Giáo án vật lý 8 trọn bộ

Giáo án VẬT 8 trọn bộ

Giáo án VẬT LÝ 8 trọn bộ
... 33 Giáo n Vật N¨m Häc 20 08 - 2009 1) Nêu điều kiện để vật vật nhúng chìm vào chất lỏng lên mặt thoáng, chìm xuống lơ lửng chất lỏng (3đ) 2) Khi vật mặt thoáng chất lỏng, ta có kết luận trọng ... đối chuyển động đứng yên? a Một vật chuyển động vật lại đứng yên vật khác b Một vật xem chuyển động vật xem đứng yên vật khác c Một vật chuyển động vật đứng yên vật khác TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS ... I/ Điều kiện để vật nổi, vật chìm : C1 , C2 : P > F : Vật chìm , P = F : Vật lơ lửng , P < F : Vật II/ Độ lớn lực đẩy Archimède vật len mặt thoáng chất lỏng : C3 , C4 : P = F vật đứng yên phải...
 • 71
 • 703
 • 13

Giao an vat ly 8 tron bo 2010 - 2011

Giao an vat ly 8 tron bo 2010 - 2011
... hỏi C1: nhiệt -> sáp -> sáp nóng -> chảy ? Bằng hình thức dẫn nhiệt, nhiệt đợc C2: a -> b -> c -> d -> e truyền nh nào? C3: Nhiệt đợc truyền từ A sang B - Nhiệt chuyển từ phần sang phần khác ... thông ? Yêu cầu HS đọc C5 - Dự đoán kết - Làm thi nghiệm kiểm tra Hoạt động 5: - Vận cụng làm C6 C7, C8, C9 - Nhắc lại kiến thức cần nhớ - BàI nhà: 8. 1 => 8. 6 III Bình thông Trong bình thông chứa ... chữ bảng kẻ sẵn - Mỗi tổ đợc bốc thăm chọn câu hỏi ( 1-9 ) điền ô chữ vào hàng ngang - Điền đợc điểm điền sai điểm, thời gian không phút cho câu - Hàng câu trả lời bỏ trống -GV kẻ bảng ghi điểm...
 • 50
 • 185
 • 0

Bài soạn Giáo án Vật 8 trọn bộ

Bài soạn Giáo án Vật lý 8 trọn bộ
... 33 Giáo n Vật N¨m Häc 20 08 - 2009 1) Nêu điều kiện để vật vật nhúng chìm vào chất lỏng lên mặt thoáng, chìm xuống lơ lửng chất lỏng (3đ) 2) Khi vật mặt thoáng chất lỏng, ta có kết luận trọng ... đối chuyển động đứng yên? a Một vật chuyển động vật lại đứng yên vật khác b Một vật xem chuyển động vật xem đứng yên vật khác c Một vật chuyển động vật đứng yên vật khác TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS ... toán Bài : Tính vận tốc trung bình Bài : Tính áp suất người TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS §inh X¸ - B×nh Lơc thevinh@yahoo.com Giáo n Vật 39 N¨m Häc 20 08 - 2009 Bài : Tính áp suất chất lỏng Bài...
 • 70
 • 1,154
 • 4

Giáo án Vật 12(Trọn bộ)

Giáo án Vật Lý 12(Trọn bộ)
... sáng vật sáng : Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Các vật sáng bao gồm nguồn sáng vật chiếu sáng b) Vật chắn sáng – Vật suốt : Vật chắn sáng vật không cho ánh sáng truyền qua Vật suốt vật ánh sáng ...  GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 – Nguyễn Vũ Cường-Năm học 2007-2008  15 phút (6-20) Sự truyền ánh sáng Giới thiệu nguồn sáng vật sáng Tìm vài ví dụ nguồn sáng vật chiếu sáng Giới thiệu vật chắn sáng, vật ... Dặn dò :  GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 – Nguyễn Vũ Cường-Năm học 2007-2008  Trang 13 Phần hai : QUANG HỌC Chương V SỰ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Tiết 36 SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG GƯƠNG PHẲNG...
 • 138
 • 331
 • 3

Giáo án vật 7 trọn bộ

Giáo án vật lý 7 trọn bộ
... nhờ phát ánh Nguyễn Bửu Khánh -3- ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt ánh sáng lại Sau - Tự hoàn chỉnh thông báo từ nguồn ghi kết luận vào sáng để biểu thò vật tự tập phát ánh sáng, vật sáng để ... Nguồn nguồn sáng vật sáng sáng vật - Yêu cầu HS nhận xét khác - Nhận xét trả sáng : dây tóc bóng đèn lời Kết luận sáng mãnh giấy trắng, - Dây tóc cụ thể vật tự phát bóng đèn tự ánh sáng, vật phải ... lại chiếu sáng vật B Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ gương truyền từ ảnh đến mắt ta C Vì có ánh sáng từ vật vòng sau gương đến mắt ta D Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt...
 • 122
 • 364
 • 4

GIÁO án vật 12 TRỌN bộ (cơ bản)

GIÁO án vật lý 12 TRỌN bộ (cơ bản)
... tốc độ vật → lực M Vật chịu tác dụng lực T r = lα P O s hướng tâm giữ vật chuyển động u r u u r Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang t + P P u r P n Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) ... 10 -12 W/m2 Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang 31 Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) - Thơng báo tần số âm âm cho nhạc cụ phát - HS ghi nhận khái niệm âm hoạ âm từ xác định đặc trưng vật ... chu kì tần số + Cơng thức vận tốc gia tốc vật dao động điều hồ V.DẶN DỊ: Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) Về nhà làm tập Sgk.và sách tập VI RÚT...
 • 113
 • 311
 • 1

GIÁO ÁN VẬT 9 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 - TRỌN BỘ
... HS: - điện trở mẫu có giá trò 6Ώ, 10Ώ, 16Ώ GV: Nguyễn Xuân Trò Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án Vật - ampe kế có GHĐ 1,5A ĐCNN 0,1A - vôn kế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1V - nguồn điện 6V - công tắc - đoạn ... 19 GV: Nguyễn Xuân Trò Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án Vật II.CHUẨN BỊ: *Đối với nhóm học sinh: - nguồn điện V - công tắc - ampekế có GHĐ 1,5 A ĐCNN 0,1 A - vôn kếá có GHĐ 10 V ĐCNN 0,1 V - ... Quý Đôn giáo viên Giáo án Vật Bảng 1: Điện trở suất 200C số chất - HS làm câu C2 * Hoạt động : Xây dựng công thức tính điện trở - Tính theo bước - Tính theo bước - Tính theo bước - Rút công...
 • 69
 • 245
 • 2

GIÁO ÁN ĐỊA 8 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 8 - TRỌN BỘ
... xuất vào kỷ VI - trớc CN, khuyên ngời làm điều thiện, tránh điều ác - Hồi giáo: thờ vị thần thánh A-la cho thứ thuộc A-la A- la giao cho Mô - - mét sứ mệnh truyền bá tôn giáo - Kitô giáo: Có phần ... đời tôn giáo - Nguyên nhân: Tôn giáo đời nhu cầu CH: Em cho biết, châu nôi đời mong muốn ngời (cần liên hệ đến ) tôn giáo nào? - Các tôn giáo lớn: - Phật giáo ấn Độ giáo (ấn Độ) + Phật giáo (thế ... Mỗi nhóm đọc tên lợc đồ H6.1 - thành phố lớn thuộc quốc gia giới: N1: Tôkiô, Tê-hê-ran, Mumbai, Thợng Hải N2: Niu Đêli, Gia-các-ta, Bắc Kinh, Ca-ra-si N3: Côn-ca-ta, Xơ-un, Đăcca, Mahila N4: Các...
 • 170
 • 426
 • 3

Giáo án Địa 8 trọn bộ

Giáo án Địa lý 8 trọn bộ
... Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoạt động - Hoạt động nhóm Tìm hiểu vị trí địa kích thớc châu Vị trí địa kích thớc lục châu lục GVtreo đồ vị trí địa Châu lên bảng yêu ... đổi từ Bắc xuống Nam, từ duyên hải vào nội địa Hoạt động Tìm hiểu đặc điểm địa hình khoáng sản Đặc điểm địa hình, khoáng sản GV treo lợc đồ địa hình khoáng sản Châu lên bảng, yêu cầu học sinh quan ... đời tôn giáo - Nguyên nhân: Tôn giáo đời nhu cầu CH: Em cho biết, châu nôi đời mong muốn ngời (cần liên hệ đến ) tôn giáo nào? - Các tôn giáo lớn: - Phật giáo ấn Độ giáo (ấn Độ) + Phật giáo (thế...
 • 170
 • 313
 • 2

Giáo án Vật 6 (Trọn bộ)

Giáo án Vật Lý 6 (Trọn bộ)
... 0F) = 68 0F b) TÝnh 68 0F =? 0C Ta cã: 68 0F = 320F + 360 F 36 = 0C + 1,8 0C = 200C Ho¹t ®éng 5: VËn dơng GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C5? C5: -) 300C = 00C + 300C = 320F + 30 1,80F = 860 F -) ... nãng mét lỵng chÊt láng? A Khèi lỵng riªng cđa chÊt láng t¨ng B Khèi lỵng cđa chÊt láng t¨ng C Khèi lỵng riªng cđa chÊt láng gi¶ m D C¶ thĨ tÝch vµ khèi lỵng riªng cđa chÊt láng ®Ịu t¨ng C©u 4: ... riªng D C¶ A, B, C C©u 6: Trong c¸c c¸ch s¾p xÕp c¸c chÊt në v× nhiƯt tõ Ýt tíi nhiỊu, c¸ch s¾p xÕp nµo lµ ®óng? A R¾n, láng, khÝ B Láng, khÝ, r¾n C R¾n, khÝ, láng D KhÝ láng r¾n PhÇn tù ln: C©u...
 • 56
 • 252
 • 2

Giáo án Vật8 trọn bộ

Giáo án Vật lí 8 trọn bộ
... + vËt sÏ l¬ lưng chÊt láng P == TRẦN THỊ CHI TRẦN THỊ CHI THCS Tr 8 Đònh THCS Trực Đònh8 c GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ ... Đònh2 c tb GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ 12 v v v AB v =5,56 m/s; (0,75đ) CD BC =20 ,83 m/s(0,75đ) ... Đònh7 c GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ ?Lùc ®Èy Ac-si-met t¸c dơng lªn vËt nhóng chÊt láng cã...
 • 19
 • 204
 • 0

GIAO AN VAT LY 10 TRON BO(st)

GIAO AN VAT LY 10 TRON BO(st)
... ®é , gèc thêi Bµi 2:Mét ®oµn tµu ®ang ch¹y víi vËn tèc 14,4 km/h th× gian h·m phanh ®Ĩ vµo ga 10 s ®Çu tiªn sau phanh nã ®i ®ỵc ®o¹n ®êng AB dµi h¬n ®o¹n ®êng 10 s tiÕp theo Hs tù viÕt ph¬ng ... - §äc SGK ; xem H10.2 - Th¶o ln t×m hiĨu t×m hiĨu c¸ch chøng minh c«ng thøc (10. 1) - Xem h×nh H10.3 vµ t×m hiĨu c¸ch chøng minh c«ng thøc (10. 2) SGK - §äc phÇn 3, vÏ h×nh H 10. 4 SGK, Chøng ming ... häc sinh Sù trỵ gióp cđa gi¸o viªn - §äc vÝ dơ vµ quan s¸t h×nh SGK, tr¶ lêi c©u hái: - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ T¸c dơng cđa ban An lªn ban B×nh vµ ngỵc l¹i? - Nªu c¸c c©u hái SGK T¬ng t¸c...
 • 107
 • 193
 • 2

Giáo án Vật 6 (trọn bộ)

Giáo án Vật lý 6 (trọn bộ)
... Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác d) Cân gọi gì? - Tác dụng vật lên vật khác ? Lực t/d lên vật gây kết gọi lực qủa vật? - Lực tác dụng lên vật làm vật ? Nếu có hai lực t/d vào vật bị biến dạng ... kéo vật lên vật khác c) Lực kế gọi gì? d) Cân ? Lực t/d lên vật gây kết - Tác dụng vật lên vật khác qủa vật? gọi lực Gv: Lơng Thị Thuỷ 43 GA Vật Trờng THCS Hải Vân ? Nếu có hai lực t/d vào vật ... Kết luận: Khi vật đẩy kéo vật ta nói vật t/d lực lên vật Hoạt động 3: Nhận xét phơng chiều lực ( ) Các nhóm làm lại t/n h .6. 1 ;6. 2 sau nhận 2) Phơng chiều lực: xét phơng chiều lực ? H .61 lò xo t/d...
 • 201
 • 291
 • 1

Giao an vat ly 6 tron bo nam hoc 2010 - 2011

Giao an vat ly 6 tron bo nam hoc 2010 - 2011
... dạy:8/12/0 8-6 A;9/12/0 8-6 B;10/12/0 8-6 C; 11/12/0 8-6 D Tiết: 16 Kiểm tra HọC Kì I I Mục tiêu - Đánh giá kết học tập HS kiến thức, kĩ vận dụng - Rèn tính t lô gíc, thái độ nghiêm túc học tập kiểm tra - Qua ... nghiêng đòn bẩy - Đọc trớc 16: Ròng rọc *** - Ngy soạn:3/1/09;ngày dạy :6/ 1/0 9-6 B;12/1/0 9-6 C,6A,6D Tiết:19 ròng rọc I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cấu tạo ... biết - Hớng dẫn làm tập sách tập V Hớng dẫn học nhà: (1 phút) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau ============*&*=========== Ngy soạn:28/11/08;ngày dạy:1/12/0 8-6 A;2/12/0 8-6 B;3/12/0 8-6 C;...
 • 99
 • 270
 • 4

Giao an vat ly 7 tron bo 2010 - 2011

Giao an vat ly 7 tron bo 2010 - 2011
... Hạt nhân mang điện tích dương, electron chuyển động xung quanh hạt nhân mang điện tích âm, nguyên tử trung hoà điện Biết vật nhận thêm electron vật mang điện tích âm, vật electron vật mang điện ... nhân, electron tính chất trung hoà điện nguyên tử, electron di chuyển từ nguyên tử sang nguyên tử khác từ vật sang vật khác + + + - Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương electron mang điện ... mang điện tích dương, electron mang điện tích âm C5:Các electron tự còng tròn nhỏ có dấu (-) phần lại vòng tròn lớn bò khuyết có dấu (+) mang điện tích dương nguyên tử thiếu electron C6: Electron...
 • 72
 • 237
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giao an vat ly 10 tron botron bo giao an vat ly 8giáo án vật lý 8 bài 12giáo án vật lý 8 bài 11giáo án vật lý 8 bài 10giáo án vật lý 8 bài 9giáo án vật lý 8 bài 8giáo án vật lý 8 bài 7giáo án vật lý 8 bài 6giáo án vật lý 8 bài 5giáo án vật lý 8 bài 2giáo án vật lý 8 bài 1giáo án vật lý 8 bài 29giáo án vật lý 8 bài 28giáo án vật lý 8 bài 27Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Tóm tắt truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongVăn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânCách làm bài văn thuyết minh hayPhân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhPhân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh ChâuBài viết số 6 Ngữ văn lớp 9: Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”Cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y PhươngVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện nayVăn mẫu lớp 9: Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ Nương và Thúy KiềuCảm nhận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiTóm tắt Rôbinxơn ngoài đảo hoang của ĐiphôVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về trang phục và văn hóaĐề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GDĐT Quận 10, TP Hồ Chí Minh năm 2014 2015Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Thị Trấn Xuân Trường năm 2014 2015ngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập