Kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10

Đề kiểm tra một tiết môn Hóa lớp 10

Đề kiểm tra một tiết môn Hóa lớp 10
... electron phân mức lượng cao bao nhiêu? Câu : (2 đ) Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron phân lớp p Số hạt mang ện nguyên tử Y nhiều số hạt mang điện nguyên tử X hạt Hãy cho biết số electron...
 • 2
 • 4,631
 • 126

kiem tra mot tiet lich su lop 10

kiem tra mot tiet lich su lop 10
... nào? a Tần b Tống c Đường d Minh – Thanh Học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm vào bảng sau: Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án II/ PHẦN TỰ LUẬN:(5 điểm): Câu 1:Thế Thị tộc? Bộ lạc? Câu...
 • 4
 • 1,240
 • 26

Kiểm tra 15 phút lần 2 lớp 10

Kiểm tra 15 phút lần 2 lớp 10
... ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT NAM HẢI LĂNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: Tiếng Anh 10 Ngày kiểm tra: .Ngày trả bài: Mã đề thi 1 32 Họ, tên thí sinh: Lớp: I TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án điền vào...
 • 2
 • 197
 • 1

kiểm tra 1 tiết lần 4 lớp 10

kiểm tra 1 tiết lần 4 lớp 10
... D 1s22s22p63s23p64s2 Trường THPT Lê Hồng Phong KIỂM TRA TIẾT LẦN 2008-2009 Tổ Hóa Môn: Hóa 10 Họ tên: .Lớp STT Câu A B C D Câu 16 17 A B C D Phần chung ĐỀ 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 ... thu 2 ,46 4 lít hỗn hợp khí X(đktc) Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu 23,9g kết tủa màu đen Thể tích khí hỗn hợp khí X là: A 0,2 24 lít 2, 24 lít B 0 ,12 4 lít 1, 24 lít C 0,2 24 lít 3, 24 lít ... H2SO4 loãng thấy thoát 1, 344 l H2 đktc dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 10 ,27g B.8.98 C.7,25g D 9,52g Câu 30: Cấu hình electron ion S 2− là: A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s23p2 C 1s22s22p63s23p6...
 • 6
 • 246
 • 1

bài kiểm trra 1 tiết lần 2 lớp 10 cơ bản

bài kiểm trra 1 tiết lần 2 lớp 10 cơ bản
... là:  m2  A 0 ,2 ; B C 0,6 ; D 5/3 ; Câu 11 : Một ô tô có công suất động 10 0 kW đạng chạy đường với vận tốc 36 km/h Lực kéo cuả động lúc là: A 10 000N ; B 27 78 N ; C 10 00N ; D 360N Câu 12 : Đại ... là: A 0 ,2 ; B C 0,6 ; D 5/3 ;  m2  Câu 11 : Một ô tô có công suất động 10 0 kW đạng chạy đường với vận tốc 36 km/h Lực kéo cuả động lúc là: A 10 000N ; B 27 78 N ; C 10 00N ; D 360N Câu 12 : Đại ... lượng Câu 10 : Một ô tô có công suất động 10 0 kW đạng chạy đường với vận tốc 36 km/h Lực kéo cuả động lúc là: A 27 78 N ; B 10 000N ; C 10 00N ; D 360N Câu 11 : Hai xe có khối lượng m ,m2 chuyển động...
 • 29
 • 176
 • 0

Đề kiểm tra một tiết lần 1 Tiếng Anh 10

Đề kiểm tra một tiết lần 1 Tiếng Anh 10
... Getting better education C Passing the exams D Going overseas 14 At university she studied A very badly B very poorly C very well 15 What profession did she finally decide to choose? A Cooking ... 200,000 dong ……………………………………………………………………………………………………… B Write a passage about your daily activities (1. 5 ms) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 73
 • 0

bai kiem tra mot tiet lan 1

bai kiem tra mot tiet lan 1
... c.weather d.each 4.a.travelling b.laterc.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions Marico is 15 and he comes from Rome He is astudent and he is studying 12 subjects at ... minutes Full name:………………………………….Class 10 A………….Mark……… I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest 1. a.mother b.love c.office d.one 2.a.family ... book in the room 4-Son often (not ) his homework Key 1 ………………2……………………… 3………………………….4………………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1- I/like/learn English/best/because/It /be/interesting...
 • 2
 • 351
 • 2

2 đề tham khảo kiểm tra học kỳ môn Toán lớp 10 và đáp án số 1+2

2 đề tham khảo kiểm tra học kỳ môn Toán lớp 10 và đáp án số 1+2
... AB LƯU Ý : Học sinh lớp 10B không làm câu 3c) Trang 8 /10 - Mã đề thi 104 NC Phiếu soi – đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Toán1 0-thi hk1 ĐỀ SỐ : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 1: (1đ) mx +3 = 2 x +m +5 (1) ⇔ (m +2) x=m +2 (1a) (m -2) x=-m-8 (1b) (1a) : + m ≠ -2 : x=1 (1b) : + m ≠ : x = (0 .25 đ) + m= -2 : phương trình có vô số nghiệm ... 0 ,25 điểm Trang 2/ 10 - Mã đề thi 104 NC Mã đề 101 1 02 103 104 D C B B B C C C D D C B A B A A B D D D C A A A D D B C D C C D C D D A 10 A C A D 11 B D D C 12 A B B D B Phần tự luận(7 điểm) ĐỀ...
 • 10
 • 378
 • 3

đề kiểm tra định kì lần 2 lớp 1

đề kiểm tra định kì lần 2 lớp 1
... kt qu tr 0 .25 im (1 im.) _ KIM TRA NH Kè LN - LP NM HC 20 10 - 20 11 MễN: Ting vit ( Thi gian 60 phỳt ) I Kiểm tra đọc (10 điểm) A) ... C II T lun: Bi 1. (2 im) : Vit ỳng mi cõu ghi im a Theo th t t n ln : , , , , 10 b Theo th t t ln n : 10 , , , , Bi Tớnh ( im) + 10 B + + = 10 905= Bi ( 2im) Mi ý ỳng 0.5 5< = 10 5< 90 9>7 Bi ... + + = = Bi 3: (2 im) < > = 10 - 9 ? Bi Vit phộp tớnh thớch hp ( 1im) Cú Thờm Cú tt c : qu trng : qu trng : qu trng ? HNG DN CHM V THANG IM MễN TON - LP Nm hc: 20 10 - 20 11 I Trc nghim : (...
 • 5
 • 254
 • 1

Tài liệu KIỂM TRA HỌC KỲ I (45'''') LỚP 10 (1) ppt

Tài liệu KIỂM TRA HỌC KỲ I (45'''') LỚP 10 (1) ppt
... My favourite …….at school was mathematics A.topic B.class C.theme D.subject 10 The children are looking forward … their grandma again A.seeing B.to see C.to seeing D.to be seen III.Chia động từ ... assignment.It is very difficult  The assignment…………………………………� ��……………………… The city seems to be quiet.You told me about the city  The city………………………………………� ��……………………… V.Writing : ( About 100 ... Gerund or Infinitive ) ( 2.5 points ) a)We like (1)( see )……………young students working hard for their future b )I understand you want (2) (borrow )…………… my last volume of Harry Potter c)Do you mind (3)...
 • 4
 • 68
 • 0

Kiểm tra một tiết lần 1 HKI 2010-2011

Kiểm tra một tiết lần 1 HKI 2010-2011
... meters c- centimeters d- centimeter _THE END _ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KSCL GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG ANH – LỚP I 1. d 2.a 3.c a II III Lan didn’t go to school yesterday because ... watched, helped 14 ) / d / : weighed, ironed, learned, studied V 15 How tall are you ? 16 What is her weight ? 17 How much is this dress ? 18 What is that building’s height ? VI 19 a 23 d 20 b ... car two months ago 10 ) Lan was very tired when she caught a bad cold two days ago 11 ) He didn’t come to the meeting last week IV 12 ) / Id / : started, fitted, decided, rented 13 ) / t / : stopped,...
 • 5
 • 85
 • 0

Đề kiểm tra một tiết lần 1 - Tiếng Anh 12

Đề kiểm tra một tiết lần 1 - Tiếng Anh 12
... thinking or finding the right word D the same for everybody - Rewrite each sentence, begining as shown, so that the meaning stays the same 41 People know that the sun rises in the east and sets in ... family decided to come to live in this town for twenty years ago A B C D ……………………… IV) Reading - Read the passage and choose the best answer In the United States and Canada, it is very important ... near my house => A new hospital _ 44 People say that Peter is 10 0 years old => Peter is ...
 • 2
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra một tiết công nghệ lớp 10đề kiểm tra một tiết môn sinh lớp 10kiem tra 45 phut lan 2 lop 10de kiem tra mot tiet mon hoa lop 10 chong oxide kiem tra mot tiet mon dia lop 10 hoc ki 2đề kiểm tra một tiết môn toán lớp 10kiem tra 15 phut tieng anh lop 10 lan 1đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 10 lần 1đề kiểm tra định kì lần 4 lớp 1đề kiểm tra định kì lần 3 lớp 1đề kiểm tra 15 phút môn địa lớp 10 ki 1 docxdap an de kiem tra anhvan mot tiet lan mot lop 10de kiem tra mot tiet mon cong nghe 10 hoc ky 1kiểm tra định kỳ lần 4 lớp 1kiểm tra định kì lần 4 lớp 1Điều kiện tối ưu và điều kiện chính quy ràng buộc cho bài toán tối ưu với ràng buộc cân bằngNhân sinh quan phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đội ngũ trí thức giáo dục đại học ở việt nam hiện nayPHÁT TRIỂN đội NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG mầm NON KHU vực bắc TRUNG bộ đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục mầm NONGiải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán thẻ tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hà nộiGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh hoàn kiếmGIÁO án hót tự CHỌN NGỮ văn 10 học kì 2 2016Phân tích hiệu quả kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển tại công ty cổ phần dược phẩm An GiangÁP DỤNG QUY TRìNH PHÁT TRIỂN PHẦN mềm BKSDP vào xây DỰNG PHẦN mềm WORKTRACKINGcông nghệ ATM và vấn đề quản lý tài nguyên mạngkiểm tra học kì 1 tin 6 vnenĐề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành thiết kế thời trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành đồ hoạ vi tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế đồng phục (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế thời trang trên máy tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức phục vụ tại các kho mở của Thư viện Học viên Kỹ thuật Quân sựKiến Thức Bản Địa Về Di Sản Địa Chất Ở Công Viên Địa Chất Cao Nguyên Đá Đồng VănHiện trạng phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nêu lên định hướng, giải pháp để du lịch tỉnh phát triển theo hướng bền vữngTài liệu MADA 626_85-(Tiếng Nga)Khai thác kết cấu, tính năng kỹ thuật và quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống đánh lửa trên xe Hyundai i30Khai thác kết cấu, tính năng kỹ thuật và xây dựng mô hình hệ thống khởi động xe Innova
Đăng ký
Đăng nhập