protein(sv)tài liệu chuyên ngành sinh học thưc phẩm

Chuyển từ chuyên ngành sinh học thực nghiệm sang chuyên ngành sinh thái học

Chuyển từ chuyên ngành sinh học thực nghiệm sang chuyên ngành sinh thái học
... nước sinh hoạt số vùng sinh thái Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ khoa học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Nguyễn Huy Nga (1998), Các loại nhà vệ sinh Việt Nam, Nhà xuất Y học, ... Đại học Y Hà Nội (1997), Vệ sinh môi trường- Dịch tễ, Tập I, Nhà xuất Y học, Hà Nội-1997 3 Bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ trường Đại học Y Hà Nội (1995), Vệ sinh môi trường, Nhà xuất Y học, ... vệ sinh môi trường phòng chống giun học sinh tiểu học , Tạp chí Y học thực hành, số 11 (404), tr.52-55 57 Trịnh Hữu Vách, Vương Thị Hòa, Nguyễn Hữu Nhân CS (2005), “Đánh giá hiệu Dự án vệ sinh...
 • 19
 • 190
 • 0

Tài liệu CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM pdf

Tài liệu CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM pdf
... cơng nghệ sinh học thực phẩm 1.2 Lịch sử phát triển triển vọng Chƣơng 2: Cơng nghệ sinh học vấn đề tạo nguồn ngun liệu cho cơng nghệ thực phẩm 2.1 Cơng nghệ sinh học cổ điển tạo nguồn ngun liệu ... nguồn ngun liệu cho cơng nghệ thực phẩm 2.2 Cơng nghệ sinh học đại tạo nguồn ngun liệu cho cơng nghệ thực phẩm Chƣơng 3: Ứng dụng vi sinh vật CNTP 3.1 Cơng nghệ sản xuất sinh khối tế bào (tiểu ... ELISA Chương 1: Mở đầu Cơng nghệ sinh học ? Khái niệm: Cơng nghệ sinh học hiểu đơn giản cơng nghệ sử dụng q trình sinh học tế bào vi sinh vật, động vật thực vật tạo thương phẩm phục vụ lợi ích người...
 • 50
 • 553
 • 7

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định mô thân chuột bạch (mus musculus)

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định mô thân chuột bạch (mus musculus)
... trình thực tiêu hiển vi cố định thận chuột bạch Hoàn thành 50 tiêu đạt yêu cầu phần mục tiêu đề Hoàn thành sưu tập hình ảnh cung cấp tài liệu cho nhu cầu học tập ĐỀ NGHỊ Thực tiêu hiển vi cố định ... lý thận bệnh Ngoài ra, tiêu cố định giúp ích cho người học học, cung cấp nguồn tài liệu, phương tiện bổ sung cho nghiên cứu liên quan đến học Vì vậy, vi c thực tiêu hiển vi cố định ... khoa học cấp trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Thị Thùy Trang, 2012 Thực tiêu hiển vi cố định lát cắt ngang tụy tạng chuột bạch bệnh chuột bạch trị khỏi bệnh cao chiết nhàu Đề tài luận văn tốt nghiệp...
 • 51
 • 276
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện bộ sưu t ập hình ảnh mẫu v ậ t dùng cho môn học thực hành sinh đại cương a2 (tn030)

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện bộ sưu t ập hình ảnh mẫu v ậ t dùng cho môn học thực hành sinh đại cương a2 (tn030)
... Khoa Học T Nhiên Luận v n t t nghiệp ngành Sinh học Trường Đại học Cần Thơ T M T T Đề t i thực 101 hình ảnh 19 hình ảnh truy cập internet 64 loài sinh v t minh họa cho môn học Thực hành Sinh đại ... thực v t mang 2n NST (giai đoạn có phái t nh) giao t thực v t mang n NST (giai đoạn phái t nh) Bào t thực v t tạo bào t , bào t ph t triển thành giao t thực v t, cá thể độc lập khác Giao t thực ... cạnh việc học lý thuy t lớp, sinh viên có thêm học phần thực hành môn học Học phần thực hành góp phần củng cố thêm kiến thức thực t mẫu th t, v t th t giúp sinh viên nắm b t v n đề dễ dàng Trong...
 • 82
 • 411
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định mô gan chuột bạch

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định mô gan chuột bạch
... cố định gan chuột 45 vi Luận văn đại học Chun ngành Sinh học TĨM TẮT Đề tài: Thực tiêu hiển vi cố định gan chuột bạch (Mus musculus)” nhằm mục đích xác định quy trình thực tiêu hiển vi cố ... khoa học, dễ dàng thực tiêu cố định gan chuột Luận văn đại học Chun ngành Sinh học CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU KĨ THUẬT THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH Thực theo phương pháp làm lát cắt cố định ... ml 16 Luận văn đại học Chun ngành Sinh học PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Nghiên cứu cấu trúc mơ gan thơng qua vi c thực tiêu hiển vi cố định bao gồm sáu bước có tính ngun tắc sau: Lấy mẫu, cố định, đúc...
 • 68
 • 273
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định ở rêu, dương xỉ và thông

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định ở rêu, dương xỉ và thông
... mẫu Baum canada 26 Luận văn tốt nghiệp Đại học Sinh học khóa 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Thực tiêu hiển vi cố định phương pháp paraffin Các kết đạt thực tiêu hiển vi cố định tìm được: - Quy ... Đại học Sinh học khóa 35 3.2 Các phương pháp thực tiêu hiển vi cố định 3.2.1 Phương pháp thực tiêu hiển vi cố định phương pháp paraffin Ngay từ lúc tham khảo tài liệu, nhận thấy phương pháp thực ... tốt nghiệp Đại học Sinh học khóa 35 1.2 Mục tiêu đề tài Xuất phát từ vấn đề thực đề tài với mục tiêu sau: • Tạo sưu tập hình ảnh rêu, dương xỉ thông • Đồng thời thực tiêu hiển vi cố định để phục...
 • 62
 • 399
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định trên rễ, thân, lá song tử diệp và đơn tử diệp bằng phương pháp paraffin

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định trên rễ, thân, lá song tử diệp và đơn tử diệp bằng phương pháp paraffin
... bọt 42 Luận văn tốt nghiệp Đại học Sinh học khóa 35 IV.2 Thực tiêu hiển vi cố định phƣơng pháp paraffin Qua trình thực tiêu hiển vi cố định, ghi nhận đƣợc:  Thời gian thích hợp giai đoạn thực ... Canada 31 Luận văn tốt nghiệp Đại học Sinh học khóa 35 CHƢƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN IV.1 Cấu trúc giải phẫu rễ, thân, Song tử diệp Đơn tử diệp IV.1.1 Cấu trúc giải phẫu rễ a) Rễ Song tử diệp: Ở ... .53 vii Luận văn tốt nghiệp Đại học Sinh học khóa 35 TÓM LƢỢC Đề tài đƣợc thực nhằm mục đích rút quy trình thích hợp để thực tiêu hiển vi cố định phƣơng pháp paraffin rễ, thân, vài loài...
 • 66
 • 599
 • 1

Đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành sinh học thực nghiệm Ảnh hưởng của axit salicylic đến khả năng chịu mặn của giống lúa ĐV 108 trồng trong chậu

Đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành sinh học thực nghiệm Ảnh hưởng của axit salicylic đến khả năng chịu mặn của giống lúa ĐV 108 trồng trong chậu
... người trồng lúa, thực đề tài: Ảnh hưởng axit salicylic đến khả chịu mặn giống lúa ĐV 108 trồng chậu. ” Mục đích đề tài: - Đánh giá khả chịu mặn giống lúa ĐV1 08 trồng đất nhiễm mặn xã Phước Sơn ảnh ... Sơn - Ảnh hưởng nồng độ axit salicylic khác đến giống lúa ĐV1 08 5 2.2 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu số tiêu sinh hóa liên quan đến khả chịu mặn giống lúa ĐV 108 trồng chậu đất nhiễm mặn Phước ... khoa học thực tiễn đề tài: - Ý nghĩa khoa học: Cung cấp thêm liệu số tiêu sinh lý, sinh hóa, sinh trưởng, phát triển suất giống lúa ĐV 108 trồng đất nhiễm mặn ảnh hưởng axit salixilic - Ý nghĩa thực...
 • 11
 • 399
 • 5

Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành sinh học thực nghiệm

Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành sinh học thực nghiệm
... phát triển thực vật Sự điều tiết nẩy mầm thực vật Sự điều tiết hoa thực vật Cơ chế sinh lý hình thành quả, chín rụng Phần III Sinh học người- động vật I Máu bạch huyết 1.1.Chức sinh lý máu: ... máu: Các tế bào máu, huyết tương 1.6.Sự tạo máu: Quá trình tạo máu, vòng đời tế bào máu 1.7.Quá trình đông máu: Tiểu cầu, yếu tố tham gia trình đông máu, chế đông máu 1.8.Nhóm máu: Nhóm máu ABO, ... 1.6 Vai trò sinh lý trình đồng hóa nguyên tố nitơ Cơ chế hấp thụ vận chuyển khoáng 2.1 Cơ chế hấp thụ 2.2 Cơ chế vận chuyển Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hút khoáng III Quang hợp thực vật Cấu...
 • 3
 • 147
 • 0

Khó khăn khi dạy và học từ vựng trong giáo trình “Tiếng Anh chuyên ngành chế biến thực phẩm” cho sinh viên năm cuối hệ trung cấp ở trường cao đẳng Du lịch Hà Nộ.PDF

Khó khăn khi dạy và học từ vựng trong giáo trình “Tiếng Anh chuyên ngành chế biến thực phẩm” cho sinh viên năm cuối hệ trung cấp ở trường cao đẳng Du lịch Hà Nộ.PDF
... HANOI TOURISM COLLEGE KHÓ KHĂN KHI DẠY VÀ HỌC TỪ VỰNG TRONG GIÁO TRÌNH “TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM” CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI HỆ TRUNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI M.A MINOR THESIS ... INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDIES -    - MAI TUYẾT NHUNG DIFFICULTIES IN TEACHING AND LEARNING VOCABULARY IN THE TEXTBOOK “ENGLISH FOR FOOD PRODUCTION STAFF” FOR THE SECOND YEAR ... and helpful encouragement during the process of writing this minor thesis Secondly, I would like to send my thanks to all of my lecturers in the Faculty of Post-graduate Studies, the University...
 • 17
 • 197
 • 0

Khó khăn khi dạy và học từ vựng trong giáo trình “Tiếng Anh chuyên ngành chế biến thực phẩm” cho sinh viên năm cuối hệ trung cấp ở trường cao đẳng Du lịch Hà Nộ20150227.PDF

Khó khăn khi dạy và học từ vựng trong giáo trình “Tiếng Anh chuyên ngành chế biến thực phẩm” cho sinh viên năm cuối hệ trung cấp ở trường cao đẳng Du lịch Hà Nộ20150227.PDF
... different level, poor visual aids and realia during teaching sessions, textbooks with unclear illustrations according to Mr Dung In addition, Ms Oanh stated that she had difficulties in translating ... correctly some words due to their French origination or in explaining some terms because she could not get the real meanings of these terms even in Vietnamese In Ms Ha Anh and Ms Hanh‟s views, they ... level was low due to less contact with English when being pupils in high school In some circumstances, the students had never learned English before because their foreign language at school was another...
 • 55
 • 200
 • 1

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)
... chất 2: Đổi chỗ hai hàng hay hai cột định thức ta đợc định thức định thức cũ đổi dấu Ví dụ: 3 = 4 2.2.3 Tính chất 3: Một định thức có hai hàng hay hai cột nh 2.2.4 Tính chất 4: Ta khai triển định ... Tính chất 7: Một định thức có hai hàng hay hai cột tỉ lệ với 2.2.8: Tính chất 8: Khi tất phần tử hàng hay cột có dạng tổng hai số hạng định thức phân tích thành tổng hai định thức 2.2.9: Tính chất ... Bài tập ( ) =(A) A 18 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công Chơng Giải tích hàm biến 19 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn...
 • 41
 • 522
 • 7

Tài liệu Sinh học thực phẩm_Bài 1 pptx

Tài liệu Sinh học thực phẩm_Bài 1 pptx
... 1 − ⎟ = 8,038 T/m F⎝ a ⎠ 7,5 ⎝ ⎠ l1 a) Theo phương cạnh a: p1 Với l1 = (a−hc)/2 = 1, 2m, p1 = 18 ,066 T/m 1 M = (2pmax + pmin)l12 = (2×24,275 + 18 ,066 )1, 22 6 = 16 ,2 71 Tm/m = 16 ,2 71. 103 kGm/m 16 ,2 71. 10 ... m = N c 15 6,907 15 6,907 ⎛ × 0,289 ⎞ c pcmax = 1 + ⎟ +2 1, 8 =23,683 T/m < 1, 2R = 26,4 T/m 11 ,2 ⎝ ⎠ 15 6,907 ⎛ × 0,289 ⎞ pcmin = 1 − ⎟ +2 1, 8 = 11 ,536 T/m 11 ,2 ⎝ ⎠ c c p + p 23,683 + 11 ,536 ptbc ... kGm/m 30,855 .10 M = 10 ,15 8 cm2/m Fa = = 0,9R a h o 0,9 × 2700 × 1, 25 F1 = ] ] [ ] Kiểm tra hàm lượng cốt thép: F 10 ,15 8 μ= a = = 0,0 011 = 0, 011 % > μmin =0 ,1% b1 h o 10 0 × 12 5 51 GVHD: Lê Quang...
 • 7
 • 105
 • 0

Tài liệu Sinh học thực phẩm_Bài 3 ppt

Tài liệu Sinh học thực phẩm_Bài 3 ppt
... khan, NaHCO3 Na2CO3 + CuSO4.5H2O, H2SO4 đậm đặc + Dung dịch arseno - molypden (Molipdat amonium, Na2HA5O4.7H2O) + Dung dịch axit xitric 30 % + Glucoza tinh khiết 56 Thí nghiệm Sinh học thực phẩm ... phân tích 1.4 Nguyên liệu, dụng cụ, hoá chất: - Nguyên liệu: + Trứng gia cầm tươi + Nấm men giống (nấm men bia nấm men rượu vang) + Lọ đứng hoá chất màu 55 Thí nghiệm Sinh học thực phẩm Biên soạn ... trứng đến giá trị axit xitric dung dịch 30 % * Bước 3: Lên men lòng trắng trứng - Dùng sinh khối nấm men theo tỉ lệ nam men 1,25 (kg) = long trang trung 1000 1 ,3 (kg) trộn vào khối lòng trắng Thời...
 • 8
 • 76
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài phân lập và xác định khả năng cố định đạm của các dòng vi khuẩn từ đất vùng rễ lúa ở các tỉnh sóc trăng, bạc liêu và cà mau

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài phân lập và xác định khả năng cố định đạm của các dòng vi khuẩn từ đất vùng rễ lúa ở các tỉnh sóc trăng, bạc liêu và cà mau
... nh Sóc Trăng, B c Liêu Mau có ý nghĩa to l n M c tiêu c a - tài: Phân l p xác t t vùng r lúa nh c dòng vi khu n có kh c t nh Sóc Trăng, B c Liêu, Mau t nh nitơ t Lu n văn t t nghi p chuyên ... a lúa 45 Lu n văn t t nghi p chuyên ngành Sinh H c PH N V K T LU N VÀ I Trư ng i h c C n Thơ NGH K t lu n T 30 m u t thu c t vùng r lúa t nh Sóc Trăng, B c Liêu Mau, phân l p c 89 dòng vi ... nh Sóc Trăng, B c Liêu, Mau, ph n l n nhi m m n nhi m phèn, làm gi m kh ho t nh m s ng t nh m c a dòng vi khu n t t c bi t ây lo i ng c a h vi sinh v t c t vi c Phân l p xác t vùng r lúa...
 • 59
 • 426
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu công nghệ sinh học thực phẩmtài liệu chuyên ngành công nghệ thực phẩmtài liệu chuyên ngành sinh họctài liệu tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực phẩmngành công nghệ sinh học thực phẩmhọc tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực phẩmtài liệu tiếng anh chuyên ngành sinh họccông nghe sinh hoc thuc pham thực vật chuyển gen kháng độc tốsinh học thực phẩmtin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩmthuật ngữ chuyên ngành sinh họcchuyên ngành sinh họctài liệu chuyên ngành y họcgiáo trình sinh học thực phẩmđề cương công nghệ sinh học thực phẩmplurals with princess fizzyfuzzquiz for placesrise or raiseTác phẩm báo chí giới thiệu về tuyến phố đi bộhacking password protected sitetwinkle twinkle little star storyunit adverbsunit animalsunit christmasCompaq presario 1230 1250SAA Computer laptop CompaqTHINKPAD a30 a30p a31 a31p THINKPAD DOCKSlide tốt nghiệp y khoa Y Hà Nội3 mau de cuong chuyen de thuc tapĐồ án Xây dựng hệ thống quảng cáo và cung cấp các dịch vụ du lịch trên mạng InternetĐồ án tìm hiểu về data warehouseLuận văn Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên InternetĐồ án Xây dựng chương trình quản lý đặt tiệc tại công ty TNHH Thắng TùngĐề tài Quản trị mạng máy tính công ty POTRACOĐồ án Quản lý đăng ký ô tô, xe máy tại phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập