HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (hay)

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (HAY)

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (HAY)
... chơi: Hoàn thành thành ngữ sau: Nóng …………… Phi Trương Tào Đa nghi như………… Tháo Đọc văn: Tiết 75 HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (Trích hồi 28 – Tam quốc diễn nghóa ) La Quán Trung HỒI TRỐNG CỔ THÀNH I.Tìm ... trình hình thành diệt vong tập đoàn phong kiến Ngụy –Thục –Ngô :thể khát vọng hòa bình thống nhân dân HỒI TRỐNG CỔ THÀNH -La Quán Trung- 3.Đoạn trích: Hồi trống Cổ Thành - Vò trí: hồi 28 tác ... trí: hồi 28 tác phẩm - Tên hồi: - Đoạn trích nằm vò trí “Chém Sái Dương anh em hòa giải tác phẩm? Hồi Cổ Thành chúa đoàn viên.” Ba anh em Lưu- Quan –Trương HỒI TRỐNG CỔ THÀNH II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:...
 • 14
 • 146
 • 2

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (hay)

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (hay)
... HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (Trích “ Tam quốc diễn nghĩa”) Nhân vật Trương Phi Quan Công Âm vang hồi trống Cổ Thành HỒI TRỐNG CỔ THÀNH HỒI TRỐNG THÁCH THỨC TheoHỒI em đoạn trích lại cóHỒI TRỐNG NGỢI TRỐNG ... TRỐNG NGỢI TRỐNG MINH OANtrống Cổ Thành ? nhan đề Hồi Nhan đề có ý nghĩa nào? HỒI TRỐNG CỔ LÀ LINH HỒN ĐOẠN TRÍCH CA TÌNH NGHĨA VƯỜN ĐÀO VẪN MÃI XANH TƯƠI HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (Trích “ Tam quốc ... thách Quan Công Chưa đầy hồi trống Quan Công chém Sái Dương Anh em hội ngộ TIẾT 76: HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (tiết 2) TRÍCH: “Tam quốc diễn nghĩa” La Quán Trung HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (Trích “Tam quốc diễn...
 • 22
 • 187
 • 0

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa
... tính đoạn trích GV: Vì đoạn trích có tên Hồi Tổng kết: trống Cổ Thành?  Nội dung Tại nói: Nếu chi tiết  Ngợi ca lòng trung thực, Trương Phi thẳng tay giục trống đoạn văn tẻ nhạt, vị Tam Quốc? thẳng ... Dương lăn đất Quân Tào chạy GV: Theo em, số hồi trống có ý tan tác nghĩa gì? =>Cô đọng, hàm súc, nhiều ý nghĩa HS: Ba hồi trống dụng ý nghệ thuật tác - Hồi trống tạo âm vang chiến trận hào giả Trương ... Lời thách thức đưa ba hồi trống Quan Công cần chưa đầy hôì lấy đầu Sái Dương Ý nghĩa hồi trống ấy? HS:Biết bao uất ức Quan Công, phẫn nộ Trương Phi dồn nén, cô đặc lại hồi trống Nó khoảng thời...
 • 8
 • 11,147
 • 117

Tiết 77 - 78: Hồi trống Cổ thành

Tiết 77 - 78: Hồi trống Cổ thành
... Du, Lục Tốn, Lã Mông, Hoàng Tác III Đoạn trích Hồi trống cổ thành Hồi thứ 28 Với tiêu đề câu thơ sau: Chém Sác Dương anh em hoà giải Hồi Cổ Thành chúa đoàn viên B Tìm hiểu Đoạn trích I Tìm ... Siêu, Đặng Ngải Tây Thục -Do Lưu Bị cầm đầu, chiếm giữ phía tây nam sông Trường Giang -> Tây Thục -Kinh đô là: Kinh Châu -Văn có: Khổng Minh, Bàng Thống, Khư ơng Duy -Võ có: Ngũ hổ tướng: Quan, ... Trương, Triệu, Mã, Hoàng Đông Ngô -Do Tôn Quyền cầm đầu, chiếm giữ phía động nam -> Đông Ngô -Kinh đô là: Kiến Nghiệp (Nam Kinh) -Văn có: Gia Cát Cẩn, Chu Du, Lục Tốn -Võ có: Chu Du, Lục Tốn, Lã Mông,...
 • 20
 • 1,852
 • 8

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH
... lớn Âm vang hồi trống Tại đoạn trích lại đặt tên Hồi trống Cổ Thành ? Âm vang hồi trống -Hồi trống gợi không khí chiến trận, tạo đỉnh điểm xung đột đầy kịch tính đoạn trích - Hồi trống thách ... thuật miêu tả trận chiến đấu sinh động hấp dẫn VỊ TRÍ ĐOẠN TRÍCH Nửa đầu hồi 28 Chém Sái Dương anh em hòa giải Hồi Cổ Thành chúa đoàn viên Kết nghĩa vườn đào Ba anh em Lưu, Quan, Trương II ĐỌC ... nhờ hai chị dâu nói giúp khiêm nhường, từ tốn Vì chưa dứt hồi trống Quan ? -Chém rơi đầu Sái Dương hồi Công chém rơi đầu Sái Dương? trống: Cách để minh tốt nhanh chóng Quan Công: trung dũng,...
 • 31
 • 952
 • 11

Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành
... HỒI TRỐNG CỔ THÀNH ( Trích Tam quốc diễn nghĩa –La Quán Trung) HỒI TRỐNG CỔ THÀNH ( Trích Tam quốc diễn nghĩa –La Quán Trung) I Tiểu dẫn: ... Vũ => Đoạn trích thể Quan Vũ người trung dũng, giàu nghĩa khí người - thần HỒI TRỐNG CỔ THÀNH Âm vang hồi trống Cổ Thành: Nghệ thuật miêu tả: Ngắn gọn, cô đọng bỏ qua  Vai trò ý nghĩa: - Tạo ... Quanbè khôngnàođiều LQTlịch s Cổ Thànhlốiở TQ gọi vọnggì ? ai? ? Nhânhô hộ đường Vũ camangthời mình? Hồi trốngnghĩa – 280 Hồi trống ề ? Phi 7.GĐ tình anh ngợi khát Cổ Thành Binh khí mà mật em,...
 • 11
 • 625
 • 6

Tiết 77: Hồi trống cổ thành

Tiết 77: Hồi trống cổ thành
... nghìn giáo ý nghĩa hồi trống Cổ Thành - Chi tiết tả hồi trống ngắn gọn: QC chẳng nói lời đầu Sái Dơng lăn dới đất.-> Lối văn cô đọng, hàm súc nhiều ý nghĩa Không thể bỏ chi tiết nhỏ Nếu bỏ ttaats ... ý vị Tam quốc-tiểu thuyết sử thi anh hùng trung đại - Đây hồi trống thúc quân thông thờng, mà là: + Hồi trống giải nghi với TP + Hồi trống minh oan cho QC + Phê phán lập lờ, không dứt khoát, ... Nhận xét vai trò QC đoạn trích? Tác giả tả HTCT câu? Nhận xét ý nghĩa hồi trống? Có thể bỏ chi tiết đợc không? Vì sao? Hồi trống CT có đặc biệt? giàu nghĩa khí, nháy mắt chém rơi đầu tớng Tào;...
 • 4
 • 989
 • 27

Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành
... tà C Phải biết căm ghét, đấu tranh cho lẽ phải, cho nghóa D Tất phương án Đọc văn: HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (Trích hồi 28 – Tam quốc diễn nghóa) I Tìm hiểu chung: Tác giả: La Quán Trung Theo anh hiệu ... đời - Hoàn cảnh đời: tác phẩm? Ra đời đầu thời Minh (1368 - 1644 ), gồm 120 hồi - Nội dung: SGK/74 + Kể lại trình hình thành, phát triển, diệt vong tập đoàn Phong kiến cát cứ: Ngụy – Thục – Ngô ... Sái Dương đến, Trương Phi hiểu lầm Vân Trường, thách thức V Nhóm 2: Trường giết Sái Dương sau hồi trống Nhóm 1: Khi hiểu rõ tình thái độ Tại thái độ có  Sở dó T Phi cósao T Phi hành động vì:...
 • 5
 • 617
 • 9

Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành
... 3.1.Ýgnghóa hồg trốnng Thành Hồi nghóa, thẳ kiện, Là biểu tượng lòng trung trống= điềung thắn, quan mạnh mẽ dũng cảm phi thường tòa phán xét tình cảm, lòng trung thành • Là hồi trống để Quan Công ... chương hồi (120 hồi) Hãy nêu tên vài  Kể lại trình tiểu thuyết chương hồi mà em hình thành diệt vong tập đoàn phong kiến Ngụy_Thục_Ngô biết? II.TÌM HIỂU ĐOẠN TRÍCH 1.Vò trí đoạn trích Trích hồi ... lòng trung nghóa Trương Phi? trước thái độ của – Anh dũng:  Chưa dứt hồi trống chém đầu Sái Dương Chi tiết “chưa dứt hồi trống, đầu Sái Dương lăn đất” cho em cảm nghó Quan Công? III CHỦ ĐỀ III...
 • 12
 • 578
 • 11

Hồi trống Cổ Thành (Tiết 1)

Hồi trống Cổ Thành (Tiết 1)
... Hồi trống Cổ Thành I T¸c gi¶ vµ t¸c phÈm: T¸c gi¶ La Qu¸n Trung (1330 – 1400?): T¸c phÈm Tam qc diƠn nghÜa:...
 • 17
 • 1,101
 • 12

Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành
... nghóa”  4.Ý nghóa Hồi trống cổ thành_Hồi trống ca ngợi không khí chiến trận tạo  đỉnh điểm xung đột đầy kòch tính - Hồi trống thách thức khí phách bậc trượng phu - Hồi trống đoàn tụ anh ... Hồi trống cổ thành (trích hồi 28”Tam Quốc Diễn Nghóa”) -La Quán Trung- I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: -La Quán ... tay đánh trống d.Cả a,b,c v Củng cố hướng dẫn học 1.Củng cố: a.Diễn biến kòch tính gặp mặt Quan Công Trương Phi b.Tính cách Trương Phi c.Tính cách Quan Công d.Ý nghóa Hồi trống cổ thành e.Nội...
 • 20
 • 406
 • 2

Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành
... chứng cho lòng trung cho cháu làTần Kì Tình căng thẳng: đấu diễn không hồi trống Trương Phi c/ Kết quả: -Trống chưa dứt hồi, đầu Sái Dương lăn đất - Quan Công chứng minh lòng trung nghĩa, uy ... THẬT,THẲNG THẮN NHẬN LỖI 5/Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết chương hồi qua đoạn trích: -Kết cấu hoàn chỉnh -Tích cách nhân vật hình thành từ hành động, ngôn ngữ nhân vật, ý miêu tả tâm lí dài dòng ... 2.Đại ý 3.Bố cục 4.Mâu thuẫn xung đột Trương Phi Quan Công 5.Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết chương hồi qua đoạn trích III.Tổng kết I/TÌM HIỂU KHÁI QUÁT: 1/ Tác giả: La Quán Trung • Thông tin LQT...
 • 21
 • 373
 • 2

HOI TRONG CO THANH

HOI TRONG CO THANH
... lẻ loi, thích ngao du Là người đóng góp xuất sắc cho trường phái tiểu thuyết lịch sử thời Minh Thanh Tác phẩm để lại: Tam quốc diễn nghĩa, Tùy Đường lưỡng triều chí truyện, Tấn Đường ngũ đại...
 • 15
 • 390
 • 3

Hồi trống Cổ Thành (Tam quốc diễn nghĩa hồi 28)

Hồi trống Cổ Thành (Tam quốc diễn nghĩa hồi 28)
... nhường tất cho tiếng trống hồi trống qn, hồi trống thu qn, hồi trống giải oan, hồi trống đồn tụ Linh hồn đoạn văn thâu tóm hồi trống Đó hồi trống thách thức, minh oan, đồn tụ Kết nghĩa anh em, bạn ... cách đẳng cấp Họ kết nghĩa lí tưởng chung, khơng phải quyền lợi riêng tư hay gặp gỡ cá tính riêng biệt Hồi trống Cổ Thành xây dựng cảm hứng anh hùng tác giả Tam quốc diễn nghĩa mang màu sắc sử ... rượu, khơng có hoa, có hồi trống trận Hồi trống âm vang lên gấp gáp thách thức đức tài Có đức mà khơng có tài vơ dụng, có tài mà khơng có đức dễ lạc đường Hồi trống trở thành biểu tượng nghệ...
 • 40
 • 723
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hồi trống cổ thành tam quốc diễn nghĩa bài giảng chuẩn ngữ văn 10hồi trống cổ thành giáo án 10hồi trống cổ thành thư viện giáo án điện tửgiáo án word hồi trống cổ thànhsoạn giáo án hồi trống cổ thànhgiáo án điện tử bài hồi trống cổ thànhgiáo án powerpoint bài hồi trống cổ thànhgiáo án hồi trống cổ thành nâng caogiáo án bài hồi trống cổ thànhgiáo án điện tử hồi trống cổ thànhsoạn giáo án bài hồi trống cổ thànhgiáo án văn 10 hồi trống cổ thànhgiáo án văn 10 bài hồi trống cổ thànhtiết 77 78 hồi trống cổ thànhhoi trong co thanhĐề tài điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về quyền được chết đối với quá trình xây dựng luật an tử ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên ô rô (mahonia nepalensis DC , họ berberidaceae)Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng hải phòng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu mao quản trung bình SBA15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặng (LA tiến sĩ)BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT HÓA HOC 12 CÓ ĐÁP ÁNBước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoBước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu tam thất hoàng (panax stipuleanatush t tsai et k m feng) trồng tại sapa lào caiCÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNtóm tắt Quỹ tích không Cohen- Macaulay và quỹ tích không cohen-macaulay suy rộngtóm tắt Số Fibonacci, dãy lucastóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngtóm tắt Sử dụng tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Nguyêntóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn QuốcViệc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập