GIÁO án ôn tốt NGHIỆP môn GDCD lớp 12

GIÁO án ôn tốt NGHIỆP môn GDCD lớp 12

GIÁO án ôn tốt NGHIỆP môn GDCD lớp 12
... bị: Giáo viên: - SGK GDCD 12, SGV GDCD 12, giáo án ôn phụ đạo, tình pháp luật, câu hỏi trắc nghiệm, - Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, nêu vấn đề, giải tình huống, Học sinh: SGK GDCD 12, ... bị: Giáo viên: - SGK GDCD 12, SGV GDCD 12, giáo án ôn phụ đạo, tình pháp luật, câu hỏi trắc nghiệm, - Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, nêu vấn đề, giải tình huống, Học sinh: SGK GDCD 12, ... bị: Giáo viên: - SGK GDCD 12, SGV GDCD 12, giáo án ôn phụ đạo, tình pháp luật, câu hỏi trắc nghiệm, - Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, nêu vấn đề, giải tình huống, Học sinh: SGK GDCD 12, ...
 • 26
 • 3,530
 • 109

Giáo án ôn tốt nghiệp môn lịch sử

Giáo án ôn tốt nghiệp môn lịch sử
... Trong nông nghiệp, Pháp đầu tư nhiều nhất, chủ yếu đồn điền cao su - Trong công nghiệp, Pháp mở mang ngành công nghiệp - Trong thương nghiệp: + Ngoại thương phát triển, giao lưu buôn bán nội ... Cuba Tháng 3-1952, với giúp đỡ Mĩ, chế độ độc tài quân batixta thiết lập Cuba… Nhân dân Cuba đứng lên chống chế độ độc tài , mở đầu công trại lính môncađa… - Sau công trại lính Môncađa không thành ... hai, kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ Công nghiệp: khoảng nửa sau năm 40, Mĩ chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới Nông nghiệp: năm 1949, sản lượng nông nghiệp Mĩ lần sản lượng Anh, Pháp, Đức,...
 • 62
 • 685
 • 6

Ôn tập tốt nghiệp môn toán lớp 12 trường THPT Chu Văn An

Ôn tập tốt nghiệp môn toán lớp 12 trường THPT Chu Văn An
... có liên quan: (xem lại trang trang 3) Viết phương trình tiếp tuyến (dạng dạng 2) Biện luận tương giao hai đường,… Diện tích hình phẳng, … Dương Phước Sang - 11 - THPT Chu Văn An dpsang@gmail.com ... - Ơn tập tốt nghiệp mơn Tốn Dương Phước Sang http://dpsang.violet.vn Bài tập vấn đề khác liên quan đến hàm số Bài 38 : Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số sau a) f (x ) = 2x – 3x – 12x + ... nhận giá trị: x ∈ [1;2)∪(3;4] Vậy, tập nghiệm bất phương trình là: S = [1;2)∪(3;4] Dương Phước Sang - 27 - THPT Chu Văn An dpsang@gmail.com 01688559752 Bài tập phương trình mũ Bài : Giải phương...
 • 81
 • 353
 • 0

GIAO AN ON TOT NGHIEP THPT (DAO DONG va SONG) 2009

GIAO AN ON TOT NGHIEP THPT (DAO DONG va SONG) 2009
... biến thiên nhanh chậm trạng thái dao động điều hoà Tần số góc dao động lớn trạng thái dao động biến đổi nhanh + Pha ban đầu ϕ: để xác đònh trạng thái ban đầu dao động, đại lượng quan trọng tổng ... dao động CON LẮC LÒ XO CON LẮC ĐƠN * Con lắc lò xo + Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k khối lượng không đáng kể, đầu gắn cố đònh, đầu gắn với vật nặng khối lượng m đặt theo phương ngang treo ... theo thời gian khơng điều hòa B Động biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T C Động biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T/2 D Động biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu...
 • 17
 • 435
 • 2

GIAO AN ON TOT NGHIEP CHUONG II SONG CO CB

GIAO AN ON TOT NGHIEP CHUONG II SONG CO CB
... mơi trường xếp theo thứ tự: thép>trong nước>trong khơng khí nước >trong thép >trong khơng khí A B khơng khí >trong thép >trong nước khơng khí >trong nước >trong thép C D tần số khơng đổi, vận ... gian C Cùng biên độ, pha D Cùng tần số độ lệch pha thay đổi theo thời gian Câu13: (Chọn câu sai) A Giao thoa tổng hợp cỦa hai sóng kết hợp B Sóng dừng trường hợp riêng giao thoa C Trong vùng giao ... sóng nơi có tượng giao thoa B Nơi có giao thoa nơi có sóng C Hai sóng kết hợp gặp gây tượng giao thoa D Câu B C Câu 35 Trong tượng giao thoa sóng với hai nguồn đồng pha, điểm vùng giao thoa dao động...
 • 12
 • 317
 • 0

GIÁO ÁN ÔN TỐT NGHIỆP 2009 CHƯƠNG I CB

GIÁO ÁN ÔN TỐT NGHIỆP 2009 CHƯƠNG I CB
... kh i lỵng m dao ®éng i u hoµ trªn mỈt ph¼ng n»m ngang Th i gian gi·n vµ th i gian nÐn mét chu kú: A Th i gian gi·n b»ng th i gian nÐn B Th i gian gi·n lín h¬n th i gian nÐn C Th i gian gi·n ... Page 11 Giáo án ơn thi TN Chương I: Dao động D chất i m có vận tốc khơng gia tốc khơng dựa vào PT li độ, vận tốc gia tốc Trong dao động i u hòa, vận tốc tức th i biến đ i: A pha v i li độ B ... nghịch v i chiều d i dây GV: Trương Hữu Phong Page Giáo án ơn thi TN Chương I: Dao động Chu kì dao động i u hòa lắc đơn d i l, treo cầu m n i có gia tốc trọng trường g: A Là khoảng th i gian ngắn...
 • 21
 • 218
 • 0

giao an on tot nghiep

giao an on tot nghiep
... television is in the corner of the room on the ceiling on the wall on the floor on a page on a board on a shelf on a chair on your nose on the left on the right on the ground on the beach on an island ... island on the coast on a road on the way - In Britain we drive on the left.( on the left-hand side.) - Our flat is on the second floor of the building - Tom spent his holiday on a small island off ... student London University 17/ The exhibition the art gallery finished Saturday afternoon 18/ What time did you arrive London ? 19/ When we arrived London Station, there...
 • 53
 • 221
 • 0

GIÁO ÁN ON TỐT NGHIỆP 12 ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN ON TỐT NGHIỆP 12 ĐẦY ĐỦ
... A CH3COONa C2H5OH B HCOONa CH3OH C HCOONa C2H5OH D CH3COONa CH3OH Câu 10: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH ... CH3COOCH=CH2 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH Câu 13: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, ... 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI Câu 1: Số electron lớp ngồi ngun tử kim...
 • 37
 • 365
 • 0

Chọn lọc một số câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn sinh lớp 12

Chọn lọc một số câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn sinh lớp 12
... biến dị Câu 1: A Câu 2; C Câu 3: B Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: D Câu 7: B Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: A Câu 11: B Câu 12: C Câu 13: D Câu 14: B Câu 15: D Câu 16: D Câu 17: D câu 18: D Câu 19: B Câu 20: ... vào chọn giống Câu 1: A Câu 2; D Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: D Câu 6: C Câu 7: C Câu 8: B Câu 9: B Câu 10: A Câu 11: A Câu 12: D Câu 13: C Câu 14: A Câu 15: B Câu 16: B Câu 17: D câu 18: C Câu 19: ... B Câu 7: D Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: C Câu 11: B Câu 12: B Câu 13: C Câu 14: C Câu 15: C Câu 16: C Câu 17: C câu 18: C Câu 19: A Câu 20: A Câu 21: C Câu 22: B Câu 23: D Câu 24: A Câu 25: A câu...
 • 24
 • 1,249
 • 46

Chọn lọc một số câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn sinh lớp 12 ppt

Chọn lọc một số câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn sinh lớp 12 ppt
... biến dị Câu 1: A Câu 2; C Câu 3: B Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: D Câu 7: B Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: A Câu 11: B Câu 12: C Câu 13: D Câu 14: B Câu 15: D Câu 16: D Câu 17: D câu 18: D Câu 19: B Câu 20: ... vào chọn giống Câu 1: A Câu 2; D Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: D Câu 6: C Câu 7: C Câu 8: B Câu 9: B Câu 10: A Câu 11: A Câu 12: D Câu 13: C Câu 14: A Câu 15: B Câu 16: B Câu 17: D câu 18: C Câu 19: ... B Câu 7: D Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: C Câu 11: B Câu 12: B Câu 13: C Câu 14: C Câu 15: C Câu 16: C Câu 17: C câu 18: C Câu 19: A Câu 20: A Câu 21: C Câu 22: B Câu 23: D Câu 24: A Câu 25: A câu...
 • 24
 • 350
 • 1

Tổng hợp một số câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn sinh lớp 12 docx

Tổng hợp một số câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn sinh lớp 12 docx
... triệu năm Câu 2Đại Trung sinh gồm kỷ nào: A)Cambi – Xilua – Đêvôn B)Tam điệp – Đêvôn - Phấn trắng C)Tam điệp – Giura - Phấn trắng D)Cambri – Xilua – Đêvôn – Than đá – Pecni Câu 3Đại Trung sinh cách ... năm D )120 triệu năm Câu 6Đặc điểm bật sinh vật đại trung sinh là: A)Phát triển sinh vật hạt kín, lưỡng cư bò sát B)Phát triển ưu hạt trần bò sát C)Hình thành đầy đủ nghành không xương sống dương ... C)175 triệu năm D )120 triệu năm Câu 4Đại Trung sinh cách 220 triệu năm, kỷ Giura cách khoảng: A)220 triệu năm B)150 triệu năm C)175 triệu năm D )120 triệu năm Câu 5Đại Trung sinh cách 220 triệu...
 • 14
 • 268
 • 0

Ôn tập tốt nghiệp môn Sinh lớp 12 doc

Ôn tập tốt nghiệp môn Sinh lớp 12 doc
... nhiễm sắc thể Câu 3:Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất hợp chất sinh học sau : A Văcxin chống bệnh virut gây B Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên động vật C Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên ... chết sinh vật C khả sinh sản sinh vật D giảm cường độ biểu tính trạng Câu 30: Mức phản ứng thể yếu tố sau quy định? A Điều kiện môi trường B Kiểu gen thể C Thời kỳ phát triển D Thời kỳ sinh ... Câu 31: Một đặc điểm thường biến A không thay đổi kiểu gen, thay đổi kiểu hình B không thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình C thay đổi kiểu gen không thay đổi kiểu hình D thay đổi kiểu...
 • 10
 • 229
 • 2

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn văn lớp 12 mới năm 2014

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn văn lớp 12 mới năm 2014
... tốt nghiệp môn ngữ văn năm 2014 27 Tài liệu ôn thi Ngữ Văn chuẩn kiến thức dùng cho giáo viên học sinh thi TNTHPT 2014 Mọi nhu cầu tài liệu ôn thi môn ngữ văn thi tốt nghiệp thi đại học ngữ văn ... liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 2014 33 Tài liệu ôn thi Ngữ Văn chuẩn kiến thức dùng cho giáo viên học sinh thi TNTHPT 2014 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 2014 34 ... KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài :120 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 03 câu Câu (2,0 điểm) Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 2014...
 • 34
 • 3,117
 • 13

Giao an on tot nghiep -Tich phan

Giao an on tot nghiep -Tich phan
... ln = ln + 3  0 dx Bµi TÝnh tÝch ph©n sau: ∫ x +4 Gi¶i: §Ỉt x = tan t ⇒ x = tan t ⇒ + x = + tan t = ( + tan t ) = ∗ x = tan t ⇒ dx = π ∗ x = ⇒ t = 0; x = ⇒ t = π π π cos t dt 1 π π ∫ x + 4dx ... giíi h¹n bëi hai ®êng cong a Phương pháp giải toán: B1: Lập phương trình hoành độ giao điểm (C) (C’) B2: Tính diện tích hình phẳng cần tìm: TH1: Nếu phương trình hoành độ giao điểm vô nghiệm (a;b) ... đường cong (P): y= x - 2x trục hoành x +1 2/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường cong (H): y = đường x thẳng có phương trình x=1, x=2 y=0 3/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường cong (C):...
 • 15
 • 216
 • 2

GIÁO ÁN ÔN TỐT NGHIỆP

GIÁO ÁN ÔN TỐT NGHIỆP
... cách vận dụng công thức vào tập B Tiến trình lên lớp ổn định lớp : Kiểm diện Kiểm tra cũ : Không Bài dạy I / Lý thuyết Nhắc lại : + Công thức tính diện tích mặt cầu: S = R + Công thức tính thể ... định lớp : Kiểm diện Kiểm tra cũ : Không Bài dạy I / Lý thuyết Nhắc lại : + Công thức tính diện tích hình nón :S xq= Chu vi đáy x độ dài đờng sinh = r.l + Công thức tính diện tích hình trụ :Sxq= ... nón tam giác vuông cân có cạnh huyền a a) Tính diện tích xung quanh hình nón b) Tính thể tích khối nón Bài tập 2: Thiết diện qua trục hình nón tam giác vuông cân có cạnh góc vuông a a) Tính diện...
 • 56
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ôn tốt nghiệp môn toángiáo án ôn tốt nghiệp môn toán 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán lớp 12tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán lớp 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sử lớp 12ôn thi tốt nghiệp môn toán lớp 12giáo án ôn tốt nghiệp văn 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn văn lớp 12ôn thi tốt nghiệp môn văn lớp 12giáo án ôn tốt nghiệpgiao an on thi hsg mon gdcd 9igiao an on tot nghiep thong diep nhan ngay the gioi phong chong aidsgiáo án ôn tốt nghiệp toán 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lớp 12tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn văn lớp 12Đặc điểm, nguyên nhân hình thành núi lửaBẢN mẫu đọc KINH tối CHO mọi NGƯỜIBiến đổi khí hậu toàn cầu20 câu dân TIẾNG TRUNG nên BIẾTKIỂM ĐIỂM VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH QUÝ III NĂM 2017Bài 9. QuảTài liệu tập huấn hướng dẫn làm đệm lót sinh học cho chuồng heoTuần 22. Chữ hoa: SĐề cương ôn tập tiếng Anh lớp 8 HKIITuần 29. Chữ hoa: A (kiểu 2)Tuần 32. Chữ hoa: Q (kiểu 2)Tuần 32. Chữ hoa: Q (kiểu 2)Tuần 31. Chữ hoa: N (kiểu 2)Tuần 34. Ôn tập viết các chữ hoa: A, M, N, Q, V (kiểu 2)Tuần 26. Chữ hoa: X84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anhTuần 24. Chữ hoa: U, ƯTuần 22. Chữ hoa: STuần 20. Chữ hoa: QTuần 25. Chữ hoa: V
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập