TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG KHI DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÍ (CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA CƠ BẢN) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT

Tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng khi dạy một số bài học vật (chương trình sách giáo khoa bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

Tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng khi dạy một số bài học vật lí (chương trình và sách giáo khoa cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp
... kiến thức sản xuất điện vào số học Vật - Giới hạn đề tài: Tích hợp kiến thức sản xuất điện dạy số học Vật (chương trình sách giáo khoa bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục KTTH hướng ... CÁC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG KHI DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÍ (CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA CƠ BẢN) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT ... phạm tích hợp việc dạy học, cụ thể dạy kiến thức sản xuất điện Đó chọn đề tài: Tích hợp kiến thức sản xuất điện dạy số học Vật (chƣơng trình sách giáo khoa bản) góp phần nâng cao chất lƣợng...
 • 137
 • 755
 • 3

luận văn: TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG KHI DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT (CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA BẢN) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT doc

luận văn: TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG KHI DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÍ (CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA CƠ BẢN) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT doc
... THỨC VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG KHI DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÍ (CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA CƠ BẢN) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT LUẬN ... kiến thức sản xuất điện vào số học Vật - Giới hạn đề tài: Tích hợp kiến thức sản xuất điện dạy số học Vật (chương trình sách giáo khoa bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục KTTH hướng ... lƣợng giáo dục thuật tổng hợp hƣớng nghiệp cho học sinh THPT II Mục đích nghiên cứu Tích hợp kiến thức sản xuất điện vào số học Vật (chương trình sách giáo khoa bản) góp phần nâng cao chất...
 • 137
 • 381
 • 1

TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG KHI DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT (CHƢƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA BẢN) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT

TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG KHI DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÍ (CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA CƠ BẢN) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT
... góp phần giáo dục thuật tổng hợp KHOA CƠ BẢN) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC hướng nghiệp Các kiến thức Vật vận dụng vào trình lao động sản KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC ... cứu Tích hợp kiến thức sản xuất điện vào số học Vật (chương trình sách giáo khoa bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo nâng cao chất lượng giáo dục thuật tổng hợp hướng nghiệp cho học sinh ... Nghiên cứu sản xuất điện sản xuất điện dạy số học Vật (chƣơng trình sách - Điều tra thực trạng dạy học kiến thức sản xuất điện giáo khoa bản) góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục thuật tổng...
 • 69
 • 139
 • 0

Xây dựng tiến trình dạy học một số bài theo hướng tích cực các kiến thức về sản xuất sử dụng điện năng cho học sinh lớp 9 THCS Miền Núi

Xây dựng tiến trình dạy học một số bài theo hướng tích cực các kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng cho học sinh lớp 9 THCS Miền Núi
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ KIM THƯ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO HỌC SINH LỚP THCS MIỀN NÚI ... Chương II XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG 44 2.1.Phân tích chương trình Vật lí (THCS) .Các kiến thức ... thực tiễn việc tích hợp kiến thức sản xuất sử dụng điện dạy học vật lý lớp THCS Chương II Xây dựng tiến trình dạy học số học vật lí theo hướng tích hợp kiến thức sản xuất sử dụng điện Chương III...
 • 149
 • 134
 • 0

Dạy học tích hợp kiến thức một số bài học vật trung học sở nhằm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp cho học sinh luận văn thạc sỹ vật

Dạy học tích hợp kiến thức một số bài học vật lí trung học cơ sở nhằm giáo dục kỹ thuật tổng hợp  hướng nghiệp cho học sinh luận văn thạc sỹ vật lý
... ÁNH TRÚC DẠY HỌC TÍCH HỢP KIẾN THỨC MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÍ TRUNG HỌC CƠ SỞ NHẰM GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chun ngành: luận & phương ... tài: Dạy học tích hợp kiến thức số học Vật THCS nhằm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp cho học sinh II Mục đích nghiên cứu Dạy học tích hợp kiến thức số học Vật THCS nhằm giáo dục ... MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÝ THCS Chương I sở luận thực tiễn việc tích hợp kiến thức điện học dạy học Vật trường THCS Chương II Xây dựng tiến trình dạy học số học Vật tích hợp kiến thức...
 • 104
 • 114
 • 0

skkn TÍCH hợp các KIẾN THỨC LIÊN môn TRONG tìm HIỂU về một số BỆNH TRUYỀN NHIỄM ở địa PHƯƠNG

skkn TÍCH hợp các KIẾN THỨC LIÊN môn TRONG tìm HIỂU về một số BỆNH TRUYỀN NHIỄM ở địa PHƯƠNG
... Nguyễn Thị Trần Thụy TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐỊA PHƯƠNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  Hiện nay, sống xã hội văn minh đại, chất lượng sống người ngày nâng ... Năm học: 2012- 2013 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐỊA PHƯƠNG Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Trần Thụy Đơn ... cập đến vấn đề “ Tích hợp kiến thức liên môn tìm hiểu số bệnh truyền nhiễm phổ biến địa phương II THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI Thuận lợi - Lượng kiến thức phong phú...
 • 17
 • 43
 • 0

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 1

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 1
... MANUTENTION Hình 1. 1 - Sơ đồ CAO - FAO - FIO ADMINISTRATION ET GESTION C1 CAD-CAM> TONGQUAN GVC NGUYỄN THẾ TRANH Ta phân biệt hai loại dụng cụ tin học nghiên cứu thiết kế: - Các phần mềm vẽ có ... xác: C1 CAD-CAM> TONGQUAN 10 GVC NGUYỄN THẾ TRANH - Điểm mô tả giá trị toạ độ, - Đường cong mô tả chuỗi điểm phương trình, - Mặt cong mô tả tập hợp điểm lưới đường cong, phương trình, - Khối ... sau: C1 CAD-CAM> TONGQUAN GVC NGUYỄN THẾ TRANH - Thiết kế mô hình học chiều (3D) hình dạng phức tạp - Giao tiếp với thiết bị đo, quét toạ độ 3D thực nhanh chóng chức mô hình học từ liệu số - Phân...
 • 11
 • 544
 • 4

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 2

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 2
... định) r Viết lại biểu thức (2. 42) ta có: P’h = Ph H hay: Ph = P’h H-1 a o P r’ H n t z r’ = rH k y i j Hình 2. 6 - Phép biến đổi toạ độ hình thức hệ toạ độ chuyển động 11 C2 CAD-CAM> CO SO MHHHH GVC ... 1)H đó: ⎡ r11 ⎢r 21 H =⎢ ⎢ r31 ⎢ ⎢ tx ⎣ r 12 r 22 r 32 ty r13 r23 r33 tz 0⎤ ⎡ 0⎥ ⎢ ⎥=⎢ 0⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 1⎥ ⎣ ⎦ (2. 42) R t 0⎤ 0⎥ ⎥ 0⎥ ⎥ 1⎦ hay biểu diễn dạng khác: (x’ y’ z’) = (x y z)R + t (2. 43) Ta thấy ma ... R (2. 41) ma trận trực giao, tức định nghĩa vectơ hàng R: o = (r21 r 22 r23); a = (r31 r 32 r33) (2. 44) n = (r11 r 12 r13); thành phần vectơ cosin hướng vectơ đơn vị i, j, k thoả điều kiện: (2. 45)...
 • 11
 • 418
 • 4

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 3

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 3
... diễn (3. 5) dạng khác: r(u) = (U C) S = ( 1- 3u2 +2u3)P0 + (3u2 - 2u3)P1 + (u - 2u2 + u3)t0 + (-u2 + u3)t1 (3. 6) 3 3 = H (u ) P0 + H (u )t (u ) + H (u )t1 (u ) + H (u ) P1 H 03 (u ) = (1 − 3u + ... 3 i ∇ i −1 ⎢ − 3n11 (3n11 − n 23 ) ⎥ ⎢ ⎥ ∇ i −1∇ i −1 N ci = ⎢ ⎥ 3( ∇ i ) − (3n11 + n 33 ) ⎥ ⎢ 3n11 ∇ 3 1∇ i2−1 i ⎢ ⎥ (∇ i ) ⎥ ⎢ (n11 − n 43 − n44 ) n 43 ⎢ − n11 ∇ 3 i2 ⎥ ⎣ ⎦ i ⎫ ⎧1 n 43 = − ⎨ n 33 ... − P1 + 2t + 4t1 (3. 34a) r && &&b (0) = UCSb u = = [0 0]CS b = −6 P1 + P2 − 4t1 − 2t (3. 34b) r a (3. 35) Kết hợp với điều kiện C2, ta có: t1 =(3P 2 -3 P0-t0-t2)/4 Xét trường hợp tổng quát, dựng đường...
 • 36
 • 1,559
 • 5

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 4

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 4
... cho đời gói phần mềm thiết kế kiến trúc - xây dựng 4. 2 QÚA TRÌNH THIẾT KẾ Có thể nói trình thiết kế trình lặp, gồm bước sau : Phát nhu cầu Xác định vấn đề Tổng hợp Phân tích tối ưu hoá Đánh ... thiết kế cho thấy chất lặp trình C4 CAD- CAM> CO SO CAD GVC NGUYỄN THẾ TRANH Phát nhu cầu Xác định vấn đề Tổng hợp Phân tích tối ưu hoá Đánh giá Thể Hình 4. 1 Quá trình thiết kế Theo truyền thống, ... lại cho phù hợp Quá trình lặp lặp lại thiết kế tối ưu theo điều kiện ràng buộc đặt cho người thiết kế Rồi chi tiết hay phận tổng hợp vào chung (một máy hoàn chỉnh chẳng hạn) mà phận hợp thành,...
 • 11
 • 476
 • 3

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 5

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 5
... phú, ta chia thiết bị thành loại sau: Các thiết bị điều khiển tró - Bảng trò chơi C5 CAD-CAM> PC-PM CAD - GVC NGUYỄN THẾ TRANH Cần điều khiển Cầu vạch Chuột Các phím di chuyển trỏ bàn phím Bút ... nối đồ hoạ - Card hình đồ hoạ đen-trắng - Card hình đồ hoạ màu - Card hình đồ hoạ có gắn vi xử lý riêng - mạch ghép nối đồ hoạ đại 5. 1.6 CÁC THIẾT BỊ NHẬP (INPUT) Các thiết bị input trang bị trạm ... - Bàn phím ký tự - Bàn phím chức chuyên dùng 5. 1.7 CÁC THIẾT BỊ XUẤT (OUPUT) Bao gồm: Màn hình Máy vẽ Máy copy hình Các thiết bị vi phim Máy in 5. 2 PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH 5. 2.1.GIỚI...
 • 10
 • 450
 • 8

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 6

Tổng hợp các kiến thức về CAD-CAM - Chương 6
... Pro/E Các chương trình tạo mô hình theo tham số có nhiều công cụ khác để kết hợp mục đích thiết kế, như: - Sơ đồ định kích cỡ - Các hình thức cưỡng chi tiết - Các hình thức cưỡng khối lắp ráp - Các ... Section Sweep, Swept Blend Helical Sweep C6 CAD-CAM> ProEWF Hình 6. 2 10 GVC NGUYỄN THẾ TRANH C6 CAD-CAM> ProEWF 11 GVC NGUYỄN THẾ TRANH Hình 6. 3 Hình 6. 4 Các tuỳ chọn chiều sâu: Blind , Both Side ... cong chọn), UpTo Surface 6. 7 CÁC CÔNG CỤ TẠO CHI TIẾT Pro/E cung cấp nhiều công cụ tạo chi tiết lỗ, phần bo mặt vát Hình 6. 5 C6 CAD-CAM> ProEWF 12 GVC NGUYỄN THẾ TRANH Chương bổ trợ thêm buổi...
 • 12
 • 413
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp các kiến thức về hình học không giantổng hợp các kiến thức về cadcamthực trạng và vai trò hệ thống thông tin kiến thức về sản xuất nông nghiệp tại xã quảng thọ huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếkiến thức về sản xuất chè mà người dân địa phương cầnmột số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại các nhtm việt namlựa chọn và xây dựng tiến trình dạy học bài tập vật lí chƣơng các định luật bảo toàn vật lí 10 cơ bản nhằm phát triển tư duytiếp tục đổi mới máy móc thiết bị công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩmmột số bài tập vật lí 10 có giải về phần định luật newtonmột số kiến nghị về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp hình sựgiải pháp nâng cao chất l­ượng thẩm định tài chính dự án đầu t­ư tại vietinbank3một số bài học vật lý ở thpt phù hợp với ibltích hợp và lồng ghép các kiến thức về bđkh chủ yếu theo nội dung các chuyên đề trên vào chương trình chính khóamô hình dưới đây tóm tắt các bước thực hiện sản xuất sạch hơn theo ba nhómxử lý các vi phạm về sản xuất và kinh doanh thuốc láhợp tác quốc tế về sản xuất và chuyển giao kỹ thuật khoa học công nghệPhương pháp Đồ thị Hóa Học – Lý thuyết và Bài tập áp dụngÔn tập hóa hoc lớp 9Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7 theo chương trình mớiMột số kinh nghiệm giải quyết bài toán về sự tương giao của đồ thị hàm số bậc ba có chứa tham sốMột số phương pháp giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môđun một số phức trong đề thi trắc nghiệmHọc chữ Kanji với bảng 1000 chữ Kanji trong tiếng NhậtMột vài kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh khi học môn giải tích 12 thông qua việc tăng cường các bài toán liên hệ thực tếNhững định hướng giải toán bằng nhiều cáchPhát hiện, sửa chữa các sai lầm và xây dựng hệ thống công thức để giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần cực trị của hàm sốPhát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Rèn luyện cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lợi kỹ năng giải một số dạng toán về phương trình mặt cầu bằng phương pháp phân loại thông qua một số bài tập thực hànhRèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua việc trình bày một số phương pháp giải bất phương trìnhRèn luyện kỹ năng nhận định, đánh giá kết quả giải toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 2Rèn luyện kỹ năng sử dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thứcRèn luyện kỹ năng tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng thông qua hoạt động giải một số bài toán trong hình chópRèn luyện tư duy cho học sinh lớp 10 giải bài tập hình học thông qua việc dạy học theo hướng phát hiện và thay đổi giả thiết của bài toán 2Sử dụng định lý vi et cho hai bài toán về phương trình bậc hai và quy về bậc trong chương trình lớp 10 THPTTừ bài toán trong tam giác đến các bài toán tứ diện trong không gianỨng dụng hệ thức lượng trong tam giác giải một số bài toán trong thực tếỨng dụng số phức để giải một số bài toán hình học và lượng giác 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập