Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại

đề cương hướng dẫn môn học nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 đề cương hướng dẫn môn học nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... Sách Tín dụng ngân hàng của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Dờn  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại của phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Tề Ngân hàng thương mại của Edward W.Reed và Edward K. Gill Nghiệp vụ ngân hàng thương mại của phó giáo sư tiến sĩ lê Văn Tư Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại  David Cox ... CHƯƠNG 5 : CÁC NGHIỆP VỤ SINH LỢI KHÁC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG  MẠI  1/ Nghiệp vụ ngân hàng trên thị trường chứng khóan 2/ Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế  3 / Nghiệp vụ hùn vốn liên doanh liên kết  4/ Nghiệp vụ Kiều hối kinh doanh vàng bạc đá qúy  ...      CHƯƠNG 3 : HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI        PHẦN I : Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng                  1/ Khái niệm về tín dụng ngân hàng                2/ Phân lọai tín dụng ngân hàng thương mại...
 • 5
 • 3,144
 • 39

Đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... Đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thơng mại Lớp 43.21.07+08 (B11) Câu 1: a,Trả lời câu 4, tập số 42; câu 2, tập 50- Sách câu hỏi tập nghiệp vụ ngân hàng Câu : Một DN xin vay vốn ngân hàng với ... Nh ngân hàng không cho vay thời hạn cho vay vợt mức cho phép ngân hàng Để đợc cho vay khách hàng phải thực hai giải pháp: TH1: Giảm số tiền vay (huy động thêm từ nguồn khác) Tổng số tiền vay ngân ... án đề số Câu 1: Căn xác định số tiền cho vay trung dài hạn: - Nhu cầu vay khách hàng - Giá trị tài sản đảm bảo - Nguồn trả nợ - Khả cho vay ngân hàng cho vay trung dài hạn - Quy định hạn chế ngân...
 • 5
 • 3,388
 • 116

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... Trò Kinh Doanh Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - 158 - vụ nghiệp vụ môi giới chứng khoán Nghiệp vụ có lợi ích ngân hàng là: (1) Thu phí nghiệp vụ tạo thêm nguồn thu nhập cho ngân hàng bù đắp khoản ... ngân hàng nghiệp vụ kinh doanh thò trường quốc tế? Trong kinh doanh ngân hàng có loại hình dòch vụ hình thành? Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư gì? Nghiệp vụ ngân hàng đồng gì? Nghiệp vụ quản lý ngân ... toàn dòch vụ khách hàng nhận thấy thuận tiện tiếp nhận dòch vụ từ ngân hàng ngân hàng có thông tin đầy đủû khách hàng Nghiệp vụ quản lý ngân quỹ Thông thường ngân hàng thực nghiệp vụ toán thay...
 • 17
 • 1,538
 • 23

Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... Cỏc khon n nhúm không thu đợc lãi Thu khác = 120, chi khác = 181, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Hãy tính: a Chênh lệch lãi suất bản, b ROA NH B có số liệu sau (số d bình quân năm, lãi ... Cỏc khon n nhúm không thu đợc lãi, thu khác = 420, chi khác = 481, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Hãy tính: a Chênh lệch lãi suất b ROE NHTM B cú hp ng tớn dng sau - Cho vay 100 triu,...
 • 4
 • 11,162
 • 234

Đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 Đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... công ty X? Tại sao? ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Thực hành nghiệp vụ NHTM – Đề Giả sử, bạn nhân viên tín dụng phụ trách giao dịch với khách hàng doanh nghiệp Sau nhận hồ sơ khách hàng đề nghị vay vốn, ... Ma Ma nhận trường hợp ? ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Thực hành nghiệp vụ NHTM – Đề Phòng kế toán công ty TNHH Đông Phong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm nộp cho ngân hàng xin vay theo hạn ... tư vấn cho khách hàng xem có nên sử dụng dịch vụ bao toán hay không? Biết khách hàng tự ước lượng chi phí hội sử dụng vốn ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Thực hành nghiệp vụ NHTM – Đề 10 Giả sử, bạn...
 • 11
 • 8,583
 • 67

Một số đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Một số đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... ng vi c ngân hàng s d ng ngu n v n t có, ngu n v n huy ng cho vay u tư Khách hàng i vay ch c vay t i m t ngân hàng không vư t 15% v n t có c a ngân hàng 3 Khách hàng i vay c a ngân hàng g m: ... i lãi su t th p mà không gây thi t h i cho ngân hàng? Câu Công ty Hoà Bình có nhu c u vay ngân hàng t ng thi công công trình trúng th u (công trình c u tư b ng v n ngân sách) Th i gian ngh vay ... Các bi n pháp ki m tra, ki m soát cho vay c a ngân hàng N u cán b tín d ng, anh ch làm h n ch r i ro tín d ng ngân hàng? Câu 2: Ho t ng ngân hàng thương m i có phương ti n toán nào? Trình bày...
 • 7
 • 1,912
 • 33

Một số đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Một số đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... Với liệu trên, cán tín dụng đề nghị xác định hạn mức tín dụng quý cho cty 2.905 triệu đồng Trong 10 ngày đầu tháng 10/07, cty phát sinh số nghiệp vụ cán tín dụng đề nghị giải cho vay ngắn hạn ... - Dư nợ vốn lưu động đầu quý 4/07 cty 700 tr đồng Bài 20: Doanh nghiệp X xuất trình hồ sơ vay NH A để thực mua hàng xuất khẩu, số liệu thu thập sau: Chi phí toán cho người cung cấp theo hợp đồng ... mạnh nên giá trị TS ĐB khoảng 70% số nợ gốc Bài 21: Ngày 15/12/08 cty M gửi tới NH E phương án tài ngày 31/12/08 cty sau: (ĐVT: tr đồng) TS Số tiền TS lưu động NV Số tiền Nợ phải trả Tiền mặt 200...
 • 4
 • 1,358
 • 32

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG thương mại

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG thương mại
... tất hoạt động ngân hàng phục vụ cho doanh nghiệp công chúng dịch vụ ngân hàng Một số ý kiến cho rằng, hoạt động sinh lời ngân hàng thương mại hoạt động cho vay gọi hoạt động dịch vụ Quan điểm ... thứ hai cho rằng, tất hoạt động nghiệp vụ ngân hàng thương mại coi hoạt động dịch vụ Ngân hàng loại hình doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, cung cấp dịch vụ cho khách hàng Quan niệm phù hợp với thông ... toán cho ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước không nên ngân hàng thương mại quốc doanh độc quyền kinh doanh hoạt động toán thẻ Theo kinh nghiệm điển hình Nhật Bản, Công ty Dịch vụ Tiết kiệm...
 • 16
 • 522
 • 0

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... Nӝi Ngân hàng Nhà nưӟc thӵc hiӋn chӭc quҧn lý nhà nưӟc vӅ tiӅn tӋ, hoҥt đӝng ngân hàng ngoҥi hӕi (sau gӑi tiӅn tӋ ngân hàng) ; thӵc hiӋn chӭc cӫa Ngân hàng trung ương vӅ phát hành tiӅn, ngân hàng ... cӫa Ngân hàng Trung ương có hiӋu quҧ Xác đӏnh rõ đӏa vӏ pháp lý cӫa Ngân hàng Nhà nưӟc tҥo lұp tính đӝc lұp cӫa Ngân hàng Nhà nưӟc ViӋt Nam vӟi tư cách mӝt Ngân hàng Trung ương xây dӵng Ngân hàng ... Ngân hàng Nhà nưӟc mӝt quan quҧn lý nhà nưӟc vӅ tiӅn tӋ hoҥt đӝng ngân hàng đӗng thӡi mӝt Ngân hàng Trung ương Ngân hàng Nhà nưӟc có tính đӝc lұp tương đӕi Tính đӝc lұp tương đӕi cӫa Ngân hàng...
 • 24
 • 409
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... nghiệp vụ nào? a -Nghiệp vụ tài sản có tài sản nợ b -Nghiệp vụ nội ngoại c -Nghiệp vụ ngân hàng nghiệp vụ phi ngân hàng d -Nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ toán nghiệp vụ ngân hàng ... dịch vụ tư vấn dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng Câu Dựa vào hoạt động ngân hàng thương mại Luật tổ chức tín dụng quy định, phân chia nghiệp vụ ngân hàng thương mại thành loại nghiệp ... thông qua nghiệp vụ huy động vốn , ngân hàng thương mại đo lường uy tín tín nhiệm khách hàng ngân hàng từ ngân hàng thương mại khỏi phải lo sợ thiếu vốn hoạt động\ d- không phát biểu sai Câu 4:...
 • 23
 • 27,412
 • 237

BÀI TẬP MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (TÍN DỤNG NGÂN HÀNG) – COMMERCIAL BANKING

BÀI TẬP MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (TÍN DỤNG NGÂN HÀNG) – COMMERCIAL BANKING
... NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI COMMERCIAL BANKING TỔNG QUAN VỀ NHTM VÀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Bài tập 1: Số liệu ngân hàng thương mại Sài Gòn A: I Bảng cân đối ... triệu 24 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI COMMERCIAL BANKING đồng Nếu bạn cưới gái bác N, hàng tháng bạn phải trợ cấp cho bác N bao nhiêu? NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Bài tập 11: ... chứng từ nói Tính số tiền chiết khấu ngân hàng công thương hưởng Tính giá trị lại toán cho công ty ABC Bài tập 21: 24 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI COMMERCIAL BANKING Ngày 4/3/2009, Công ty XNK...
 • 23
 • 3,459
 • 11

nghiệp vụ ngân hàng thương mại

nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... Ngoài viӋc đưӧc nhiӅu cán bӝ ngân hàng mӝt sӕ ngưӡi nưӟc tiӃp tay, hӧp đӗng mua bán hàng hóa giҧ mҥo đӕi tưӧng lӯa đҧo đưӧc mӝt ngân hàng ӣ TP.HCM bҧo lãnh Cө thӇ, ngân hàng làm hӧp đӗng cam kӃt ... cӫa NHNN tҥi ngân hàng NHNN cӱ mӝt thành viên vào Hӝi đӗng quҧn trӏ, mӝt vài năm sau ngân hàng làm ăn có lãi, NHNN bán lҥi cә phiӃu - NHNN cҫn kiӇm soát chһt thӏ trưӡng liên ngân hàng "Khi NHNN ... trưͥng liên ngân hàng ͧ mͱc 20%/năm lý ngân hàng không huy đ͡ng 18-19%/năm cͯa ngưͥi dân Lãi suҩt tái cҩp vӕn loҥi lãi suҩt mà ӣ NHTW áp dөng cho nghiӋp vө tái cҩp vӕn cho hӋ thӕng ngân hàng trung...
 • 12
 • 922
 • 35

Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... v t l ny v a cỏc bin phỏp iu chnh cn thit cho ngõn hng, vi gi thit an ton ti thiu l 8% Bi 6: Ngân hàng B có số liệu sau: (Số d bình quân, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng) Tài sản Số d...
 • 7
 • 4,002
 • 136

BÀI tập NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG THƯƠNG mại

BÀI tập NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG THƯƠNG mại
... chủ đạo cho doanh nghiệp -1- Mặt khác, xu kinh doanh đại, ngân hàng giảm dần tỷ trọng tín dụng, tăng tỷ trọng dịch vụ Như vậy, rủi ro hoạt động ngân hàng có mặt nghiệp vụ nghiệp vụ không quản lý ... mô tín dụng Ngân Hàng chưa phản ánh hiệu sử dụng vốn Ngân Hàng đơn vị vay vốn, hiệu sử dụng vốn thể việc trả nợ vay khách hàng Nếu khách hàng trả nợ hạn cho Ngân Hàng chứng tỏ Ngân hàng sử dụng ... nhiệm vụ cho vay với tồn phát triển Ngân hàng, hiệu cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung chất lượng nghiệp vụ tín dụng nói riêng Hoạt động tín dụng Ngân hàng...
 • 81
 • 2,077
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mạibài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mạiđề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mạislide nghiệp vụ ngân hàng thương mại uehslide môn nghiệp vụ ngân hàng thương mạislide nghiệp vụ ngân hàng thương mại8 dạng bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mạiôn thi nghiệp vụ ngân hàng thương mạitài liệu ôn thi nghiệp vụ ngân hàng thương mạinghiep vu ngan hang thuong maiđề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại uehđề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại uehngân hàng đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mạislide bài giảng môn nghiệp vụ ngân hàng thương mạidownload bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mạiỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieEnzyme trong sản xuất nước dịch quảQuản lý thuế thu nhập cá nhân ở cục thuế tỉnh hà namQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTQuản trị rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hà nộiGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, SKILL 1Nghiên cứu phát triển bền vững sâm ngọc linh ở tỉnh quảng namMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namGiáo dục ý thức bảo vệ đường biên giới việt nam – trung quốc trong dạy học lịch sử địa phương cho học sinh trung học phổ thông tỉnh lạng sơnPhát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển thương hiệu hệ thống khách sạn Bamboo Green tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam VitourPhát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng NaPhát triển tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đà NẵnQuản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình ĐịnQuản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần & Thương mại Muối miền TrunQuản trị huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải VâQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập