Vật liệu tàng hình

kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Chế tạo phụ tùng ôtô - xe máy Detech

kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Chế tạo phụ tùng ôtô - xe máy Detech
... nguyên vật liệu ở Nhà máy Chế tạo phụ tùng ôtô - xe máy Detech - Trên là một số vấn đề tồn tại kế toán nguyên vật liệu tại công ty, cùng với các cán bộ, cán bộ vật ... kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Chế tạo phụ tùng ôtô - xe máy Detech Qua quá trình sâu tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp về công tác kế toán đặc biệt là kế toán ... bộ máy kế toán, phòng kế toán tài vụ Nhà máy Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Nhà máy Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp Bôô phâôn kế toán tiền lương Bôô phâôn kế...
 • 56
 • 86
 • 1

Thực trạng công tác kế toán nguyên liệu,vật liệu tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp đại thành an quảng bình

Thực trạng công tác kế toán nguyên liệu,vật liệu tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp đại thành an quảng bình
... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐẠI THÀNH AN 2.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐẠI THÀNH AN 2.1.1 Tên, địa công ty Công ty TNHH ... nhiệm vụ công ty *Chức công ty Công ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Đại Thành An doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng nên có chức sau: 30 - Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp - Xây dựng công ... toán nguyên liệu vật liệu công ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Đại Thành An 2.3.1 Nguồn nguyên liệu vật liệu công ty 2.3.1.1 Các loại nguyên liệu vật liệu công ty Nguyên liệu vật liệu doanh nghiệp xây...
 • 73
 • 89
 • 0

Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phân thiết bị và xây dựng.doc

Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phân thiết bị và xây dựng.doc
... quản lý nguyên vật liệu công ty cổ phần thiết bị cộng nghiệp xây dựng I đặc điểm nguyên vật liệu cách phân loại công ty Đặc điểm nguyên vật liệu công ty: Nguyên vật liệu công ty loại rễ mua, rễ kiếm ... lý nguyên vật liệu công ty cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng (CMS) I - Cơ sở khoa học kiến nghị 1- Đánh giá công tác quản lý nguyên vật liệu công ty Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp xây ... liệu công ty Cổ phần thiế bị công nghiệp xây dựng I- Quá trình hình thành công ty cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng 1- Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần thiết bị Công nghiệp Xây...
 • 54
 • 458
 • 0

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần hóa phẩm Ba Nhất .

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần hóa phẩm Ba Nhất .
.. . GT 20500 211 1.1 1380 2.0 01 hoa M3 16700 1352700000 9703,9 776312000 5903,9 231 1.0 6030 1.0 01 chõ t Than Tn 500 1250000000 100 250000000 400 Tng cng SV:Mai Th Trang 2.6 0 2.7 0 0.0 00 1.0 2 6.1 2.0 00 Lp :KTTH .. . :KTTH 49D 476046098,7 1000000000 200 1.4 7 6.0 4 6.0 98,7 1652965,901 500000000 2.1 5 2.9 6 5.9 01 GVHD:ThS.Mai Võn Anh 31 Chuyờn thc Biu s 09 CễNG TY CP HOA PHM BA NHT S CI TI KHON Ti khon 152 Nguyờn .. . GVHD:ThS.Mai Võn Anh thuõ n l i Cụng ty bụ tri hờ thụ ng bao vờ va phong chay cha chay tụ i u am bao an toan cho võ t t phu c vu san xuõ t 1.2 .5 Quy chờ s du ng võ t t ta i cụng ty NVL cua cụng ty...
 • 66
 • 230
 • 1

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần hóa phẩm Ba Nhất

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần hóa phẩm Ba Nhất
... Cụng ty Hoa chõ t c ban Miờ n Nam,Cụng ty TNHH Mitani ( 100% vụ n Nha t Ban )Cac qua a t c cua cụng ty thi gian qua a chng minh cho s cụng cua tụ chc bụ may cụng ty va nhng chiờ n l c Cụng ty ... cụng tac lu kho va bao quan ta i cụng ty c thc hiờ n kha tụ t , cụng ty la i a xõy dng c mụ t hờ thụ ng kho bai kha kiờn cụ , hiờ n a i , bụ tri h p ly am bao cho qua trinh bao quan d tr cung ... thuõ n l i Cụng ty bụ tri hờ thụ ng bao vờ va phong chay cha chay tụ i u am bao an toan cho võ t t phu c vu san xuõ t 1.2.5 Quy chờ s du ng võ t t ta i cụng ty NVL cua cụng ty c s du ng theo...
 • 66
 • 198
 • 0

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần hóa phẩm Ba Nhất

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần hóa phẩm Ba Nhất
... cụng ty cụ phõn hoa phõm Ba Nhõt Chng : Hoan thiờn kờ toan nguyờn võt liờu tai cụng ty cụ phõn hoa phõm Ba Nhõt CHNG C IấM VA Tễ CHC QUAN LY NGUYấN VT LIấU TAI CễNG TY Cễ PHN HOA PHM BA NHT ... nguyờn võt liờu tai cụng ty Cụ phõn hoa phõm Ba Nhõt Nụi dung cua chuyờn tụt nghiờp bao gụm chng : Chng : c iờm va tụ chc quan ly nguyờn võt liờu tai cụng ty cụ phõn hoa phõm Ba Nhõt Chng : Thc trang ... qun lý Cụng ty giỳp cho cụng ty tit kim c nhiu thi gian, chi phớ v t hiu qu cao qun lý v cụng tỏc k toỏn NVL ti Cụng ty 1.2 C IấM LUN CHUYấN NGUYấN VT LIấU CUA CễNG TY CP HOA PHM BA NHT : Khõu...
 • 49
 • 192
 • 0

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part1 pps

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part1 pps
... 2004 01 55 .54 2.128.6 25 51.4 25. 3 65. 248 53 .54 5.380.614 10 55 .54 2.128.6 25 51.4 25. 3 65. 248 53 .54 5.380.614 11 46. 754 .812.4 25 44. 253 .248. 657 45. 447.7 35. 473 20 8.787.316.200 7.172.116 .59 1 8.097.6 45. 141 ... 60 6.024 .57 4 .56 4 4. 957 .56 8. 451 5. 243 .53 6.680 70 90 1.787.931.738 1.378.123. 457 1.468.190.270 4.236.642.826 2.1 25. 364.4 25 1. 758 .364. 253 3 .57 9.444.994 1. 954 .3 65. 486 1 .54 7. 657 .4 45 3.7 75. 346.410 ... lai công ty 5 II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ECC5 Chức nhiệm vụ hoạt động sản xuất công ty ECC5 Chức nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ECC5 tham gia...
 • 6
 • 218
 • 0

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part2 pptx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part2 pptx
... định vấn đề hàng ngày công ty, phê duyệt kế hoạch, chế độ, phát lệ công ty thực biện pháp quản lý nhân công ty, giám đốc công ty có quyền bổ nhiệm trưởng phó phòng công ty Gồm phó giám đốc: - ... 8 III ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC bé MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ECC5 Sơ đồ tổ chức công ty ECC5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ECC5 GIÁM ĐỐC Kế toán trưởng Phó giám đốc ( PT phần ) Phòng kế toán ... cho công ty để toán tiền lương toán khoán gọn cho đội sản xuất 11 PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHÚC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ECC5 I ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ECC5 Đặc...
 • 6
 • 189
 • 0

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part3 doc

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part3 doc
... 151 152 Cấp2 153 153 1 153 2 153 3 154 155 156 156 1 156 2 159 161 1611 1612 211 2112 2113 2114 21 15 2118 212 213 2131 2133 2134 21 35 2136 2138 TÊN TÀI KHOẢN Hàng mua đường Nguyên liệu, vật liệu Công ... thường xuyên Trích lập hoàn dự phòng: Không có 15 2.2 Hệ thống chứng từ sử dụng doanh nghiệp Căn quy mô đặc điểm loại hình sản xuất ( xây lắp ) công ty xây dựng nên hệ thống chứng từ phù hợp cho với ... Hợp đồng kinh tế II 10 11 12 13 14 15 16 17 31 V 32 33 34 35 36 37 16 2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng doanh nghiệp Hệ thống tài khoản sử dụng công ty lắp máy xây dựng số thực theo thông tư hướng...
 • 6
 • 211
 • 0

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part4 pptx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part4 pptx
... 4612 466 51 1 51 11 51 12 51 13 51 14 51 2 51 21 51 22 51 23 51 5 52 1 52 11 52 12 52 13 53 1 53 2 621 622 623 6231 6232 6233 6324 TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ Nguồn vốn đầu tư xây dưng ... Phải thu khác 144- Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 151 - Hàng mua đường 152 - Nguyên vật liệu 153 - Công cụ, dụng cụ 154 - Chi phí sản xuất DD 155 - Thành phẩm 211- TSCĐ hữu hình 212- Thuê tài 213- ... đầu tư phát triển 34 35 4 15- Quỹ dự phòng TC 36 421- Lợi nhuận chưa PP 37 431- Quỹ khen thưởng PL 38 441- Nguồn vốn ĐTXDCD 39 51 1- Doanh thu 40 51 2- Doanh thu nội 41 51 5- Thu hoạt động TC 42 621-...
 • 6
 • 201
 • 0

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part5 pptx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part5 pptx
... đánh giá tình hình công ty ECC5 xây dựng hệ thống báo cáo quản trị Hệ thống báo cáo quản trị gồm hai hệ thống: - Báo cáo theo dõi khoán ứng công trình ( Mẫu báo cáo trang 65 ) - Báo cáo doanh ... tiết Bảng tổng hợp chi tiết 27 2 .5 Báo cáo kế toán sử dụng doanh nghiệp Các báo cáo công ty thực theo QĐ 1864/1984/QĐ – BTC ngày 16/12/1998, QĐ số 167/QĐ – BTC ngày 25/ 10/2000 sửa đổi bổ sung theo ... báo cáo trang 65 ) - Báo cáo doanh thu chi phí tất đội công trình 28 II ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH KẾ TOÁN CẢU CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ECC5 Hạch toán tài sản cố định 1.1 Sơ đồ trình tự ghi sổ...
 • 6
 • 188
 • 0

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part6 ppsx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part6 ppsx
... 3.2 .5: Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành công trình TK 621 TK TK 154 TK 152 , 111 DĐKxxx CF NVL trực tiếp Các khoản giảm trừ CF 622 TK 632 CF nhân công trực tiếp TK 623 CF sử dụng máy thi công ... thi công Sơ đồ 3.2.4: Hạch toán chi phí sản xuất chung TK334, 338 CF nhân viên PX TK 627 TK 111, 112 Các khoản thu hồi TK 152 , 153 CF vật liệu, dụng cụ TK 154 Phân bổ kết chuyển TK224, 3 35 CF ... 152 , 214, TK 623 TK 154 Chi phí sử dụng máy GTGT TK 1331 TK 334, 338 tiền lương & khoản trích theo lương Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công 35 Chó ý: Doanh nghiệp tổ chức đội máy thi công...
 • 6
 • 199
 • 0

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part7 pot

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part7 pot
... nghiệp xây lắp xây dựng: 41 * Theo công ty ECC5 sử dụng đặc trưng thông dụng để phân loại NVL là: vai trò tác dụng trình sản xuất kinh doanh, theo đặc trưng nguyên vật liệu công ty phân thành: - Nguyên ... sản phẩm sử dụng (với công ty ECC5 NVLP thường chất phụ gia tạo kết cấu, gia cố công trình ) - Ngoài có nhiên liệu phục vụ cho đôi máy thi công, vật liệu đặc chủng công ty, phế liệu thu hồi *Giá ... ( NVLC) NVL mà trình gia công chế biên cấu thành hình thái vật chất sản phẩm Đối với công ty ECC5 nguyên vật liệu chủ yếu sắt thép, thiết bị vật liệu phục vụ cho việc xây lắp - NVL phụ vật liệu...
 • 6
 • 173
 • 0

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part8 potx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part8 potx
... 70.6 15 11.192 89 .53 6 14.343 401.604 16.7 95 67.180 16.362 1 .57 0. 752 30.242 846.776 29.742 1.427.616 10 .52 1.893 Tiền thuế 52 6.0 95 GTGT 11.047.988 Số tiền chữ:…………………………………… 46 Phục lục 2: CÔNG TY ... Bộ 176 176 32.701 5. 756 .960 Bộ 16 16 9.602 1 35. 632 Bộ 6 11.031 66.186 Bộ 5 14.123 70.6 15 Bộ 8 11.192 89 .53 6 Bộ 28 28 14.343 401.604 Bộ 4 16.7 95 67.180 Bộ 96 96 16.362 1 .57 0. 752 Bộ 28 28 30.242 ... tai công ty là: Nợ TK 152 : 10 .52 1.893 Chi tiết: Bulon8.8M16x180P: 71.036 Bulon8.8M30x100: 5. 756 .960 Bulon8.8M16x140: 1 35. 632 Bulon8.8M16x180: 66.186 Bulon8.8M16x180: 70.6 15 Bulon8.8M20x100: 89 .53 6...
 • 6
 • 125
 • 0

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part9 ppsx

Đề tài luận văn tốt nghiệp-hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 part9 ppsx
... 152 : 28.141.082 Khi công ty xuất kho NVL để gia công chế biến thêm trước đưa vào sử dụng kế toán ghi bút toán: Nợ TK 154 - Giá thực tế NVL gia công Có Tk 152 - Giá thực té xuất kho Vào ngày 15 ... Bulon8.8M30x100: 5. 756 .960 Bulon8.8M16x140: 1 35. 632 Bulon8.8M16x180: 66.186 Bulon8.8M16x180: 70.6 15 Bulon8.8M20x100: 89 .53 6 Bulon8.8M20x140: 401.604 Bulon8.8M20x180: 67.180 Bulon8.8M24x80 : 1 .57 0. 752 Bulon8.8M27x120: ... 50 Với phiếu chi tiền 12 ngày 21 tháng năm 20 05 mua sơn nhà máy sơn Đồng Nai phục vu cho công trình công ty Xi măng Quảng Bình kế toán ghi: Nợ TK 331: 34.6 65. 400 Có TK 111: 34.6 65. 400 Khi...
 • 6
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại doanh nghiệpthực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công typhân loại đánh giá nguyên vật liệu tại công ty chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo cao su vật liệu polime có tính đàn hồiphân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trong giá thànhtổng quan nghiên cứu về kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh may kim anhtổ chức kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệpđặc điểm nguyên vật liệu tại công tytính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol geltính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác axittính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác bazơtính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp trộn nóng chảyhình 2 2 bãi vật liệu chất tải quá cao lấn chiếm lòng sông ở xã bồng laihình 2 3 hiện tượng bãi vật liệu chất tải quá cao sinh ra cung trượt mất ổn địnhNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và dich vụ Thành Đạt (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnTest bank for Audit and assurance services by Alvin Alrensdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Phân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập