10109 computers flashcards1 8

Unit 15 Computers- Period 92 ENGLISH 8-du thi

Unit 15 Computers- Period 92 ENGLISH 8-du thi
... ploblem => Mr Nhat thinks it isn’ t very helpful e) Mr Nhat bought the computer in Ho Chi Minh city and It’ s still under guarantee f) Mr Nhat thinks the company wouldn’ t anything with his computer ... 13 find and store 11 connect information learn questions send everybody quickly 10 12 E.mails Unit 15: Computers Lesson 1: Getting started + Listen and read II Listen and read: New words: - a ... Should something with it 2 Fact or opinion: check (v) the boxes + Fact: + Opinion: Fact or opinion: check (√) the boxes Fact a) The printer isn’ t working Opinion √ b) There shouldn’ t be anything...
 • 12
 • 197
 • 0

bài giảng tiếng anh 8 unit 15 computers

bài giảng tiếng anh 8 unit 15 computers
... I think computers are S1: Do you think that computers are .? interesting boring Hot Cold Fall Fall time-consuming entertaining ... Cool Winter difficult interesting easy unhealthy You think that computers are time-consuming dangerous entertaining boring I think computers are useful So I Ba Nam opinions Agreement Degree of ... Reading comic book difficult easy boring interesting entertaining fun delicious dangerous Using computers A: I think time-consuming amusing B: Lan I am having problems with It doesn’t work...
 • 8
 • 731
 • 0

English 8 Unit 15 COMPUTERS: Getting Started, Listen and Read

English 8 Unit 15 COMPUTERS: Getting Started, Listen and Read
... computers? Unit: 15 Computers Lesson 1: Getting Started, Listen and read I Getting started Work with your partner: Make a list of how computers can help us Unit: 15 Computers Lesson 1: Getting Started, ... computer Get access to the Internet Cook meals      Unit: 15 Computers Lesson 1: Getting Started, Listen and read II Listen and read Pre teach vocabulary - printer (n) : - plug (n): - socket ... Computers Lesson 1: Getting Started, Listen and read I Getting started Check  Computers can help us Save time Learn more effectively Keep information long and safely Waste time Get information...
 • 13
 • 92
 • 0

AV 8 Unit 15 Computers

AV 8 Unit 15 Computers
... hours ago TLBT 15 BTCB CC 188 a CC 188 Read the passage and choose the correct item that best answers each of questions about it The first computers were very large machines Now, computers come ... going b went c have gone _ you ever heard the song “Heal the world?” a Have b Do c Are TLBT 10 BTCB CC 186 a CC 186 Date: ngày tháng Time: phút ~ Name: _ phút UNIT 15: COMPUTER  Review ... there are only small computer b All modern computers are so small but you can’t see all their part c Modern computers have the same size TLBT 16 BTCB CC 188 b  Note: “for” “since” dùng hoàn thành...
 • 21
 • 59
 • 0

Unit 15 Computers -Tiếng anh 8

Unit 15 Computers -Tiếng anh 8
... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Week: 37 Period: 105 UNIT 15: COMPUTERS Lesson 6: Language focus Date: 15/ 5/2014 I By the end of the lesson, Sts will be able to: -Practice how ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Week: 36 Period: 101 UNIT 15: COMPUTERS Lesson 2: Speak Date: 09/5/2014 I OBJECTIVES: Help students practice expressing opinions ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Week: 36 Period: 102 UNIT 15: COMPUTERS Lesson 3: Listen Date: 10/5/2014 I OBJECTIVES: Help students Listen to the conversation...
 • 16
 • 146
 • 0

Unit 15 Computers -Tiếng anh 8..

Unit 15 Computers -Tiếng anh 8..
...  Week: 33rd Period: 99th UNIT 15 COMPUTERS Preparing Day: 22/4/2012 Teaching Day: 26/4/2012 215 Lesson SPEAK I/ Objectives By the end of this lesson, students ... Week: 33 Period: 95 PD: Wednesday, April 14, 2010 TD: Thursday, April 15, 2010 UNIT 15: COMPUTERS Lesson: LANGUAGE FOCUS I/ Objectives By the end of this lesson, Ps will be able ... Comments  Week: 34th Period: 99th UNIT 15 Lesson I/ Objectives COMPUTERS LISTEN Preparing Day: 1/5/2012 Teaching Day: 3/5/2012 217 By the end of...
 • 32
 • 111
 • 0

Bài tập tiếng Anh lớp 8 (Bài 15 - Computers)

Bài tập tiếng Anh lớp 8 (Bài 15 - Computers)
... 14 26 I- ( 4m ) : 1-b , 2-b , 3-c , 4c , 5-d , 6-a , 7c , 8b II- (1m ) : 1-b , 2-d , 3-c , 4-a III- ( 2,5m ) : 1,5 : T ; , , : F IV- ( 2,5 ) : 1- Your directions are difficult to follow 2- The ... delighting B- delight C- delightful D- delighted The radio was _ by Tim yesterday A- repaired B- repairing C- repair D- repairs Would you cleaning the floor for me? A- like B- please C- mind ... NGHIỆM : ĐIỂM 1-C 2-B 3-C 4-B 5-A 6-A 7-A II/TỰ LUẬN : ĐIỂM 1/ English is spoken all over the world 2/ I asked my father if Ha Long Bay was in Quang Binh province 8- B ĐÁP ÁN...
 • 27
 • 369
 • 0

Giáo án tiếng anh lớp 8 unit 15 computers

Giáo án tiếng anh lớp 8 unit 15 computers
... Week: 33rd Period: 98th UNIT 15 COMPUTERS Lesson GETTING STARTED + LISTEN AND READ I Objectives: By the end of the lesson ...  215 Week: 33rd Period: 99th UNIT 15 COMPUTERS Lesson SPEAK I/ Objectives: By the end of this lesson, students will ... your notebook - Prepare read VI Comments 2 18 Week: 32nd Period: 91st UNIT 15 Preparing Day: 02/04/2011 Teaching Day: 04/04/2011 COMPUTERS Lesson READ I/ Objectives By the end of this...
 • 16
 • 168
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers
... exercise 1,2 in workbook - Prepare Read PERIOD 97 UNIT 15: COMPUTERS LESSON – READ A Aim: By the end of the lesson, students will know more about how computers work in a university B Methods: Communicative ... IV in your notebooks and the exercises & in the workbook - Prepare Write and Listen PERIOD 98 UNIT 15: COMPUTERS LESSON – WRITE + LISTEN A Aim: By the end of the lesson, students will be able to ... Homework - Write the reported speech into your notebooks - Prepare Speak + Listen PERIOD 96 UNIT 15: COMPUTERS LESSON – SPEAK A Aim: By the end of the lesson, Ss will be able to use some common...
 • 16
 • 30
 • 1

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers
... *) Pre- speaking: Model sentences: I think computers are useful So I I disagree I think they are 6’ Date of planning: Date of teaching: Unit 15 : computers period 94: read A, The aims and ... T / F prediction: The printer isn’t working 14’ Date of planning: Date of teaching: Unit 15 : computers period 93: speak A, The aims and requests : - Develop speaking skill - By the end ... ask sp to work in pairs to make a list - work in pairs to make a list of of how can computers helps us how can computers helps us Example: - save time -learn more quickly and interestingly III,...
 • 9
 • 43
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers
... Vocabulary - Read the dialogue carefully - Do exercises in workbook (Unit 15) - Prepare for next lesson: Speak + Listen f-F Unit 15: computers Lesson 2/ 90: Speak + Listen A- Aims: By the end of the ... pictures - Show Ss the poster - Have Ss read the adjectives in the box - Give examples: S1 : I think computers are useful S2 : So I / ( I disgree I think they are unnecessary) * Picture a : S1 : I...
 • 7
 • 20
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers

Giáo án Tiếng Anh 8 unit 15: Computers
... how to get a drink from the machine Unit 15 :Computers Lesson 4: Read Period 93 I Objectives : -After the lesson Ss will be able to know the useful of using computers at schools -To drill Ss the ... using computers Consolidation: - Ask Ss to retell the main content of the lesson: The useful of using computers at school Home work: - read the reading and exercise ( p92) in the work book Unit 15: ... - Let's should something with it IV Homework : - Learn the dialogue by heart Page UNIT 15: COMPUTERS Period 92: SPEAK - LISTEN A/ Aim: Practise speaking about computer B/ Objective:...
 • 14
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Điểm tựa cho doanh nghiệp hội nhập quốc tếNHÂN VIÊN BÁN HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM THU NHẬP 9.463.378 ĐÔ LA MỘT THÁNGĐảm bảo chất lượng và các hệ thống đảm bảo chất lượngBộ 10 đề minh họa TNPT lần 6 file word có đáp án chi tiếtBỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA PHẦN 4Quan li nha nuoc ve kinh teNghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua khu vực miền TrungTạo động lực làm việc cho người lao động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà NẵnĐặc điểm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu LuậtGiáo dục ý thức chính trị với vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền Quốc gia dân tộc cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện naHoàn thiện công tác cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵnHDgroup 20 đề luyện tiếng anh hocmai FULLHDgroup giải nhanh một số dạng hóa vô cơ điển hình500 câu trắc nghiệm thi thử môn toán 2017 có đáp ánMỘT SỐ DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ MENELAUS, CEVA TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞgiáo trình luật hành chính so sánhTuyệt chiêu trong ExcelTai lieu About face 3 0Bài 1 quản lý công nghệ và đổi mớiPhát triển đội ngũ nhà giáo trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lực