CHUONG x NHIET DONG LUC HOC

Chương X: Nhiệt động lực học

Chương X: Nhiệt động lực học
... xác suất nhiệt động lực học hệ Còn trình không thuận nghịch (hệ trạng thái không cân bằng) diễn biến trình theo chiều tăng xác suất nhiệt động lực học kết thúc xác suất nhiệt động lực học hệ đạt ... thứ nhiệt động lực học X CÁC THẾ NHIỆT ÐỘNG TOP Một phương pháp nhiệt động lực học phương pháp nhiệt động Theo phương pháp này, nhiều đại lượng vật lý đặc trưng cho hệ vĩ mô tính đạo hàm riêng nhiệt ... TÂM ÔN TẬP ***@@@*** 123456- Nội - Nhiệt lượng công Nguyên lý thứ nhiệt động lực học Nhiệt dung riêng Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học Entropy Các nhiệt động BÀI TẬP ***@@@*** 1- Có 6,5 g...
 • 41
 • 515
 • 8

Chương 5: Nhiệt động lực học

Chương 5: Nhiệt động lực học
... Nếu nhận nhiệt (Q0) cho bên Đây quy ước dấu nhiệt hóa học Chú ý : Trong chương này, sử dụng quy ước dấu nhiệt động lực học - Giữa ... J/mol.độ 5.1.13 Nhiệt dung - Nhiệt dung chất lượng nhiệt cần dùng để nâng nhiệt độ chất lên thêm 10 - Nhiệt dung riêng: nhiệt dung gam chất - Nhiệt dung mol: nhiệt dung mol chất + Nhiệt dung mol ... Hiệu ứng nhiệt phản ứng : nhiệt lượng phát hay hấp thụ phản ứng hóa học VD : Khi đốt than, nhiệt lượng tỏa ra, trái lại nung đá vôi phản ứng thu nhiệt Ngành hóa học nghiên cứu hiệu ứng nhiệt phản...
 • 15
 • 847
 • 7

Chương 1 -Nhiệt động lực học

Chương 1 -Nhiệt động lực học
... l nh Q1 Q2 W Q1 Ü H s làm nóng (cho b m nhi t): W Q2 W Ü H s làm l nh (cho máy l nh): p.20 Q1 Q1 q1 Q2 q1 Q2 Q1 q2 q2 Q2 q1 q2 Ng i so n: TS Hà anh Tùng HBK HCM Máy i u hòa nhi t p. 21 1/2009 ... áp su t (2) p1 p2 F1 F2 A1 A2 p. 31 1/2009 Ng i so n: TS Hà anh Tùng HBK HCM Ví d v áp su t (3) áp s : 11 1.7 kPa p.32 1/ 2009 Ng i so n: TS Hà anh Tùng HBK HCM Ví d v d ng c p.33 1/ 2009 o áp su ... N/m2 bar = 10 5 Pa = 750 mmHg at = 9. 81 x 10 4 Pa = 0.9 81 bar = 10 mH2O = 735.6 mmHg mmHg = 13 3.3 N/m2 mmH2O = 9. 81 N/m2 p.29 Ng i so n: TS Hà anh Tùng HBK HCM Ví d v áp su t (1) p.30 1/ 2009 Ng...
 • 45
 • 247
 • 1

Chương 6: Nhiệt động lực học potx

Chương 6: Nhiệt động lực học potx
... Nhiệt động hóa học Nhiệt động học Nhiệt cháy Q → Đông nhiệt → Công học A Nhiệt cháy Q → Đông điện → N.lượng điện Q General Chemistry HUI© 2006 6.1.1 .Nhiệt động học & Nhiệt động hóa học  Mặt trời ... Chương 6.2.Nguyên lý I NĐH Nhiệt hóa học 6.2.1.Nuyên lý I NĐH 6.2.2.Áp dụng nguyên lý I NĐH vào hóa học Nhiệt hóa học 6.2.3.Năng lượng liên kết & Nhiệt phản ứng 6.1.1 .Nhiệt động học & Nhiệt động ... Chương 6.1.Một số Khái niệm 6.2.Nguyên lý I NĐH & Nhiệt hóa học 6.3.Nguyên lý II NĐH & Chiều diễn biến qúa trình hóa học Chương 6.1.Khái niệm 6.1.1 .Nhiệt động lực học & Nhiệt động hoá học...
 • 106
 • 889
 • 0

TRẮ NGHIỆM CHƯƠNG 5- NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pptx

TRẮ NGHIỆM CHƯƠNG 5- NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pptx
... áp suất atm Nhiệt tạo thành hợp chất nhiệt phản ứng hợp chất 5.10 Chọn câu a Nhiệt đốt cháy (thiêu nhiệt) hiệu ứng nhiệt phản ứng đốt cháy mol chất O2 b Nhiệt đốt cháy chất hiệu ứng nhiệt phản ... 28,84 Tính Kp phản ứng 250C a 109 b ≈10-9 c 1037,6 d 10-912,5 TRẢ LỜI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Nhiệt động lực học hoá học 1d 2a 3b 4c 5d 6c 7d 8c 9c 10c 11a 12d 13d 14a 15c 16a 17a 18a 19c 20b 21a ... Ở nhiệt độ cố định, ∆n chất khí thay đổi ∆G thay đổi d b, c 5.18 Chọn câu a Phản ứng tỏa nhiệt ∆H < nhiệt độ tăng, K giảm b c d Phản ứng tỏa nhiệt ∆H > nhiệt độ tăng, K tăng Phản ứng tỏa nhiệt...
 • 22
 • 245
 • 0

HÓA ĐẠI CƯƠNG B1 - CHƯƠNG 3 Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học pdf

HÓA ĐẠI CƯƠNG B1 - CHƯƠNG 3 Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học pdf
... 602005 - Chương Bài giảng HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương 3. 1 KHÁI NIỆM VỀ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Tự đọc, để hiểu khái niệm sau: - Đònh nghóa môn khoa học chung tự nhiên nhiệt động lực học - Nội dung nghiên cứu nhiệt ... giảng HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương NỘI DUNG KHÁI NIỆM VỀ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC NGUYÊN LÝ I VÀ HIỆU ỨNG NHIỆT NGUYÊN LÝ II VÀ ENTROPI (S THẾ ĐẲNG ÁP VÀ CHIỀU XẢY RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC CÂN BẰNG HÓA HỌC ... nhiệt động lực học - Các nguyên lý I II − nguyên lý quan trọng nhiệt động lực học, dùng làm sở để nghiên cứu vấn đề đặt - Hiệu ứng nhiệt, nhiệt hóa học nội dung nghiên cứu 12/7/2010 602005 - Chương...
 • 64
 • 2,445
 • 8

CHƯƠNG VIII NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC potx

CHƯƠNG VIII NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC potx
... Hoạt động (………phút) : BÀI TẬP (BÀI 2/291, SGK) Hoạt động GV Hoạt động dự kiến Nội dung của HS - Yêu cầu HS nêu công Q = mct thức tính nhiệt lượng nhận vào hay tỏa Gọi tcb nhiệt độ hệ ... Qtỏa = m3.c3.(t2 – tcb) - Nhiệt lượng cốc nhôm nước thu vào Qthu = (m1.c1 + m2.c2).(tcb – t1) Khi có cân nhiệt Qthu = Qtỏa (m1.c1 + m2.c2).(tcb – t1) = m3.c3.(t2 – tcb) Tìm nhiệt độ cân cốc nước ... Tìm nhiệt độ cân cốc nước tcb Thay số vào giải kết tcb = 22oC Hoạt động (………phút) : BÀI TẬP (BÀI 4/299, SGK) Hoạt động GV Hoạt động dự kiến Nội dung của HS - Gọi HS lên bảng tự * Tóm tắt - Công...
 • 5
 • 110
 • 1

chương 6. nhiệt động lực học

chương 6. nhiệt động lực học
... CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Khái niệm nhiệt động lực học nhiệt động hóa học Một số khái niệm cần thiết Khái niệm nhiệt động lực học nhiệt động hóa học a Nhiệt động lực học Nguyên lý I- trình có dạng ... NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC VÀ HIỆU ỨNG NHIỆT Nguyên lý I nhiệt động lực học đại lượng nhiệt động Hiệu ứng nhiệt trình hóa học phương trình nhiệt hóa học Định luật Hess hệ NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC Q,A,A’ ... Hiệu ứng nhiệt trình hóa học phương trình nhiệt hóa a Hiệu ứng nhiệt trình hóa học b Phương trình nhiệt hóa c Nhiệt tạo thành nhiệt đốt cháy Hiệu ứng nhiệt trình hóa học  Là lượng nhiệt Q mà...
 • 69
 • 170
 • 0

BÀI BÁO CÁO THẢO LUẬN-CHƯƠNG 6-NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC NHIỆT HÓA HỌC

BÀI BÁO CÁO THẢO LUẬN-CHƯƠNG 6-NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC NHIỆT HÓA HỌC
... NĐH Nhiệt hóa học 6.2.1.Nuyên lý I NĐH 6.2.2.Áp dụng nguyên lý I NĐH vào hóa học Nhiệt hóa học 6.2.3.Năng lượng liên kết & Nhiệt phản ứng 6.1.1 .Nhiệt động học & Nhiệt động hóa học Nhiệt động học ... Thế nƣớc General Chemistry   ) Động A Năng lƣợng điện Q HUI© 2006 6.1.1 .Nhiệt động học & Nhiệt động hóa học Nhiệt động học khoa học nghiên cứu quy luật biến hóa từ dạng lượng sang dạng lượng ... lượng –N.lý : nhiệt tự chuyển từ vật thể nguội sang vật thể nóng General Chemistry: Slid e7 HUI© 2006 of 48 6.1.1 .Nhiệt động học & Nhiệt động hóa học Nhiệt động hóa học Năng lượng hoá học -Năng...
 • 106
 • 140
 • 0

CHƯƠNG 5 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

CHƯƠNG 5 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
... 8,314 J/mol.độ 5. 1.13 Nhiệt dung - Nhiệt dung chất lượng nhiệt cần dùng để nâng nhiệt độ chất lên thêm - Nhiệt dung riêng: nhiệt dung gam chất - Nhiệt dung mol: nhiệt dung mol chất + Nhiệt dung mol ... bên lực học Đây quy ước dấu  Nếu nhận nhiệt (Q0) cho bên nhiệt hóa học Chú ý : Trong chương này, sử dụng quy ước dấu nhiệt động ... =- Cv(T1 – T2) (1mol khí) 5. 2 Nhiệt hóa học 5. 2.1 Hiệu ứng nhiệt phản ứng - Hiệu ứng nhiệt phản ứng : nhiệt lượng phát hay hấp thụ phản ứng hóa học VD : Khi đốt than, nhiệt lượng tỏa ra, trái...
 • 14
 • 105
 • 1

Nhiệt động lực học - Chương 2

Nhiệt động lực học - Chương 2
... 2 ( 2- 3 ) E2đ E1đ m ˜ Z2 Z1 2 s1 s ³ F ˜ ds s2 ( 2- 5 ) z2 z2 z1 of 20 ³ R ˜ dz z1 z2 ( 2- 6 ) Chương II _ Năng Lượng – Nhiệt Lượng Ĩ Công z1 ³ R ˜ dz ³ mg ˜ dz z2 m ˜ Z2 Z1 ³ mg ˜ dz 2 ... ˜ dz z2 ( 2- 7 ) E 2t E1t mg ˜ z z1 ( 2- 8 ) z1 ³ R ˜ dz z2 ( 2- 9 ) Nguyễn toàn phong – toanphong@gmail.com of 20 ( 2- 1 1) ( 2- 1 0) Chương II _ Năng Lượng – Nhiệt Lượng Ĩ Công Phương trình 2- 9 2- 1 1 tảng ... chất 20 of 20 20 7 105 13 ,2 333 11,4 13,9 58,0 n nhiệt kJ/kg Quá trình nóng chảy 25 95 20 50 1744 100 357 -1 82, 8 -2 52, 7 4730 23 36 858 22 56 29 6 21 3 455 n nhiệt kJ/kg Chương II _ Năng Lượng – Nhiệt...
 • 10
 • 437
 • 21

Nhiệt động lực học - Chương 3

Nhiệt động lực học - Chương 3
... T, p ( 3- 3 9) ( 3- 3 8) ( 3- 3 7) c p ˜ dT J kg i k ˜ c v ˜ dT k ˜ du u pv u R ˜ T di 'u R ˜ dT c p ˜ dT Nguyễn toàn phong – toanphong@gmail.com elđ 15 of 32 ( 3- 4 3) ( 3- 4 2) ( 3- 4 1) ( 3- 4 0) Chương ... n T2 T1 ( 3- 6 4) ( 3- 6 3) ( 3- 6 2) Nguyễn toàn phong – toanphong@gmail.com n const" const' 21 of 32 p ˜ T 1 n T˜v n 1 Chương III _ ĐL NĐ I & QT NĐ CB ( 3- 6 6) ( 3- 6 5) Kết phương trình 3- 6 3 3- 6 4 lặp lại ... p˜A˜L p ˜ V[m ] , J ( 3- 3 0) ( 3- 2 9) F ˜ Z p ˜ A ˜ Z p ˜ V[m s] , W p ˜ V[m s] G[kg s] u p ˜ v , W G>kg / s@ ˜ w lđ G>kg / s@ ˜ p ˜ v , W p[Pa] u v[m kg] , J kg ( 3- 3 3) ( 3- 3 2) ( 3- 3 1) Nguyễn toàn phong...
 • 16
 • 516
 • 11

Nhiệt động lực học - Chương 9

Nhiệt động lực học - Chương 9
... phương trình 9- 7 9- 9 nhiệt độ bão hòa, K p 3142,31 T ( 9- 1 1) ( 9- 1 0) Chương IX _ Không Khí m log p 28, 590 51 8,2 ˜ log T 24,804.10 u T p suất bão hòa pbh hay ph max công thức 9- 6 xác đònh ... 37 0,622 ˜ p h max p p h max ( 9- 2 1) ( 9- 2 0) ( 9- 1 9) ( 9- 1 8) ( 9- 1 7) Chương IX _ Không Khí m Khi d đạt trạng thái không khí ẩm bão hòa d2 xác đònh theo phương trình 9- 1 1 i" ~ 4,18 ˜ t , kJ (kg hơi) ... đoạn nhiệt xác đònh theo phương trình 9- 1 9 Nhiệt độ nhiệt kế ướt xác đònh từ trình bay đoạn nhiệt không khí đạt trạng thái bão hòa 9. 6.2 Nhiệt độ nhiệt kế ướt tư Nguyễn Toàn Phong 22 of 37 Chương...
 • 19
 • 517
 • 15

Nhiệt động lực học - Chương 5

Nhiệt động lực học - Chương 5
... S1 Qi i i V tr 31 of 55 Q V tt T0 ¦T n ³¨ © § GQ · ¸ V tr T ¹b ( 5- 3 8) ( 5- 3 7) ( 5- 3 6) ( 5- 3 5) ( 5- 3 4) Chương V _ ĐL NĐ II CT Khí Lý Tưởng Phương trình 5- 2 0, 5- 2 1 5- 3 1 viết xác lại: ­V tr V' ... Khí Lý Tưởng § 5. 6 Exergy – Công Cụ Đánh Giá Hiệu Suất 5. 5 .5 Hệ thứ năm 5. 5.4 Hệ thứ tư 5. 5.3 Hệ thứ ba 5. 5.2 Hệ thứ hai 5. 5.1 Hệ thứ Tham khảo SGK § 5. 5 Các hệ đònh luật nhiệt động thứ hai Diện ... trường hợp máy lạnh hay bơm nhiệt nguyên lý hoạt động hoàn toàn giống nhau, khác vò trí ứng dụng W tf t mt 20 o C 35o C H 15 of 55 q1 q2 Q2 1 ( 5- 1 5) ( 5- 1 4) ( 5- 1 3) Chương V _ ĐL NĐ II CT Khí Lý...
 • 28
 • 291
 • 5

Nhiệt động lực học - Chương 6

Nhiệt động lực học - Chương 6
... bão hòa) đây, ta xác đònh thông số nhiệt động hỗn hợp lỏng – bão hòa gọi độ khô x 6. 5.2 Hỗn hợp lỏng-hơi bão hòa vx v' v"v' ( 6- 6 ) ( 6- 5 ) ( 6- 4 ) i ( 6- 7 ) ( 6- 8 ) i' x ˜ i" i' i' x ˜ r u u' ... w tt Chương VI – Chất Thuần Khiết ( 6- 2 2) i i1 p v p1 v1 35 of 35 ( 6- 2 1) T ˜ s2 s1 q12 Nguyễn Toàn Phong – toanphong@gmail.com 'u12 ( 6- 1 9) ( 6- 1 8) ( 6- 1 7) ( 6- 2 0) u2 u1 ³ p ˜ dv 6. 7.4 ... T" T' x ˜ T"T' ( 6- 1 1) ( 6- 1 0) ( 6- 9 ) Nguyễn Toàn Phong – toanphong@gmail.com 27 of 35 Chương VI – Chất Thuần Khiết 6. 5.3 Vùng nhiệt Lỏng chòu nén Sau ước lượng thông số nhiệt động (u, v, i, s)...
 • 18
 • 437
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Bài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩPhát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dàyThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamPhát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Đề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập