CƠ sở TRUYỀN NHIỆT TRONG CÁC THIẾT BỊ HÓA HỌC

chuong 5 sở TRUYỀN NHIỆT TRONG CÁC THIẾT BỊ HÓA HỌC

chuong 5 cơ sở TRUYỀN NHIỆT TRONG CÁC THIẾT BỊ HÓA HỌC
... PHẦN 2: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT CHƯƠNG CƠ SỞ TRUYỀN NHIỆT TRONG CÁC THIẾT BỊ HÓA HỌC Mở đầu Các phương thức truyền nhiệt • Dẫn ... Re 0 ,5 Pr , 63  d tn     d nt   d tn     d nt  , 25 Không khí Nu = 0,032 Re 0, , 25 Không khí Nu = 0,66 Re 0 ,5 f) Ví dụ số trường hợp cụ thể CÔNG THỨC THỰC NGHIỆM VỀ CẤP NHIỆT ... =n ( 5. 10 ) δ2 δ3 x 5. 1.3 Dẫn nhiệt qua tường ống lớp nhiều lớp a) Tường ống lớp Theo định luật Fourier lượng nhiệt dẫn qua lớp tường : dt Q = −λ 2π rL, dr W ( 5. 11) Ta biến đổi sau : ( 5. 12...
 • 168
 • 319
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên
... NGA NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CÔNG CỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... lý trên, chọn đề tài: nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị truyền thống DNVVN địa bàn Tây Nguyên - Làm lý luận công cụ KTQT truyền thống, nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công ... ngữ cảnh sử dụng nghiên cứu để giải thích nhân tố ảnh hưởng đến việc vận KTQT truyền thống DN Tây Nguyên 1.2.1 công cụ KTQT (gồm công cụ KTQT đại công cụ KTQT truyền thống) Úc, công cụ chia thành...
 • 119
 • 197
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên
... lý trên, chọn đề tài: nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị truyền thống DNVVN địa bàn Tây Nguyên - Làm lý luận công cụ KTQT truyền thống, nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công ... VIỆT NAM 1.5.1 Nghiên cứu KTQT Việt Nam 1.5.2 Những tồn nghiên cứu KTQT Việt Nam CHƢƠNG NGHIÊN CỨU 2.1 CÂU HỎI VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 2.1.1 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Những công cụ KTQT truyền ... quản trị Công nghệ 19 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1.1 Những công cụ KTQT truyền thống đƣợc áp dụng? mức độ áp dụng công cụ KTQT truyền thống DNVVN địa bàn Tây Nguyên...
 • 26
 • 204
 • 1

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG XIANUA VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI MẠ Ở MỘT SỐ SỞ SẢN XUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG XIANUA VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI MẠ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT   LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC
... định xianua nước thải mạ Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu phân tích hàm lượng xianua và đánh giá ô nhiễm nước thải mạ của số sở sản xuất” CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU VỀ XIANUA Xianua ... rác không đáng kể Trong không khí, xianua diện khí hydro xianua với hàm lượng nhỏ hạt bụi nhỏ, mịn Xianua có khả phát tán xa từ nơi nó sinh Phần lớn người thải vào môi trường lượng xianua ... dùng đường chuẩn xác định hàm lượng chất cần nghiên cứu mẫu thực 1.3 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Để đánh giá chất lượng nước, người ta phải dựa vào nhiều thông số, bao gồm: pH, độ đục,...
 • 70
 • 513
 • 5

Tóm tắt luận án một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng

Tóm tắt luận án một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng
... độ đo, hàm đánh giá hi u năng, nhớ biểu đ ớp đ xu t phương pháp tối ưu hi u phương pháp tối ưu đa m c tiêu; đư c th c hi n t động phần d a DSL T4 Đ xu t, phát triển phương pháp tối ưu nhớ chiếm ... theo: Trong giai đoạn thiết kế, tiếp cận theo SPE để nghiên cứu phương pháp tối ưu d a mô hình động M t khác, tổng h p, nghiên cứu tích h p độ đo ch t ng phần m m khác vào phương pháp tối ưu đa ... pháp tối ưu nhớ chiếm d ng d a xếp Tô-pô Các phương pháp tối ưu giai đoạn thiết kế đư c đ xu t đư c kiểm chứng b ng th c nghi m C i tiến phương pháp tối ưu hi u năng, nhớ d a chuyển đổi mô hình Anne,...
 • 4
 • 123
 • 0

SKKN: Một số biện pháp trong việc giáo dục vệ sinh cá nhân, vê sinh bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

SKKN: Một số biện pháp trong việc giáo dục vệ sinh cá nhân, vê sinh bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non
... Ánh Nga Một số biện pháp việc giáo dục sinh cá nhân, sinh bảo môi trường cho trẻ mầm non Tổ chức các Hội thi nội dung giáo dục vệ sinh nhân, vệ sinh bảo vệ môi trường ... dục vệ sinh nhân, giáo dục vệ sinh môi trường” 19 Người viết: Hoàng Thị Ánh Nga Một số biện pháp việc giáo dục sinh cá nhân, sinh bảo môi trường cho trẻ mầm non Kiểm ... tới môi trường sống 20 Người viết: Hoàng Thị Ánh Nga Một số biện pháp việc giáo dục sinh cá nhân, sinh bảo môi trường cho trẻ mầm non - Trẻ lớp dần có thói quen vệ sinh...
 • 25
 • 55
 • 0

tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải

tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải
... Tổng công ty xây dựng Đường thủy; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 1; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 5; - Tổng công ty ... ty xây dựng Công trình giao thông 6; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận án nhằm đề xuất tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho tổng công ty xây ... tổng công ty xây dựng thời gian đến, luận án tiến hành khảo sát thực tế kế toán trách nhiệm áp dụng tổng công ty xây dựng Phạm vi khảo sát Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ GTVT: - Tổng công ty xây...
 • 172
 • 93
 • 0

Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải (tt)

Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải (tt)
... thống kế toán trách nhiệm Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải Chương 3: Xác lập mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm cho Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải -5- PHẦN 2: ... TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHI PHỐI ĐẾN TỔ CHỨC KTTN 2.1.1 Tổng quan doanh nghiệp xây dựng ... mô hình Các Công ty hạch toán phụ thuộc (TT lợi nhuận) Các Đội thi công xây dựng (Trung tâm chi phí) Các Tổ thi công (Bộ phận TT chi phí) TỔNG CÔNG TY (Trung tâm đầu tư) Các Công ty (TT lợi nhuận)...
 • 23
 • 102
 • 0

truyền nhiệt ống lồng ống

truyền nhiệt ống lồng ống
... loại ống lồng ống , ống trao đổi nhiệt ống tròn trơn có gân dọc Ta sử dụng số công thức sau để tính hệ số truyền nhiệt K Khi ống gân, bề mặt ống sạch: K= 1 δt + + α1 λ t α [ W/m K ] Khi ống gân, ... loại TB TĐN loại ống lồng ống có bề mặt trao đổi nhiệt 15 m2(TTP 7.1 ) ; 30 m2 (TTP 7.2) loại 45 m2 (TTP 7.3 ) Cũng có loại thiết bị trao đổi nhiệt loại ống lồng ống, bề mặt ống có gân (loại ... tải nhiệt chảy ống nhỏ đến bề mặt ống nhỏ [ W / m K ] α hệ số cấp nhiệt từ bề mặt ống nhỏ đến chất tải nhiệt chảy ống [ W / m K ] δ t , δ1 , δ chiều dày ống nhỏ, lớp bẩn bám bề mặt ống nhỏ [ m ]...
 • 18
 • 118
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng nơron tế bào vào giải phương trình truyền nhiệt

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng nơron tế bào vào giải phương trình truyền nhiệt
... quan mạng nơ ron tế bào ứng dụng: Nghiên cứu kiến trúc, thuật toán, phương pháp triển khai toán ứng dụng công nghệ CNN Một số kết nghiên cứu ứng dụng CNN giới nước Chương 2: Phương pháp giải phương ... tài: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠNG NƠRON TẾ BÀO VÀO GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT” Mục tiêu luận văn tìm hiểu nội dung lý thuyết công nghệ CNN phương trình truyền nhiệt Nghiên cứu dạng phương ... 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỖ MAI QUỲNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠNG NƠRON TẾ BÀO VÀO GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT Chuyên ngành: Khoa...
 • 64
 • 146
 • 0

phòng chống tấn công dos trên các thiết bị layer 3 của cisco

phòng chống tấn công dos trên các thiết bị layer 3 của cisco
... router Cisco 2509 Cisco 7xx Cisco 2501 Cisco 2520 Cisco 2505 Cisco 2524 Cisco 2510 Cisco 8xx Cisco 2502 Cisco 2521 Cisco 2506 Cisco 2525 Cisco 2511 Cisco 100x Cisco 25 03 Cisco 2522 Cisco 2507 Cisco ... 2507 Cisco 160x Cisco 2512 Cisco 2504 Cisco 25 23 Cisco 2508 Cisco 17xx AS5xxx Cisco 25 13 Cisco 2516 Cisco 26xx Cisco 2514 Cisco 2518 Cisco 36 xx Cisco 500- CS Cisco 2515 Cisco 4xxx Cisco 7xxx Trang ... 16 I 32 ác m i đe doạ an toàn thông tin 32 II Tấn công từ ch i d ch vụ DoS (Denial of Service): 32 III t s ki u công o hay g p 33 IV Cách phòng ch ng...
 • 55
 • 136
 • 0

Vị trí của án lệ trong các HTPL thuộc dòng họ civil law

Vị trí của án lệ trong các HTPL thuộc dòng họ civil law
... Biểu việc: Hai dòng họ pháp luật Civil Law Common Law có nhiều điểm khác nhau, nhiên, ngày chúng có xu hướng hội tụ Dòng họ Civil Law có xu hướng coi trọng án lệ Civil Law dòng họ coi trọng lý ... thống Án lệ chiếm vị trí ngày quan trọng thời gian gần hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law Mặc dù có nhiều cản trở nói, ý nghĩa quan trọng án lệ hệ thống thuộc dòng họ Civil Law ngày thừa ... phán thuộc dòng họ Common Law Vì thế, luật thành văn hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law chiếm ưu Riêng Pháp vào kỉ XII, XIII, án lệ thời gian dài có vai trò quan trọng không án lệ nước...
 • 4
 • 62
 • 1

Nghiên cứu và phát triển anten MIMO cho các thiết bị đầu cuối di động thế hệ mới

Nghiên cứu và phát triển anten MIMO cho các thiết bị đầu cuối di động thế hệ mới
... làm giảm đặc tính cách ly tương quan anten MIMO Anten Anten Phiến tiếp điện Anten Khe tiếp điện Dãy khe Anten Anten (a) Anten (b) Hình 1.24 Mô hình anten MIMO với bốn phần tử xạ sử dụng cấu trúc ... Nghiên cứu thiết kế anten MIMO cho điện thoại di động Các anten giới hạn kích thước đế điện môi tiêu chuẩn 100x50 mm2 với điện thoại thường với điện thoại di động thông minh 120x60mm2 Anten MIMO ... anten nhu cầu cấp thiết Do đó, thời gian gần có nhiều nghiên cứu đề xuất mô hình anten MIMO sử dụng hệ thống thông tin vô tuyến hệ thiết kế cho điện thoại di động, thiết bị cầm tay di động, cho...
 • 150
 • 194
 • 0

Nghiên cứu và phát triển anten MIMO cho các thiết bị đầu cuối di động thế hệ mới (TT)

Nghiên cứu và phát triển anten MIMO cho các thiết bị đầu cuối di động thế hệ mới (TT)
... Duroid,…) hai anten MIMO Kết tính hệ số ECC anten MIMO biểu di n hình 4.13 Cả hai anten MIMO đạt hệ số tương quan thấp, nhỏ 0,04 hai băng tần hoạt động anten Điều cho thấy, anten MIMO thiết kế ... Các anten MIMO cho thiết bị vơ tuyến cầm tay hệ mới, kích thước nhỏ gọn Phạm vi nghiên cứu:  Nghiên cứu anten cho hệ thống thơng tin vơ tuyến hệ sử dụng cơng nghệ MIMO Nghiên cứu đặc tính MIMO ... động anten MIMO (2) Thiết kế thành cơng hai mẫu anten MIMO hai băng tần sử dụng mạng cách ly TLDN đề xuất Anten thứ anten MIMO hai băng tần WLAN 2,4 GHz WLAN 5,25 GHz anten thứ hai anten MIMO...
 • 24
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ số truyền nhiệt ktính diện tích truyền nhiệt của các kết cấu tính toánbài toán truyền nhiệt ổn địnhquá trình truyền nhiệt của thiết bị lên mentính bề mặt truyền nhiệt fmột số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước cao su thiên nhiên có tính chất đàn hồi không dẫn nhiệt và điện không thấm khí và nước không tan trong nước etanol nhưng tan trong xăng và benzenmột số giải pháp góp phần phát triển chăn nuôi bền vững trong các khu cntt huyện thống nhất tỉnh đồng naicác cơ sở sản xuất chínhbuồn trông nội cỏ rầu rầu chân mây mặt đất một màu xanh xanh buồn trông gió cuốn mặt duềnh ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồicơ sở truyền thôngcơ sở truyền tincác yếu tốt quyết định đến kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố hồ chí minhnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhmột số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung họcphổ thôngỨng dụng của sắc ký lọc gel (GFC) trong phân tích thực phẩm Báo cáo khoa họcHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Kinh nhật tụng chùa hoằng phápKinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcNghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Các yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵngBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập