32373 correct the mistakes

Correct The Mistakes

Correct The Mistakes
... 5 The chain-smoker exhaled a cloud of cigarette smoke (A) breathed out (B) breathed in (C) inhaled (D) exhausted After a week's nasty weather the sunlight exhilarated almost ... in any exigency (A) detente (B) entente (C) urgent situation (D) conjecture In New York, the exodus from the hot and stuffy city was particularly noticeable on Friday evenings (A) influx (B) inflow ... convenience stores are open 24 hours a day, days a week The phrase is used for anything that is always (or nearly always) available Synonyms: around the clock Yellow Definition: A person who is scared...
 • 3
 • 142
 • 0

Correct The Mistakes I

Correct The Mistakes I
... (C) urgent situation (D) conjecture In New York, the exodus from the hot and stuffy city was particularly noticeable on Friday evenings (A) influx (B) inflow (C) departure (D) immigration 10 We ... sure this letter will exonerate you from blame (A) absolve (B) entangle (C) equivocate (D) incriminate Definition: All the time; always available; without a break Example: 1) In New York City, ... always) available Synonyms: around the clock Yellow Definition: A person who is scared easily; a cowardly individual Example: 1) Chris didn't surprise me when he ran away from the war zone I always...
 • 3
 • 182
 • 0

FIND CORRECT THE MISTAKES – tìm và CHỮA lỗi

FIND CORRECT THE MISTAKES – tìm và CHỮA lỗi
... around the Pacific Rim A B C D 67 I have been in England during the spring of 1989 A B C D 68 .The bus was crowded with passengers So, he had to stand all the way A B C D 69 The car stopped for the ... 49 The number of young criminals are on the increase A B C D 50 She is beautiful and dishonest, if I am allowed to make a comment A B C D 51 Look! The new lorry enters the factory to carry the ... 46/ Either my mother nor my father wants me to be an engineer A B C D 47/ Because my illness , I couldn’t work for six months , so I lost my job A B C D 48/ In some parts of the region, there...
 • 7
 • 364
 • 0

67988 correct the mistakes

67988 correct the mistakes
... Where did you live in 2004? The tasks was very difficult in the previous test The tasks were very difficult in the previous test Look! Bill catches a funny little pig in the yard Look! Bill is catching ... with her friends Helen always talks too much with her friends The boys play football in the yard yesterday The boys played football in the yard yesterday Who help you to your homework every day? ... visited this country I have never visited this country 11 Sam stood at the bust stop when I see him yesterday Sam was standing at the bust stop when I saw him yesterday 12 Liz will her homework by...
 • 2
 • 35
 • 0

ielts speaking spot the mistakes

ielts speaking spot the mistakes
... the wrong options each time The other people listen without looking at the sheet and stop the person speaking every time they say something you shouldn’t say in the test Score one point for the ... stop them each time, and minus one point if they stop them when they don’t say anything wrong Do a practice exam with the script above Do a practice exam one more time, but this time with only the ... minutes speaking the Examiner asks one more question about what the Candidate said) Check your answers as a class In groups of three or four, one person read out the script, choosing between the...
 • 2
 • 829
 • 2

Find And Correct The Errors III

Find And Correct The Errors III
... with the procedures would not know how to handle the situation A B C D 23 Standing among so many strangers, the frightened child began to sob uncontrollable A B C D 24 The teacher tried to make the ... the meeting ought send a short note to the chairperson A B C D 27 The teachers and the administrators are having such difficult time agreeing on a contract for the A B forthcoming year that the ... A B C D 33 The political candidate talked as if she has already been elected to the presidency A B C D 34 The salad tasted so well that my brother returned to the salad bar for another helping...
 • 4
 • 275
 • 1

Unit 15: Computers.Period 97: Lesson 6: Language focus + Correct the written test docx

Unit 15: Computers.Period 97: Lesson 6: Language focus + Correct the written test docx
... the form of the present perfect tense used with already and yet -Work in pairs to give the form and the uses S + Have/ Has + PP + O The uses: -Express the action that happened in the past and ... Insert the card into the machine Get money and the receipt -Ask ss to work in pairs to -Give the correct answers B Presentation: * The present perfect tense Presentation -Ask ss to give the form ... homework yet -Ask them to compare with the simple past tense Practice -Ask ss to work in pairs to the exercise (p144) -Share the answers to the partners -Give the correct answers Ex: Ba: yes, I have...
 • 6
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể Bắc KạnGiải pháp công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt NamÁp dụng tính chất của tỷ lệ thức vào giải toánLập và phân tích dự án nuôi NhímĐỀ KHẢO sát học SINH GIỎI lớp 9 (5)Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măngThực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996 2000Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương Thanh HoáVận dụng dạy phân hoá vào dạy học môn toán lớp 4 ở trường Tiểu học nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quy trình thiết kế LED trái tim báo cáo nhập môn ĐTVTLựa chọn tag SNP dựa vào phương pháp tối ưu đàn kiến (LV thạc sĩ)Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái BìnhThiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Tân Mai – Đồng Nai công suất 1000 m3ngày.đêmXoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam Thực trạng và giải phápThiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 18000 ngườiTìm hiểu một số thuật toán khai phá tập mục lợi ích cao và ứng dụng (LV thạc sĩ)Các nhân tố tác động qua lại với ngành Du lịchKhóa luận Rác thải sinh hoạt và công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại khu vực thị trấn Tiên Yên Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng NinhTHEORY academic writing
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập