10109 computers flashcards1 8

Unit 15 Computers- Period 92 ENGLISH 8-du thi

Unit 15 Computers- Period 92 ENGLISH 8-du thi
... ploblem => Mr Nhat thinks it isn’ t very helpful e) Mr Nhat bought the computer in Ho Chi Minh city and It’ s still under guarantee f) Mr Nhat thinks the company wouldn’ t anything with his computer ... 13 find and store 11 connect information learn questions send everybody quickly 10 12 E.mails Unit 15: Computers Lesson 1: Getting started + Listen and read II Listen and read: New words: - a ... Should something with it 2 Fact or opinion: check (v) the boxes + Fact: + Opinion: Fact or opinion: check (√) the boxes Fact a) The printer isn’ t working Opinion √ b) There shouldn’ t be anything...
 • 12
 • 207
 • 0

bài giảng tiếng anh 8 unit 15 computers

bài giảng tiếng anh 8 unit 15 computers
... I think computers are S1: Do you think that computers are .? interesting boring Hot Cold Fall Fall time-consuming entertaining ... Cool Winter difficult interesting easy unhealthy You think that computers are time-consuming dangerous entertaining boring I think computers are useful So I Ba Nam opinions Agreement Degree of ... Reading comic book difficult easy boring interesting entertaining fun delicious dangerous Using computers A: I think time-consuming amusing B: Lan I am having problems with It doesn’t work...
 • 8
 • 738
 • 0

English 8 Unit 15 COMPUTERS: Getting Started, Listen and Read

English 8 Unit 15 COMPUTERS: Getting Started, Listen and Read
... computers? Unit: 15 Computers Lesson 1: Getting Started, Listen and read I Getting started Work with your partner: Make a list of how computers can help us Unit: 15 Computers Lesson 1: Getting Started, ... computer Get access to the Internet Cook meals      Unit: 15 Computers Lesson 1: Getting Started, Listen and read II Listen and read Pre teach vocabulary - printer (n) : - plug (n): - socket ... Computers Lesson 1: Getting Started, Listen and read I Getting started Check  Computers can help us Save time Learn more effectively Keep information long and safely Waste time Get information...
 • 13
 • 99
 • 0

AV 8 Unit 15 Computers

AV 8 Unit 15 Computers
... hours ago TLBT 15 BTCB CC 188 a CC 188 Read the passage and choose the correct item that best answers each of questions about it The first computers were very large machines Now, computers come ... going b went c have gone _ you ever heard the song “Heal the world?” a Have b Do c Are TLBT 10 BTCB CC 186 a CC 186 Date: ngày tháng Time: phút ~ Name: _ phút UNIT 15: COMPUTER  Review ... there are only small computer b All modern computers are so small but you can’t see all their part c Modern computers have the same size TLBT 16 BTCB CC 188 b  Note: “for” “since” dùng hoàn thành...
 • 21
 • 72
 • 0

Unit 15 Computers -Tiếng anh 8

Unit 15 Computers -Tiếng anh 8
... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Week: 37 Period: 105 UNIT 15: COMPUTERS Lesson 6: Language focus Date: 15/ 5/2014 I By the end of the lesson, Sts will be able to: -Practice how ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Week: 36 Period: 101 UNIT 15: COMPUTERS Lesson 2: Speak Date: 09/5/2014 I OBJECTIVES: Help students practice expressing opinions ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Week: 36 Period: 102 UNIT 15: COMPUTERS Lesson 3: Listen Date: 10/5/2014 I OBJECTIVES: Help students Listen to the conversation...
 • 16
 • 172
 • 0

Unit 15 Computers -Tiếng anh 8..

Unit 15 Computers -Tiếng anh 8..
...  Week: 33rd Period: 99th UNIT 15 COMPUTERS Preparing Day: 22/4/2012 Teaching Day: 26/4/2012 215 Lesson SPEAK I/ Objectives By the end of this lesson, students ... Week: 33 Period: 95 PD: Wednesday, April 14, 2010 TD: Thursday, April 15, 2010 UNIT 15: COMPUTERS Lesson: LANGUAGE FOCUS I/ Objectives By the end of this lesson, Ps will be able ... Comments  Week: 34th Period: 99th UNIT 15 Lesson I/ Objectives COMPUTERS LISTEN Preparing Day: 1/5/2012 Teaching Day: 3/5/2012 217 By the end of...
 • 32
 • 122
 • 0

Bài tập tiếng Anh lớp 8 (Bài 15 - Computers)

Bài tập tiếng Anh lớp 8 (Bài 15 - Computers)
... 14 26 I- ( 4m ) : 1-b , 2-b , 3-c , 4c , 5-d , 6-a , 7c , 8b II- (1m ) : 1-b , 2-d , 3-c , 4-a III- ( 2,5m ) : 1,5 : T ; , , : F IV- ( 2,5 ) : 1- Your directions are difficult to follow 2- The ... delighting B- delight C- delightful D- delighted The radio was _ by Tim yesterday A- repaired B- repairing C- repair D- repairs Would you cleaning the floor for me? A- like B- please C- mind ... NGHIỆM : ĐIỂM 1-C 2-B 3-C 4-B 5-A 6-A 7-A II/TỰ LUẬN : ĐIỂM 1/ English is spoken all over the world 2/ I asked my father if Ha Long Bay was in Quang Binh province 8- B ĐÁP ÁN...
 • 27
 • 470
 • 0

Giáo án tiếng anh lớp 8 unit 15 computers

Giáo án tiếng anh lớp 8 unit 15 computers
... Week: 33rd Period: 98th UNIT 15 COMPUTERS Lesson GETTING STARTED + LISTEN AND READ I Objectives: By the end of the lesson ...  215 Week: 33rd Period: 99th UNIT 15 COMPUTERS Lesson SPEAK I/ Objectives: By the end of this lesson, students will ... your notebook - Prepare read VI Comments 2 18 Week: 32nd Period: 91st UNIT 15 Preparing Day: 02/04/2011 Teaching Day: 04/04/2011 COMPUTERS Lesson READ I/ Objectives By the end of this...
 • 16
 • 195
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers
... exercise 1,2 in workbook - Prepare Read PERIOD 97 UNIT 15: COMPUTERS LESSON – READ A Aim: By the end of the lesson, students will know more about how computers work in a university B Methods: Communicative ... IV in your notebooks and the exercises & in the workbook - Prepare Write and Listen PERIOD 98 UNIT 15: COMPUTERS LESSON – WRITE + LISTEN A Aim: By the end of the lesson, students will be able to ... Homework - Write the reported speech into your notebooks - Prepare Speak + Listen PERIOD 96 UNIT 15: COMPUTERS LESSON – SPEAK A Aim: By the end of the lesson, Ss will be able to use some common...
 • 16
 • 63
 • 2

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers
... *) Pre- speaking: Model sentences: I think computers are useful So I I disagree I think they are 6’ Date of planning: Date of teaching: Unit 15 : computers period 94: read A, The aims and ... T / F prediction: The printer isn’t working 14’ Date of planning: Date of teaching: Unit 15 : computers period 93: speak A, The aims and requests : - Develop speaking skill - By the end ... ask sp to work in pairs to make a list - work in pairs to make a list of of how can computers helps us how can computers helps us Example: - save time -learn more quickly and interestingly III,...
 • 9
 • 59
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers
... Vocabulary - Read the dialogue carefully - Do exercises in workbook (Unit 15) - Prepare for next lesson: Speak + Listen f-F Unit 15: computers Lesson 2/ 90: Speak + Listen A- Aims: By the end of the ... pictures - Show Ss the poster - Have Ss read the adjectives in the box - Give examples: S1 : I think computers are useful S2 : So I / ( I disgree I think they are unnecessary) * Picture a : S1 : I...
 • 7
 • 36
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers
... how to get a drink from the machine Unit 15 :Computers Lesson 4: Read Period 93 I Objectives : -After the lesson Ss will be able to know the useful of using computers at schools -To drill Ss the ... using computers Consolidation: - Ask Ss to retell the main content of the lesson: The useful of using computers at school Home work: - read the reading and exercise ( p92) in the work book Unit 15: ... - Let's should something with it IV Homework : - Learn the dialogue by heart Page UNIT 15: COMPUTERS Period 92: SPEAK - LISTEN A/ Aim: Practise speaking about computer B/ Objective:...
 • 14
 • 64
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng khai triển kì dị trong nén ảnh (LV tốt nghiệp)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố Sông Công (LV thạc sĩ)Nghiên cứu nhân giống cây quýt Bắc Kạn bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng công tác kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Dạy học giải toán cực trị hình học cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Đời sống kinh tế, văn hóa của dân tộc Thái Đen (Tày Đăm) huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, giai đoạn 1975 2015 (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBiểu tượng về đất nước trong thơ Nguyễn Khoa ĐiềmMột số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSSPhát triển kĩ năng thực hành tin học cho học sinh lớp 11 trường THPTXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATMAdjective in english ( tính từ trong tiếng anh)Baigiang b4 food and drink chuyên đề từ vựng proa cô điệuChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmChủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con ngườiChuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhLý thuyết và bài tập Lượng tử ánh sáng hay