~emtailieu com chuong 1 khuyech tan

Công nghệ Multimedia- Chương 1: Nền tảng kĩ thuật nén- vuson.tk docx

Công nghệ Multimedia- Chương 1: Nền tảng kĩ thuật nén- vuson.tk docx
... (Quality of Service) !! 9/14/2006 Nguyen Chan Hung – Hanoi University of Technology Chương 1: Nền tảng thuật nén Tại phải nén ? Trong truyền thông: Để thu hẹp dải thông ứng dụng mạng multimedia ... Network 9/14/2006 Nguyen Chan Hung – Hanoi University of Technology Giới thiệu Tầm quan trọng thuật Multimedia: -> Multimedia có khắp nơi Trong PC: Real player, Quicktime, Media Âm nhạc, hình ... mạng multimedia streaming, video theo yêu cầu VOD (video on demand), internet phone Các vật chứa thuật số (VCD, DVD, băng v v ) -> giảm kích cỡ, giảm giá cả, tăng dung lượng chất lượng cất giữ...
 • 171
 • 215
 • 2

[Tài liệu lập trình C] - Chương 1 Nền tảng để bắt đầu

[Tài liệu lập trình C] - Chương 1 Nền tảng để bắt đầu
... “thực phép tính 3+5” chương trình dịch chuyển thành dạng sau: "0 010 110 110 010 011 010 011 110 " Tôi lập biểu đồ để giúp bạn hiểu rõ hơn: Biểu đồ đơn giản việc thi hành chương trình Dịch giả: Mr Hung ... giả: M@teo 21 Lập trình ngôn ngữ nào? Thật mà nói, máy tính cỗ máy kì lạ: nhận gửi lại số Ví dụ, dịch câu: “thực phép tính + 5” ngôn ngữ máy tính, có dạng sau: 0 010 110 110 010 011 010 011 110 (dãy số ... thực:  75,909  1, 77 41  9 810 ,7 Hơn có số nguyên âm:  -8 7  -9 16 Và số thực âm:  -7 6,9  -1 00 ,11 Dịch giả: Mr Hung daihung.pham@yahoo.fr - 51 - Editor: M0N1M thaibaminh2 512 @gmai.com ...
 • 126
 • 164
 • 0

Bài giảng lập trình java cơ bản chương 1tân

Bài giảng lập trình java cơ bản chương 1  lê tân
... với công việc lập trình đòi hỏi cao 6/25 1. 1 Tổng quan lập trình hướng đối tượng  Lập trình cấu trúc: • Vào cuối năm 19 60, đầu 19 70, ngôn ngữ lập trình có cấu trúc đời • Chương trình có cấu trúc ... ngoại lệ 10 Mảng 11 Danh sách đệ quy 4/25 Nội dung chương Tổng quan lập trình hướng đối tượng (OOP)  Các tính chất lập trình hướng đối tượng  Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng  5/25 1. 1 Tổng ... không cần thiết 11 /25 1. 1 Tổng quan lập trình hướng đối tượng  Lập trình hướng đối tượng (OOP): • Được xây dựng tảng khái niệm lập trình có cấu trúc trừu tượng hóa liệu • Một chương trình hướng...
 • 25
 • 56
 • 0

Bài giảng báo cáo thuế chương 1 ths tăng thị thanh thủy

Bài giảng báo cáo thuế chương 1  ths tăng thị thanh thủy
... ký doanh nghiệp quan Thuế quan Đăng ký kinh doanh hành 1. 6 .1 Đăng ký thuế Mã số thuế (mã số ĐKKD) N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 N11N12N13 ThS. Tăng Thị Thanh Thủy 11 1. 6.2 Kê khai thuế Theo mẫu quy định, ... ngày 11 / 01/ 2 012 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thơng tư 13 0/2008/TT-BTC ngày 26 /12 /2008 Thơng tư 12 3/2 012 /TT-BTC ngày 27/07/2 012 THUẾ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG Thơng tư 15 2/2 011 /TT-BTC ngày 11 /11 /2 011 Tài liệu ... thuế Thuế tỷ lệ Số thuế tính thu giá trị đối tượng chịu thuế 1. 6 Quy trình ký kê khai nộp thuế Đăng ký thuế Kê khai thuế Nộp thuế Chế độ miễn giảm thuế Xử lý vi phạm thuế ThS. Tăng Thị Thanh Thủy...
 • 13
 • 93
 • 0

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 1tân bình

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 1  hà tân bình
... Trước 19 11 Các giai đoạn trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh II Quá trình hình thành phát triển tưởng HCM: Thời kỳ hình thành tưởng yêu nước hướng cứu nước (trước năm 19 11) Người ... thiện tưởng ĐLDT CNXH (19 45 -19 69) ng kết hợp kháng chiến kiến quốc tưởng chiến tranh nhân dân - tưởng xây dựng Nhà nước dân, dân, dân - tưởng xây dựng Đảng Cộng sản với cách ... hình thành tưởng Hồ Chí Minh II Quá trình hình thành phát triển TT HCM III Giá trị tưởng Hồ Chí Minh I CƠ SỞ HÌNH THÀNH TT HCM Cơ sở khách quan hình thành TT HCM a Bối cảnh lịch sử hình thành...
 • 43
 • 100
 • 0

Hệ thống điều khiển phân tán - chương 1

Hệ thống điều khiển phân tán - chương 1
... giải pháp điều khiển Sự tiến hóa tới hệ thống điều khiển phân tán Chương 1: Mở đầu © 2006 - HMS 1. 1 Mục ₫ích phạm vi ₫ề cập Phạm vi đề cập Các hệ thống điều khiển đại có kiến trúc phân tán công ... thuật điều khiển (Control) Điều khiển trình Hệ điều khiển phân tán Công nghệ phần mềm ĐK-TĐH Điều khiển máy Điều khiển chuyển động MÔ HÌNH 3C+ (Control + Computer + Communication + …) Chương 1: ... (Soft-PLC, 19 96) PC-based DCS Hệ điều khiển lai Hệ điều khiển trường (FCS, 2000) Chương 1: Mở đầu © 2006 - HMS 23 Xu hướng thị trường sản phẩm Chương 1: Mở đầu © 2006 - HMS 24 Tại ₫iều khiển phân...
 • 28
 • 743
 • 6

Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng suất 4100 tấnnăm - Chương 1

Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng suất 4100 tấnnăm - Chương 1
... 1: Giới thiệu Bảng 1. 1: Chỉ tiêu sản lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, hoá chất, phụ gia [11 ] Nguyên liệu Bột PVC Hạt PP Hạt PE Màng BOPP Hoá dẻo DOP Hạt PS Tổng cộng Năm 2 010 (tấn/năm) 500.000 ... 40.000 60.000 60.000 1. 560.000 Số liệu cho thấy PVC loại nhựa chiếm tỷ trọng lớn ngày đẩy mạnh sản xuất Hiện tổng mức tiêu thụ PVC toàn cầu đạt khoảng 33 triệu tấn/năm Sản xuất PVC tăng trưởng tốt ... nên màng PVC sử dụng rộng rãi ứng dụng nhiều mặt hàng: áo mưa, khăn trải bàn, che, bao bì, phao bơi, băng keo, decal màng PVC … Một vài hình ảnh màng PVC ứng dụng Hình 1. 3: Một vài ứng dụng màng...
 • 5
 • 397
 • 12

Quy trình chế biến sản phẩm Cơm nắm chương 1

Quy trình chế biến sản phẩm Cơm nắm chương 1
... – 1. 7 0.2 – 1. 7 0.2 – 0.6 0.4 5.8 – 15 .1 15 7–8 P – 4.5 2–5 0.9 – 1. 7 0.4 – 0.8 13 - 29 11 – 24 12 – 26 K 1. 7 – 4.3 0.7 – 3.2 0.8 – 4.5 1. 7 – 8.7 12 – 23 13 17 13 Si 12 .6 0.7 – 1. 6 0 .1 ... Phôi Tấm Protein 5.8 – 7.7 7 .1 – 8.3 6.3 – 7 .1 2.0 – 2.8 11 .3 -14 .9 14 .1 - 11 .2 - 20.6 12 .4 Lipid 1. 5 – 2.3 1. 6 – 2.8 0.3 – 0.5 0.3 – 0.8 15 .0 -19 .7 16 .6-20.5 10 .1- 12.4 Cacbonhydrat 63.6-73.2 ... 74 – 11 0 3–6 0.5 – 1. 1 1. 3 – 1. 9 S 0.5 – 0.7 0.3 – 2.2 0.9 0.5 Rất 1. 9 11 – 40 11 – 40 – 30 Vi lượng (μg/g chất khô) Cu – 13 1 7 2–3 35 – 45 Fe 16 – 70 – 60 – 33 45 – 11 0 10 0 – 500 70 – 210 Mn...
 • 31
 • 422
 • 3

Thiết kế cần trục chân đế mâm quay KPM 32,5 Tấn - Chương 1

Thiết kế cần trục chân đế mâm quay KPM 32,5 Tấn - Chương 1
... khác 700m2 1. 4 1. 4.3 Thiết Bò Xếp Dỡ: - Xe nâng hàng T: 01 - Xe cẩu hàng: 04 với sức nâng từ 25 đến 45 T - Xe tải chở hàng 10 T: 02 - Ca nô: 02 - Xe du lòch từ đến 15 chỗ ngồi: 04 1. 5 KẾT QUẢ HOẠT ... Tổ Chức - Hành Chính: - Phòng Kế Toán Tài Vụ: - Phòng Kế Hoạch- Kỹ Thuật Xây Dựng Cơ Bản: - Phòng Khai Thác – Thương Vụ: - Phòng Điều Độ: - Đội Bảo Vệ: 1. 4 CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT: 4 .1 Hệ Thống ... - Diện tích 22ha - Chiều dài mặt tiền sông 1. 000m - Đã xây dựng đưa vào khai thác cầu cảng B1 dài 75m, B2 dài 12 0m, B3 dài 10 5m có khả tiếp nhận tàu từ 5.000DWT đến 15 .000DWT - Bến salan dài 20m...
 • 4
 • 327
 • 3

Giáo án chương 1 hình 9 ( 3 cột Minh tặng chị HÀ NỘI )

Giáo án chương 1 hình 9 ( 3 cột Minh tặng chị HÀ NỘI )
... động 1: Kiểm tra cũ + luyện tập  Học sinh thực hiện… Bài 20/84/GSK ’≈ e) Sin70 0 13 ’ ≈ 0 .9 410 a) Sin70 13 0 .9 410 f) Cos25 032 ’ ≈ 0 .90 23 b) Cos25 032 ’ ≈ 0 .90 23 g) Tg 43 010 ’ ≈ 0 . 93 80 c) Tg 43 010 ’ ≈ 0 . 93 80 ... BC AC = 12 2 + 52 = 13 (cm) ⇒ R( O ) = 6,5(cm) Bài 6 /10 0 SGK - Có tâm đối xứng trực đối xứng - Có trục đối xứng tâm đối xứng Bài 7 /10 1 SGK Nối: (1 ) với (4 ) (2 ) với (6 ) (3 ) Với (5 ) Bài 8 /10 1 SGK Có ... =sin (9 0 0- µ ) Cos 2 ĐÚNG SAI X X X X A Phần tự luận: (6 điểm) Bài AH =12 .sin400 ≈ 7, 7 1( cm) AH AH 7, 71 = sin 30 0 ⇒ AC = ≈ ≈ 15 , 42(cm) AC sin 30 0,5 Bài Vẽ hình (1 điểm) (1 điểm) A (0 .25 điểm) N...
 • 58
 • 318
 • 1

Chương 1 Tính ưu việt của CSDL phân tán

Chương 1 Tính ưu việt của CSDL phân tán
... CSDL phân tán đối ngợc lại CSDL tập trung: -Điều khiển tập trung: Trong CSDL phân tán khái niệm không đợc nhấn mạnh Khả điều khiển tập trung phụ thuộc vào kiến trúc CSDL phân tán Trong CSDL phân ... Trong CSDL phân tán, đọc lập liệu quan trọng nh CSDL truyền thống Tuy nhiên, có khái niệm nảy sinh có tên suốt phân tán Trong suốt phân tán có nghĩa chơng trình đợc viết (trên CSDL phân tán) nh CSDL ... ời quản trị CSDL trung tâm -Các vấn đề bảo mật chất hệ phân tán nói chung, mạng truyền thông biểu điểm yếu với lu ý bảo vệ III /Tính u việt CSDL phân tán: 1/ Các lợi ích CSDL phân tán: -Khả mau...
 • 4
 • 181
 • 0

CHƯƠNG 1 TÁN XẠ RAMAN

CHƯƠNG 1 TÁN XẠ RAMAN
... sáng tán xạ 1. 1.7 Tán xạ Raman Tán xạ Raman phân chia thành hai loại: Tán xạ Raman tự phát (Spontaneous Raman Scattering) tán xạ Raman kích thích (Stimulated Raman Scattering) Hiệu ứng tán xạ Raman ... sáng Stoke trình tán xạ gọi tán xạ Stoke Ngược lại, ánh sáng tán xạ có tần số lớn ánh sáng tới ánh sáng tán xạ gọi ánh sáng phản Stoke trình tán xạ gọi tán xạ phản Stoke 1 Với tán xạ không đàn hồi, ... bị tán xạ Môi trường gây nhiều loại tán xạ điển hình tán xạ Rayleigh, tán xạ Brillouin, tán xạ Raman Tuỳ thuộc vào loại vật chất, ánh sáng, điều kiện môi trường… mà loại tán xạ xảy khác Tán xạ...
 • 37
 • 165
 • 1

Chương 1 TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG

Chương 1 TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG
... vụ bán hàng 1. 3.4 .1. tổ chức khoa học với công tác người bán hàng Nơi công tác người bán hàng diện tích (địa điểm doanh nghiệp) với trang thiết bị dụng cụ hàng hoá để người bán hàng thực trình bán ... khách hàng 1. 4 TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NƯỚC TA HIỆN NAY Tính tất yếu khách quan việc tăng cường chất lượng công tác ... trường, bán vật tư hàng hoá công tác định khả thành bại doanh nghiệp Qua phân tích vị trí công tác bán hàng , ta nhận thấy việc phát huy mạnh công tác bán hàng đem lại hiệu to lớn Hệ thống bán hàng...
 • 20
 • 127
 • 0

Chương 1 KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chương 1 KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
... tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , kế toán ghi Nợ TK 11 1, 11 2, 13 1, 13 8, Tổng giá toán Có TK 515 , 711 - Giá chưa có thuế GTGT Có TK 33 31 - Thuế GTGT phải nộp Cuối kỳ, kết chuyển ... không tách riêng được, kế toán ghi Nợ TK 15 2, 15 6, 15 3, Giá mua chưa thuế GTGT Nợ TK 13 3 - Thuế GTGT đầu vào Có TK 11 1, 11 2, 3 31, Tổng giá toán Cuối kỳ, kế toán tính xác định thuế GTGT đầu vào khấu ... dịch vụ dùng vào SXKD, kế toán phản ánh giá mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ tổng giá toán, ghi Nợ TK 15 2, 15 3, 15 6, 211 Giá mua có thuế GTGT Có TK 11 1, 11 2, 3 31 Tổng giá toán - Khi mua vật tư,...
 • 65
 • 145
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập