TỔNG HỢP PEPTIDE PHA RẮN

Đề tài tổng hợp peptide dựa trên pha rắn

Đề tài  tổng hợp peptide dựa trên pha rắn
... TỔNG HỢP CỔ ĐIỂN Tổng hợp dung dịch: - Dùng dư tác nhân phản ứng - Cô lập tinh chế chất trung gian, sản phẩm phản ứng,… TỔNG HỢP PHA RẮN Là kỹ thuật tổng hợp theo chất cần tổng hợp tổng hợp ... đến vận tốc phản ứng pha rắn • Tốc độ tạo mầm pha rắn tạo thành Tốc độ lớn có tương đồng cấu trúc tinh thể pha rắn tham gia phản ứng 13 Chương TỔNG HỢP PEPTIDE TRÊN PHA RẮN Nguyên tắc: • Đầu ... thường sử dụng giai đoạn tổng hợp peptide pha rắn phát triển hệ thống peptide với chất mang, với peptide khác, với • Một loại bảo vệ khung sườn cho peptide, phù hợp để tổng hợp peptide nhóm Fmoc, gọi...
 • 56
 • 354
 • 4

HÓA HỌC PHA RẮN – CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU RẮN

HÓA HỌC PHA RẮN – CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU RẮN
... trình tổng hợp bắt đầu với việc chọn chất phản ứng, hướng sản phẩm tạo thành, phương pháp tổng hợp điều kiện tổng hợp - Có nhìn tổng quát phương pháp tổng hợp vật liệu rắn PHÂN LOẠI CHẤT RẮN ►Chất ... ► Phân loại chất rắn  ► Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng pha rắn  ► Phản ứng topotactic epictactic  ► Tổng hợp vật liệu rắn  ► Một số phương pháp tổng hợp vật liệu rắn  ► Kết luận ... động học phản ứng, ví dụ như: 2MOn(r) = 2MOn-1(r) + O2(k) - Sản phẩm tạo có khí O2, entropy phản ứng lại quan trọng nhiệt độ tăng TỔNG HỢP VẬT LIỆU RẮN TỔNG HỢP VẬT LIỆU RẮN THEO PHƯƠNG PHÁP...
 • 53
 • 161
 • 0

HÓA HỌC PHA RẮN – CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU RẮN

HÓA HỌC PHA RẮN – CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU RẮN
... XI Phương pháp lắng đọng hóa học VCD 18 HÓA HỌC CHẤT RẮN Lắng đọng hóa học phương pháp mà nhờ vật liệu rắn lắng đọng từ pha thông qua phản ứng hóa học xảy gần bề mặt đế nung nóng Trong CVD, vật ... bộ, gây ảnh hưởng đến kết HÓA HỌC CHẤT RẮN PHẦN II: TỔNG HỢP VẬT LIỆU RẮN I Phương pháp truyền thống Trộn hỗn hợp nóng chảy hay nhiều chất rắn để tạo thành sản phẩm pha rắn Không giống trộn dung ... Đây phương pháp có nhiều ưu điểm, tổng hợp vật liệu có kích thước hạt nanomet, nhiên phương pháp yêu cầu thiết bị tiến hành phản ứng tương đối phức tạp Phương pháp thường sử dụng để tổng hợp...
 • 23
 • 121
 • 0

Tổng hợp dung dịch rắn có cấu trúc spinen coxzn1 xal2 ycryo4 theo phương pháp pechini để sử dụng làm chất màu cho đồ gốm

Tổng hợp dung dịch rắn có cấu trúc spinen coxzn1 xal2 ycryo4 theo phương pháp pechini để sử dụng làm chất màu cho đồ gốm
... Chơng Tổng quan lý thuyết Dung dịch rắn Khái niệm dung dịch rắn Dung dịch rắn thay dung dịch rắn xâm nhập Dung dịch rắn với cấu trúc spinen Khái quát spinen [4] ứng dụng spinen Tổng hợp chất màu ... hóa chất tinh khiết (PA) Xuất phát từ lý chọn đề tài: Tổng hợp dung dịch rắn cấu trúc spinen Co1-xZnxAl2 -yCryO4 theo phơng pháp Pechini để sử dụng làm chất màu cho đồ gốm làm luận văn Để hoàn ... chất dung dịch rắn để phân loại Căn vào kiểu tổng hợp ta phân dung dịch rắn thành loại nh sau 1.1.2 Dung dịch rắn thay dung dịch rắn xâm nhập hai kiểu dung dịch rắn chủ yếu là: +) Dung dịch rắn...
 • 54
 • 530
 • 5

Tài liệu Chương 18: Quản lý tổng hợp chất thải rắn theo vùng hay liên đô thị docx

Tài liệu Chương 18: Quản lý tổng hợp chất thải rắn theo vùng hay liên đô thị docx
... 18.2 Phơng pháp quản tổng hợp chất thải rắn theo vùng 18.2.1 Định nghĩa Quản tổng hợp chất thải rắn tổng hợp trình quản chất thải rắn từ khâu thu hồi, phân loại nguồn, ... quản CTR địa phơng 18.4.4 Quy hoạch quản tổng hợp chất thải rắn đô thị theo vùng tỉnh Nội dung bao gồm: Dự báo khối lợng chất thải rắn đô thị tơng lai Đề xuất quy hoạch quản tổng hợp ... bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh 18.4 Ví dụ quản CTR theo vùng: Quy hoạch quản chất ThảI rắn liên đô thị tỉnh Bắc Ninh Hiện nớc ta, việc quản CTR đợc thực theo đô thị Để đáp ứng...
 • 19
 • 235
 • 1

QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN - CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG docx

QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN - CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG docx
... vững QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN 2.1 Giới thiệu cách tiếp cận quản chất thải rắn Một cách khái quát, công tác quản chất thải rắn quốc gia giới bao gồm phương pháp tiếp cận sau: - Quản ... chất thải rắn A, Ar tác động đến môi trường hệ thống quản tổng hợp chất thải rắn có tái chế, Anr tác động đến môi trường hệ thống quản tổng hợp chất thải rắn tái chế; B tác động đến môi trường ... chuẩn môi trường bảo vệ sức khỏe cộng đồng (ví dụ ISO 14001, OHSAS 18001,…) - Quản tổng hợp chất thải: cách tiếp cận cho phép xem xét tổng hợp khía cạnh liên quan đến quản chất thải môi trường...
 • 12
 • 255
 • 0

Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện kim thành tỉnh hải dương

Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện kim thành tỉnh hải dương
... nông thôn phát sinh ñ a bàn huy n Kim Thành – T nh H i Dương 3.4 48 T l Thành ph n rác th i phát sinh t i khu v c nông thôn c a xã nghiên c u huy n Kim Thành (%) 51 3.5 T l h áp d ng t qu n ... c nông thôn c a huy n Kim Thành – H i Dương + ðánh giá hi n tr ng công tác thu gom, qu n x ch t th i r n sinh ho t t i khu v c nông thôn huy n Kim Thành - t nh H i Dương + ð xu t gi i pháp ... 3.2.1 Hi n tr ng phát sinh ch t th i r n sinh ho t nông thôn t i huy n Kim Thành 3.2.2 73 ð xu t gi i pháp qu n ch t th i r n sinh ho t nông thôn huyên Kim Thành, t nh H i Dương 3.4.1 69 Các...
 • 131
 • 248
 • 1

Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
... ch qu n rác th i sinh ho t t i khu v c nông thôn ñ a bàn toàn huy n ð tài: Nghiên c u gi i pháp Qu n t ng h p ch t th i r n sinh ho t khu v c nông thôn Huy n C m Gi ng – T nh H i Dương ... ng phát sinh ch t th i r n sinh ho t t i khu v c nông thôn c a huy n C m Giàng – H i Dương + ðánh giá hi n tr ng công tác thu gom, qu n x ch t th i r n sinh ho t t i khu v c nông thôn huy ... t khu v c nông thôn ñ a bàn huy n C m Gi ng, T nh H i Dương - ð xu t gi i pháp qu n ch t th i r n sinh ho t khu v c nông thôn theo hư ng ti p c n qu n t ng h p ch t th i r n 2.3 Phương pháp...
 • 88
 • 238
 • 0

Quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Sóc Trăng

Quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Sóc Trăng
... Quản tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sóc Trăng Chương 2: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI 2.1.1 Định nghĩa chất thải rắn Chất thải rắn (CTR) bao gồm tất chất ... MSSV: B1205125 25 Quản tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sóc Trăng CHƯƠNG 4: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ & XỬ LÝ RÁC Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG 4.1 Hiện trạng quản rác thành phố Sóc Trăng Hình 4.1 ... 35 Quản tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sóc Trăng ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN TẠI THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG CHƯƠNG V: 5.1 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN...
 • 63
 • 609
 • 5

NGHIÊN cứu TỔNG hợp xúc tác rắn từ THAN HOẠT TÍNH

NGHIÊN cứu TỔNG hợp xúc tác rắn từ THAN HOẠT TÍNH
... nghiên cứu Luận văn Nghiên cứu tổng hợp xúc tác axit rắn từ than hoạt tính (AC)” nghiên cứu mới, với mục tiêu tạo xúc tác rắn hiệu tốt hơn, thân thiện môi trƣờng dễ thu hồi so với loại xúc tác ... phƣơng pháp đơn giản mà hiệu để tổng hợp xúc tác axit rắn, tác giả thực luận văn Nghiên cứu tổng hợp xúc tác axit rắn từ than hoạt tính (AC)” Cho đến chƣa có nghiên cứu thực hiên nguyên liệu Trong ... AC để tổng hợp xúc tác nghiên cứu mới, nên cần phải khảo sát khoảng nghiên cứu phƣơng pháp xử lý SVTH: Nguyễn Thị Kim Diệu 20 Chương Thực nghiệm Than hoạt tính (Mua) Rửa sấy 24 Than hoạt tính...
 • 52
 • 115
 • 1

ĐỀ XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN lý TỔNG hợp CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT CỦATHÀNH PHỐ LONG XUYÊN

ĐỀ XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN lý TỔNG hợp CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT CỦATHÀNH PHỐ LONG XUYÊN
... Trang ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TPLX Để giải vấn đề, nên thực đề tài Đề xuất giải pháp quản tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt thành phố Long Xuyên ... để quản xử rác thải sinh hoạt - Đề xuất giải pháp quản tổng hợp rác thải sinh hoạt thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang NGUYỄN THỊ NGỌC THUẬN 1100951 Trang ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ... nhằm đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt tƣơng lai cho thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đề xuất giải pháp quản tổng hợp rác thải sinh...
 • 81
 • 104
 • 3

Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện kim thành tỉnh hải dương

Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện kim thành tỉnh hải dương
... 1.1.1 Quản tổng hợp chất thải rắn lượng rác nông thôn mạnh, xuất túi ni tỉnh lông, hoạch quản rác thải sinhtăng hoạtchất khu vực nông thôn địa bànlà toàn Rácthải thải nói chung thải rắnvới sinh ó ... thôn giải pháp việc quản rác tổng hợp giới chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện Kim - Quản chất thải cuối công đoạn sản xuất (còn gọi cách tiếp cận “cuối tỉnh sở dânđểsố nằm ThànhTỉnh ... phát thảiThành chất thải nguồn hoạt khu nông thôn phụ thuộc hệ 3.2.1.2 phầnrắn rácc thải phátgốc sinhsinh huyện Kimvực Thành số phát Thành sinh rác thảirác sinh hộtỷgialệ đình Trongphân tỷ dân nôngrác...
 • 67
 • 80
 • 0

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp cẩm phả

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp cẩm phả
... thấy phát huy đ-ợc tính hiệu sản xuất kinh doanh công ty năm qua 36 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Cẩm Phả Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản ... chc b mỏy qun lý ca Cụng ty Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Cẩm Phả đ-ợc tổ chức theo sơ đồ trực tuyến chức thể tính gọn gàng linh hoạt,phù hợp với quy mô, đặc điểm ... Đội sản xuất số Đội sản xuất số Phó giám đốc thứ hai Phòng tài kế toán Đội sản xuất số Phòng kế hoạch kỹ thuật Đội sản xuất số Đội sản xuất số Phòng KD & quản lý dự án Đội xe,máy thi công PX...
 • 107
 • 41
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Mẫu giấy vào lớp (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Mẫu xác nhận dành cho sinh viên cần vay vốn (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Mẫu phiếu đề nghị (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Độc học môi trườngGiáo trình một số vấn đề về nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạoChương trình đào tạo ngành luật (tiếng anh, khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ KAMAZ 740 31 240hoan thien ke toan ban hang va xac dinh ket qua ban hang tai cong ty TNHH công nghệ minh longTopic 3 three phase motor protection devicesĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT TRONG XÂY DƯNGCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAYtiểu luận: vấn đề sử dụng tài chính công ở Việt Nam hiện nayKINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚCNghiên cứu ảnh hưởng của phát triển thành phố sông công đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân giai đoạn 2011 2015TỔNG hợp KIẾN THỨC lớp 5 + practiceBÀI GIẢNG: CẤU TẠO BỘ LY HỢP MA SÁT, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNGQuản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúcQuản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng nông thôn mới tại tỉnh lai châuĐánh giá thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện tân uyên, tỉnh lai châuThực hiện quyền tự chủ trong quản lý tài chính tại trường đại học nông lâm thuộc đại học thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập