4909 listening lesson

How to teach a listening lesson pdp

How to teach a listening lesson pdp
... contexts A post -listening activity may relate to a pre -listening activity A post -listening activity must reflect the real-life uses to which students might put information they have gained through listening ... relizane www.physique48.org Post- listening: Use post -listening activities to: Check comprehension, Evaluate listening skills and use of listening strategies Extend the knowledge gained to other ... listening Students complete activities that expand on content or language from the text using other skills i.e grammar, speaking, writing Mr Samir Bounab « sambounabàhotmail.fr » ...
 • 2
 • 50
 • 0

Lesson plan 12-Unit 6-Listening

Lesson plan 12-Unit 6-Listening
... the passage Consolidation Confirms the content of the lesson Homework: (2ms) Asks Ss to learn by heart all new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Writing - Self – evaluation...
 • 3
 • 482
 • 6

Lesson plan 12-Unit 2-Listening

Lesson plan 12-Unit 2-Listening
... the new lesson : Today you will listen to two people talking about a wedding ceremony in Vietnam Pre- listening - T introduces some new words: + altar(n) (picture) + banquet (n) ( explanation) ... to work in groups and describe the wedding ceremony .5 Consolidation Confirms the content of the lesson 8ms Task 2- Answer the questions Work in pairs Copy down Work in groups 1To go to the bride’s ... the question :What families often To prepare for a wedding ceremony ? Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Writing - Self – evaluation : ………………………………………………………………… ...
 • 3
 • 895
 • 3

Lesson plan 12-Unit 3-Listening

Lesson plan 12-Unit 3-Listening
... of the lesson 5ms Copy down agreed to avoid weekened adults walking heart kidness to stick Work in groups Homework: (2ms) Asks Ss to learn by heart all new words Preparation for the next lesson ... 10ms 10ms 8ms why ? - T leads in the new lesson : Today you will listen to Linda, a social worker, advise young people on how to use the...
 • 3
 • 3,066
 • 10

Lesson plan 12-Unit 4-listening

Lesson plan 12-Unit 4-listening
... feedback .5 Consolidation Confirms the content of the lesson Homework: (2ms) Asks Ss to learn by heart all new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Writing - Self – evaluation...
 • 4
 • 494
 • 2

Lesson plan 12-Unit 7-Listening

Lesson plan 12-Unit 7-Listening
... correct mistakes Consolidation Confirms the content of the lesson Homework: (2ms) Asks Ss learn by heart new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Listening - Self – evaluation...
 • 4
 • 225
 • 1

Lesson plan 12-Unit 8-Listening

Lesson plan 12-Unit 8-Listening
... with work Consolidation Confirms the content of the lesson Homework: (2ms) Asks Ss to learn by heart all new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Writing - Self – evaluation...
 • 3
 • 314
 • 4

lesson plan 10_unit6-an excursion(reading and listening for low level)

lesson plan 10_unit6-an excursion(reading and listening for low level)
... glorious, destination, spacious, left-over, Botanical Garden Skills: Listening for main ideas and listening for specific information * Methods: Integrated, mainly communicative approach * Teaching ... peaceful and quiet in the garden They took pictures, played games, talked together, sang and danced IV Post -listening (10) - Gives instructions and ask Ss to discuss to plan a picnic for their ... rewrite the plan for your picnic TEACHERS COMMENTS: Group 1: Phuong Linh_Dinh Hang_Hai Unit 6: An excursion Thai Nguyen University of Education Foreign Language lesson plan Unit 6:...
 • 10
 • 1,006
 • 17

Period 9 UNIT 2: CLOTHING Lesson 3: Listening I. Aims of the lesson : - By the end of the lesson, potx

Period 9 UNIT 2: CLOTHING Lesson 3: Listening I. Aims of the lesson : - By the end of the lesson, potx
... 1 Pre - listening *New words: - Listen and guess - announcement: the the meanings New words: (translation ): Thông báo of the words from - - missing: (synonym of lost ): Thất T's eliciting ... announcement: (n) Thông báo lạc Repeat in chorus - missing: (adj) Thất - fair: (explanation ): Hội chợ then individually lạc - an entrance: (synonymy of a door) - fair: (n) Hội chợ Lối vào - an entrance: ... entrance: Lối vào - a doll: (realia) búp bê Go to the board - a doll: (n) búp bê Cheek: R O R and rewrite the vocabs * Pre- questions - Ask students to look at the pictures - Look at the Guessing...
 • 4
 • 318
 • 3

Giáo án Anh văn lớp 11 - Unit 15 - Lesson : listening pot

Giáo án Anh văn lớp 11 - Unit 15 - Lesson : listening pot
... The Taj Mahal - write down on the board : Pre- Teaching new words: listening -Pre-teach the words below though - love at the first sight : yeu tu (7’) explanations cai nhien dau tien -Read aloud ... the board - go over the answers with the whole class - the first group to work out the correct sentence is the winner - Transition: In today’s listening section, we‘ll p 123 Unit 15 Listening ... following - battle (n) : fight explanations - emperor (n ): hoang de 1.happen or appear with sth else - mourn (v) : khoc thuong, than 2.show respect for sth khoc make detailed arrangements for sth - beyond...
 • 5
 • 879
 • 1

Giáo án anh văn lớp 12 - Unit 15: WOMEN IN SOCIETY - Lesson 3 : Listening pptx

Giáo án anh văn lớp 12 - Unit 15: WOMEN IN SOCIETY - Lesson 3 : Listening pptx
... ? -Ss listen & repeat why ? -T asks Ss listen and * Preteach-Vocabulary repeat -saying -T explains fast -hold-up meanings and use of it -Take notes -argricultural -firewood -Africa -respect -two-thirds ... -two-thirds -three-fourhs -Ss look into the task 15’ III/ While -listening -T explains the request before listening Task 1.(page 167) of the task & asks Ss to Key: it -Ss listen and share - T ... partner -T asks Ss to answer by -Ss answer oral talk -T correct -Ss take notes Task : Listen again then answer -T guides Ss to look -Listening & (poster) into the task and guess guessing them...
 • 4
 • 2,037
 • 11

Giáo án anh văn lớp 12 - Unit: 14 INTERNATIONAL ORGANIZATION - Lesson: 3 Listening pot

Giáo án anh văn lớp 12 - Unit: 14 INTERNATIONAL ORGANIZATION - Lesson: 3 Listening pot
... solve international problems - Correct the UN in its goals at war independence IV/ Post- listening: 5’ - Help - UN: United Nations - UNICEF: United Nations International -work - Explain - Take ... times their C D C - Call some Ss classmates to answer - Give their - correct decision - Take notes -Explain some -listen Task 2: ( P 157) new words - Do the task Key: - Play tape - Give the times ... Pre- listening: 10’ Vocabulary: Listen and repeat: (P 157) - Follow the -Listen steps for - repeat (n) presenting - Give meaning - goals and purposes (n) vocabulary - Write down - leader - to...
 • 4
 • 1,344
 • 4

Giáo án anh văn lớp 12 - Unit10: ENDANGERED SPECIES - Lesson 3: Listening ppsx

Giáo án anh văn lớp 12 - Unit10: ENDANGERED SPECIES - Lesson 3: Listening ppsx
... words - Sub-adult (a) : - Model twice - Listen trưởng thành - Ask ss to repeat - Repeat - Silverback ( n ): - Let ss give the - Civil war (n) : nội chiến part of speech, - Give the part - Ranger ... table - Listen - Group members Discussio - Food - Join in n - Causes of being groups Group - Guide ss to - Work in work the task groups endangered 2’ - Group ss V Homework - Limit the time - Present ... task - Pair ss - Listen Discussio - Limit the time - Join in pairs n - Let ss present 8’ Pair work the answers - Present the III While- Listening - Check the answers * Task on page 111 answers -...
 • 6
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Peptit, protein – NCPhương pháp giải bài toán trung hòa amin và amino axit đề cơ bảnPhương pháp giải các dạng toán trọng tâm về peptit proteinỨng dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp tại xã tân mỹ, huyện trà ôn, tỉnh vĩnh longTài liệu dạy mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu họcXây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để góp phần phát triển kinh tế xã hội tổng hợp và bền vững ở xã cồn thoi, huyện kim sơn, tỉnh ninh bìnhNGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CẦU THANGSự khác biệt giữa sàn một phương và sàn 2 phươngXử lý các sự cố khi thi công ép cọc bê tôngXây dựng mô hình và áp dụng TBKHCN để phát triển bưởi phúc trạch tại xã hương trạch, hương khê hà tĩnhCd 8 – 20 – KL tac dung axit loang – NC 30ccd8 2 phương pháp xác định vị trí cấu tạo của kim loại (đề 1)CD8 9 thai 60 dãy điện hóa và tính chất của kim loai (đề 1)Luận văn thạc sĩ giáo dục học tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPTKim loại tác dụng với phi kimÔn tập đại cương về kim loại đề 3Ôn tập đại cương về kim loại đề 6Ôn tập đại cương về kim loại đề 7Ôn tập đại cương về kim loại đề 9Ôn tập học kì i (đề 01)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập