Satellite Networking Principles and Protocols

Satellite networking principles and protocols phần 1 ppsx

Satellite networking principles and protocols phần 1 ppsx
... 10 0 10 1 10 1 10 1 10 3 10 4 10 4 10 4 10 5 10 7 10 7 10 7 10 9 10 9 10 9 11 0 11 0 11 0 11 2 11 3 11 3 11 3 11 4 11 5 11 6 11 6 11 7 11 7 11 8 11 9 12 0 12 0 12 0 12 1 12 2 12 2 12 2 12 3 12 3 12 3 12 6 xii Contents 3.8 Internet protocols ... systems and mediation functions 12 7 12 7 12 8 12 8 12 8 13 0 13 1 13 2 13 2 13 2 13 3 13 3 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 0 14 1 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 5 14 7 14 7 14 7 14 8 14 8 14 9 14 9 15 0 15 0 15 1 15 1 15 2 15 2 15 4 ... 85 13 0 17 9 18 0 18 1 200 246 247 307 308 319 326 328 328 List of Figures 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 1. 11 1 .12 1. 13 1. 14 1. 15 1. 16 1. 17 1. 18 1. 19 1. 20 1. 21 1.22 1. 23 1. 24 1. 25 1. 26 1. 27...
 • 38
 • 163
 • 0

Satellite networking principles and protocols phần 2 ppsx

Satellite networking principles and protocols phần 2 ppsx
... frequency bands of satellite communications Denomination UHF L band S band C band X band Ku band K band Ka band Frequency bands (GHz) 0.3–1. 12 1. 12 2. 6 2. 6–3.95 3.95–8 .2 8 .2 12. 4 12. 4–18 18.0 26 .5 26 .5–40 ... MHz) 10.95–11 .2 18/ 12 30 /20 Ka band 17.3–18.1 (800 MHz) 27 .5–30.0 (25 00 MHz) 11.45–11.7 12. 5– 12. 75 (700 MHz) BSS bands 17.7 20 .2 (25 00 MHz) 40 /20 Ka band 42. 5–45.5 (3000 MHz) 18 .2, 21 .2 (3000 MHz) ... new IDs Switching table: in1:1 -> out1:5 in1 :2 -> out2:1 in1:3 -> out2 :2 in1:4 -> out2:3 in2:1 -> out1:4 in2 :2 -> out1:1 in2:3 -> out1 :2 in2:4 -> out2:6 Figure 1.11 Virtual channel switching concept...
 • 38
 • 165
 • 0

Satellite networking principles and protocols phần 3 pot

Satellite networking principles and protocols phần 3 pot
... availability and the techniques to improve satellite availability Satellite Networking: Principles and Protocols © 2005 John Wiley & Sons, Ltd Zhili Sun 56 Satellite Networking: Principles and Protocols ... technologies and protocols 2 Satellite Orbits and Networking Concepts This chapter aims to provide an introduction to the physical layer of satellite networking concepts including principles of satellite ... area 64 Satellite Networking: Principles and Protocols Satellite geosynchronous orbit geostationary orbit (a) (b) Satellite (c) (d) Figure 2.6 Footprints of geosynchronous satellites 2 .3. 2 Geostationary...
 • 38
 • 144
 • 0

Satellite networking principles and protocols phần 4 pdf

Satellite networking principles and protocols phần 4 pdf
... Inter satellite Satellite coverage Intra satellite Spot beam coverage Figure 2.28 Concepts of inter -satellite beam and intra -satellite beam handovers 90 Satellite Networking: Principles and Protocols ... 0.8 0.6 0 .4 0.2 (48 , 9 .43 %) 0 20 40 60 80 Payload (bytes) Figure 3.3 Trade-off between delay and cell payload efficiency 100 Satellite Networking: Principles and Protocols 10 Delay (ms) (48 , 6.833) ... connections Satellite coverage moves along with the satellite and links must be handed over from one satellite to the next satellite (inter -satellite handover) For multi-beam satellites, handover...
 • 38
 • 152
 • 0

Satellite networking principles and protocols phần 5 ppsx

Satellite networking principles and protocols phần 5 ppsx
... formats Host 1.0.0.0 to 127. 255 . 255 . 255 128.0.0.0 to 191. 255 . 255 . 255 192.0.0.0 to 223. 255 . 255 . 255 224.0.0.0 to 239. 255 . 255 . 255 240.0.0.0 to 247. 255 . 255 . 255 ATM and Internet Protocols 131 16 24 (31) ... costs of a network infrastructure Satellite Networking: Principles and Protocols © 20 05 John Wiley & Sons, Ltd Zhili Sun 146 Satellite Networking: Principles and Protocols At that time, the transmission ... side tone rating 150 Satellite Networking: Principles and Protocols (LSTR), the design of the handset (D-factor), and the frequency response in send and receive directions and the noise floor,...
 • 38
 • 130
 • 0

Satellite networking principles and protocols phần 7 docx

Satellite networking principles and protocols phần 7 docx
... parameters may be estimated on the basis of observations 204 Satellite Networking: Principles and Protocols Satellite Networking: principles and protocols NP for AAL Type NP for AAL Type NP for AAL Type ... services Satellite Networking: Principles and Protocols © 2005 John Wiley & Sons, Ltd Zhili Sun 214 Satellite Networking: Principles and Protocols The convergence of the Internet and telecommunications ... over satellites Explain the CATALYST GEO satellite ATM networking and advanced satellite networking with LEO/MEO constellations Use a sketch to explain the major roles of satellites in broadband...
 • 38
 • 138
 • 0

Satellite networking principles and protocols phần 8 pptx

Satellite networking principles and protocols phần 8 pptx
... wishing to communicate in a secure way 234 Satellite Networking: Principles and Protocols 6.6 Satellite networking security The challenge of security in satellite environments is considered to be ... stream (PES) 2 38 Satellite Networking: Principles and Protocols Each PES packet contains information such as the packet length, PES priority, packet transmission rate and presentation and decoding ... the specified traffic flow and its corresponding Diffserv service level 2 58 Satellite Networking: Principles and Protocols Further reading [1] Akyildiz, I.F et al., Satellite ATM networks: a...
 • 38
 • 190
 • 0

Satellite networking principles and protocols phần 9 pps

Satellite networking principles and protocols phần 9 pps
... tunnelling and translations • Appreciate the future development and convergence of satellite networking Satellite Networking: Principles and Protocols © 2005 John Wiley & Sons, Ltd Zhili Sun 296 Satellite ... 2414, September 199 8 [2] Allman, M., Glover, D and L Sanchez, Enhancing TCP over Satellite Channels using Standard Mechanisms, BCP 28, RFC 2488, January 199 9 [3] Allman, M., Paxson, V and W Richard ... be used for free-hand drawing 292 Satellite Networking: Principles and Protocols It should allow local scoped groups, global scope groups and administratively scoped groups, and also unicast...
 • 38
 • 142
 • 0

Satellite networking principles and protocols phần 10 pot

Satellite networking principles and protocols phần 10 pot
... 5/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/512 1 /102 4 1 /102 4 1/256 0000 0001 001 010 011 010, 011, 100 , 101 , 110 1 110 1111 1111 10 1111 110 1111 1 110 1111 1 110 10 1111 1 110 11 1111 1111 Allocation Reserved Unassigned ... in future networks and terminals Understand the basic principles and techniques for traffic modelling and traffic characterisation 336 Satellite Networking: Principles and Protocols Exercises ... performance 203, 204, 210 ATM protocol stack 98, 101 ATM signalling 117, 139 Satellite Networking: Principles and Protocols © 2005 John Wiley & Sons, Ltd Zhili Sun ATM switch 101 , 102 , 115, 119, 120–2,...
 • 35
 • 51
 • 0

Satellite Networking Principles and Protocols phần 6 ppsx

Satellite Networking Principles and Protocols phần 6 ppsx
... terrestrial Satellite Networking: Principles and Protocols © 2005 John Wiley & Sons, Ltd Zhili Sun 188 Satellite Networking: Principles and Protocols lines are expensive and uneconomical to install and ... 7 86 km between the satellite and the station (equal to the 192 Satellite Networking: Principles and Protocols altitude of the satellite) Therefore the LFS is of the order of 200 dB at C band and ... microseconds Z5 Figure 4.14 STM-1 frame of the SDH network VC-4 bytes 168 Satellite Networking: Principles and Protocols and STM- 16 (62 2 Mbit/s and 2.4 Gbit/s respectively) are also defined, with further...
 • 38
 • 172
 • 0

Internet Security Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols - Chapter 0 potx

Internet Security Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols - Chapter 0 potx
... ISBN 0- 4 7 0- 8 528 5-2 (alk paper) Internet Security measures Data encryption (Computer Science) Public key cryptography I Title TK5 105 .875.I57 R447 200 3 -0 2 -0 5 00 5 8.2 – dc21 200 219 105 0 British Library ... Cataloging-in-Publication Data Rhee, Man Young Internet security : cryptographic principles, algorithms, and protocols / Man Young Rhee p cm Includes bibliographical references and index ISBN 0- 4 7 0- 8 528 5-2 ... Trusted Systems 10. 1 Role of Firewalls 10. 2 Firewall-Related Terminology 10. 2.1 Bastion Host 10. 2.2 Proxy Server 10. 2.3 SOCKS 10. 2.4 Choke Point 291 293 293 296 300 302 302 302 339 339 3 40 341 341 342...
 • 19
 • 135
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: MỘT SỐ SAI LẦM HỌC SINH HAY MẮC PHẢI KHI GIẢI BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ – TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA IĐÊAN NGUYÊN TỐ LIÊN KẾT CỦA CÁC THÀNH PHẦN PHÂN BẬC CỦA MÔĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNGMỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ WEDDERBURN – ARTINMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ K – POSET CÁC TẬP CON CỦA TẬP ĐA BỘIMỘT VÀI ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT GIỮA LOẠI TỪ VÀ LƯỢNG TỪ .MOTIF ĐIỀM BÁO VÀ MỘNG BÁO TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊNMOTIF THI TÀI TRONG TRUYỀN THUYẾT VÀ TRUYỆN CỔ TÍCH DÂN TỘC KINHNGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRUYỆN NGẮN VIẾT VỀ ĐỀ TÀI TÌNH YÊU CỦA PHẠM THỊ HOÀI, NGUYỄN THỊ THU HUỆ, PHAN THỊ VÀNG ANHNGHỆ THUẬT TỰ SỰ TIỂU THUYẾT MURAKAMI HARUKINGHIỆM BỊ CHẶN CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤT PHI TUYẾNNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TIA GAMMA (Co60) ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG – SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA NẾPNGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TỪ BÃ ĐẬU NÀNH (OKARA) VÀ CÁM GẠO BẰNG CÔNG NGHỆ VI SINHNGHIÊN CỨU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINHNGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ SINH THÁI HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE JUSS., 1789)TRONG HỆ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊNNGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VÀ SINH THÁI HỌ BÌM BÌM (Convolvulaceae Juss. 1789) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA LACTOBACILLUS TRONG CHẾ PHẨM PROBIOTICNGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG PHỤC VỤ GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNGNGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ PHÉP KÉO THEO VÀ PHÉP TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNGNGHIÊN CỨU DIDACTIC VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM CABRI CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌCNGHIÊN CỨU ĐO LIỀU BỨC XẠ ANPHA TRONG MẪU GỐM CỔ BẰNG ĐỀTECTƠ NHIỆT HUỲNH QUANG LiF (Mg, Cu, P)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập