HIỆU QUẢ CHIẾU XẠ GAMMA LÊN VI SINH VẬT VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA CỦA NƯỚC ÉP RAU QUẢ TƯƠI

BÀI BÁO CÁO-HIỆU QUẢ CHIẾU XẠ GAMMA LÊN VI SINH VẬT HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA CỦA NƯỚC ÉP RAU QUẢ TƯƠI

BÀI BÁO CÁO-HIỆU QUẢ CHIẾU XẠ GAMMA LÊN VI SINH VẬT VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA CỦA NƯỚC ÉP RAU QUẢ TƯƠI
... reducing/antioxidant power) Fe(III)/tripyridyltriazine TPTA-Fe (II) Chất khử Blue ferrous 0,5 giây 30 giây Λ = 593 nm Phút thứ Phút thứ Giá trị FRAP KẾT QUẢ - BIỆN LUẬN KẾT LUẬN Chiếu xạ nước ép carot ... trị FRAP KẾT QUẢ - BIỆN LUẬN KẾT LUẬN Chiếu xạ nước ép carot cải xoăn - Chống nhiễm khuẩn - Nâng cao hoạt tính chống oxi hóa CHÂN THÀNH CẢM ƠN ... typhimurium VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP Ép 10KGy 0, 3, KGy Sterile Lọc E.Coli S.styphimurium Inoculation Li tâm Dịch trộn 3000rpm 10’, 40C Dịch 0, 1, 2, KGy Phân tích hàm lượng phenol 100C Phân tíchVi sinh vật...
 • 20
 • 116
 • 0

HIỆU QUẢ CHIẾU XẠ GAMMA LÊN VI SINH VẬT HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA CỦA NƯỚC ÉP RAU QUẢ TƯƠI

HIỆU QUẢ CHIẾU XẠ GAMMA LÊN VI SINH VẬT VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA CỦA NƯỚC ÉP RAU QUẢ TƯƠI
... reducing/antioxidant power) Fe(III)/tripyridyltriazine TPTA-Fe (II) Chất khử Blue ferrous 0,5 giây 30 giây Λ = 593 nm Phút thứ Phút thứ Giá trị FRAP KẾT QUẢ - BIỆN LUẬN KẾT LUẬN Chiếu xạ nước ép carot ... trị FRAP KẾT QUẢ - BIỆN LUẬN KẾT LUẬN Chiếu xạ nước ép carot cải xoăn - Chống nhiễm khuẩn - Nâng cao hoạt tính chống oxi hóa CHÂN THÀNH CẢM ƠN ... typhimurium VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP Ép 10KGy 0, 3, KGy Sterile Lọc E.Coli S.styphimurium Inoculation Li tâm Dịch trộn 3000rpm 10’, 40C Dịch 0, 1, 2, KGy Phân tích hàm lượng phenol 100C Phân tíchVi sinh vật...
 • 20
 • 100
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG VITAMIN C, POLYPHENOL HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HOÁ CỦA QUẢ ỔI TRONG QUÁ TRÌNH CHÍN

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG VITAMIN C, POLYPHENOL VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HOÁ CỦA QUẢ ỔI TRONG QUÁ TRÌNH CHÍN
... đoạn chín (ripe) ổi 3.2 Sự biến ổi hàm lượng Vitamin C trình chín 3.3 Sự biến ổi hàm lượng polyphenol trình chín Hình Sự biến ổi hàm lượng vitamin C theo độ chín (mg/100g chất tươi) Hình Sự biến ... biến ổi hàm lượng polyphenol theo độ chín (mg GAE/100g chất tươi) 809 Nghiên cứu biến ổi hàm lượng vitamin c, polyphenol hoạt tính kháng oxi hoá ổi trình chín Hàm lượng polyphenol ổi Đông Dư trình ... ODcontrol Độ chín Độ chín Độ chín Độ chín Hình Sự biến ổi đường kính trung bình theo độ chín (cm) 807 Nghiên cứu biến ổi hàm lượng vitamin c, polyphenol hoạt tính kháng oxi hoá ổi trình chín Trong...
 • 7
 • 453
 • 2

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG VITAMIN C, POLYPHENOL HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HOÁ CỦA QUẢ ỔI TRONG QUÁ TRÌNH CHÍN " potx

BÁO CÁO
... đoạn chín (ripe) ổi 3.2 Sự biến ổi hàm lượng Vitamin C trình chín 3.3 Sự biến ổi hàm lượng polyphenol trình chín Hình Sự biến ổi hàm lượng vitamin C theo độ chín (mg/100g chất tươi) Hình Sự biến ... biến ổi hàm lượng polyphenol theo độ chín (mg GAE/100g chất tươi) 809 Nghiên cứu biến ổi hàm lượng vitamin c, polyphenol hoạt tính kháng oxi hoá ổi trình chín Hàm lượng polyphenol ổi Đông Dư trình ... ODcontrol Độ chín Độ chín Độ chín Độ chín Hình Sự biến ổi đường kính trung bình theo độ chín (cm) 807 Nghiên cứu biến ổi hàm lượng vitamin c, polyphenol hoạt tính kháng oxi hoá ổi trình chín Trong...
 • 7
 • 409
 • 4

Phân lập, lựa chọn các chủng nấm có hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, gây độc tế bào hoạt tính chống oxy hóa nội sinh trên cây họ thông pinaceae

Phân lập, lựa chọn các chủng nấm có hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, gây độc tế bào và hoạt tính chống oxy hóa nội sinh trên cây họ thông pinaceae
... VÀ ĐÀO TẠO VI N ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ĐỊNH, GÂY ĐỘC TẾ BÀO VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA ... thử hoạt tính kháng VSVKĐ để tính giá trị MIC hoạt tính kháng sinh dòng tế bào ung thư người 3.4.1 Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định Kết thử hoạt tính VSVKĐ cặn chiết thô EtOAc chủng lựa chọn ... tuyển chọn từ chủng nấm phân lập theo hướng hoạt tính sinh học Từ 20 chủng NNS phân lập được, tiến hành sàng lọc, tuyển chọn chủng hoạt tính sinh học tốt Quá trình sàng lọc hoạt tính kháng...
 • 61
 • 401
 • 5

Tìm kiếm các chủng vi sinh vậthoạt tính sinh học nhằm tạo chế phẩm làm sạch nước nuôi tôm

Tìm kiếm các chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh học nhằm tạo chế phẩm làm sạch nước nuôi tôm
... nudi Viec hinh Idp biin day sir tich tu lau ciia cac chat hiru co, chat can va la noi sinh song cua cac vi sinh vat gay thoi, cac vi sinh vat sinh cac doc nhu amoniac, nitrit, hydrosulflia VI SINH ... chat khang sinh Sd dT probiotic cd dugc hieu qua nhu vay la vi chiing tac ddng lam on djnh khu he vi sinh vat dudng ruot, lam tang cac vi khuan cd ich (cac vi khuan sinh vitamin, sinh chat khang ... Baculovirus) thugc ho Baculoviridae - Benh dom trang (WSSV - White spot syndrome virus) virut thuoc ho Nimaviridae gay nen - B?nh dau vang (YHV - Yellow head virus) virut tuong tu Coronaviridae...
 • 110
 • 150
 • 0

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ĐỊNH, GÂY ĐỘC TẾ BÀO HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA NỘI SINH TRÊN CÂY HỌ THÔNG PINACEAE

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ĐỊNH, GÂY ĐỘC TẾ BÀO VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA NỘI SINH TRÊN CÂY HỌ THÔNG PINACEAE
... VÀ ðÀO TẠO VI N ðẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ðỊNH, GÂY ðỘC TẾ BÀO VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA ... lọc, tuyển chọn từ chủng nấm phân lập ñược theo hướng hoạt tính sinh học Từ 20 chủng NNS ñã phân lập ñược, tiến hành sàng lọc, tuyển chọn chủng hoạt tính sinh học tốt Quá trình sàng lọc hoạt tính ... Thử hoạt tính Sơ ñồ 1: Phương pháp chiết rút chế phẩm hoạt tính sinh học 2.2.7 Xác ñịnh hoạt tính sinh học cặn chiết 2.2.7.1 Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm ñịnh Vi c ñánh giá hoạt tính kháng...
 • 59
 • 51
 • 0

NGHIÊN cứu sơ bộ một số TÍNH CHẤT hóa SINH của một số ENZYME từ VI SINH vậtHOẠT TÍNH PHÂN GIẢI cục máu ĐÔNG

NGHIÊN cứu sơ bộ một số TÍNH CHẤT hóa SINH của một số ENZYME từ VI SINH vật có HOẠT TÍNH PHÂN GIẢI cục máu ĐÔNG
... tài Nghiên cứu số tính chất hóa sinh số enzyme từ vi sinh vật hoạt tính phân giải cục máu đông để tìm hiểu tính chất hóa sinh chúng nhằm hiểu rõ khả phân giải cục máu đông enzyme GVHD: ... enzyme họt tính phân giải cục máu đông Bảng 7: Kết ảnh hưởng pH đến hoạt tính phân giải cục máu đông enzyme sinh tổng hợp từ bẩy chủng Bảng 8: Kết hoạt tính phân giải cục máu đông enzyme sinh ... chủng vi sinh vật khả sinh tổng hợp enzyme hoạt tính phân giải cục máu đông 32 38 Hình 6: Khả phân giải cục máu đông enzyme sinh tổng hợp từ chủng vi sinh vật...
 • 61
 • 348
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn bộ chủng vi sinh vậthoạt tính probiotic ứng dụng trong sản xuất men tiêu hoá cho vật nuôi

Nghiên cứu tuyển chọn bộ chủng vi sinh vật có hoạt tính probiotic ứng dụng trong sản xuất men tiêu hoá cho vật nuôi
... tài : Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật hoạt tính probiotic ứng dụng sản xuất chế phẩm men tiêu hóa cho vật nuôi Mục tiêu - Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật hoạt tính probiotic ... giá hoạt tính probiotic chủng thu để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi Nội dung nghiên cứu - Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật hoạt tính probiotic Formatted: Justified - Tuyển chọn chủng ... in vitro, từ tuyển chọn chủng tiềm nguồn probiotic Các chủng vi sinh vật probiotic lựa chọn theo tiêu chuẩn chủ yếu sau: Hoạt tính kháng khuẩn chống lại vi khuẩn gây bệnh: Lựa chọn chủng có...
 • 78
 • 71
 • 0

Nghiên cứu về sự biến đổi của hàm lượng vitamin C, polyphenol tổng số hoạt tính chống oxy hóa trong quá trình chín của quả ổi.

Nghiên cứu về sự biến đổi của hàm lượng vitamin C, polyphenol tổng số và hoạt tính chống oxy hóa trong quá trình chín của quả ổi.
... (http://en.wikipedia.org/wiki/Ripeness_in_viticulture) Hoạt tính kháng oxy hóa trình chín loại phụ thuộc vào thay đổi hợp chất polyphenol Hàm lượng polyphenol tổng số tỷ lệ thuận với hoạt tính kháng oxy hóa Hoạt tính kháng oxy hóa phụ thuộc vào ... với hàm lượng polyphenol tổng số, hợp chất flavonoid Hoạt tính chống oxy hóa có mối tương quan thuận với hàm lượng polyphenol tổng số, vậy, trình chín hoạt tính kháng oxy hóa sim giảm dần 2.2 VITAMIN ... thay đổi hoạt tính chống oxy hóa ổi trình chín 48 Hình 4.10 Đồ thị biểu diễn mối tương quan hàm lượng polyphenol tổng số khả chống oxy hóa trình chín ổi 49 Đồ thị thể biến đổi hàm luợng...
 • 46
 • 1,714
 • 9

Nghiên cứu tách chiết khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ vỏ quả thanh long

Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ vỏ quả thanh long
... gian chiết 60 phút dịch chiết từ vỏ long hoạt tính chống oxy hóa cao 3.7 Ảnh hưởng nhiệt độ ngâm chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ vỏ long Màu sắc hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết ... đến khả chống oxy hóa dịch chiết từ vỏ long - 33 Kết thu tiến hành chiết chất chống oxy hóa từ vỏ long phương pháp ngâm chiết dung môi khác Màu sắc hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ vỏ long ... (v/w) cho dịch chiết có khả chống oxy hóa cao 3.6 Ảnh hưởng thời gian ngâm chiết đến khả chống oxy hóa dịch chiết từ vỏ long Màu sắc hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ vỏ long thời gian chiết...
 • 69
 • 974
 • 7

Nghiên cứu điều kiện tách chiết dịch chiết từ lá Xạ đen (Celastrus hindsu Benth) có hoạt tính chống oxi hóa

Nghiên cứu điều kiện tách chiết dịch chiết từ lá Xạ đen (Celastrus hindsu Benth) có hoạt tính chống oxi hóa
... tác nghiên cứu hướng dẫn cô Vũ Lệ Quyên, em thực đề tài “ Nghiên cứu điều kiện tách chiết dịch chiết từ Xạ đen (Celastrus hindsu Benth) hoạt tính chống oxi hóa ’ Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu ... đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ thân thấp dịch chiết phận Do kết nghiên cứu ngược lại với kết nghiên cứu GS.TSKH Lê Thế Trung 3.3 Ảnh hưởng dung môi chiết đến hoạt tính chống oxi hóa dịch ... hưởng điều kiện chiết đến hoạt tính chống oxi hóa dịch chiết từ Xạ đen trồng Khánh Hòa Nội dung đề tài - Nghiên cứu xác định dung môi chiết thích hợp - Nghiên cứu xác định tỉ lệ dung môi chiết...
 • 78
 • 177
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bảo quản rau quả tươi bằng tia bức xạảnh hưởng của chiếu xạ lên quả thanh longbảo quản rau quả tươihướng dẫn chọn rau quả tươicách chọn rau quả tươiphương pháp bao gói rau quả tươicách bảo quản rau quả tươi bảo quản rau quả tươirau quả tươi lấy mẫurau qủa tươi danh mục chỉ tiêu chất lượngbảo quản rau quả tươi bằng hóa chấtphương pháp bảo quản rau quả tươi bằng hóa chấtphương pháp bảo quản rau quả tươikỹ thuật bảo quản rau quả tươitủ bảo quản rau quả tươiNghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phát triển các khu công nghiệp đến chất lượng nước trong hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng HảiCV template CV tiếng anh cơ bảnẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịt (LV thạc sĩ))Quản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học Hạ Long (LV thạc sĩ))báo cáo thực tập công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư Green ArchitectCV cho sinh viên mới ra trường bằng tiếng anhNâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))THUYẾT MINH LUẬN văn TỔNG hợpCơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 23 mạch điện thông minh chuyên về điều khiển tự động trần thế san, châu ngọcCơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 49 mạch điện thông minh chuyên về năng lượng mặt trời trần thế san, trần khánh thànhTIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌCSO SÁNH BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNHOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNHđánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa mỹ phẩm tại siêu thị co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software Ngày 3 bài 1 (Functions)Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 Bài 1 (Object Class)Phân tích sự cố nền móng công trình dựa vào đặc điểm địa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ( LV thạc sĩ))Bai đac điem ngoai hinh, toc do sinh truong f1Bai tap ve cau bi dong lop 8Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển hành khách của doanh nghiệp tư nhân VL Vương Phú (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập