ke hoach bo mon toan 6 16 17

Kế hoạch bộ môn toán 6 chi tiết

Kế hoạch bộ môn toán 6 chi tiết
... tính, máy chi u KT15' - T 46 KT45' - T68 Kiểm tra HKI (tiết 55, 56) HS : Đồ dùng học tập, làm tập theo hớng dẫn giáo viên GV: Sách giáo khoa , Sách tham KT15' - T79 ChơngIII Phân số (từ tiết 69 111) ... - Việc kiểm tra, đánh giá kết học tập môn học tự chọn đợc thực theo định 40/20 06/ QĐ - BGH&ĐT ngày 5/10/20 06 Bộ Giáo dục Đào tạo Cơ sở thực tiễn a) Tình hình học sinh Kết cuối năm học trớc ( tổng ... trừ, nhân, chia tính chất phép tính - Nắm đợc công thức luỹ thừa Nắm đợc dấu hiệu chia hết Chơng I cho 2; 5; 3; tính chất chia hết tổng Ôn tập - Nắm đợc khái niệm ớc, bội, ớc chung, bội chung...
 • 9
 • 4,510
 • 146

Kế hoạch bộ môn toán 6,7

Kế hoạch bộ môn toán 6,7
... Kế hoạch môn toán Đặng Văn Thònh Tháng năm 2004 Kế hoạch môn toán Đặng Văn Thònh PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN SƠN HÀ TRƯỜNG THCS SƠN THÀNH    KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN GIÁO VIÊN : ... T/l g ệ Kế hoạch môn toán Đặng Văn Thònh PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN SƠN HÀ TRƯỜNG THCS SƠN THÀNH    KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN GIÁO VIÊN : Đặ n g Vă n Thònh Tháng năm 2004 14 Kế hoạch môn toán Đặng ... SINH GHI CHÚ 2 24 Kế hoạch môn toán Đặng Văn Thònh 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 25 Kế hoạch môn toán Đặng Văn Thònh 35 26 Kế hoạch môn toán Đặng Văn...
 • 27
 • 1,449
 • 10

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6
... hai số nguyên khác GV: Lê Thị Hòa Trang Trường THCS Võ Trường Toản 61 62 63 20 64 65 21 66 67 68 69 22 70 71 23 72 24 73 74 75 76 77 25 78 dấu §11 Nhân hai số nguyên dấu Nhân hai số nguyên dương ... Thêm BT Thêm BT Trang Trường THCS Võ Trường Toản 79 80 26 81 82 83 84 27 85 86 87 28 88 89 29 90 91 30 92 93 94 31 95 96 97 Kế hoạch môn Toán 6+ 7 - Cùng mẫu - Không mẫu Luyện tập phép cộng phân số ... Hòa Kế hoạch môn Toán 6+ 7 Thêm BT Bảng phụ Bảng phụ SBT Thêm BT Thêm BT Thêm BT Thêm BT SBT SBT Thêm BT Thêm BT SBT SGK, SBT Thêm BT Thêm BT Trang Trường THCS Võ Trường Toản 43 44 15 45 46 47 16...
 • 12
 • 1,434
 • 27

ke hoach bo mon toan 6 hot.

ke hoach bo mon toan 6 hot.
... Thêm BT Máy tính SBT Thêm BT SBT Thêm BT Thêm BT SBT SBT 62 63 20 64 65 21 66 67 68 69 22 70 71 23 72 24 73 74 75 76 77 25 78 79 80 26 Luyện tập nhân hai số nguyên §12 Tính chất phép nhân Giao ... Thêm BT Thêm BT SBT SGK, SBT Thêm BT Thêm BT Thêm BT SBT 44 15 45 46 47 16 48 49 50 51 17 52 53 54 18 55 56 57 58 59 19 60 61 §4 Cộng hai số nguyên dấu - Cộng hai số nguyên dương - Cộng hai số ... vẽ SBT 24 20 25 21 26 22 27 28 29 23 24 25 30 26 31 27 32 33 28 29 -2 góc kề nhau, phụ nhau, kề bù §5 Vẽ góc cho biết số đo - Tia phân giác góc - Cách vẽ tia phân giác góc 6 Tia phân giác góc...
 • 12
 • 422
 • 9

Ke hoach bo mon toan 6

Ke hoach bo mon toan 6
... Toán 6A Toán 6B Toán Toán 6D Toán Yếu 6C T.bình 25 Khá 6E TS % TS % TS % TS % 25 Tổng Đăng kí chất lượng : Giỏi Khá STT Môn Lớp TSHS Toán 6A 25 Toán 6B 25 Toán 6C Toán 6D Toán Yếu T.bình 6E TS ... Bảng phụ - Phiếu học tập – Máy tính Casio fx - Trục số - Đọc tiết 46 trước -Phiếu học tập – Máy tính Casio fx tiết 53, 54 ,68 + Hai phân số + Tính chất phân số + Rút gọn phân số + Quy đồng...
 • 9
 • 219
 • 9

kế hoạch bộ môn toán 6 2010-2011

kế hoạch bộ môn toán 6 2010-2011
... thức vận dụng kiến thức phân số để học môn học khác, bước đầu có ý thức tự học II KẾ HOẠCH CỤ THỂ: §1 Mở rộng khái niệm phân số 69 - - 23 - KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN HS thấy giống khác khái niệm phân ... hai số nguyên dấu 45 §5 Cộng hai số nguyên khác dấu 46 15 Luyện tập 47 6 Tính chất phép cộng số nguyên 48 KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN Rèn tính xác toán học thông qua việc áp dụng qui tắc Biết cộng số ... TRẤN CÀNG LONG 54,55 GIÁO VIÊN: BÙI THỊ THU THỦY ôân tập học kỳ - 56, 57 58 59 - 60 - §11 Nhân hai số nguyên dấu 61 KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN - - Các kiến thức học - §10 Nhân hai số nguyên khác dấu 20...
 • 32
 • 238
 • 0

Ke hoach bo mon toan 6 (Cuc chuan)

Ke hoach bo mon toan 6 (Cuc chuan)
... Lớp 6A HK: II CN HK: I Lớp 6B HK: II CN G (%) 30 ,6 30 ,6 30 ,6 K (%) 28,0 10 34,5 11 38,8 4 10,3 10,3 Tb (%) 10 34,5 10 34,5 30 ,6 23 59,0 25 64 ,0 27 69 ,1 Năm học: 2009 2010 Kém(%) Y (%) 0 16 10 6, 9 ... + c a = b b = a , tắc chuyển - Hiểu có kỹ vận dụng quy tắc chuyển vế để giải vế tập 60 61 20 62 63 64 21 65 Đ 10 - Nhân - Biết dự đoán sở tìm quy luật thay đổi loạt hai số tợng liên tiếp nguyên ... "chia hết số cho" Luyện tập GV: Phạm Thị Tịnh 13 Trờng THCS Hoa Lộc Kế hoạch môn Toán 66 , nguyên 22 67 68 69 70 23 71 Ôn tập chơng II Kiểm tra cuối chơng II (Bài số 3) Đ - Mở rộng khái niệm phân...
 • 27
 • 343
 • 1

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6 PHẦN 2

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6 PHẦN 2
... độ: Rèn tính cẩn thận vẽ, đo Trực quan Thuyết trình Đàm thoại Hoạt động nhóm Ghi Tuần 26 27 -28 29 Tiết 22 23 24 25 Chương II:Góc II:Góc II:Góc Bài Luyện tập Bài 5: Thực hành đo góc mặt đất Đường ... tiêu 11 Đồ dùng dạy học Phương pháp Ghi Tuần 30 Tiết 26 Chương II:Góc Bài Tam giác 31 27 II:Góc Ôn tập chương II 32 28 II: Góc Kiểm tra tiết 37 29 II:Góc Mục tiêu Kiến thức bản: Đònh nghóa tam giác ... tia nằm hai tia khác - Trực quan Thuyết trình Đàm thoại Hoạt động nhóm Ghi 21 22 17 18 II:Góc II:Góc Bài 2: Góc Bài 2: Số đo góc Kiến thức bản: Hs hiểu góc gì? Góc bẹt gì? Hiểu điểm nằm góc Kó...
 • 12
 • 205
 • 1

Tài liệu KẾ HOẠCH BỘ MÔN : TOÁN 6 doc

Tài liệu KẾ HOẠCH BỘ MÔN : TOÁN 6 doc
... lượng môn : Chất lượng khảo sát đầu năm : STT Môn Lớp TSHS Giỏi TS Toán 6A Toán 6B Khá % TS T.bình % TS Yếu % TS % 25 25 Đăng kí chất lượng : STT Môn Lớp TSHS Giỏi TS Khá % TS Toán 6A 25 Toán 6B ... sinh yếu , 6A có học sinh ; lớp 6B có học sinh + Có học sinh lại lớp + B NỘI DUNG : KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN TOÁN I Mục đích yêu cầu : Số học : a Yêu cầu kiến thức : a1 Chương I : + Học sinh ... thực : Giáo viên : + Lên kế hoạch giảng dạy môn Toán từ đầu năm học để nắm tình hình học sinh số học sinh giỏi , , trung bình , yếu , + Nghiên cứu t ài liệu , phương pháp giảng dạy đặc trưng môn...
 • 8
 • 230
 • 6

KẾ HOẠCH bộ môn TOÁN 6

KẾ HOẠCH bộ môn TOÁN 6
... 3->4 5- >6 7->8 9->10 5->10 6D 9,4 10 31,2 32 B.CC CH TIấU: 1.Ch tiờu v cht lng: 10 31,2 25 3,2 19 59,4 Lp im 0->2 % im 3->4 % im 5- >6 % im 7->8 % im 9->10 % im 5->10 % 6D 9,4 15 ,6 14 43,7 25 6, 3 ... 6D 9,4 10 31,2 10 31,2 32 B.CC CH TIấU: 1.Ch tiờu v cht lng: Lp im % im % im % im 0->2 3->4 5- >6 7->8 6D 9,4 15 ,6 14 43,7 32 2.Ch tiờu xp loi hoỏ b mụn ... hiệu chia hết cho 2, cho - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho - Ước bội - Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố - Bội chung nhỏ - Ước chung bội chung - Uớc chung lớn Ngoại khoá dựng phng tin DH Bảng...
 • 11
 • 125
 • 0

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6-2010

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6-2010
... rút kinh nghiệm Phụ đạo học sinh yếu có kế hoạch cụ thể tháng, rèn cho học sinh cá biệt môn kế hoạch ôn luyện cho học sinh giỏi ( chọn số học sinh giỏi môn để ôn luyện cho em vào buổi chiều ... tính toán không phức tạp, qui ớc chuyển vế, dấu ngoặc biến đổi biểu thức, đẳng thức Thực tính toán với dãy phép tính số nguyên trờng hợp đơn giản Hiểu đựơc khái niệm bội, ớc số nguyên, biết tìm bội, ... giải toán có lời văn Học sinh rèn tính cẩn thận, xác, biết lựa chon kết thích hợp, chọn lựa giải pháp hợp lý giải toán Chơng 2: Số nguyên Kiến thức: Biết đựơc cần thiết số nguyên âm thực tiễn toán...
 • 8
 • 78
 • 1

KE HOACH BO MON TOAN 6

KE HOACH BO MON TOAN 6
... Tính nhanh 65 66 Tuần 22 Luyện tập Kiểm tra 15 phút Bội ước số nguyên - Hiểu khái niệm chia hết, bội ước số nguyên - Tìm ước bội số nguyên - Rèn tính cẩn thận - Bội ước số nguyên 67 Bội ước số ... Tính chất đẳng thức - Quy tắc chuyển vế 60 Tuần 20 Quy tắc chuyển vế Quy tắc chuyển vế - Vận dụng quy tắc chuyển vế làm tính - Rèn tính cẩn thận, ý 61 62 Tuần 21 Nhân hai số - Biết áp dụng quy ... nhận biết dấu tích - Rèn tính cẩn thận, xác 63 Luyện tập - Rèn luyện nhân hai số nguyên - Nắm vững cách nhận biết dấu tích - Rèn tính cẩn thận, xác 64 Tính chất phép nhân - Hiểu tính chất phép...
 • 32
 • 57
 • 0

hoạch bộ môn Toán 8,9,6: lí 8 2008 -2009

Kê hoạch bộ môn Toán 8,9,6: lí 8 2008 -2009
... Toỏn 8A 23 8. 7 Lớ AB 39 5.1 12 30 .8 Toỏn 9B 27 7.4 10 37.0 Toỏn 30 6.7 11 36.7 VI 34 .8 TB Yu SL % SL % 21 34 .8 15 19 48. 7 18 10 37.0 5 20 11 36.7 TB tr lờn Ghi SL % chỳ 18 78. 3 33 84 .6 22 81 .5 ... hc 20 08 2009 nh sau: - t lao ng tiờn tin hc kỡ I - t lao ng tiờn tin hc kỡ II - t lao ng tiờn tin c nm K hoch c th hng thỏng IX Thỏng - 8+ 9 20 08 - Ni dung - Tham gia bi dng chớnh tr hố 20 08 ... kộm hố - Tng kt nm hc 20 08- 2009 - Ngh hố t ngy 15- 6-2009 - Hc v thi bi dng thng xuyờn theo lch ca phũng, s - T chc ph o cho hc sinh yu, kộm hố Ni dung - Tp trung sau hố: 01 -8- 2009 - Tp hun chuyờn...
 • 14
 • 483
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch bộ môn toán 6kế hoạch bộ môn toán lớp 6kế hoạch bộ môn toán lớp 6 le thi hoakế hoạch bộ môn sinh 6kế hoạch bộ môn toán 9 năm học 20122013ke hoach bo mon tin 6kế hoạch bộ môn gdcd 6ke hoach bo mon tin 6 7 8 9ke hoach bo mon sinh 6 7 8 9kế hoạch bộ môn toán 4kế hoạch bộ môn sử 6kế hoạch bộ môn toán 8kế hoạch bộ môn toán 7kế hoạch bộ môn toán 9kế hoạch giảng dạy bộ môn toán 6Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến bệnh viêm đường sinh dục ở lợn nái ngoại sinh sản nuôi trong trang trại và biện pháp phòng, trị bệnh viêm tử cungluận văn thạc sỹ: Ảnh hưởng của lượng phân bón n, p, k khác nhau đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống lúa n46 vụ xuân 2008 tại gia lâm hà nộiNghiên cứu ảnh hưởng của nacl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin ở mầm một số giống đậu cô vePhát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội theo hướng chuẩn hóaPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp y tế bắc giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng trường THPT trần khánh dư, huyện vân đồn, tỉnh quảng ninhQuản lý dạy học môn tiếng anh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực thực hành của người học tại trường trung học phổ thông yên hưng, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninhQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở liên việt, huyện xín mần, hà giang trong bối cảnh hiện nayQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhrobot dò đường mobile robotQuản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh trường PTDT nội trú THCSTHPT tiên yên tỉnh quảng ninhLuận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhàQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở tứ hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội trong giai đoạn hiện nayQuản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở tại huyện na hang, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông lý tự trọng, huyện nam trực, tỉnh nam định theo hướng phát triển năng lực học sinhQuản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học ngoại thương trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thứcTrả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút SơnTạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương (LV thạc sĩ)Sử dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy phần văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 8 ở Trường THCSMô phỏng, tối ưu hóa và xử lý sự cố cho xưởng tổng hợp amoniac ở công ty phân đạm và hóa chất hà bắc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập