu định lí tồn nghiệm...
 • 2
 • 386
 • 0

Đề cương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học

Đề cương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học
... trình nghiên cứu mang tính lịch sử lâu dài Vì vậy, mục đích việc thu thập nghiên cứu tài liệu nhằm: Giúp cho người nghiên cứu nắm phương pháp nghiên cứu thực trước Làm rõ đề tài nghiên cứu Giúp ... khái quát kết nghiên cứu + Đánh giá điểm mạnh điểm yếu kết nghiên cứu + Khuyến nghị khả áp dụng kết định hướng tiếp tục nghiên cứu chấm dứt ngcứu Câu 7: "Vấn đề" nghiên cứu khoa học gì? Phân biệt ... cao?” Câu 8: Trình bày bước phát "Vấn đề" khoa học Nêu ví dụ Phương pháp phát vấn đề khoa học: - Phát mặt mạnh, yếu nghiên cứu Nhận dạng bắt đầu tranh luận khoa học Nghĩ ngược/khác lại quan niệm...
 • 19
 • 28
 • 0

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1 docx

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1 docx
... ) Tài liệu điện tử Sách (book) … Thông tin từ websites Thông tin thứ cấp Chương 2: Phương pháp tìm, tổng hợp lưu tài liệu Phương pháp tìm tài liệu Tài liệu thư viện (bản in hay điện tử) Tài liệu ... liệu từ quan, doanh nghiệp Số liệu thống kê, Phương pháp đọc tổng hợp tài liệu Phương pháp đọc tài liệu Đọc lướt/bắt ý (scanning) ọ ( g) Đọc theo cấu trúc báo Tổng hợp ý (không chép) Phương pháp ... quả: báo cáo hay báo Chương 2: Phương pháp tìm, tổng hợp lưu tài liệu Phân loại nguồn tài liệu Tài liệu in (Hardcopy) Sách (book) Bài báo đăng tạp chí (paper) Báo cáo đề tài, dự án (report) Kỳ...
 • 2
 • 303
 • 3

Tổng quan phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1 Tổng quan phương pháp nghiên cứu kinh tế

Tổng quan phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1 Tổng quan phương pháp nghiên cứu kinh tế
... giải câu hỏi liên quan tới kinh tế Nghiên cứu kinh tế có khác nghiên cứu kinh doanh?  Nghiên cứu kinh tế nghiên cứu xã hội Những điểm cần lưu ý nghiên cứu kinh tế: Phương pháp phi thực nghiệm ... thông tin  Phương pháp thực nghiệm  Phương pháp phi thực nghiệm  Phương pháp chuyên gia  Phỏng vấn  Điều tra bảng hỏi  Nghiên cứu tình Nghiên cứu kinh tế  Định nghĩa nghiên cứu kinh tế: “là ... mục tiêu nghiên cứu  Xác định rõ liệu cần thu thập  Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp Các phương pháp nghiên cứu khoa học  Theo logic suy luận:    Phương pháp diễn giải Phương pháp quy...
 • 11
 • 168
 • 0

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Khoa họcNghiên cứu khoa học

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Khoa học và Nghiên cứu khoa học
... Chương 1: Khoa học Nghiên cưú khoa học (tt)         1.1.5-Các tiêu chuẩn cộng đồng khoa học 1.1. 6- Phương pháp quan điểm khoa học 1.1. 7- Các báo tạp chí khoa học 1.1.8 -Khoa học q ... 1.1.8 -Khoa học q trình biến đổi 1. 2- Các bước tiến hành q trình nghiên cứu 1.2.1-Các bước 1.2.2-Thí dụ 1.1-CÁC KHÁI NIỆM VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 -KHOA HỌC   Khoa học định chế xã hội đường để ... 1.1.3-CÁC LOẠI KHOA HỌC  Tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu phân khoa học theo hai nhóm: khoa học tự nhiên khoa học xã hội  Theo tính chất hàn lâm hay ứng dụng cơng trình khoa học chia khoa học...
 • 28
 • 376
 • 4

đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học

đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học
... câu h I nghiên c u chí 04/09/2013 31 Gi thuy t nghiên c u • Gi thuy t nghiên c u m t m nh kh ng nh quan h gi a m t hay nhi u y u t v i v n nghiên c u Trong gi thuy t nghiên c u, ngư i nghiên c ... qu mà mong i s x y • Vi c ki m nh gi thuy t nghiên c u có th c xem m t m c tiêu nghiên c u b i s giúp cho gi i quy t v n nghiên c u • Gi thuy t nghiên c u khơng b t bu c cương nghiên c u 04/09/2013 ... Nghiên c u Y h c c n có s tham gia, ph i h p c a nhi u ngành khoa h c m i có th t c hi u qu cao Khoa h c Y h c có s an xen, tác ng c a r t nhi u ngành khoa h c v y q trình ho t ng nhà nghiên c...
 • 33
 • 376
 • 4

CHƯƠNG 1 - GiỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU pps

CHƯƠNG 1 - GiỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU pps
... 1- 12 KHI NÀO KHÔNG NÊN NGHIÊN CỨU • thông tin dùng để định quản lý quan trọng • vấn đề định có rủi ro • đủ nguồn lực để tiến hành nghiên cứu • chi phí nghiên cứu lớn so với độ rủi ro định 1- 13 ... CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH 1- 2 NGHIÊN CỨU KINH DOANH LÀ GÌ? • Nghiên cứu tìm kiếm thông tin để giải vấn đề (khó khăn, vướng mắc) • Nghiên cứu kinh doanh tìm kiếm ... 1- 8 Reporting, báo cáo Descriptive, mô tả Explanatory, giải thích Predictive, dự đoán CÁC LOẠI NGHIÊN CỨU • Applied Research, nghiên cứu ứng dụng • Pure Research/Basic Research, nghiên cứu 1- 9...
 • 13
 • 239
 • 0

Tài liệu bài giảng " Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục " - Chương 1 doc

Tài liệu bài giảng
... kết nghiên cứu Nghiên cứu khoa học giáo dục Nghiên cứu khoa học giáo dục hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vựu khoa học giáo dục Sau định nghĩa chung NCKHGD : GS TS Dương Thiệu Tống: Phương pháp ... Hạc: Khoa học giáo dục bảng phân loại khoa học đại Trong: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Tp Hồ Chí Minh, 19 94 Vũ Cao Đàm: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nhà xuất Giáo dục, 19 97, ... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC NHỮNG CƠ SỞ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊNH NGHĨA ĐẶC TRƯNG CỦA PHƯƠNG PHÁP NCKH PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THU...
 • 24
 • 350
 • 3

Slide môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 1: Khoa học, nghiên cứu khoa họcphương pháp nghiên cứu khoa học

Slide môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 1: Khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học
... NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh Chương KHOA HỌC , NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHƯƠ NG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I -KHOA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA K.H 1 -khoa học 1.1.Khái niệm khoa học học tri thức tổng quát , ... 2005, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Khoa học kỹ thuật Hà nội 2-PGS.PTS Tô Duy Hợp-PTS Nguyễn Anh Tuấn, 1997, LOGIC HỌC, NXB Đồng Nai 3-PGS.TS Lưu Xuân Mới, Phương pháp luận nghiên cứu khoa ... cứu khoa học; NXB Đại học sư phạm 4-PGS.TS Dương văn Tiển, 2006, Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học; NXB Xây dựng 5-Lê Tử Thành, 1993, Lô gích học phương pháp nhận thức khoa học NXB...
 • 20
 • 109
 • 0

Slide môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 4: Đề tài khoa học và quy trình thực hiện 1 đề tài khoa học

Slide môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 4: Đề tài khoa học và quy trình thực hiện 1 đề tài khoa học
... (3-5 NGUOI) Hãy xác định tên đề tài khoa học, từ xác định: Vi vấn đề trở thành đề tài khoa học? Cái đề tài gi ? Loại hinh nghiên cứu đề tài ? Phơng pháp nghiên cứu đề tài ? ( ppnc chung ppnc riêng ... +(hoc-) ý nh i vi ti l mt cụng trỡnh c lp,cú th xỏc lõp cng nh sau: Chng I I 1. 1 1. 1 .1 1 .1. 2 1. 2 1. 2 .1 1.2.2 II 2 .1 Yờu cu : c ng phi cõn i, phn nh c y ni dung n/cu,cú kt cu b cc hp lý ... I- TI KHOA HC 1- Khỏi nim ti khoa hc L mt hoc nhiu m ng i cha bit hoc bit cha y ,nhng ó xut hin cỏc tin v kh...
 • 30
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương phương pháp nghiên cứu khoa học động cơ và mục tieu học tập của sinh viên thiets kế đồ họađề cương phương pháp nghiên cứu khoa học mẫude cuong phuong phap nghien cuu khoa hoc trong kinh doanhđề cương phương pháp nghiên cứu khoa học docphương pháp nghiên cứu khoa học chương 1đề cương thi môn phương pháp nghiên cứu khoa họcđề cương bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa họccách làm 1 bài phương pháp nghiên cứu khoa họcđề cương tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa họcphương pháp nghiên cứu khoa học đại học y hà nộiđề cương môn học phương pháp nghiên cứu khoa họcđề cương ôn thi phương pháp nghiên cứu khoa họcđề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa họcbai tap de cuong mon phuong phap nghien cuu khoa hocbài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa học chương 10Những Nguyên Lí Cơ Bản Chủ Nghĩa Mac Lenin_Chương 3IELTS practice tests plus 2xu the tat yeu cua su ra doi hinh thai kinh te 8364giới thiệu bản thân introduct myselfGiải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty cổ phần bảo hiểm AAABộ 5 đề thi cuối kì 2 toán 8 cực hayHướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017Hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm trong nƣớc của công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJHoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh của công ty Traphacođề thi giáo viên giỏi thpt môn sinh học (3)đề hsg hoa hoc dap an 2011đề hsg tieng phap dap an 2011đề hsg tin hoc dap an 2011đề hsg toan dap an 2011Sơ đồ hệ thống nhiên liệu PEHSG tỉnh THPT GDTX 2015 2016 3HSG tỉnh THPT GDTX 2015 2016De cuong on tap hoa lop 10 HK1 2015 2016de cuong tieng anh 10 hk1 2015 2016Giáo án tổng hợp giải tích 12 nâng cao