CHUONG 9 THUYET DONG HOC

Bài giảng vật lý đại cương 2 chương 9 : Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố -PGS.TS Đỗ Ngọc Uấn pot

Bài giảng vật lý đại cương 2 chương 9 : Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố -PGS.TS Đỗ Ngọc Uấn pot
... Chơng Thuyết động học phân tử chất khí v định luật phân bố Mở đầu Chuyển động nhiệt: chuyển động hỗn loạn phân tử/ nguyển tử / xác định nhiệt độ vật Đối tợng vật phân tử v Nhiệt động lực học ... hỗn loạn; Lỏng: dao động + dịch chuyển; Rắn: Dao động quanh vị trí cố định; Nội dung thuyết động học phân t : a Các chất cấu tạo gián đoạn v gồm số lớn phân tử b Các phân tử chuyển động hỗn loạn ... =2. 10-3kg/mol H2 p2 p1 * Tính khối lợng V riêng khối kh : v1 v2 m p = = V=1 > V RT ĐT Clapayron Đ3 Thuyết động học phân tử sở thực nghiệm chất kh : * Kích thớc phân tử cỡ 10-10m; khoảng cách:...
 • 30
 • 896
 • 9

CHUONG 9 THUYET DONG HOC

CHUONG 9 THUYET DONG HOC
... lc tng tỏc l lc hỳt thỡ ta cú th bin i cụng thc (9. 29) thnh: Phng trỡnh (9. 34) gi l phng trỡnh Van der walls i vi mt mol khớ thc T phng trỡnh (9. 34) ta cú th suy phng trỡnh Van der walls i vi ... bng cỏch lm thay i nhit hoc ỏp sut ca nú Cú hai loi bin i pha: Loi I: Cú kốm theo s nhn nhit ca cỏc ngoi vt hoc truyn nhit cho ngoi vt Loi II: Khụng kốm theo s nhn nhit hoc truyn nhit S bin i ... a) Nhn xột Ta bit rng cú hin tng mao dn l mt thoỏng ng l nhng mt khum (lừm hoc li) Lc cng mt ngoi gõy ỏp sut ph õm hoc dng kộo cht lng lờn hay xung lm cho mt thoỏng ng chờnh lch so vi mt thoỏng...
 • 38
 • 109
 • 0

CHƯƠNG X THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ CHẤT KHÍ LÝ TƯỞNG potx

CHƯƠNG X THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ CHẤT KHÍ LÝ TƯỞNG potx
... – số Avôgadrô  Lượng chất đại lượng vật đo mol  Mol chất lượng chất 6,02.1023 hạt (nguyên tử, phân tử) chất  Khối lượng mol gọi phân tử (nguyên tử) gam TD : khối lượng mol H2 : 2g khối ... chuyển động lớn nhiệt độ cao Kích thước khối lượng phân tử * Kích thước phân tử vào khoảng 10-10m * Khối lượng nhỏ TD : mO2 = 5,1 10-26kg mH2O = 2,5.10-26kg Lượng chất mol – số Avôgadrô  Lượng chất ... khối lượng mol C : 12g  Số 6,023.1023 gọi số Avogadro NA = 6,023.1023/mol TD : 12g C có NA nguyên tử C IV CỦNG CỐ: Hướng dẫn nhà: ...
 • 3
 • 236
 • 1

Chương 7: Thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng pptx

Chương 7: Thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng pptx
... phương trình thuyết động học phân tử §7.4 HỆ QỦA CỦA THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ Thuyết động học phân tử cho biết chất nhiệt chuyển động hỗn loạn phân tử, đánh đổ hồn tồn quan điểm chất nhiệt trước Nó ... Chương 7: TĐHPT VÀ CHẤT KHÍ LÍ TƯỞNG Trên thực tế khơng có khí tưởng Tuy nhiên, phạm vi gần đúng, kết qủa rút khí tưởng áp dụng cho khí thực Trong giáo trình này, ta nghiên cứu khí tưởng ... Áp suất khí khí lí tưởng: Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn khơng ngừng va vào thành bình vào bề mặt ∆S nằm khối khí, tạo nên áp suất Chuyển động phân tử nhanh, tức động lớn, đập vào bình...
 • 8
 • 577
 • 3

bài giảng vật lí đại cương - chương 13 thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố

bài giảng vật lí đại cương - chương 13 thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố
... Vật đại cơng I http://iep.hut.edu.vn Chơng 13 Thuyết động học phân tử chất khí v định luật phân bố Mở đầu Chuyển động nhiệt: chuyển động hỗn loạn phân tử/ nguyển tử / xác định nhiệt độ vật ... Dao động quanh vị trí cố định; Nội dung thuyết động học phân tử: a Các chất cấu tạo gián đoạn v gồm số lớn phân tử b Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng Cờng độ chuyển động phân tử biểu ... riêng khối khí: v1 v2 m p = = V=1 > V RT ĐT Clapayron Đ3 Thuyết động học phân tử sở thực nghiệm chất khí: * Kích thớc phân tử cỡ 1 0-1 0m; khoảng cách: r...
 • 27
 • 547
 • 0

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình dạy học chương ' thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng" vật lý lớp 10 trung học phổ thông

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình dạy học chương ' thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng
... Nghiên cứu sử dụng phơng pháp hình dạy học chơng Thuyết động học phân tử chất khí tởng vật lớp 10 trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Sử dụng PPMH dạy học chơng Thuyết động học phân tử ... rãi vật học, cần đợc nghiên cứu sử dụng rộng rãi với t cách hình 30 Chơng Tổ chức dạy học chơng Thuyết động học phân tử chất khí tởng vật lớp 10 Trung học phổ thông theo phơng pháp ... vật chất 1.3 Phơng pháp hình dạy học vật 1.3.1.Vai trò hình dạy học vật 20 nhà trờng phổ thông, sử dụng PPMH nh phơng pháp độc lập dạy học số kiến thức vật Việc giảng dạy vật lý...
 • 72
 • 766
 • 1

Sử dụng máy tính và các thiết bị đa phương tiện để xây dựng bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng vật lí 10 trung học phổ thông

Sử dụng máy tính và các thiết bị đa phương tiện để xây dựng bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng vật lí 10 trung học phổ thông
... trạng dạy học Vật lý chơng Thuyết động học phân tử chất khí lý tởng trờng THPT - Xây dựng BGĐT để dạy học chơng Thuyết động học phân tử chất khí lý tởng trờng THPT với hỗ trợ MVT thiết bị đa phơng ... việc sử dụng MVT vào dạy học môn học nói chung môn Vật lý nói riêng, chọn nghiên cứu đề tài Sử dụng máy vi tính thiết bị đa phơng tiện để xây dựng BGĐT hỗ trợ dạy học chơng: Thuyết động học phân ... trợ cho dạy học Vật lý * phạm vi: Nghiên cứu, sử dụng MVT thiết bị đa phơng tiện để hỗ trợ thiết kế BGĐT việc sử dụng chúng vào dạy học chơng Thuyết động học phân tử chất khí lý tởng Giả thuyết...
 • 81
 • 365
 • 1

đề tài ' nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình trong dạy học chương “thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng” vật lý lớp 10 trung học phổ thông '

đề tài ' nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình trong dạy học chương “thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng” vật lý lớp 10 trung học phổ thông '
... tài: Nghiên cứu sử dụng phương pháp hình dạy học chương “Thuyết động học phân tử chất khí tưởng” vật lớp 10 trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Sử dụng PPMH dạy học chương “Thuyết động ... vật học, cần nghiên cứu sử dụng rộng rãi với tư cách hình 32 Chương Tổ chức dạy học chương “Thuyết động học phân tử chất khí tưởng” vật lớp 10 Trung học phổ thông theo phương pháp ... tiễn, mở rộng kết nghiên cứu Kết nghiên cứu Qua trình triển khai đề tài: Nghiên cứu sử dụng phương pháp hình dạy học chương “Thuyết động học phân tử chất khí tưởng” vật lớp 10 THPT, thu số...
 • 78
 • 437
 • 0

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 47 : CẤU TẠO CHẤT THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ ppsx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 47 : CẤU TẠO CHẤT THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ ppsx
... phân tử chất khí Tìm hiểu khái niệm khí lí tưởng II Thuyết động học phân tử chất kh : Giới thiệu thuyết động học phân tử chất Đọc SGK Nội dung thuyết động học phân tử khí chất kh : Chất khí cấu tạo ... thức học cấu tạo chất ? - Các chất cấu tạo - Các phân tử chuyển động không ngừng - Các phân tử chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao chuyển động nhanh Hoạt động 2: Tìm hiểu lực tương tác phân tử, ... gọi nguyên tử, phân tử nước lạnh ? phân tử  Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách  Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng  Nhiệt độ vật cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật Nhắc lại...
 • 10
 • 396
 • 1

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình trong dạy học chương thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng vật lí lớp 10

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình trong dạy học chương thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng vật lí lớp 10
... A) hình vật chất: hình phản ánh đặc trng mặt hình học, vật lý, động lực học, chức học đối tợng nghiên cứu Thí dụ: hình máy bay, hình lò cao, hình động đốt Loại hình sử dụng ... tiễn, mở rộng kết nghiên cứu Kết nghiên cứu Qua trình triển khai đề tài: Nghiên cứu sử dụng phơng pháp hình dạy học chơng Thuyết động học phân tử chất khí lý tởng vật lớp 10 THPT, thu đợc ... vi phơng pháp hình đợc sử dụng nội dung học cụ thể Nội dung cụ thể theo quan điểm hình nh sau: - hình thuyết động học phân tử cấu tạo chất - hình khí lý tởng - Dựa vào hai hình...
 • 81
 • 112
 • 0

Bài giảng bài cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí vật lý 10 (9)

Bài giảng bài cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí vật lý 10 (9)
... tác phân tử 3.Các thể rắn, lỏng, khí II Thuyết động học phân tử chất khí Nội dung thuyết động học phân tử chất khí Khí lí tưởng I Cấu tạo chất 1.Những điều học cấu tạo chất - Các chất đƣợc cấu tạo ... điều học cấu tạo chất 2.Lực tương tác phân tử 3.Các thể rắn, lỏng, khí I Cấu tạo chất: 1.Những điều học cấu tạo chất II Thuyết động học phân tử chất khí Nội dung thuyết động học phân tử chất khí ... I Cấu tạo chất: 1.Những điều học cấu tạo chất 2.Lực tương tác phân tử 3.Các thể rắn, lỏng, khí II Thuyết động học phân tử chất khí Nội dung thuyết động học phân tử chất khí 2 Khí lí tưởng I Cấu...
 • 14
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đồ án Lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ xiênBồi dưỡng hứng thú học tập phân môn luyện từ và câu cho học sinh lớp 3 thông qua việc xây dựng hệ thống trò chơi học tậpBất đẳng thức và bài toán cực trị trong lớp đa thức lượng giácBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà NẵngĐặc điểm tạp văn của các cây bút nữ sau 1986Đặc điểm truyện ngắn trung đại Việt NamĐánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Đại học Đà NẵnĐánh giá thành tích nhân viên tại Trường Đại học Quang TrungĐo lường lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Sữa đậu nành Vinasoy Quảng NgãDự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020Giải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà NẵnGiải pháp marketing trong cho vay đối với hộ gia đình tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngGiải quyết việc làm cho lao động ở thành phố Trà VinhHạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Phú YêHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Ích KhiêHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Quảng NgãiHoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng NgãiHoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập