Bài luyện tập PHRASAL VERB cô điệu

bai luyen tap ve cau dieu kien hay co dap an exercises on conditional sentences

bai luyen tap ve cau dieu kien hay co dap an exercises on conditional sentences
... questions, I can‟t anything to help you A answered B answer C would answer D are answering Had you told me that this was going to happen, I it A would have never believed B don‟t believe C ... never mention B I never mention C will I never mention D I don‟t mention If I had known you were asleep, I so much noise when I came in A didn‟t make B wouldn‟t have made C won‟t make D don‟t ... bench would collapse if they on it A stood B stand C standing D stands 25-If it convenient, let‟s go out for a drink tonight, A be B is C was D were ĐÁP ÁN: Exercise 1: will have find had...
 • 5
 • 130
 • 0

Giáo án bài luyện tập cộng trừ các số ba chữ số

Giáo án bài luyện tập cộng trừ các số có ba chữ số
... bảng nhân Giáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp Toán ( Tăng) Luyện tập A Mục tiêu: - Củng cố cách tính cộng trừ số ba chữ số cách tính nhân chia bảng học - Củng cố cách, giải toán lời văn ... lại Giáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2006 Toán Tiết 20 : Nhân số hai chữ số với số chữ số (không nhớ ) A Mục tiêu: - HS biết đặt tính tính nhân số hai chữ ... Diệp Toán ( tăng ) Luyện tập I Mục tiêu - Củng cố cho HS đặt tính tính nhân số hai chữ số với số chữ số ( không nhớ ) - Củng cố ý nghĩa phép nhân II Đồ dùng GV : Nội dung HS : Vở III Các hoạt...
 • 8
 • 2,354
 • 8

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHRASAL VERBS- KEY

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHRASAL VERBS- CÓ KEY
... Look out! There`s a car coming • Like other verbs, some phrasal verbs take an object: - Can you pick up that bag? verb object And some phrasal verbs not take an object: - We `re setting off (no ... children after? • When the object is a pronoun, it goes after the phrasal verb in the same way: - Can you look after them? • Examples of phrasal verbs that take an object but not separate: to get over ... take an object: - We `re setting off (no object) at o`clock tomorrow morning [verb] • Examples of phrasal verbs that don`t take an object: to break down = to stop working (when talking about machinery)...
 • 5
 • 8,594
 • 505

Bài giảng toán- Luyện tập(Các số 4 chữ số)-lớp3

Bài giảng toán- Luyện tập(Các số có 4 chữ số)-lớp3
... 649 6 649 7 649 8 649 9 6500 Thứ ngày tháng năm 2011 Toán: Luyện tập Bài 1: Viết (theo mẫu): Bài 2: Viết (theo mẫu): Bài 3: Số? Bài 4: Vẽ tia số viết tiếp số tròn nghìn thích hợp vào vạch tia số: ... phú t Bài 2: Viết (theo mẫu): Bài 3: Số? Bài 4: Vẽ tia số viết tiếp số tròn nghìn thích hợp vào vạch tia số: Thứ ngày tháng năm 2011 Toán: Luyện tập Bài 1: Viết (theo mẫu): Đọc số Viết số Tám ... Bài 2: Viết (theo mẫu): Viết số 1 942 Luyện tập Đọc số nghìn chín trăm bốn mươi hai 6358 44 44 8781 chín nghìn hai trăm bốn mươi sáu 7155 Thứ ngày tháng năm 2011 Toán: Bài 1: Viết (theo mẫu): Bài...
 • 17
 • 804
 • 2

Bài soạn toán-luyện tập( Các số 4 chữ số)-Thi GVDGCT

Bài soạn toán-luyện tập( Các số có 4 chữ số)-Thi GVDGCT
... để dò cho bạn - Muốn viết số tự nhiên bốn chữ số - HS: Ta viết hàng nghìn trước viết hàng ta viết nào? trăm, hàng chục đến hàng đơn vị - HS nhận xét - GV nhận xét Bài 2: - Gọi học sinh nêu ... đáp án bảng tự dò * Muốn đọc số tự nhiên bốn chữ - HS: Ta đọc hàng nghìn trước viết hàng số ta viết nào? trăm, hàng chục đến hàng đơn vị - HS nhận xét - GV nhận xét Bài - Gọi học sinh nêu yêu ... giỏi cấp tỉnh Môn: Toán nối tiếp lại câu a, b, c * Muốn viết số tự nhiên liền sau số ta làm nào? - Ta lấy số cộng thêm - HS nhận xét Bài 4: GV nêu lại yêu cầu - Yêu cầu HS đọc lại - HS đọc lại làm...
 • 3
 • 538
 • 1

Bài giảng Luyện tập tính chất bản của phép nhân phân số

Bài giảng Luyện tập tính chất cơ bản của phép nhân phân số
... Luyện tập Tính chất phép nhân phân số: a, Tính giao hoán: a c c a = b d d b b, Tính kết hợp: a c p a c p = b d q b d q c, Nhân với số a a a = = b b b d, Phân phối phép nhân phép ... nhân phép cộng: a c p a c a p + = + b d q b d b q 27/3/07 Luyện tập Bài tập 79: Hãy tính tích viết chữ tương ứng với đáp số vào ô trống Khi ta biết tên nhà toán học tiếng Việt Nam kỷ XV ... n h n h 27/3/07 Bài tập 80(SGK) a, 10 5.(3) 15 = = 10 10 5.14 1.2 2 10 14 24 14 b, + = + = + = + = + = 7 25 7.25 1.5 35 35 35 c, 15 1 1 = = (1 1) = = 3 3 27/3/07 Bài 81: Tính diện tích...
 • 7
 • 7,375
 • 34

Sử dụng phương pháp grap và lược đồ tư duy trong bài luyện tập phần hóa vô lớp 11 nâng cao THPT nhằm nâng cao năng lực nhận thức của học sinh luận văn thạc sỹ hóa học

Sử dụng phương pháp grap và lược đồ tư duy trong bài luyện tập phần hóa vô cơ lớp 11 nâng cao THPT  nhằm nâng cao năng lực nhận thức của học sinh luận văn thạc sỹ hóa học
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAP VÀ LƯỢC ĐỒ TƯ DUY TRONG BÀI LUYỆN TẬP PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 11 NÂNG CAO THPT- NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC ... Sử dụng phương pháp Grap Lược đồ luyện tập phần hóa học lớp 11 nâng cao THPT nhằm nâng cao lực nhận thức cho học sinh II Mục đích, nhiệm vụ đề tài Mục đích Sử dụng phương pháp Grap Lược ... PHƯƠNG PHÁP GRAP VÀ LƯỢC ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC BÀI LUYỆN TẬP 11 1.1 Phát triển lực nhận thức học sinh dạy học hóa học 11 1.1.1 Dạy học hóa học góp phần phát triển lực nhận thức học sinh 11...
 • 20
 • 875
 • 9

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hoá học hữu lớp 12 trung học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh
... tích sâu nội dung luyện tập - Thiết kế lược đồ cho luyện tập phần hoá hữu lớp 12 - Nghiên cứu sử dụng lược đồ thiết kế để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh học luyện tập phần hoá học ... việc sử dụng lược đồ để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh luyện tập phần hóa học hữu lớp 12 THPT ban bản, nhằm phát huy tính tích cực học sinh CHƢƠNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG LƢỢC ĐỒ TƢ DUY CHO ... hoạt động học sinh Mục đích, nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục đích Thiết kế sử dụng lược đồ để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh luyện tập phần hoá hữu lớp 12 nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh...
 • 15
 • 785
 • 2

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hoá học vô lớp 9 nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hoá học vô cơ lớp 9 nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh
... nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh Mục đích đề tài Sử dụng lược đồ để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh luyện tập phần hoá học lớp nhằm mục đích: tích cực hoá hoạt động học sinh, phát ... thống tập cho luyện tập phần hoá học lớp để học sinh vận dụng kiến thức rèn kĩ hoá học - Thiết kế kế giáo án cho luyện tập phần hoá học lớp 9, kết hợp với việc sử dụng lược đồ cho nội ... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC SỬ DỤNG LƢỢC ĐỒ TƢ DUY TRONG DẠY HỌC BÀI LUYỆN TẬP Chƣơng 2: SỬ DỤNG LƢỢC ĐỒ TƢ DUY THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG CÁC BÀI LUYỆN TẬP PHẦN HOÁ...
 • 18
 • 526
 • 3

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự sử dụng yếu tố nghị luận

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
... người viết sử dụng nghị luận không? Lí lẽ gì? Dẫn chứng sao? Lập luận theo trình tự nào? Nếu bỏ yếu tố nghị luận câu chuyện sao? Để tìm hiểu yếu tố nghị luận đoan trích văn tự này, ý đoạn từ ... kể chuyện người bà kính yêu mình, tác giả bày tỏ tình cảm nào? Việc kết hợp tự với miêu tả, biểu cảm, nghị luận tác dụng gì? ... chúng không nỡ hư nỡ hỏng [ ] Bà học hành đâu, chữ cắn đôi Bà lặng lẽ, tưởng bà Bà thuộc cháo hàng trăm hàng nghìn câu ca Bà nói...
 • 2
 • 10,927
 • 15

BÀI LUYỆN TẬP HỮU AXIT - ESTE

BÀI LUYỆN TẬP HỮU CƠ AXIT - ESTE
... Cõu 36: Este X cú cụng thc C5H8O4 cho X tỏc dng vi dung dch NaOH thu c mui v ru Cụng thc cu to ca X l: A CH3-OOC-CH2-COO-CH3 B CH3-COO-CH2-COO-CH3 C CH3-OOC-COO-CH2-CH3 D H-COO-CH2-COO-CH2-CH3 Cõu ... sn phm cú mui H2N-CH2-COONa Cụng thc cu to thu gn ca X l (KA-07)A H2N-CH2-COO-C3H7 B H2N-CH2-COO-CH3 C H2N-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-COO-C2H5 10-Polime Cõu 160: Nilon6,6 l mt loi(KA-07)A t axetat ... H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH dung dch HCl (d), sau cỏc phn ng kt thỳc thu c sn phm l: + + A H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.B H3N -CH2-COOHCl , H3N -CH2-CH2-COOHCl + + C H3N -CH2-COOHCl...
 • 26
 • 147
 • 1

Bài tập cho HS luyện tập: Dao động

Bài tập cho HS luyện tập: Dao động cơ
... D dao động tuần hồn 126/ Điều sau nói dao động cưỡng A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có tần số tần số riêng hệ dao động D Dao ... riêng hệ dao động D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngọai lực cưỡng 125/ Dao động hệ trì cách bổ sung lượng cho hệ lượng mà hệ sau chu kì A dao động tự B tự dao động C dao động cưỡng ... 2π f ω K K 14/ Chọn định nghĩa dao động điều hòa: A Dao động điều hòa có biên độ dao động biến thiên tuần hồn B Dao động điều hòa có pha dao động khơng đổi C Dao động điều hòa tn theo quy luật...
 • 29
 • 124
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Giải toán lời văn pot

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Giải toán có lời văn pot
... hình vẽ tóm tắt toán -Học sinh đọc toán -Phân tích toán tự giải toán vào -2 Học sinh lên bảng giải ? cm cm Bài giải : Sợi dây lại dài : 13 cm 13 - =11 ( cm ) Đáp số : 11 cm Bài : -Cho học sinh ... -Giáo viên giới thiệu : Chúng ta biết phân tích toán, trình bày giải toán Hôm em rèn luyện kỹ giải toán lời văn -Phần cho biết phần câu hỏi -Giáo viên hỏi : Bài toán phần ? toán ( ... lên bảng giải toán toán theo tóm tắt -Có : bạn Bài giải : - Nữ : bạn Số bạn Nam tổ em : Nam : … bạn ? – = ( bạn ) Đáp số : bạn - Cho học sinh tự giải vào Bài : Giáo viên treo bảng phụ hình...
 • 5
 • 901
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tiet 86 bai luyen tap tinh chat co ban cua phep nhan phan so toan lop 6giao an mon toan lop 6 bai luyen tap tinh chat co ban cua phep nhan phan sobia giang dien tu bai luyen tap tinh chat co ban cua phep nhanbài luyện tập tính chất cơ bản của toán phép nhân phân số 6 trang 41bai tap phrasal verb lop 12 co dap anbài tập về phrasal verb có đáp ánbai tap ve phrasal verb co dap anbài tập về phrasal verb có đáp án violetcác dạng bài tập xác suất có điều kiệnbài tập xác suất có điều kiệnbài tập cực trị có điều kiệnbai tap phrasal verb 12bài tập phrasal verbs có đáp án violetbài tập phrasal verbs có đáp ánbài tập phrasal verb lớp 9Nghiên cứu giá trị siêu âm nội soi và chọc hút bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy (TT)GIAO AN THE DUC 8 CHUAN KTKNHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namTổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở việt nam hiện nayhoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractThực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh nghệ an astractBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 12 file word có đáp án chi tiếtNghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim (bidens pilosa l , họ asteraceae)”Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động giao nhận nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Bình Nguyênluan van nghien cuu song hai he thong ESPGIUP TRI NHO CHUOI PHAN UNG HOA HOCHOA DUOC 2 DUNG CHO DAO TAO DUOC SĨHỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FCskkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâmchủ đề 3 hoạt động và nhận thức336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ áncông nghệ nanoĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾTĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN02 tinh toan do gian dai DUL v2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập