Chất màu thực phẩm tài liệu chuyên ngành sinh học thưc phẩm

Tài liệu Chuyên đề Sinh học 9

Tài liệu Chuyên đề Sinh học 9
... lệ cặp tính trạng là: A 9: 3:3:1 B 3:1 C 1:1 D 1:1:1:1 Câu Hình thức sinh sản làm xuất BDTH SV là: A Sinh sản vô tính C Sinh sản hữu tính B Sinh sản nảy trồi D Sinh sản sinh dưỡng Câu Khi giao ... Kiểu gen D Kiểu hình kiểu gen Câu 2: Ý nghĩa sinh học quy luật phân ly độc lập Menden: A Giúp giải thích tính đa dạng cảu sinh giới B Nguồn nguyên liệu TN lai giống C Cơ sở trình tiến hóa chọn ... trính phát sinh giao tử thụ tinh làm xuất biến dị tổ hợp vô phong phú SV sinh sản hữu tính -> nguồn biến dị nguyên liệu cho tiến hoá chọn giống Câu2: Biến dị tổ hợp gì? Cơ chế phát sinh? Gv hướng...
 • 11
 • 428
 • 3

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài phân lập và xác định khả năng cố định đạm của các dòng vi khuẩn từ đất vùng rễ lúa ở các tỉnh sóc trăng, bạc liêu và cà mau

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài phân lập và xác định khả năng cố định đạm của các dòng vi khuẩn từ đất vùng rễ lúa ở các tỉnh sóc trăng, bạc liêu và cà mau
... nh Sóc Trăng, B c Liêu Mau có ý nghĩa to l n M c tiêu c a - tài: Phân l p xác t t vùng r lúa nh c dòng vi khu n có kh c t nh Sóc Trăng, B c Liêu, Mau t nh nitơ t Lu n văn t t nghi p chuyên ... a lúa 45 Lu n văn t t nghi p chuyên ngành Sinh H c PH N V K T LU N VÀ I Trư ng i h c C n Thơ NGH K t lu n T 30 m u t thu c t vùng r lúa t nh Sóc Trăng, B c Liêu Mau, phân l p c 89 dòng vi ... nh Sóc Trăng, B c Liêu, Mau, ph n l n nhi m m n nhi m phèn, làm gi m kh ho t nh m s ng t nh m c a dòng vi khu n t t c bi t ây lo i ng c a h vi sinh v t c t vi c Phân l p xác t vùng r lúa...
 • 59
 • 426
 • 0

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)
... chất 2: Đổi chỗ hai hàng hay hai cột định thức ta đợc định thức định thức cũ đổi dấu Ví dụ: 3 = 4 2.2.3 Tính chất 3: Một định thức có hai hàng hay hai cột nh 2.2.4 Tính chất 4: Ta khai triển định ... Tính chất 7: Một định thức có hai hàng hay hai cột tỉ lệ với 2.2.8: Tính chất 8: Khi tất phần tử hàng hay cột có dạng tổng hai số hạng định thức phân tích thành tổng hai định thức 2.2.9: Tính chất ... Bài tập ( ) =(A) A 18 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công Chơng Giải tích hàm biến 19 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn...
 • 41
 • 519
 • 7

Tài liệu Chuyên ngành hồi sức cấp cứu: Quá trình ra đời và phát triển doc

Tài liệu Chuyên ngành hồi sức cấp cứu: Quá trình ra đời và phát triển doc
... loét ☯Xuất khái niệm: Réanimation Medicale (Hồi Sức Nội Khoa) ☯Mục đích tập trung bệnh nhân nội khoa cần phục hồi chức sống: Hồi Sức Thần Kinh, Hồi Sức Hô Hấp Từ bệnh viện ☯Bệnh viện Claude Bernard ... phổi cấp tổ thương hội chứng suy đa phủ tạng… Ngày phát triển với hàng loạt chuyên khoa đời ☯Đơn vò chăm sóc tích cực mạch vành: Coronary Care Unit (CCU) ☯Đơn vò chăm sóc tích cực chấn thương: Trauma ... bò tách rời trung tâm chuyên khoa Chuyên ngành mới: Y Học Cấp Cứu ☯Khi thành lập, khoa cấp cứu phải vất vả để tập hợp chuyên gia giỏi nội khoa, tim mạch, hồi sức tích cực, ngoại khoa, chí sản...
 • 38
 • 314
 • 0

Tài liệu CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM pdf

Tài liệu CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM pdf
... cơng nghệ sinh học thực phẩm 1.2 Lịch sử phát triển triển vọng Chƣơng 2: Cơng nghệ sinh học vấn đề tạo nguồn ngun liệu cho cơng nghệ thực phẩm 2.1 Cơng nghệ sinh học cổ điển tạo nguồn ngun liệu ... nguồn ngun liệu cho cơng nghệ thực phẩm 2.2 Cơng nghệ sinh học đại tạo nguồn ngun liệu cho cơng nghệ thực phẩm Chƣơng 3: Ứng dụng vi sinh vật CNTP 3.1 Cơng nghệ sản xuất sinh khối tế bào (tiểu ... ELISA Chương 1: Mở đầu Cơng nghệ sinh học ? Khái niệm: Cơng nghệ sinh học hiểu đơn giản cơng nghệ sử dụng q trình sinh học tế bào vi sinh vật, động vật thực vật tạo thương phẩm phục vụ lợi ích người...
 • 50
 • 551
 • 7

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học khảo sát và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm phân lập từ vật liệu phong hóa của vùng núi đá biến tính tại tỉnh kiên giang

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học khảo sát và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm phân lập từ vật liệu phong hóa của vùng núi đá biến tính tại tỉnh kiên giang
... Lu n văn t t nghi p NG CH M LU N VĂN i h c ngành Sinh h c v i tài: “KH O SÁT VÀ TUY N CH N VI KHU N C T NH M PHÂN L P V T LI U PHONG HÓA C A VÙNG NÚI Á BI N TÍNH T I KIÊN GIANG Do sinh vi n ... ng 21 NV16 22 BT20A Núi Bình Tr 23 BT20B Núi Bình Tr i Nai Vàng 19 vùng núi bi n Kh o sát 23 dòng vi khu n c phân l p t v t li u phong hóa núi bi n tính t i Kiên Giang dòng vi khu n ã c xác nh ... a dòng vi khu n ã c phân l p t v t li u phong hóa c a vùng núi bi n tính t i t nh Kiên Giang - Tuy n ch n m t s dòng vi khu n có kh c l p t vùng núi bi n tính nh m t t ã c phân CHƯƠNG II: LƯ C...
 • 44
 • 222
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài “trích ly enzyme bromelain từ thân, lá và trái khóm phế phẩm (ananas comosus)”

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài “trích ly enzyme bromelain từ thân, lá và trái khóm phế phẩm (ananas comosus)”
... chuyên ngành Sinh học 2012 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Chọn nguồn nguyên liệu trích lượng enzyme bromelain tốt từ thân khóm, khóm trái khóm phế phẩm Thân khóm, khóm trái khóm phế phẩm xử lý ... trình trích ly enzyme bromelain thể hình 3.1 23 2012 Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Sinh học 2012 thân khóm, khóm trái khóm phế phẩm Nghiền, ép Ly tâm lần Tác nhân kết tủa Bã Kết tủa Ly tâm lần ... nhận dịch enzyme bromelain từ phận khóm: thân khóm, khóm trái khóm phế phẩm - Xác định hàm lượng protein hoạt tính enzyme bromelain dịch chiết thô từ thân khóm, khóm trái khóm phế phẩm So sánh...
 • 87
 • 137
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài khảo sát khả năng chống oxy hóa của một số dược liệu nhân gian bằng phương pháp dpph

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài khảo sát khả năng chống oxy hóa của một số dược liệu nhân gian bằng phương pháp dpph
... et al., (2004) khảo sát khả chống oxy hóa cao chiết Ổi phương pháp peroxyl nên có khác biệt khả Trang 31 chống oxy hóa cao chiết Ổi khảo sát đề tài theo phương pháp DPPH Khả làm DPPH cao chiết ... THẢO LUẬN 26 4.3 Thí nghiệm khảo sát khả chống oxy hóa Trolox theo thời gian 26 4.4 Thí nghiệm khảo sát khả chống oxy hóa trolox theo nồng độ 28 4.5 Thí nghiệm khảo sát khả chống oxy hóa ... Trolox phương pháp DPPH 150 µg/mL 4.3 Thí nghiệm khảo sát khả chống oxy hóa dịch chiết cao số loài thực vật 4.3.1 Thí nghiệm khảo sát khả chống oxy hóa dịch chiết cao Ổi Thí nghiệm thực để khảo sát...
 • 91
 • 1,024
 • 2

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài nghiên cứu các đặc điểm và giá trị thích nghi của rễ cây thuộc ngành thực vật hột kín

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài nghiên cứu các đặc điểm và giá trị thích nghi của rễ cây thuộc ngành thực vật hột kín
... đề tài Nghi n cứu đặc điểm giá trị thích nghi rễ thuộc ngành Thực vật hột kín nghi n cứu kiểu rễ thích nghi đặc biệt Qua cung cấp thêm nguồn tài liệu cho việc nghi n cứu đa dạng, thích nghi ... iii Luận văn tốt nghi p Lớp Sinh học K34 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN SINH HỌC NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Đề Nghi n cứu đặc điểm giá trị thích nghi rễ thuộc ngành Thực ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN SINH HỌC NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Đề tài Nghi n cứu đặc điểm giá trị thích nghi rễ thuộc ngành Thực vật hột kín sinh viên Vũ Thùy Trang lớp Sinh...
 • 56
 • 197
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài nhận diện các dòng vi khuẩn có khả năng hòa tan lân, kali từ vật liệu phong hóa ở núi dài và núi két tình an giang

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài nhận diện các dòng vi khuẩn có khả năng hòa tan lân, kali từ vật liệu phong hóa ở núi dài và núi két tình an giang
... Ngân ii Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành cử nhân Sinh học PHẦN KÝ DUYỆT Đề tài: Nhận diện dòng vi khuẩn khả hòa tan lân, kali từ vật liệu phong hóa núi Dài núi Két tỉnh An Giang sinh vi n Nguyễn ... kali phân lập từ vật liệu phong hóa núi Dài núi Két tỉnh An Giang cần thiết để tuyển chọn dòng vi khuẩn hòa tan lân, kali Mục tiêu đề tài: - Nhận diện dòng vi khuẩn hòa tan lân lẫn kali kỹ thuật ... 2003) Vi t Nam nghiên cứu vi khuẩn hòa tan lân kali từ vật liệu phong hóa núi đá vôi núi đá biến tính hay đất Lê Thị an Thanh phận lập dòng vi khuẩn khả hòa tan lân, kali giải trình tự dòng...
 • 103
 • 184
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học tên đề tài thực hiện tiêu bản hiển vi cố định lát cắt ngang tụy tạng chuột bạch bệnh tiểu đường

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học tên đề tài thực hiện tiêu bản hiển vi cố định lát cắt ngang tụy tạng chuột bạch bệnh tiểu đường
... tụy tạng Vì lý vi c Thực tiêu hiển vi cố định lát cắt ngang tụy tạng chuột bạch bệnh tiểu đường góp phần giúp người học nghiên cứu có phương pháp chung vi c thực tiêu cố định tuyến tụy chuột ... để thực tiêu cố định tụy tạng chuột bạch Trong khoảng thời gian từ tháng 07/2011 đến tháng 5/2012 thực 100 tiêu hiển vi cố định lát cắt ngang tụy tạng chuột bạch bệnh chuột bạch trị khỏi bệnh ... THÍ NGHIỆM Vi c thực tiêu hiển vi cố định lát cắt ngang tuyến tụy chuột bạch bệnh tiểu đường chuột bạch trị khỏi bệnh cao chiết Nhàu thông qua vi c thực tiêu hiển vi cố định tuân theo quy trình...
 • 65
 • 291
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện bộ sưu t ập hình ảnh mẫu v ậ t dùng cho môn học thực hành sinh đại cương a2 (tn030)

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện bộ sưu t ập hình ảnh mẫu v ậ t dùng cho môn học thực hành sinh đại cương a2 (tn030)
... Khoa Học T Nhiên Luận v n t t nghiệp ngành Sinh học Trường Đại học Cần Thơ T M T T Đề t i thực 101 hình ảnh 19 hình ảnh truy cập internet 64 loài sinh v t minh họa cho môn học Thực hành Sinh đại ... thực v t mang 2n NST (giai đoạn có phái t nh) giao t thực v t mang n NST (giai đoạn phái t nh) Bào t thực v t tạo bào t , bào t ph t triển thành giao t thực v t, cá thể độc lập khác Giao t thực ... cạnh việc học lý thuy t lớp, sinh viên có thêm học phần thực hành môn học Học phần thực hành góp phần củng cố thêm kiến thức thực t mẫu th t, v t th t giúp sinh viên nắm b t v n đề dễ dàng Trong...
 • 82
 • 411
 • 0

tài liệu chuyên ngành thấp khớp - loãng xương

tài liệu chuyên ngành thấp khớp - loãng xương
... Ngọc Lan- tài liệu chuyên ngành Thấp Khớp Học Nội Khoa-2003 Loãng xơng: Tscore ...
 • 19
 • 91
 • 0

Xem thêm