26466 english elementary unit 2

English 11. Unit 2- listen

English 11. Unit 2- listen
... YOU LISTEN         Task 1: True or False - Gest Ss to read through the statement to understand them and underline key words (christina / business woman) - Plays the tape once for Ss to listen ... (in the kitchen) F (She was sleeping not reading) T WHILE YOU LISTEN  Task 2: Gap filling  - Asks Ss to Task individually without listening one more time If they cannot, plays the tape again ... BEFORE YOU LISTEN • • • • • • • • • • • • • • • - Asks Ss to describe the picture on page 27 of the textbook...
 • 7
 • 3,393
 • 16

English 11 Unit 2 - Language focus (basic)

English 11 Unit 2 - Language focus (basic)
... English 11 Unit – Review Use of Past Progressive • Puts emphasis on the course of an action in the past...
 • 2
 • 2,681
 • 23

BT English 9-Unit 2

BT English 9-Unit 2
... skiing? 20 In the 18th century jean cloth (made, has made, was made, was making) completely from cotton 21 Ben writes very quickly He’s (already, been, for, yet) finished his essay 22 Wearing ... about 320 kilometers from HCMC to Nha Trang How……………………………………………………………………… 9.You can find some colored pencil in that drawer Where……………………………………………………………………… 10 Thirty students will attend this English ... (come, came, will come, would come) here tomorrow 15 I (teach, taught, have taught, am teaching) English here since I graduated from university 16 Wearing uniform helps students (fall, feel, fell,...
 • 7
 • 376
 • 6

let''''s learn english 1(unit 2)

let''''s learn english 1(unit 2)
... lesson V Homework: - Asks Ss to learn by heart new words and structure + Prepare section A 4,5, 6, Nguyen Ba Ngoc Primary School Teacher:Cao Thi Thu Hoai Let’s learn English Book Period Unit Thank ... VHome work: - Do the exercise 3,4 - Learn by heart the lesson - Prepare section B 1,2, Nguyen Ba Ngoc Primary School Teacher:Cao Thi Thu Hoai Let’s learn English Book Period Unit Thank you ……………… ... the lesson V Homework:Asks Ss learn by heart the lesson, to exercise, to prepare section B 4,5,6,7 Nguyen Ba Ngoc Primary School Teacher:Cao Thi Thu Hoai Let’s learn English Book Period Unit Thank...
 • 8
 • 279
 • 0

English 6 Unit 2 Lesson 4 C1

English 6 Unit 2 Lesson 4 C1
... teacher? UNIT : AT SCHOOL Lesson : Practice: C1 Picture drill: - This is my desk - That is my desk - Is this your desk? - Is that your desk? UNIT : AT SCHOOL Lesson : C1 UNIT : AT SCHOOL Lesson : C1 ... Mai: that your class? UNIT : AT SCHOOL Lesson : C1 Homework: + Learn vocabulary / model sentences by heart + Do Ex C.1 ,2 P. 14- 15 ( Ex- book ) + Prepare unit 3: lesson 1: A1 -2 THA NK YOU ! ... it isn’t UNIT : AT SCHOOL Lesson : C1 Model sentences: This is my school That class - Is this your school? that class ? - Yes, it is - No, it isn’t UNIT : AT SCHOOL Lesson : Practice: C1 Word...
 • 14
 • 378
 • 0

English 8- Unit 2. Read

English 8- Unit 2. Read
... was a telephone inventor Unit MAKING arrangements Lesson 3: READ Unit : Making arrangements Lesson : Read Vocabulary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Unit : Making arrangements Lesson : Read * True/False statements ... invention at a lot of exhibitions T F √ √ √ √ √ √ Unit : Making arrangements Lesson : Read 3651274- Alexander Graham Bell … a) went to live in the United States b) successfully demonstrated his ... Paris He was atwas opening of thethe telephone in 1876 Unit : Making arrangements Lesson : Read 1.When was Alexander Graham Bell born? 2.Where was he born? 3.Where did he live? 4.Who did he work...
 • 14
 • 6,920
 • 4

english 8-unit 2 Wirte

english 8-unit 2 Wirte
... 1, 2, 3, 4, 5, cumestor  customer messgea  message 2. funirretu  furniture  reach 4.raehc  service seircve  delivery ledivyre 1, 2, 3, 4, 5, customer furniture ... Message: Taken by: Read the message Then fill in the gaps… phoned A customer …………… the Thang May 12 Loi Delivery Service on ……………… just before midday She wanted to ……………… to Mr.Ha but he was speak ... wanted …………… delivery Mr.Ha to call her She said Mr.Ha could at reach her …………8 654 141 after lunch 2 Read the passage Write the telephone message Thanh Cong Delivery Service Date: June 16 Time: After...
 • 11
 • 229
 • 1

English 7 Unit 2 Lesson 2 A4

English 7 Unit 2 Lesson 2 A4
... Tam What can they say ? Phong UNIT : PERSONAL INFORMATION Lesson 2: 18 ,A4 Thursday, September 20 09 UNIT : I Presentation: PERSONAL INFORMATION Lesson 2: A4 18, 20 09 Thursday, September * Matching: ... 5 37 471 UNIT : I Presentation: Presentation dialogue: PERSONAL INFORMATION Lesson 2: A4 18, 20 09 Thursday, September A4 Listen and read Then answer the questions: Phong: Hello This is 5 37 471 ... late UNIT : I Presentation: Presentation dialogue: PERSONAL INFORMATION Lesson 2: A4 18, 20 09 A4 Listen and read Then answer the questions: Thursday, September Phong: Hello This is 5 37 471 Tam:...
 • 21
 • 1,560
 • 1

English 9- Unit 2-Read

English 9- Unit 2-Read
... What are they wearing? They are wearing jeans Unit 2: CLOTHING n 4: Read a text about jeans I Vocabulary: - material (n) - cotton (n) - (to) wear...
 • 19
 • 2,229
 • 10

Đề kiểm tra English 12 Unit 2 (Có đáp án)

Đề kiểm tra English 12 Unit 2 (Có đáp án)
... the house and taking care of the children A With tradition B On tradition C Traditional D Traditionally All of the students are to pass the entrance examination in order to attend the university ... 22 She prefers carnations roses In fact, she dislikes roses A to B from C over D than 23 My mother made a birthday cake A about me B for me C to me D to I 24 He can't go out ... 20 -"Let's have a pizza." -" " A Not again B It doesn't matter C It’s a good idea D Not really 21 I didn't need anything I just sat there and listened A say B saying C to say D having said 22 ...
 • 7
 • 2,059
 • 89

English 4- Unit 2- Lesson 3

English 4- Unit 2- Lesson 3
... hat kite Thursday, October 7th 2010 Unit 2: Lesson 3: Happy Birthday B.1, 2, 3 Listen and number: B .3 – P. 23 a b c d Thursday, October 7th 2010 Unit 2: Lesson 3: Happy Birthday B.1, 2, Consolidation: ... hat (N) : mũ Thursday, October 7th 2010 Unit 2: Lesson 3: Happy Birthday B.1, 2, Listen and repeat: B.1 – P.22 Thursday, October 7th 2010 Unit 2: Lesson 3: Happy Birthday B.1, 2, Dialogue: Nam: ... Consolidation: Thursday, October 7th 2010 Unit 2: Lesson 3: Happy Birthday B.1, 2, Homework: *Learn the lesson by heart * Practice talking more with the pictures on P. 23 (T.B) at home * Do the exercise...
 • 22
 • 288
 • 3

english 7- unit 2

english 7- unit 2
... they hear ( A 2) Get feedback - correct * Answers: a) 25 1 654 d) 351 793 b) 25 0 514 e) 23 7 041 c) 521 936 f) 821 6 52 A 3-Play the tape for SS -Have the SS practice reading -Have SS play the role ... sixth: twentieth: 20 th seventh: 7th twenty-first: 21 st eighth: 8th thirtieth: 30th ninth: 9th - Have SS look at the numbers on cards - Hang numbers of 20 , 30, 40 - Present 12 months by using ... summer vacation? I will go to Nha Trang Loc Ngai B School Period / Week Date of teaching :28 /8 /09 UNIT 2: PERSONAL INFORMATION Section A : Telephone numbers Lesson : A3,5 I OBJECTIVES: After...
 • 14
 • 302
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ĐỀ CHÍNH THỨC bắc TRUNG NAM lần 3ĐỀ số 15 môn toán thptNghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng sinh học của viên nang cứng Kaviran (TT)BỘ ĐỀ ÔN TẬP KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 – 2017Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh– hóa học 10 trung học phổ thôngPhát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông trong dạy học bất đẳng thức trung bình cộng trung bình nhânĐại từ quan hệ Mệnh đề quan hệNâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện trường đại học hải dươngCH9 GIAO THOA ANH SANGhọc qua drive tổng ôn câu hỏi trắc nghiệm toán phần 2 hình học và bài toán thực tếCÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến KHỦNG HOẢNG TIỀN tệ TRƯỜNG hợp của VIỆT NAMNghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống cân bằng bóng đĩacâu hỏi trắc nghiệm kết cấu động cơ đốt trong có đáp ánsach bai tap tieng anh 10 thi diem pearson tap 2BCTT Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông và công nghệ NovaNghiên cứu quy trình phân tích COD liên tục và ứng dụng đánh giá ô nhiễm hữu cơ trong nước mặtPhát triển du lịch di sản văn hóa dưới nước ở Quảng Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn bacillus amyloliquefaciens CP16 04Hiệu ứng của radion và u hạt lên các quá trình tán xạ của photon trong mô hình chuẩn mở rộngNghiên cứu tính chất vật liệu nano zno pha tạp eu3+
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập