boi duong HSG dia 9

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 địa lý tự nhiên

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 địa lý tự nhiên
... TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12- buivantienbmt@gmail.com THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG (tiếp theo) Nước ta có miền địa tự nhiên ? Đó miền ? Nước ta có miền địa tự nhiên, : ... không nằm miền địa tự nhiên ? Đông Bắc Tây Bắc nằm liền kề nhau, không nằm miền địa tự nhiên hai miền có khác số đặc điểm tự nhiên Sự khác rõ quan trọng khác khí hậu, địa chất, địa hình ; sau ... kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có diện mạo đặc điểm tự nhiên Chứng minh giai đoạn Tân kiến tạo giai đoạn tiếp tục hoàn thiện điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có diện mạo đặc điểm tự nhiên...
 • 22
 • 1,869
 • 25

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 góc nhập xạ

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 góc nhập xạ
... vận dụng công thức để tính góc nhập xạ vĩ độ khác, từ học sinh tự rèn luyện thành thạo kỹ tính góc nhập xạ tia sáng Mặt Trời lúc 12 trưa vào ngày 21-3, 22-6, 23-9 22 -12 địa điểm bề mặt Trái đất ... CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 h= 900- 23027’ = 66033’ + Tại vòng cực Nam: h= 900- 66033’ = 23027’ ... h= 900- 66033’+ 23027’ = 46054’ Cả hai phương pháp cho kết tính sau: Góc chiếu sáng lúc 12 trưa V ĩ tuyến 21-3 22-6 23-9 22 -12 0 0 66 33’B (vòng cực Bắc) 23 27’ 46 54’ 23 27’ 00 23027’B (chí tuyến...
 • 2
 • 1,042
 • 45

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 vẽ phân tích nhận xét

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 vẽ phân tích nhận xét
... http://www.violet.vn/vantien2268 ) Page 10 CHUYÊN ĐỀ: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09/2010 Vẽ biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta thời kì 1900-2005 Nhận xét giải thích ... Nhận xét tỉ trọng thành phần biểu đồ (thành phần chiếm tỉ trọng cao ( %), thành phần thấp ( %) Nếu có từ biểu đồ tròn trở lên phần nhận xét cần: Nhận xét khái quát chung cho biểu đồ Nhận xét ... (buivantienbmt@gmail.com ; http://www.violet.vn/vantien2268 ) Page CHUYÊN ĐỀ: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09/2010 Nếu tập có yêu cầu nhận xét thay đổi quy mô cấu” cần phải dựa thêm vào bảng số liệu...
 • 12
 • 952
 • 14

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 vũ trụ trái đất

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 vũ trụ trái đất
... http://www.violet.vn/vantien2268) CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 Địa cực là- vị trí trái đất quay quay chỗ -Nơi trục trái đất tiếp xúc với bề mặt trái đất -Phía gọi địa cực bắc,phía gọi địa cực nam ... 22/6 23/9 22 /12 Góc c/s Đêm 22/6 21/3,23/9 22 /12 12 24 12 12 13,5 12 10,5 12 12 12 12 10,5 12 13,5 12 24 12 12 a/ Tính góc nhập xạ lúc MT lên cao ( ngày ) vào ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22 /12 vĩ độ bảng ... mặt đất , gần cực độ chếch tăng , Hiện tượng mùa ngày đêm dài ngắn theo mùa: * nguyên nhân : – Trái đất hình cầu – Trái đất tự quay quanh trục – Trái đất chuyển động quanh mặt trời trục trái đất...
 • 18
 • 1,269
 • 22

Bài tập ĐLTN 10 chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12

Bài tập ĐLTN 10 chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12
... 22 /12 66033’ 46054’ 23027’ 00 00’ 23027’ 90000’ 66033’ 43006’ 0000’ 66033’ 90000’ 66033’ 23027’ 43006’ 66033’ 90000’ 0000’ 23027’ 46054’ 22 /12 Đêm 12 24 12 12 13 ½ 12 90000’ B 10 12 12 12 12 12 ... , thuyền buồm … Bài tập 11 : Hoàn thành sơ đồ hoàn lưu khí trái đất dựa vào sơ đồ phân bố dòng khí địa cầu Bài tập 12 : Vẽ điền sơ đồ khí áp hoàn lưu khí Mô tả giải thích Bài tập 13 : Hãy rút ... ngày Bài số 1: Biết kinh tuyến số 100 0 Đ 16 ngày 19/9/2004 Tính kinh tuyến mang số 100 0 T,1150 T ,1760 Đ Bài làm Kinh tuyến 100 0 Đ thuộc múi giờ: 100 :15=6 dư 10 Nên thuộc múi Kinh tuyến 100 0...
 • 22
 • 1,463
 • 33

Bồi dưỡng HSG Địa lí 12 (Phần đại cương)

Bồi dưỡng HSG Địa lí 12 (Phần đại cương)
... 22/6 23/9 22 /12 Góc c/s Đêm 22/6 21/3,23/9 22 /12 12 24 12 12 13,5 12 10,5 12 12 12 12 10,5 12 13,5 12 24 12 12 a/ Tính góc nhập xạ lúc MT lên cao ( ngày ) vào ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22 /12 vĩ độ bảng ... với xích đạo vào 12h trưa – 22/6 22 /12 mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất chí tuyến vào 12h trưa Quá trình chuyển động quỹ đạo : 11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 – Ngày ... : Thế địa cực , xích đạo ,vĩ tuyến, kinh tuyến Nêu đặc điểm đường Bài làm 1 /Địa cực +Khái niệm:Trái đất quay quanh trục tưởng tượng gọi địa trục CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010...
 • 18
 • 1,478
 • 36

Kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng HSG Địa

Kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng HSG Địa lý
... lược phát triển người mà Đảng ta quan tâm đạo thực ngày Xuất phát từ lí trên, hôm xin phép trình bày công việc mà thực trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn tạm gọi kinh nghiệm nhỏ việc bồi dưỡng ... môn tạm gọi kinh nghiệm nhỏ việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí PHẦN HAI NỘI DUNG THỰC HỆN I NHỮNG KINH NGHIỆM PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN DỊA LÍ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY TRÊN ... công tác giảng dạy Việc phát bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa Lí không nằm chung Nếu phát đối tượng phù hợp để bồi dưỡng kết cao Muốn vậy, theo cần lưu ý vấn đề sau : Để phát học sinh giỏi phải...
 • 10
 • 263
 • 2

Tài liệu Bồi dưỡng HSG địa9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG địa lý 9
... cho ®Çu t vµ ph¸t triĨn ,t¹o ®Çu cho s¶n phÈm Vì nói tài ngun đất, khí hậu ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nơng nghiệp ? * Tài ngun đất : - Đất tư liệu nghành sản xt nơng nghiệp Nước ta có nhốm đất ... đời sống dân tộc phải đơi việc bảo vệ mơi trường tự nhiên tài ngun thiên nhiên ? - Nguồn tài ngun vùng dồi , khai thác q mức làm cho nguồn tài ngun cạn kiệt ( gỗ, rừng , lâm snr , đất nơng nghiệp ... nghiệp may phát triển - Trung tâm lớn Hà Nội, TPHCM, Nam Đònh 9. Hãy cho biết số nghành cơng nghiệp trọng điểm nước ta phát triẻn sở nguồn tài ngun ? Các nghành cơng nghiệp trọng điểm nước ta : - Cơng...
 • 8
 • 511
 • 6

Tài liệu SKKN- PP bồi dưỡng HSG địa

Tài liệu SKKN- PP bồi dưỡng HSG địa lý
... - Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa Tài liệu tham khảo 1/ Mai Xuân San Rèn luyện kỹ Địa ,Nhà xuất Giáo Dục 2/ Nguyễn Dược – Nguyễn Phú Trọng luận dạy học Địa 3/ Đỗ Ngọc ... kỹ Địa , trước hết kỹ quan sát, nhận xét, phân tích tượng tự nhiên, kinh tế- xã hội, kỹ đọc sử dụng đồ ,biểu đồ , lập sơ đồ đơn giản để tìm hiểu Địa địa phương tự bổ xung kiến thức địa ... Các số liệu thống kê kinh tế có ý nghĩa định việc hình thành tri thức dịa tự nhiên Địa kinh tế- xã hội Chúng soi sáng giải thích nhiều khái niệm quy luật địa Những luận điểm thuyết...
 • 14
 • 228
 • 0

Gián án SKKN- PP bồi dưỡng HSG địa

Gián án SKKN- PP bồi dưỡng HSG địa lý
... thức dịa tự nhiên Địa kinh tế- xã hội Chúng soi sáng giải thích nhiều khái niệm quy luật địa Những luận điểm thuyết có sức thuyết phục mạnh mẽ có số liệu chứng minh Trong Địa kinh ... kỹ Địa , trước hết kỹ quan sát, nhận xét, phân tích tượng tự nhiên, kinh tế- xã hội, kỹ đọc sử dụng đồ ,biểu đồ , lập sơ đồ đơn giản để tìm hiểu Địa địa phương tự bổ xung kiến thức địa ... Bên cạnh đặc điểm môn Địa mặt nội dung học tập khẳng định : Cần phát triển học sinh khả tư Địa Lý, cụ thể là: “ Tư liên hệ tổng hợp, xét đoán dựa đồ” Người giáo viên Địa phải trọng đến việc...
 • 14
 • 259
 • 0

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA 8

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA 8
... Từ cực Hướng chảy (chuyển động) Chảy hướng Tây, gặp lục địa chảy phía Cực Men theo bờ Đông đại dương chảy Xích đạo Men theo bờ Đông lục địa chảy Xích Đạo III Dßng biÓn Dò ng B rax in Dò ng Gơ ... động) Chảy hướng Tây, gặp lục địa chảy phía Cực Nóng Xích đạo Lạnh Khoảng từ Men theo bờ Đông vĩ tuyến đại dương chảy Xích đạo 30 – 400 Từ cực Men theo bờ Đông lục địa chảy Xích Đạo Hệ - Các dòng ... theo bờ Đông lục địa chảy Xích Đạo Hệ - Các dòng đối xứng qua bờ đại dương - Tạo vòng hoàn lưu bán cầu với chiều trái ngược CÁC VÒNG HOÀN LƯU 600 ôyasivô DÒNG BIỂN THEO MÙA coco Dao động thủy...
 • 16
 • 447
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng HSG địa lí lớp 9 phần 1 địa lí đại cương

Tài liệu bồi dưỡng HSG địa lí lớp 9 phần 1 địa lí đại cương
... (0,5đ) Tham khảo thêm Câu 1: Hãy cho biết năm sau năm nhuận: 596 16 78 11 84 16 00 18 00 18 42 1 898 19 9 3 19 9 5 19 9 9 2002 2004 2008 20 09 Những năm sau năm nhuận: 596 11 84 16 00 18 00 2004 2008 Câu 2: Một ... 15 /02/20 09 Việt Nam 10 50Đ ? ? Nga 450Đ ? ? Ôxtrâylia 15 00Đ ? ? Hoa Kì 12 00T ? ? Vị trí Kinh Anh 00 Việt Nam 10 50Đ Nga 450Đ Ôxtrâylia 15 00Đ Hoa Kì 12 00T độ Giờ Ngày 16 15 /02/20 09 23 15 /02/20 09 19 15 /02/20 09 ... 15 /02/20 09 23 15 /02/20 09 19 15 /02/20 09 02 16 /02/20 09 08 15 /02/20 09 tháng Giáo viên: Phạm Văn Tuấn Trang 13 Trường THCS Cát Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa lý Câu 3: Tại Trái Đất chuyển động...
 • 19
 • 4,970
 • 26

Tài liệu bồi dưỡng HSG địa lí lớp 9 phần II địa lí tự nhiên VN

Tài liệu bồi dưỡng HSG địa lí lớp 9 phần II địa lí tự nhiên VN
... triển tự nhiên nay? Giáo viên: Phạm Văn Tuấn Trang Trường THCS Cát Hanh Giáo viên: Phạm Văn Tuấn Tài liệu bồi dưỡng HSG mơn Địa lý Trang 10 Trường THCS Cát Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG mơn Địa lý ... bảng số liệu sau: Nhiệt độ trung bình số địa điểm Đơn vị:0C Giáo viên: Phạm Văn Tuấn Trang 28 Trường THCS Cát Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG mơn Địa lý Th TB I II III IV V VI 23.7 27.3 28 VII VIII IX ... 271 ,9 10 170,1 11 12 59, 9 17,8 1 893 4 692 798 6 92 46 6 690 4122 281 Trang 37 174 Trường THCS Cát Hanh lượng Lưu vực sơng Gianh (Trạm Đồng Tâm) Tháng Lượng mưa Lưu Tài liệu bồi dưỡng HSG mơn Địa...
 • 50
 • 3,834
 • 19

BOI DUONG HSG DIA LI 9

BOI DUONG HSG DIA LI 9
... sè li u: kÕt cÊu vỊ giíi tõ 197 6 ®Õn 199 9 Sè d©n ®ã Nam ( %) N÷ (Ngh×n ngêi (%) 197 6 49. 160 23. 897 48,0 25.263 52,0 198 0 53.722 26.018 48,4 27.704 51,6 198 6 61.1 09 29. 912 48,8 31.107 51,2 199 3 ... xu híng t¨ng :Nam 48% ( 197 6), t¨ng lªn 49, 2% ( 199 9) * TØ lƯ n÷ cã xu híng gi¶m xng : Tõ 52%( 197 6) xng cßn 50,8% n¨m 199 9 => Nguyªn nh©n : + Nguyªn nh©n chđ u lµ tõ 197 6, ®Êt níc ta kh«ng cßn ... ta? C©u VÏ biĨu ®å kÕt cÊu d©n sè theo giíi tÝnh ë VN n¨m 199 9 Tr¶ lêi : NhËn xÐt Qua b¶ng sè li u trªn ta thÊy : * Tõ n¨m 197 6 => 199 9, tØ lƯ n¨m vµ n÷ ë níc ta cã sù thay ®ỉi Cơ thĨ, ®ã lµ...
 • 158
 • 75
 • 0

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Địa lí Phần đại cương

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Địa lí Phần đại cương
... địa hình trở thành phần thềm lục địa - Một số ví dụ dạng địa hình sóng biển: 12 Bùi Văn Tiến ( buivantienbmt@gmail.com; http://www.violet.vn/vantien2268 ) CHUYÊN ĐỀ BDHSG ĐỊA LÍ 12_ĐLTN ĐẠI CƯƠNG ... – Địa tự nhiên đại cương 1: Trái Đất thạch – NXBĐHSP - 2007 Hoàng Ngọc Oanh (chủ biên) nnk – Địa tự nhiên đại cương 2: Khí thủy – NXBĐHSP – 2004 Nguyễn Kim Chương (chủ biên) nnk – Địa ... CHUYÊN ĐỀ BDHSG ĐỊA LÍ 12_ĐLTN ĐẠI CƯƠNG Tháng 12.2010 Câu 2: Tại Trái Đất có tượng ngày đêm dài ngắn khác thay đổi mùa năm? Nhịp điệu mùa thể phân hóa thành phần trình địa lý tự nhiên?...
 • 28
 • 278
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hsg địa lý 9giáo án bồi dưỡng hsg địa lý 9tài liệu bồi dưỡng hsg địa lí 9bồi dưỡng hsg địa lý 9bồi dưỡng hsg địa lýtài liệu bồi dưỡng hsg địa lí 8tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9bồi dưỡng hsg hóa 9boi duong hsg ly 9chuyên đề bồi dưỡng hsg toán 9chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 9 phần hữu cơde cuong boi duong hsg địa lí 12giao an boi duong hsg anh 9tai lieu boi duong hsg anh 9giao an boi duong hsg sinh 9TỔNG hợp các đề THI HSG TOÁN 9Hoạt động tập thể tháng 5 lớp 1Phát triển kỹ năng tự học cho học sinh các trường Dự bị đại học dân tộc (LA tiến sĩ)Phân tích câu về cú pháp dựa vào thuộc tính kết trị của từ (Trên cứ liệu câu động từ tiếng Việt) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân Kali trên các nền đạm khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa nếp Cái hạt Cau tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh HoáNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ XÍT XANH Nezara viridula L. TRONG ĐIỀU KIỆN Ô LƯỚI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VINH LÊ HỮU TRÀHoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhHọc thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhKhả năng vận dụng mô hình công ty mẹ công ty con trong nền kinh tế việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhbai giang TAM SOAT k VUGiải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành dệt may của campuchia tài liệu, ebook, giáo trìnhHãy nêu phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại VIC tại thị trường hai tỉnh nghệ an hà tĩnh tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp nâng cao năng lực khuyến nông viên cơ sở tỉnh bắc giang tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện văn giang tỉnh hưng yên tài liệu, ebook, giáo trìnhHình thái kinh tế xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên tài liệu, ebook, giáo trìnhNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức ở các bệnh viện cấp tỉnh tại tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Bài phát biểu ngày đại đoàn kết dân tộcNghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi (LA tiến sĩ)CHƯƠNG TRÌNH MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH dậu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập