Phiếu phỏng vấn đề tài bệnh răng miệng

Bệnh nha chu vấn đề sức khỏe răng miệng

Bệnh nha chu vấn đề sức khỏe răng miệng
... nhiễm trùng BỆNH NHA CHU • Viêm nướu • Tình trạng viêm khu trú nướu, mơ nha chu bề mặt • Viêm nha chu • Tình trạng viêm phá huỷ mơ nha chu sâu (XOR, DCNC, xê măng) DẤU CHỨNG CỦA BỆNH VIÊM NƯỚU: ... Có túi nha chu, tạo áp xe có mủ chảy nướu Tiêu XOR, R lung lay hay thưa Bệnh viêm nha chu NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH • Viêm nướu: mảng bám vi khuẩn tích tụ đường viền nướu hay khe nướu • Tất bệnh viêm ... biệt gai nướu Chảy máu chải răng, xỉa Trường hợp nặng chảy máu tự phát Cảm giác hôi, khó chòu miệng Thấy vôi đóng cổ DẤU CHỨNG BỆNH VIÊM NHA CHU Chảy máu nướu chải răng, xỉa Nướu đỏ, sưng, tách...
 • 25
 • 219
 • 0

Vấn đề chăm sóc răng miệng của học sinh ở trường tiểu học cơ sở a – hà nội

Vấn đề chăm sóc răng miệng của học sinh ở trường tiểu học cơ sở a – hà nội
... khuẩn sau đánh … - Thở đường miệng trẻ em dễ gây sâu - Trẻ bú bình ngủ III Vấn đề Nha học đường trường tiểu học sở A Tổng quan Trường Tiểu học sở (THCS) A 12 trường THCS quận nội thành Nội Trường ... 68.6% ca sâu Theo báo cáo vấn đề chăm sóc miệng trường tiểu học sở (THCS) A 12 trường THCS quận nội thành Nội, thực trạng vấn đề miệng không khả quan, theo số liệu phòng y tế trường học, tổng ... sống học sinh, gia chất lượng đình cộng đồng YẾU TỐ HÀNH YẾU TỐ Chính vậy, vấn đề sức khỏe Vấn đề chăm sóc miệng học VI / LỐI SỐNG DỊCH VỤ sinh trường tiểu học sở A Nội Ch a có ý thức chăm...
 • 50
 • 2,142
 • 14

NHA KHOA CÔNG CỘNG và CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA-KIỂM SOÁT BỆNH RĂNG MIỆNG ppsx

NHA KHOA CÔNG CỘNG và CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA-KIỂM SOÁT BỆNH RĂNG MIỆNG ppsx
... việc dự phòng kiểm soát bệnh nha chu bước để cải thiện SKRM hầu hết cộng đồng 3.2- CÁC BIỆN PHÁP : Phòng ngừa kiểm soát bệnh nha chu phòng ngừa kiểm soát mảng bám cho cá nhân hay cho cộng đồng ... bong phòng bệnh ung thư miệng cấp ( Đ - S ) TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 1) Giáo trình Nha Khoa Công Cộng - Tập I, II ; Bộ môn Nha Khoa Công Cộng / Khoa RHM / Đại học Y dược - 1999 2) Giáo trình Nha Khoa ... ) 16 13) Phòng ngừa kiểm soát bệnh nha chu nhân viên nha khoa quan trọng tự cá nhân làm ( Đ - S ) 14) Giáo dục nha khoa quan trọng kiểm soát bệnh nha chu cộng đồng ( Đ - S ) 15) Chải cách chìa...
 • 18
 • 389
 • 6

Nghiên cứu thực trạng và kiến thức-thái độ -thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học tại huyện văn chấn -tỉnh yên bái năm 2009

Nghiên cứu thực trạng và kiến thức-thái độ -thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học tại huyện văn chấn -tỉnh yên bái năm 2009
... + Tui + Gii + Ngh nghip ca b m + Thúi quen n ung ca gia ỡnh - Các thông tin bệnh miệng + Tỷ lệ học sinh mắc bệnh sâu răng, viêm lợi S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... 48,75 400 100 Cng Nhn xột: Hc sinh lp c trng chim t l 25,5%, hc sinh lp l 20,75%, hc sinh lp chim t l thp nht 13,5% S hc sinh tiu hc Ngha L c iu tra 51,25%, s hc sinh Nm Bỳng l 48,75% Bng 3.2 ... 48,75 400 100 Nhn xột: Hc sinh tui v tui c iu tra chim t l cao nht 23,50%, hc sinh tui 21%, hc sinh 10 tui cú t l thp nht 15,0% Hc sinh tui Ngha L chim t l cao nht 14,50% Hc sinh 11 tui Ngha l cú...
 • 85
 • 1,613
 • 10

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009
... + Tui + Gii + Ngh nghip ca b m + Thúi quen n ung ca gia ỡnh - Các thông tin bệnh miệng + Tỷ lệ học sinh mắc bệnh sâu răng, viêm lợi S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... 48,75 400 100 Cng Nhn xột: Hc sinh lp c trng chim t l 25,5%, hc sinh lp l 20,75%, hc sinh lp chim t l thp nht 13,5% S hc sinh tiu hc Ngha L c iu tra 51,25%, s hc sinh Nm Bỳng l 48,75% Bng 3.2 ... 48,75 400 100 Nhn xột: Hc sinh tui v tui c iu tra chim t l cao nht 23,50%, hc sinh tui 21%, hc sinh 10 tui cú t l thp nht 15,0% Hc sinh tui Ngha L chim t l cao nht 14,50% Hc sinh 11 tui Ngha l cú...
 • 85
 • 551
 • 1

luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 pptx

luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 pptx
... + Tui + Gii + Ngh nghip ca b m + Thúi quen n ung ca gia ỡnh - Các thông tin bệnh miệng + Tỷ lệ học sinh mắc bệnh sâu răng, viêm lợi S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... 48,75 400 100 Cng Nhn xột: Hc sinh lp c trng chim t l 25,5%, hc sinh lp l 20,75%, hc sinh lp chim t l thp nht 13,5% S hc sinh tiu hc Ngha L c iu tra 51,25%, s hc sinh Nm Bỳng l 48,75% Bng 3.2 ... 48,75 400 100 Nhn xột: Hc sinh tui v tui c iu tra chim t l cao nht 23,50%, hc sinh tui 21%, hc sinh 10 tui cú t l thp nht 15,0% Hc sinh tui Ngha L chim t l cao nht 14,50% Hc sinh 11 tui Ngha l cú...
 • 85
 • 385
 • 4

Luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 pot
... + Tui + Gii + Ngh nghip ca b m + Thúi quen n ung ca gia ỡnh - Các thông tin bệnh miệng + Tỷ lệ học sinh mắc bệnh sâu răng, viêm lợi S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... 48,75 400 100 Cng Nhn xột: Hc sinh lp c trng chim t l 25,5%, hc sinh lp l 20,75%, hc sinh lp chim t l thp nht 13,5% S hc sinh tiu hc Ngha L c iu tra 51,25%, s hc sinh Nm Bỳng l 48,75% Bng 3.2 ... 48,75 400 100 Nhn xột: Hc sinh tui v tui c iu tra chim t l cao nht 23,50%, hc sinh tui 21%, hc sinh 10 tui cú t l thp nht 15,0% Hc sinh tui Ngha L chim t l cao nht 14,50% Hc sinh 11 tui Ngha l cú...
 • 85
 • 252
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học tại huyện văn chấn, tỉnh yên bái năm 2009

Nghiên cứu thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học tại huyện văn chấn, tỉnh yên bái năm 2009
... Thúi quen n ung ca gia ỡnh - Các thông tin bệnh miệng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn + Tỷ lệ học sinh mắc bệnh sâu răng, viêm lợi S húa bi Trung tõm Hc liu ... trng kinh t- xó hi v chớnh tr Cỏc yu t qui nh nờn hnh vi ca ngi cú th túm tt nh sau: Kiến thức Thái độ Thực hành S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn Knowledge) ... Mc kin thc chung ca hc sinh v bnh rng ming 41 Bng 3.14 Kin thc ca hc sinh v bnh rng 41 Bng 3.15 Mc thỏi chung ca hc sinh v bnh rng ming 42 Bng 3.16 Thỏi ca hc sinh v phũng bnh rng ming...
 • 103
 • 278
 • 3

Thực trạng một số bệnh răng miệng và nhu cầu điều trị ở người bệnh phong tại một số khu điều trị phong

Thực trạng một số bệnh răng miệng và nhu cầu điều trị ở người bệnh phong tại một số khu điều trị phong
... thỡ khu iu tr Qu Cm cú ch s SMT l 9,4 cũn khu iu tr Phỳ Bỡnh l 8,18 48 3.3.5 Nhu cu lm rng gi cho BNP Bng 3.9 Nhu cu lm rng gi ca bnh nhõn phong Nhu cu lm Nhu cu lm rng gi ton b rng gi Khu iu ... bnh nhõn phong tui cng cao thỡ cú thi gian Khu iu tr Phong cng lõu, 159 bnh nhõn phong > 64 tui cú thi gian Khu iu tr Phong trờn 40 nm l 110 ngi 3.2 Thc trng bnh rng ming ca bnh nhõn phong 3.2.1 ... c hai khu iu tr l 55,9% 3.3.2 Nhu cu iu tr sõu rng ca bnh nhõn phong Bng 3.6 Nhu cu iu tr sõu rng ca bnh nhõn phong Khu iu tr S lng T l % Qu Cm (n=92) 75 81,5 Phỳ Bỡnh (n=87) 25 28,5 C khu (n=179)...
 • 80
 • 189
 • 1

Nghiên cứu thực trạng và kiến thức thái độ thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học tại huyện văn chấn tỉnh yên bái

Nghiên cứu thực trạng và kiến thức  thái độ  thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học tại huyện văn chấn  tỉnh yên bái
... Mc kin thc chung ca hc sinh v bnh rng ming 41 Bng 3.14 Kin thc ca hc sinh v bnh rng 41 Bng 3.15 Mc thỏi chung ca hc sinh v bnh rng ming 42 Bng 3.16 Thỏi ca hc sinh v phũng bnh rng ming ... hnh chung v v sinh rng ming 43 Bng 3.18 Thc hnh v v sinh rng ming sau n, s ln chi rng 44 Bng 3.19 Thc hnh chi rng hng ngy, thúi quen n vt 45 Bng 3.20 Thúi quen n vt ca hc sinh theo a phng ... chung ca i tng nghiờn cu 33 3.2 Tỡnh hỡnh bnh lý rng ming ca hc sinh 35 3.3 ỏnh giỏ v kin thc, thỏi , thc hnh ca hc sinh v CSRM 39 3.4 Mt s yu t liờn quan n bnh rng ming 44 Chng...
 • 20
 • 28
 • 0

Tài liệu Phong vân đệ nhất đao - tập 48 ppt

Tài liệu Phong vân đệ nhất đao - tập 48 ppt
... http://www.vietkiem.com PhongVâ n Đệ Nhất Đao Nguyên Tác Cổ Long Dòch giả: Hàn Giang Nhạ n - Lão muốn quy hoàn cho ta chi? Đinh Hùng đáp: - Công đạo! Phó Hồng Tuyết cau mày: - Công đạo? Đinh Hùng gật đầu: - Bổn ... lửng lơ: - Ạ? Đinh Thừa Phong cười tiếp: - Công đạo công tử, không giống công đạo lão phu -7 98Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com PhongVâ n Đệ Nhất Đao Nguyên ... đònh Chàng nhìn Đinh Thừa Phong Đinh Thừa Phong kinh hãi hỏi: - Tại hạ làm thế? -8 00Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com PhongVâ n Đệ Nhất Đao Nguyên Tác Cổ Long...
 • 14
 • 216
 • 0

Tài liệu Phong vân đệ nhất đao docx

Tài liệu Phong vân đệ nhất đao docx
... PhongVâ n Đệ Nhất Đao Nguyên Tác Cổ Long Dòch giả: Hàn Giang Nhạ n Không, có màu khác vừa lộ ra, lưỡi đao bửa vào khoen tráp sắt : lưng lưng tráp ... rủa nữa, ngay! -2Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com PhongVâ n Đệ Nhất Đao Nguyên Tác Cổ Long Dòch giả: Hàn Giang Nhạ n oOo Gió hú Khí lạnh ngập đầy mặt đất, ... niên cúi đầu ấp úng : -Ư… đi… Thanh đao tay người đàn bà bay cắm phập mặt đất, cắm phập trước mặt gã thiếu niên, giọng bà ta gió rít núi tuyết : -Đi ngay, dùng đao chặt đầu tất bọn chúng gặp ta,...
 • 3
 • 153
 • 0

Tài liệu Phong vân đệ nhất đao - tập 1 pdf

Tài liệu Phong vân đệ nhất đao - tập 1 pdf
... gật đầu : -Tại chỗ Phó Hồng Tuyết hỏi : -1 5- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com PhongVâ n Đệ Nhất Đao Nguyên Tác Cổ Long Dòch giả: Hàn Giang Nhạ n - ứng đến ... lạnh lùng : -1 4Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com PhongVâ n Đệ Nhất Đao Nguyên Tác Cổ Long Dòch giả: Hàn Giang Nhạ n -Có lẽ! Người áo trắng lại tiếp : -Có lẽ không ... : -Còn việc ta chưa hiểu! Diệp Khai cười nhẹ : -Việc không hiểu, ta hiểu! Thiếu niên áo tía tiếp : -1 2Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com PhongVâ n Đệ Nhất Đao...
 • 34
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phiếu phỏng vấn gia đình bệnh sốt xuất huyếtphòng bệnh răng miệngcách phòng bệnh răng miệng cho trẻphòng ngừa bệnh răng miệngcách phòng ngừa bệnh răng miệngcách phòng chống bệnh răng miệngphòng chống bệnh răng miệngbiện pháp phòng bệnh răng miệngcách phòng bệnh răng miệngphòng bệnh răng miệng cho trẻdự phòng bệnh răng miệngphiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩphòng bệnh răng miệng học sinhke hoach phong chong benh rang miengluận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y đề tài bệnh sưng phù đầuTHUYẾT TRÌNH VỀ MẸ của tôiKỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH TẾT TRUNG THUNgoại khóa văn học 1930 1945Ôn thi IC3 Module 1 Máy tính căn bảnNghệ thuật viết luận văn (TG michel beaud nguyễn phấn khanh bd)TÀI LIỆU ôn tập lý thuyết mạchTỔNG hợp đề thi sức bền vật liệu trường đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM (có đáp án)Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thươngcâu hỏi thực hành đánh giá kết quả học tập ở tiểu họcMA TRẬN đề THI tự nhiên xã hội môn ĐÁNH GIÁ (autosaved)Hướng dẫn làm video bằng phần mềmNgữ pháp văn bản _ sư phạm tiểu họcThực trạng đọc sách của học sinh tiểu học quận 5, tphcmBản tự nhận xét đánh giá xếp loại giáo viênSuccess with reading grade 2success with writing grade 1Success with writing grade 3LUẬN văn THẠC sĩ BIỆN PHÁP QUẢN lý của HIỆU TRƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học SINH các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KIM bôi, TỈNH hòa BÌNHskkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 6Bài tập về trái phiếu khớp lệnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập