Thong tu 38 Bộ Tài Chính

Thông của bộ tài chính số 113/2005/TT- BTC ppt

Thông tư của bộ tài chính số 113/2005/TT- BTC ppt
... hành quy chế quản lý đầu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 Chính phủ việc quản lý dự án đầu xây dựng công trình; - ... chưa sản xuất để tạo tài sản cố định doanh nghiệp; - Hàng hóa nhập máy móc, thiết bị, vật cho dự án thuộc nhóm A theo quy định Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 Chính phủ việc ban hành ... ninh, quốc phòng theo Danh mục cụ thể số lượng, chủng loại hàng hoá nhập chuyên dùng cho an ninh, quốc phòng Lãnh đạo Bộ chủ quản phê duyệt đăng ký thống với Bộ Tài từ đầu năm; - Hàng hóa nhập để...
 • 2
 • 122
 • 0

THÔNG của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự ppt

THÔNG TƯ của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự ppt
... lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh không đề cập Thông thực theo hướng dẫn Thông số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 Bộ Tài quy định chế độ thu, nộp quản sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng ... tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn (Bộ pháp) ; - Lưu VT, CST (CST 5) Đỗ Hoàng Anh Tuấn ... nộp quản sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh Tổ chức, cá nhân thuộc đối ng nộp lệ phí quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông Trong trình triển khai thực hiện, có vướng...
 • 3
 • 103
 • 0

THÔNG của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu Việt Nam đầu ra nước ngoài pdf

THÔNG TƯ của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài pdf
... toán thuế doanh nghiệp Việt Nam đầu nước khoản lỗ từ dự án đầu nước bao gồm: - Công văn đề nghị doanh nghiệp Việt Nam đầu nước ngoài: nộp 01 chính; - Giấy chứng nhận/Giấy phép đầu nước ... án đầu nước a.1 Hồ sơ đính kèm kê khai nộp thuế doanh nghiệp Việt Nam đầu nước khoản thu nhập từ dự án đầu nước bao gồm: - Văn doanh nghiệp việc phân chia lợi nhuận dự án đầu nước ... sơ, thực kiểm tra đối chiếu tài liệu, chứng từ hồ sơ với nội dung hướng dẫn Thông để xác định số lỗ chuyển, tính thống xác hồ sơ hướng dẫn doanh nghiệp xử lý khoản lỗ theo hướng dẫn Thông tư...
 • 5
 • 167
 • 0

Thông 185-Bộ tài chính

Thông tư 185-Bộ tài chính
... Xuân Hà - UBND, Sở Tài chính, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu VT (2 ... 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Điều 16 Các quan hành chính, đơn vị nghiệp có chế độ kế toán đặc thù Bộ Tài ban hành Thông riêng, Quyết định cá biệt công văn chấp thuận phải vào Thông để hướng dẫn, ... đưa tài sản cố định vào sử dụng; - Nguyên giá tài sản cố định tặng, cho: Là giá trị tài sản quan tài tính làm để hạch toán giá trị tổ chức có chức định giá tài sản nhà nước đánh giá lại quan tài...
 • 22
 • 190
 • 0

Thông 92 Bộ tài chính

Thông tư 92 Bộ tài chính
... theo(Ban phương hành kèm theo Thông số 92/ 2015/TT-BTC ngày pháp khoán) 15/6/2015 Bộ Tài chính) Thông báo việc nộp thuế 01/TBT-CNKD 01/CKTT-CNKD Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp ... hành kèm theo Thông Các mẫu biểu, tờ khai khác thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông số 156/2013/TT-BTC thay theo mẫu biểu, tờ khai ng ứng ban hành kèm theo Thông này.Danh mục ... ban hành kèm theo Thông số 156/2013/TT-BTC mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông Thay mẫu biểu số 02/THKH, 01/KK-TTS ban hành kèm theo Thông số 156/2013/TT-BTC mẫu biểu ng ứng số 01/TB-CNKD,...
 • 44
 • 35
 • 0

thông cho thuê tài chính

thông tư cho thuê tài chính
... dẫn Thông quy định khác pháp luật có liên quan Trường hợp áp dụng cho thuê hợp vốn: 3.1 Nhu cầu thuê tài bên thuê vượt giới hạn cho thuê tài công ty cho thuê tài (30% vốn tự có công ty cho thuê ... rủi ro công ty cho thuê tài chính; 3.4 Bên thuê có nhu cầu thuê tài từ nhiều công ty cho thuê tài Đồng tiền sử dụng giao dịch cho thuê hợp vốn: Đồng tiền sử dụng giao dịch cho thuê hợp vốn đồng ... đứng tên tài sản cho thuê, trách nhiệm đăng ký quyền sở hữu tài sản, trách nhiệm đăng ký giao dịch cho thuê tài chính, trách nhiệm quản lý tài sản cho thuê, trách nhiệm thu hồi tài sản cho thuê trường...
 • 6
 • 99
 • 0

THÔNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 10/2007/TT-BTNMT pptx

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 10/2007/TT-BTNMT pptx
... QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Thông số 10/2007/TT- BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2007 Bộ Tài nguyên Môi trường) Bảng 1: Thông tin thông số quan trắc STT Thông số cần quan ... với Thông bãi bỏ Trong trình thực Thông này, có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh Bộ Tài nguyên Môi trường (qua Cục Bảo vệ môi trường) để kịp thời giải quyết./ BỘ TRƯỞNG Phạm Khôi Nguyên ... trắc trường cần thực yêu cầu sau: a Xác định thông số cần quan trắc, bao gồm: tên thông số, đơn vị đo, độ xác cần đạt Thông tin thông số cần quan trắc trình bày Bảng 1, Phụ lục I kèm theo Thông tư...
 • 13
 • 186
 • 0

Thông 2011/ TT - Bộ tài chính hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% đối với các hàng hóa xuất khẩu tại chổ. pptx

Thông tư 2011/ TT - Bộ tài chính hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% đối với các hàng hóa xuất khẩu tại chổ. pptx
... Điều Điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% hàng hoá xuất chỗ: - Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hoá giao cho người nhận hàng ... hướng dẫn Thông thực theo quy định Thông số 129/2008 /TT- BTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày ... TW; - Cục thuế tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Cục kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, CS) Đức Hà KT BỘ TRƯỞNG...
 • 3
 • 290
 • 0

Thông liên tịch 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chínhBộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư liên tịch 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo
... hoạt động đơn vị Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng năm 2012; thay cho Thông liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 Liên Bộ Tài - Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn tạm ... Bộ Tài - Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT Trong trình thực hiện, có vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc, quan, tổ chức phản ánh Bộ Tài Bộ Giáo dục ... dục Đào tạo để kịp thời giải quyết./ KT BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG (Đã ký) (Đã ký) Nguyễn Vinh Hiển Nguyễn Thị Minh Nơi nhận: - Thủ ng,...
 • 11
 • 225
 • 0

Thông 23 của Bộ Tài chính

Thông tư 23 của Bộ Tài chính
... vượt mức chi tối đa quy định Thông Căn vào dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao quy định Thông này, Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể chế ... chế tài đơn vị nghiệp công lập áp dụng theo quy định Thông văn hướng dẫn Bộ Tài chế độ tài đơn vị nghiệp công lập Đối với khoản kinh phí không giao tự chủ; quan, đơn vị chưa thực chế tự chủ tài ... quy định Thông Riêng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam, kỳ họp Quốc hội, họp uỷ ban Quốc hội, họp thường vụ Quốc hội không áp dụng theo Thông 2 Các Bộ, quan ngang Bộ, quan...
 • 6
 • 87
 • 0

thông 244 về kế toán tài chính của bộ tài chính

thông tư 244 về kế toán tài chính của bộ tài chính
... 16/12/1998 c a B Tài chính; quy ñ nh v k toán ñ i v i doanh nghi p, t ch c có v n nư c t i Thông s 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 Thông s 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 c a B Tài không hi ... Công ty có ch ñ k toán ñ c thù ñã ñư c B Tài ban hành Thông riêng ho c ch p thu n ph i c vào Thông ñ hư ng d n, b sung phù h p ði u 27 Các B , ngành, U ban Nhân dân, S Tài chính, C c Thu T ... a tài kho n 417 – “Qu h tr s p x p doanh nghi p” S k toán tài kho n 417 S a ñ i, b sung Thuy t minh báo cáo tài 2.1 Khi doanh nghi p s d ng ngo i t ñ ghi s k toán, l p trình bày báo cáo tài chính, ...
 • 22
 • 83
 • 0

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính
... người hành nghề CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài ... sung Chế độ kế toán 16 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Chứng từ kế toán Doanh nghiệp phải thực theo quy định Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ... tiếp việc thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán chậm sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán 10 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Tỷ...
 • 20
 • 186
 • 0

THÔNG 48 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HD THỰC HIỆN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN

THÔNG TƯ 48 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HD THỰC HIỆN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN
... phí thực trợ cấp khó khăn thực theo chế độ quy định quy định Thông Điều Về xác định nhu cầu kinh phí thực trợ cấp khó khăn: Nhu cầu kinh phí thực trợ cấp khó khăn xác định sở số lượng đối ng ... tổng hợp, báo cáo Bộ Tài Thông Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng năm 2011 Chế độ trợ cấp khó khăn thực theo quy định khoản Điều Thông Trong trình thực hiện, có vướng mắc ... trên, quan tài cấp địa phương (đối với cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã) thực rút dự toán kho bạc nhà nước để thực trợ cấp khó khăn theo quy định Thông số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 Bộ Tài quy...
 • 4
 • 67
 • 0

THÔNG SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG SỐ 1642013TTBTC NGÀY 15112013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CAM KẾT WTO NĂM 2015

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 1642013TTBTC NGÀY 15112013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CAM KẾT WTO NĂM 2015
... thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST (PXNK) DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG ... Đối với dòng thuế ô tô dạng CKD thuộc nhóm 8703, 8704 thực theo hướng dẫn Chương 98 mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Thông số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Biểu ... KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI (Ban hành kèm theo Thông số 173 /2014/TT-BTC ngày 14 /11/2014 Bộ Tài chính) hàng 03.03 0303.11.00 0303.12.00 0303.13.00...
 • 21
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông tin điện tử của bộ tài chínhthông tư của bộ tài nguyên môi trườngthông tư quản lý tài chínhhệ thống văn bản bộ tài chínhcác mẫu chứng từ của bộ tài chínhmối quan hệ giữa hệ thống thuế với bộ tài chính và ubnd các cấpthông tư bộ tài chínhthông tư số 222009ttbtc của bộ tài chínhthông tư bộ tài chínhsố 23tc tctcong thông tin điện tử bộ tài chínhthơng tư hướng dẫn của bộ tài chínhhệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư­ theo qđ 214 2000 qđ btc ngày28 12 2000 của bộ trưởng bộ tài chínhđược vay vốn ida trực tiếp từ ngân hàng thế giới thông qua bộ tài chínhthông tư của bộ giao thông vận tảibộ tài chính và bộ giao thông vận tảiGiáo án vnen toán 6 phần số học hay, lo gic, chi tiếtGiáo án vnen môn công nghệ 7 hay, lo gic, chi tiếtCÂU hỏi TRỌNG tâm ôn tập TRƯỚC kì THI THPTQG 2017 MÔN VẬT LÝSƠ đồ tư DUY môn TOÁN ôn thi thpt quốc giaTỔNG HỢP TOÀN BỘ KIẾN THỨC HOÁ HỌC ÔN THI THPTQG TRONG 4 tờ a4A National Interprofessional Competency FrameworkDE CUONG ON TAP CAC CHUONG TOAN 8TẬP bài học môn hóa học lớp 9 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN NH 2017 2018Minds on FIRE Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0Affective and instrumental commitment a special referece to self service technologies in domestic and foreign banksẢnh hưởng của chất lượng dịch vụ và cảm nhận giá đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau mobigoldDeterminants of water melon production at farm household level in tien giang proviceĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANGHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH đồng tâmBộ giáo dục Hoa Kỳ Văn phòng dân quyền Đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng nền giáo dục chất lượng caoNuclear oncology GIÁO TRÌNH UNG THƯ học hạt NHÂNCopy 2 the wizard of ozwhite death white deathNGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ BIẾN TÍNH Fe3O4 NANO DÙNG LÀM CHẤT MANG CURCUMIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNHGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập