CHƯƠNG II hình học 11

Bài tập quan hệ song song trong không gian (chương II, hình học 11 cơ bản và nâng cao)

Bài tập quan hệ song song trong không gian (chương II, hình học 11 cơ bản và nâng cao)
... = 2:3 Kẻ NI song song AB (I thuộc AD) (a) Chứng minh MI song song (SBD); (MIN) song song (SCD), Mn song song (SCD) (b) Tìm giao điểm P (MNI) SB Chứng minh : PJ song song SC Cho hai hình vuông ... minh MN song song (SBC), (SAD) (b) SB song song (MNP), SC song song (MNP) Cho hình chóp SABC điểm K trung điểm SC M, N điểm SA, BK cho : AM:AS = BM:2BK Chứng minh MN song song (ABC) Cho hai hình ... đầu hình không gian 1.1 Mở rộng mặt phẳng Trong phần tập mặt phẳng thường bị “thu gọn” thành tam giác, tứ giác “mở rộng” mặt phẳng ta có cách nhìn rõ ràng số dạng toán (không quan hệ song song,...
 • 51
 • 2,548
 • 1

Bài tập Chương II hình học 11 nâng cao

Bài tập Chương II hình học 11 nâng cao
... với mp(BCD) Bài 10 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ điểm M nằm B, C Hãy xác định thiết diện hình hộp cắt mp chứa điểm M song song với mp(BC’D) Bài 11 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’có mặt bên hình vuông ... hai đường thẳng AC, DM Chứng minh IJ// (SBD) Bài Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ trung điểm P AB Chứng minh AC’ //(PB’C) Bài Cho hình chop S.ABCD đáy hình thang (AB//CD, AB > CD) Gọi M điểmở C D mặt ... mp(ABCD) Bài Cho chóp S.ABC Gọi I, J, K trọng tâm tam giác SAB, SBC, SCA Chứng minh mp(IJK) // mp(ABC) Tìm tập hợp điểm M nằm hình chóp S.ABC kể mặt chứa hình chóp cho KM/song song với mp(ABC) Bài...
 • 5
 • 789
 • 12

Đề kiểm tra giữa chương II và giữa chương 3 hình học 11

Đề kiểm tra giữa chương II và giữa chương 3 hình học 11
... Điểm 0.5 Hình vẽ 1 Gọi A1, A2, A3 trung điểm BC, CD, DA Ta có: G1G2 // A1A2 ⊂ ( BCD ) ; G2G3//A2A3 ⊂ ( BCD ) A G3 A3 B A1 Nên (G1G2G3)//(A1A2A3) hay (G1G2G3)//(BCD) uu uu uu uu u u ur ur ur ... ur ur MN = MD + DC + CN ⇒ 3MN = 3MD + 3DC + 3CN M G2 G1 D A2 N 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 C uu uu uu u u ur r ur u ur u u u u uu ur ur uu uu uu ur ur u u r Vậy ⇒ 4MN = AB + 3DC ⇒ MN = AB + DC hay AB, ... 1 a · = + ⇒ tan SOA = = + ⇒ AO = 2 = AO AB AD OA a a I PHẦN TỰ CHỌN Phần Dành cho chương trình Chuẩn 3. a Hình vẽ B' C' ( EB′D) ∩ ( AA′B′B ) = EB′ ⇒ DF // EB′  ( EB′D) ∩ (CC ′D′D ) = DF...
 • 2
 • 48
 • 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.
... học để gi i tốn Hình thức: Tự luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu i m Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra MA TRẬN ĐỀ (ĐS ... luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu i m Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra MA TRẬN ĐỀ (ĐS 11-CƠ BẢN chương 2) MĐỘ NHẬN BIẾT ... Mục tiêu Kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh về: - Cách gi i phương trình lượng giác - Gi i phương trình bậc hàm số lượng giác Hình thức: Tự luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên:...
 • 15
 • 9,235
 • 77

Ôn tập chương II - Hình học 7

Ôn tập chương II - Hình học 7
... cân 7. Tam giác ABC có AB > AC Từ trung điểm M BC vẽ đờng thẳng vuông góc với tia phân giác góc A, cắt tia phân giác H, cắt AB, AC lần lợt E F Chứng minh : c) a b BE = CF AE = AB + AC ; BE = AB - ... Góc ACB Góc B 2 Và bạn không giải đợc xem phần hớng dẫn dới : ( Lu ý : Đây định hớng để bạn giải đợc toán nên bạn xem xong tự trình bày cách đầy đủ nhớ làm hình phải vẽ hình ! ) 1.Ta có trờng hợp ... góc nhọn) EB = EC, tam giác EBC vuông cân góc ABC = 45 độ * Trờng hợp : Góc B tù Tơng tự : Ta đợc góc B = 135 độ 2.Ta có hình vẽ sau : y B C x Giả sử xOy góc vuông cho trớc Trên tia Ox lấy điểm...
 • 4
 • 2,230
 • 18

Tuyển tập đề kiểm tra chương I hình học 11(Nâng cao)

Tuyển tập đề kiểm tra chương I hình học 11(Nâng cao)
... Đa: (I) Tam giác có đỉnh nằm a biến thành (II) Đường tròn có tâm nằm a biến thành Trong hai câu trên: A Tất B Câu (I) câu (II) sai C.Câu (I) sai câu (II) D Tất sai Câu 3: Hình hình sau tâm đ i xứng? ... A .Hình gồm hình vuông đường tròn n i tiếp B .Hình gồm đường tròn tam giác n i tiếp C .Hình gồm đường tròn hình chữ nhật n i tiếp D .Hình gồm đường tròn hình vuông ngo i tiếp Câu 4: Chọn câu sai: ... luận (7 i m) BàiI(4 i m) Cho hai i m A,B đường tròn (O ) i m chung v i đường thẳng AB.Qua i m M chạy (O ) dựng hình bình hành MABN.Chứng minh i m N thuộc đường tròn xác định BàiII (3 i m):...
 • 17
 • 6,069
 • 105

Giáo Án Chương II Hình Học 8

Giáo Án Chương II Hình Học 8
... Bến Cát – Bình Dương Tổ: Tốn – Tin Giáo án Hình học CII S HÌNHTHOI = a h ( h đường cao hình thoi) (a>h) ⇒ S HÌNHVUONG > S HÌNHTHOI Vậy Hình vng hình thoi chu vi hình vng có diện tích lớn Rút kinh ... 28 Tổ: Tốn – Tin Giáo án Hình học CII NS: 21/ 11/ 20 08 ND: 26/ 11/ 20 08 LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU  Củng cố cơng thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vng, tam giác vng  HS vận dụng cơng thức học ... Năm học 20 08 – 2009 Duyệt 38 Nguyễn Văn Thuận Trường THCS Lê Q Đơn – Bến Cát – Bình Dương Tuần 18 Tiết 32 Tổ: Tốn – Tin NS: 18/ 12/ 20 08 Giáo án Hình học CII...
 • 40
 • 223
 • 0

tai lieu on tap chuong 1 hinh hoc 11

tai lieu on tap chuong 1 hinh hoc 11
... vị tự tỉ số -1 Câu 10 : Trong hình sau, hình có vô số tâm đối xứng ? a Đường elip b Hai đường thẳng song song c Hình lục giác d Hai đường thẳng cắt r r Câu 11 : Trong mp Oxy cho v = (1; 2) điểm (2;5) ... Câu 5: Trong mp Oxy cho điểm M (1; 1) Điểm sau ảnh M qua phép quay tâm O, góc 450: Biên soạn: Tăng Văn Thi Trang 11 Chương I – Phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng a (0; 2) b.( -1; 1) c. (1; 0) d.( ... CHƯƠNG I Câu 1: Trong mp Oxy cho đường thẳng d có pt 3x-2y -1= 0 Ảnh đt d qua phép đối xứng tâm O có pt là: a .3x + 2y + 1= 0 b -3x + 2y - 1= 0 c 3x + 2y - 1= 0 d 3x - 2y - 1= 0 r r Câu 2: Trong mp Oxy...
 • 16
 • 1,019
 • 15

Kiểm tra chương II hình học

Kiểm tra chương II hình học
... (0,5đ) -Vì tia OY nằm hai tia OM, ON Giáo án hình học Kiểm tra tiết Đinh Thị mỹ Hương Nên (0,5đ) Thay: 450 + 150 = 600 Vậy: Giáo án hình học Kiểm tra tiết Đinh Thị mỹ Hương ... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN HÌNH HỌC LỚP TIẾT: 29, TUẦN 34 A/ Trắc nghiệm (4 điểm): Mỗi câu câu trả lời (0,5đ) c; 2.d; 3.a; a; 5.d; c; 7.d B/ Tự luận (6 điểm): Bài Vẽ hình (1đ) Nêu cách ... 2.d; 3.a; a; 5.d; c; 7.d B/ Tự luận (6 điểm): Bài Vẽ hình (1đ) Nêu cách vẽ (1đ) Z Bài N Y M X O Vẽ hình (0,5đ) a Tính góc YOZ : Vì (0,5đ) Nên tia OY nằm giũa hai tia OX , OZ (0.5đ) Ta có: (0,5đ)...
 • 3
 • 232
 • 2

Đề kiểm tra Chương II hình học 9

Đề kiểm tra Chương II hình học 9
... lơng đề kiểm tra 45 môn Hình hoc lớp chơng I Đề 1: A : Trắc nghiệm (4 đ): lựa chọn đáp án viết vào làm Cho DEF có D = 90 0, đờng cao DI Thì sinE bằng: DE DI DI DE A B C D DF DE EI DI = 90 0, đờng ... 3,5m m 5 đề kiểm tra 45 môn Hình hoc lớp chơng I Đề A : Trắc nghiệm (4 đ): lựa chọn đáp án viết vào làm Cho DEF có D = 90 0, đờng cao DI Thì cosE bằng: DE DF DI DE A B C D DF EF EI DI = 90 0, đờng ... BH.CH AH 12 144 CH = = = = 9cm BH 16 16 BC = BH + CH = 20 + = 29 cm Theo định lý Pitago ta có : AC = AH + CH = 12 + 92 = 144 + 81 = 225 = 15cm Vậy AB = 20 cm CH = cm BC = 29 cm AC = 15 cm ) Dựng...
 • 4
 • 2,592
 • 31

Chương II - Hình học 10 NC

Chương II - Hình học 10 NC
... TIẾT I-Mục đích yêu cầu : - Học sinh hiểu góc vectơ, đònh nghóa tích vô hướng vectơ, tính chất - Học sinh giải thành thạo tập tích vô hướng II- Phương tiện dạy học : - Phấn màu, thước kẽ III-Phương ... , Sin (1800 - α ) = Sin α Cos (1800 - α ) = - Cos α Tan (1800 - α ) = - Tan α Cot (1800 - α ) = - Cot α 2-Gía trò lượng giác số góc đặc biệt (SGK) Tan 1350 = - Cot 1350 = - Dựa vào hình vẽ α mà ... dụng đònh nghóa, tính chất để làm tập II- Phương tiện dạy học : - Phấn màu, thước kẻ, SGK III-Phương pháp dạy học : - Phương pháp vấn đáp gợi mở IV-Kiểm tra củ : - Đònh nghóa tính chất, biểu thức...
 • 15
 • 122
 • 0

Đề kiểm tra Chương II - Hình học 9

Đề kiểm tra Chương II - Hình học 9
... minh CD // OA Gi E l hỡnh chiu ca C trờn BD, K l giao im ca AD v CE Chng minh K l trung im CE -HT - đáp án, biểu điểm I trắc nghiệm (2đ): (Mỗi ý 0.4 đ) Câu Đáp án B C D C C phần Tự luận (8 đ) ... lí Talét có: KE DK KC DK = = (4) (5) AB DA AP DA : 0.5 đ : 0.25 đ Từ (3) (4) (5) suy KE = KC -HT - ...
 • 3
 • 2,090
 • 84

on tap chuong 1 hinh hoc 11

on tap chuong 1 hinh hoc 11
... Trong mặp phẳng tọa độ Oxy cho M(x;y) , I ( xo ; yo ) + Phép vị tự: uuuu r uuu r V( I ;k ) ( M ) = M '( x '; y ') ⇔ IM ' = k IM  x ' = kx + (1 − k ) xo ⇔  y ' = ky + (1 − k ) yo r Ví dụ: Trong ... Trong mặt phẳng Oxy cho điểm I (1; 2) , v = ( 1; 3) ,A(2;3) Tìm Tọa độ ảnh A’ A qua phép: r a) Tv b) DOx c) DOy d ) V( I ,2) r Giải: Cho mpOxy, điểm I (1; 2) ,A(2;3), v = ( 1; 3) Tìm Tọa độ ảnh A’ A qua ... đối xứng tâm I:  x ' = 2 .1 − x ' = DI ( A) = A '( x '; y ') ⇔  ⇔ ⇒ A '(0 ;1)  y ' = 2.2 −  y ' = Viết phương trình ảnh đường thẳng qua phép biến hình: Phương pháp: B1: Gọi đường thẳng d’ ảnh...
 • 9
 • 470
 • 2

Ly thuyet va bai tap chuong II hinh học

Ly thuyet va bai tap chuong II hinh học
... c2 = a2 + b2 – 2ab.cosC Hệ cosA = II Đònh lý sin tam giác : ma C B b2 + c2 - a2 2bc cosB = c2 + a2 - b 2ca cosC = a2 + b - c2 2ab a b c = = = 2R sinA sinB sinC III Đònh lý đường trung tuyến : a2 ... tùy ý từ đến 180o r r r r  Nếu ( a , b ) = 90o, ta nói hai vectơ vuông góc Ký hiệu : ( a ⊥ b ) II. Tích vô hướng hai vectơ Đònh nghóa r r r r Tích vô hướng hai vectơ a b số, ký hiệu : a b , đònh...
 • 9
 • 528
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập chương ii hình học 9bài tập ôn tập chương ii hình học 9toán 9 ôn tập chương ii hình họcôn tập chương ii hình học 9 bài 42ôn tập chương ii hình học lớp 9ôn tập chương ii hình học 9ôn tập chương 1 hình học 11 cơ bảnôn tập chương 2 hình học 11 cơ bảngiáo án bài ôn tập chương 3 hình học 11 nâng caogiáo án ôn tập chương 3 hình hoc 11 nâng caobài tập ôn tập chương 1 hình học 11cau hoi on tap chuong i hinh hoc 11bài tập ôn tập chương 1 hình học 11 cơ bảnđề cương ôn tập chương 2 hình học 11bài giảng ôn tập chương 2 hình học 11Chiêu thị của Heneiken PromotionBCTT nước mắm 40 độ đạmCác dân tộc và chính sách dân tộcGiải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng BìnhGiải pháp việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà VinHoàn thiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình ĐịnhHoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải ChâHoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu chất lượng dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà Nẵngbộ câu hỏi thi tìm hiểu luật vệ sinh an toàn lao độngĐề án bảo vệ môi trườngbài tập tình huống về tranh chấp đất đaiCHƯƠNG 3 KIỂ SOÁT GEN TỔNG HỢP PROTEIN, CHỨC NĂNG TẾ BÀO VÀ TÁI SẢN XUẤT TẾ BÀOChuyên đề 5 nhà nước pháp quyềnBÀI tập TRẮC NGHIỆM môn PHÁP LUẬT đại CƯƠNG có đáp ánĐánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tàiSổ Liên Đội năm học 2016- 2017bài tập môn luật hình sựPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Đăng ký
Đăng nhập