Đồ án hộp giảm tốc trục vít - bánh vít

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT BÁNH VÍT

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT BÁNH VÍT
... bảng Phần II Tính toán thiết kế chi tiết máy I Thiết kế truyền: Thiết kế hộp giảm tốc 1.1 Thiết kế truyền bánh trụ thẳng 1.2 Thiết kế truyền trục vít , bánh vít 15 Thiết kế truyền xích 22 Chọn ... ============================================== Bảng 1: phần II :tính toán thiết kế chi tiết máy I -Thiết kế truyền: Thiết kế hộp giảm tốc 1.1 Thiết kế truyền bánh trụ thẳng: Số liệu thiết kế: P1 = PI = 6,45 (KW) T1 =TI = 42481 ... III Thiết kế KếT CấU:( vỏ hộp giảm tốc, chi tiết, bôI trơn, đIều chỉnh ăn khớp Và LắP GHéP): Kết cấu vỏ hộp giảm tốc, bôi trơn điều chỉnh ăn khớp: a.Tính kết cấu vỏ hộp: Chỉ tiêu vỏ hộp giảm tốc...
 • 54
 • 377
 • 5

Đồ Án Chi Tiết Máy - Thiết Kế Hộp Giảm Tốc Trục Vít 1 Cấp Cặp Bánh Răng Hở

Đồ Án Chi Tiết Máy - Thiết Kế Hộp Giảm Tốc Trục Vít 1 Cấp Cặp Bánh Răng Hở
... mm mm Đồ án chi tết máy Đường kính vòng đáy trục vít Đường kính vòng đáy bánh vít Đường kính bánh vít Chi u dài phần cắt ren trục vít Chi u rộng bánh vít Góc ôm 47.88 2 01. 85 242.2 56.7 57 51. 88 ... thành hộp k3 = 10 (mm) : khoảng cách từ mặt mút chi tiết quay đến nắp ổ hn = 15 (mm) : chi u cao nắp ổ đầu bu-lông Trục I: Đường kính bánh vít =19 0 +l 11= (0,9 1) Dam2 = 17 1 19 0 chọn l 11 =18 0mm ... 85 85 17 10 61, 43 3 911 9 ,14 52420,95 2634 21, 89 PHẦN II THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT 1. Chọn vật liệu: Tính sơ vận tốc trượt: Theo công thức 7 .1[ 1] Tra bảng: 7.2 Ta chọn vật liệu làm bánh vít đồng...
 • 21
 • 261
 • 0

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - Thiết kế hộp giảm tốc trục vít 1 cấp cặp bánh răng hở

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - Thiết kế hộp giảm tốc trục vít 1 cấp cặp bánh răng hở
... mm mm Đồ án chi tết máy Đường kính vòng đáy trục vít Đường kính vòng đáy bánh vít Đường kính bánh vít Chi u dài phần cắt ren trục vít Chi u rộng bánh vít Góc ôm 47.88 2 01. 85 242.2 56.7 57 51. 88 ... thành hộp k3 = 10 (mm) : khoảng cách từ mặt mút chi tiết quay đến nắp ổ hn = 15 (mm) : chi u cao nắp ổ đầu bu-lông Trục I: Đường kính bánh vít =19 0 +l 11= (0,9 1) Dam2 = 17 1 19 0 chọn l 11 =18 0mm ... 85 85 17 10 61, 43 3 911 9 ,14 52420,95 2634 21, 89 PHẦN II THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT 1. Chọn vật liệu: Tính sơ vận tốc trượt: Theo công thức 7 .1[ 1] Tra bảng: 7.2 Ta chọn vật liệu làm bánh vít đồng...
 • 21
 • 285
 • 0

đồ án thiết kế máy THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ sử dụng hộp giảm tốc trục vít

đồ án thiết kế máy THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ sử dụng hộp giảm tốc trục vít
... Lực dọc trục tác động lên trục vít, bánh vít Fn1, Fn2 Lực pháp tuyến tác động lên trục vít, bánh vít Fr1, Fr2 Lực hướng tâm tác động lên trục vít, bánh vít Ft1, Ft2 Lực vòng trục vít, bánh vít 10 ... TRUYỀN TRỤC VÍT, BÁNH VÍT Sử dụng công thức sách sở thiết kế máy _Nguyễn Hữu Lộc vs: vận tốc trượt sơ trục vít lên bề mặt bánh vít (m/s) T2: momen xoắn bánh vít (Nmm) n1: số vòng quay trục vít ... Đại Học Công Nghệ Tp.HCM Đồ án môn học chi tiết máy THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ Sơ đồ truyền động: Gồm: Động điện Khớp nối Hộp giảm tốc trục vít Cặp bánh hở hình trụ Tang băng tải Các...
 • 46
 • 244
 • 2

Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải hộp giảm tốc trục vít bánh răng

Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải  hộp giảm tốc trục vít bánh răng
... Trang 34 Phần IV :Thiết kế vỏ hộp bôi trơn hộp giảm tốc Trang41 Phần V : Bảng thống kê kiểu lắp dung sai Trang47 Đề 21: Thiết kế hệ dẫn động băng tải Nguyn Tun Khoa C in T ... KN Vậy khả tải tĩnh thoả mãn Phần VI : Thiết kế vỏ hộp giảm tốc bôi trơn 1/Tính kết cấu vỏ hộp: Chỉ tiêu vỏ hộp giảm tốc độ cứng cao khối l-ợng nhỏ, chọn vật liệu để đúc hộp giảm tốc gang xám ... truyền làm việc ren trục vít dầu lên bôi trơn vùng ăn khớp hộp giảm tốc đ-ợc bôi trơn đầy đủ 3/Dầu bôi trơn hộp giảm tốc : Chọn dầu bôi trơn với vận tốc tr-ợt truyền trục vít có vận tốc v=11,81 m/s...
 • 46
 • 1,466
 • 14

thiết kế hộp giảm tốc trục vít - bánh răng

thiết kế hộp giảm tốc trục vít - bánh răng
... Notx = 2, HB tra theo bng (TKCTM-4 3-3 .9) k’N - hãû säú chu k ỉïng sút tiãúp xục k’N = N0 N td N0 -chu k cå såí ca âỉåìng cong mi tiãúp xục N0 = 107 (TKCTM-4 3-3 .9) Ntâ -chu k tỉång âỉång Ti trng khäng ... mn, cn lải N=24h11=25 -0 ,13 mm Theo cäng thỉïc (9.2) TT5=0, 5-( 0,058+0,07+0,084+0,13)=0,158 Theo cäng thỉïc (9.4) EST5= 0-( 0+0,058+0,07+0,084+0,13)= - 0,342 ⇒EIT5 =-0 ,34 2-0 ,158 =-0 ,5 Váûy T5= 92−0,342 ... kháu gim O1=O2=25h10=2 5-0 ,084mm N1=N2=10h10=1 0-0 ,058mm C1=18h10=1 8-0 ,07mm C2=70h10=7 0-0 ,12mm B=78h10=7 8-0 ,12mm H1=287H10=287+0,21 mm Tênh kháu T1 Theo cäng thỉïc (9.2) TT1=0, 9-( 0,058.2+0,084.2+0,07+0,12.2+0,21)=0,096...
 • 40
 • 414
 • 0

Đồ án hộp giảm tốc đồng trục

Đồ án hộp giảm tốc đồng trục
... gim tc Thit k b truyn ngoi bng bỏnh dt 10 Sơ đồ truyền đai Tiết diện A d2 a : khoảng cách hai trục bánh đai , : góc ôm đai bánh nhỏ lớn : góc hai nhánh dây đai : chiều dày dây đai dẹt b : chiều ... s chi tit 6.7 Chn kiu lp 6.7.1 Mi ghộp then 6.7.2 ng kớnh gi lp vũng bi 6.7.3 Mi ghộp gia lp v gi 6.7.4 Cỏc mi ghộp ca bỏnh rng, khp ni vi trc: 6.7.5 Mi ghộp gia bc chn v trc TI LIU THAM KHO ... = 750 (Mpa) ch2 = 450 (Mpa) 3.1.2 Xỏc nh ng sut cho phộp Theo 6.1 v 6.2/ 91 [1] [H] = [F] = ng sut tip xỳc cho phộp [H] v ng sut un cho phộp [F] c xỏc nh theo cụng thc sau H lim S H...
 • 65
 • 348
 • 0

Đồ án hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp (kèm bản vẽ)

Đồ án hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp (kèm bản vẽ)
... 2,5 4,3 - -1 (Mpa) K a 15 1,7 1, 7 7,0 15 1,7 1, 98 7,3 15 1,7 2,03 4,3 15 1,7 2 ,12 16 ,1 1 51, 7 1, 93 9,7 15 1,7 2,09 13 ,8 m S S 7,0 12 ,7 11 ,5 7,3 10 ,5 2,6 4,3 17 ,4 2,5 8,8 4,4 2,2 9,7 8 ,1 3,8 13 ,8 5,3 ... cỏc on trc 4.2.3 .1 Trc I O z x y Fy13 Fx13 Flx 11 Flx10 Fly10 Fly 11 80.5 Fy12 61. 5 16 1 76505 Nmm 13 715 Nmm Mx 19 1268 Nmm My 2 012 52 Nmm ỉ30 ỉ35k6 H7 ỉ38 k6 ỉ35k6 T 23 4.2.3 .1. 1 Xỏc nh phn lc trờn ... (mm) b h 10 30 8x7 11 35 - 12 38 10 x8 21 55 18 11 22 50 - 23 45 16 10 (mm2) t1 (mm) M (Nmm) W (mm3) a (Mpa) T (Nmm) 15 34 87082 2647 46,3 211 075 5364 40,3 68 418 0 286849 37,5 470960 12 0750 28,8...
 • 53
 • 307
 • 0

CHẾ TẠO ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG HAAS

CHẾ TẠO ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG HAAS
... gia công trung tâm gia công Haas Qua tiếp cận phần mềm CAD/CAM khác cách dễ dàng Phạm vi nghiên cứu đề tài: đề tài Chế tạo đĩa băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trung tâm gia công ... trình gia công đĩa băng tải sử dụng MasterCam 91 6.2.1 Thiết kế đĩa băng tải 91 6.2.2 Lập trình gia công đĩa băng tải MasterCam 94 6.3 Gia công đĩa băng tải trung tâm gia công Haas ... 86 5.2.2 Gia công chi tiết 87 CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI 90 6.1 Thông số thiết kế đĩa băng tải 90 6.2...
 • 115
 • 544
 • 0

CHẾ TẠO ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG HAAS

CHẾ TẠO ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG HAAS
... thiệu chung máy CNC Phần mềm MasterCam Trung tâm gia công Haas Mini Mill Gia công trung tâm Haas Thiết kế gia công đĩa băng tải LOGO Giới thiệu số phần mềm gia công khí: Mastercam: Là phiên hãng ... Lập trình Mô Gia công Sản phẩm LOGO Các thông số thiết kế đĩa băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít LOGO Các bước thiết kế đĩa băng tải sử dụng phần mềm Mastercam LOGO Đĩa băng tải sau thiết ... thành thạo trung tâm gia công Haas Mini Mill Hiểu rõ mã G Code, M Code để lập trình gia công chi tiết Sử dụng phần mềm gia công khí MasterCam để thiết kế, lập trình xuất file NC để gia công chi...
 • 35
 • 302
 • 0

Đồ án hộp giảm tốc BRN 2 cấp phân đôi cấp chậm ( thuyết minh + tính toán)

Đồ án hộp giảm tốc BRN 2 cấp phân đôi cấp chậm ( thuyết minh + tính toán)
... 1 62 ( z1 + z ) × m m = mn h = 2, 25×m hd = m hf = 1 ,2 m c = 0 ,25 ×m Bánh nhỏ : dc1 = m×Z1 Bánh lớn: dc2 = m×Z2 d1 = dc1 d2 = dc2 De1 = dc1 + 2 m De2 = dc2 + 2 m Di1 = dc1 - 2 m - 2 c Di2 = dc2 ... công thức − 42 [1] 53 + Bánh nhỏ : σuqt1=σu1×Kqt=51, 02 2 = 1 02, 04 N/mm2 σuqt1 < [σ]uqt1 = 23 2 N/mm2 + Bánh lớn : σuqt2 = σu2×Kqt= 42, 83 2 = 85,66 N/mm2 σuqt2 < [σ]uqt2 = σuqt2 = 1 92 N/mm2 11.Định ... công thức −43 [1] 53 + Bánh nhỏ : [σ]txqt1 ≈ 2, 5 ×[σ]Notx1 = 2, 5 2, 6HB = 2, 5 2, 6 23 0 = 1495 N/mm2 + Bánh lớn : [σ]txqt2 ≈ 2, 5 ×[σ]Notx2 = 2, 5 2, 6HB = 2, 5 2, 6 20 0 = 1300 N/mm2 - Ứng suất uốn cho...
 • 35
 • 1,966
 • 11

Chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS pptx

Chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS pptx
... gia công trung tâm gia công Haas Qua tiếp cận phần mềm CAD/CAM khác cách dễ dàng Phạm vi nghiên cứu đề tài: đề tài Chế tạo đĩa băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trung tâm gia công ... thạo trung tâm gia công Hass Mini Mill để gia công số chi tiết Thông qua nghiên cứu sử dụng loại máy phay, tiện CNC trục, trục Mục đích thứ hai: hiểu rõ mã G code M code máy để lập trình gia công ... động cơ, hệ thống điều khiển máy tính trung tâm Hình 2.1: Cấu tạo chung máy phay CNC 2.1 Cụm trục Hình 2.2: Cụm trục máy phay CNC Là nơi gá lắp dụng cụ cắt tạo tốc độ cắt gọt Trục dẫn động động...
 • 127
 • 332
 • 0

do an hop giam toc 2 cap phan doi pptx

do an hop giam toc 2 cap phan doi pptx
... ) 3.ng kớnh bỏnh ln d2 = d1id (1-) vi = 0, 02 313,6 470,4 320 500 2, 04 2, 12 384 600 1538 ,26 23 89.96 1600 25 00 Chn ng kớnh d2 theo tiờu chun Bng 5-15 T s truyn thc t : i= d2 d1 ( ) chn s b khong ... 1460 730 23 5,48 90,91 Mụmen T (Nmm) 49058 .21 926 21,91 27 6993,79 6 922 72, 57 Phn : THIT K B TRUYN AI Truyn ng c dựng truyn chuyn ng v mụmen xon gia cỏc trc xa c mc lờn hai bỏnh vi lc cng ban u Fo, ... 3 ,24 1,31 Chn Z z=4 z =2 9.kớch thc ch yu ca bỏnh b = ( z 1).t + 2. S Tra bng 10-3 ta cú t =26 S= 12, 5 b = ( z 1).t + 2. S t =20 s=17 85 60 10.ng kớnh ngoi cựng ca bỏnh h0 = h0 = 170 Bỏnh dn 25 2...
 • 7
 • 241
 • 6

chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 1 pps

chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 1 pps
... kế công nghệ để điều khiển cho máy phay CNC năm trục, máy tiện CNC bốn trục, máy cắt dây CNC bốn trục, máy khoan CNC ba trục, máy xoi CNC Hình 1. 1: Mô gia công chi tiết sử dụng MasterCam 1. 2.2 ... mạnh, cho phép nhanh chóng thiết lập vẽ 2D, 3D chi tiết máy cho phép tự động chuyển mã chương trình gia công máy công cụ CNC 1. 2 .1 Phần mềm MasterCam MasterCAM phiên sau dùng Parasolid Kernel hãng ... rắn, tạo module khái niệm phần tử thiết kế, thiết kế thông số, có khả mô động học, động lực học kết cấu khí… Hình 1. 4: Thiết kế xe sử dụng phần mềm Pro/ Engineer 1. 3 So sánh phần mềm gia công...
 • 7
 • 215
 • 0

chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 2 docx

chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 2 docx
... Hình 2. 1: Cấu tạo chung máy phay CNC 2. 1 Cụm trục Hình 2. 2: Cụm trục máy phay CNC Là nơi gá lắp dụng cụ cắt tạo tốc độ cắt gọt Trục dẫn động động servo điều chỉnh điều khiển CNC Hệ thống truyền động ... trình gia công chi tiết 2. 4 Trục vít me Để đảm bảo cho bàn máy di chuyển xác, giảm tối đa ma sát tăng hiệu suất truyền động người ta dùng vít me - đai ốc bi Hình 2. 4: Trục vít me bi Trục vít me ... dẫn động trực tiếp từ động bước tiến, đầu nối với hệ thống đo Thông qua cấu vít me- đai ốc bàn máy di chuyển theo yêu cầu 1: Động 2: Bàn máy 3: Hệ thống đo 4: Trục vít me bi 5: Đai ốc bi Hình 2. 5:...
 • 7
 • 387
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thuyết minh đồ án tốt nghiệp kiến trúcthuyết minh đồ án công nghệ trục then hoafile thuyết minh đồ án tốt nghiệp kiến trúcthuyết minh đồ án chi tiết trục đứngbản thuyết minh đồ án kiến trúc chung cuthuyết minh đồ án công nghệ chế tạo43 trthuyết minh đồ án môn học công nghệ chế tạo máy đề tài tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công trục xe máy hondabản thuyết minh đồ án kiến trúcthuyết minh đồ án tốt nghiệp kiến trúc xây dựng nhà 4 tầngthuyết minh đồ án tốt nghiệpthuyết minh đồ án xây dựngthuyết minh đồ án máy doathuyết minh đồ án cấp thoát nướcthuyết minh đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụngthuyết minh đồ án nền và móngdo an truc vit banh vitPhân tích chi tiết tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)Phân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Hai đứa trẻ (Thạch Lam)Kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đặc điểm thơ Phạm Ngọc Cảnh (LV thạc sĩ)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 Trung học phổ thông) (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh nha trang (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý lớp 12 có hướng dẫn và đáp ánMarketing chiến lược tại công ty TNHH MTV lữ hành vitours (tt)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện ninh giang tỉnh hải dươngBài 20 mạch dao độngNâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề số 1 bộ quốc phòngTiểu luận Văn Hóa Xã Hội Hàn QuốcHoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Tìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcQuản lý vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập