45minutetest English 10

45minutetest English 10

45minutetest English 10
... - HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TIẾT LẦN II HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: ANH VĂN KHỐI: 10 CHƯƠNG TRÌNH: CHUẨN A LISTENING: I Listen to the conversation and choose the best answer A, B,...
 • 4
 • 728
 • 0

unit 9 -listening -english 10

unit 9 -listening -english 10
... CLASS PRESENTER : Le Thi Thu Ha BMT Semi –private High School TIENG ANH 10 UNIT WORLD : UNDERSEA LESSON : LISTENING (pp .98 -99 ) Let’s sing LOOK AT ME ! Look at me.** I can climb a tree Look at me.** ... •Look at him.*He can swim ** Look at whale *It can swim** Look at whale *It can swim** blue whale UNIT 9: UNDERSEA WORLD C Listening lesson Before you listen Listen and repeat Vocabulary: • Mammal ... If it’s life or death for the world’s last whale IV HOMEWORK: • Write a short paragraph (within 100 words) about whales THANK YOU FOR active participation ...
 • 14
 • 4,372
 • 31

Kiem tra ca nam: english 10

Kiem tra ca nam: english 10
... driving a car While Name : PROGRESS TEST NO Class: I Pronunciation a more a house a food a around a technology a calculate a permission 10 Subject: English 10 Circle ... 10 Thuy’s class is different ……………other classes because the children are disabled a on b from c in d at 11 Computers are capable ………………doing almost anything you ask a In b at c of d with 12 Can ... Ha noi, that is the capital of our country, is a city of peace A B C D 23 The class was cancelled because of there weren’t enough students A B C D 24 If it rains, we had to cancel the meeting...
 • 54
 • 214
 • 0

English 10 - Unit 4

English 10 - Unit 4
... Disability (n) - Listen - Translate - Take notes MENTALLY RETARDED - Mentally retarded (adj): slower to develop than normal in the mind - Listen and look at the screen - Take notes - Time-consuming ... (n) - Listen - Give examples - Take notes - Demonstration (n): an act of explaining how to s.th  demonstrative (adj)  demonstrate (v) - Listen - Translate - Take notes + Gives the meaning - Gradually ... Task 4: Gap-filling Summarize the reading text by using the words in the text to complete - Handout (see appendix) - Work in pair to complete the task Task 5: Discuss the topic - Sit in four - Do...
 • 4
 • 520
 • 4

English 10

English 10
... Matching English word with Vietnamese meaning 1- Steam boat (n) A-Buựt danh 2- River Pilot (n) B-Taứu hụi nửụực 3- Pen name (n) C-Thuỷy thuỷ Listen to the selection Mark Twain (1835 1 910) Samuel ... D Nevada Thats right Answer the following questions : 2- When was Mark Twain born? A 1835 B 1 910 C 1920 D 1890 Thats right Answer the following questions : 3- What was his job? A River Pilot ... Clemens 2-Pen name: Mark Twain 3- Place of birth: Missouri 4-Year of birth: 1835 5- Year of death: 1 910 6- Job: River pilot, Magazine Reporter, Writer ...
 • 15
 • 220
 • 0

ENGLISH 10

ENGLISH 10
...
 • 19
 • 219
 • 1

ENGLISH 10

ENGLISH 10
...
 • 11
 • 305
 • 1

English 10 - Unit 15 CITIES

English 10 - Unit 15 CITIES
... bronze Capitoline Wolf suckles the infant twins Romulus and Remus; the twins were added in the late 15th century, probably by Antonio Pollaiolo Fall of the Empire and rise of the Papacy  Its population...
 • 44
 • 844
 • 9

english 10 written test 4

english 10 written test 4
... Earthwatch? 10 What can be inferred about our environmental and cultural heritage? Ðáp án đề số : 01).   ­ | ­ ­ 14) .   { ­ ­ ­ 02).   { ­ ­ ­ 15).   { ­ ­ ­ 03).   ­ ­ } ­ 16).   ­ ­ ­ ~ 04) .   ­ ­ ­ ~ ... Earthwatch? 10 What can be inferred about our environmental and cultural heritage? Ðáp án đề số : 01).   { ­ ­ ­ 14) .   ­ ­ } ­ 02).   { ­ ­ ­ 15).   ­ ­ ­ ~ 03).   ­ | ­ ­ 16).   ­ ­ } ­ 04) .   ­ ­ ­ ~ ... Earthwatch? 10 What can be inferred about our environmental and cultural heritage? Ðáp án đề số : 01).   ­ ­ } ­ 14) .   ­ ­ } ­ 02).   ­ ­ } ­ 15).   ­ ­ ­ ~ 03).   ­ ­ } ­ 16).   ­ | ­ ­ 04) .   ­ ­ } ­...
 • 17
 • 750
 • 4

Test of English 10-unit 1-5-

Test of English 10-unit 1-5-
... lost his job and became a tramp because A of reasons he does not want discuss B he did not have any family C of the death of his parents D he was tired of doing a normal job 45 The text states ... can’t remember the name of the girl who sitting next to me at the party last weeken A B C D 69 She usually has a glass of milk after breakfast, but now she drinks a cup of coffee A B C D 70 People ... south-east of the country C They don’t have a car of their own D The countryside in any part of England is very beautiful B AUDIOBOOKS - BOOKS ON CASSETTE In the modern world, there is a wealth of leisure...
 • 20
 • 730
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng unit 15 english 10giao an english 10 unit 15lesson plan english 10 unit 15lesson plan english 10 unit 15 readinglesson plan english 10 unit 15 listeningenglish 10 unit 6 lesson 15english 10 unit 15 language focusenglish 10 unit 15 citiesenglish 10 unit 15 listeningenglish 10 unit 15 readingenglish 10 unit 9 speakingenglish 10 unit 9 undersea world listeningenglish 10 listening mp3 unit 9english 10 unit 9 undersea world speakingenglish 10 unit 9 speaking violetPhiếu đăng ký đề tài Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcTrò chơi chủ đề đo lường môn Toán tiểu họcTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM TIỂU HỌC Đề tài HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHỐI 4Bài giảng môn tập đọc lớp 1 chủ điểm Thiên nhiên đất nướcHỗ trợ tiếng Việt cho TEXTập hợp bài tập cả năm tiếng anh p01Vật lí trong hoá học sinh học và địa lýBí kíp trắc nghiệm nhanh môn toánGIÁO ÁN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG Chủ đề 4 Ngồi sau xe đạp xe máy an toànGiáo án chủ nhiệm lớp 3109_Math Magic Pick a numberGiáo án tập đọc lớp 3 LỬA THỬ VÀNG GIAN NAN THỬ SỨCGiáo án khối 4 sách luyện tập tin học theo phân phối chương trình của sở GDĐT TP.HCM122_Math Flash Measurement IElectronics and circuits 222Vành Euclide các số nguyên đại số (LV thạc sĩ)Social Media and Fake News in the 2016 ElectionPHẦN CHUNG: Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +160 : +0 khu mỏ Hồ Thiên – Khe Chuối Công ty TNHH 1TV 618 , với công suất thiết kế Am = 1.200.000 Tnăm. PHẦN CHUYÊN ĐỀ: Tính toán thông gió cho các tầng khai thác của khu mỏ Hồ Thiên – Khe chuối từ mức +16Đề tổng duyệt dự đoán đề thi môn hoá kì thi THPT quốc giaTổ chức dạy học theo chủ đề trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 Trung học Phổ thông) (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập