Tiết 17 ôn tập chương i II lịch sử 6 nguyễn duy thỉnh

Tiết 17: Ôn tập chương I & II

Tiết 17: Ôn tập chương I & II
... Bi táûp I: Bi âạp ạn c Bi âạp ạnb Bi âạp ạn c II/ Bi táûp II: -Hs lm vo våí bi táûp -Gv gi1säú hs lãn bng lm bi táûp,Hs nháûn xẹt &gv chỉỵa hs theo di Niªn ® i: Ù Sỉû kiãûn Thãú k VII TCN Nàm ... vàn hoạ trãn Bi 2:Thnh Cäø Loa âỉåüc xáy dỉûng vo: a/ Thãú k III TCN b/ Thãú k III - II TCN c/Thãú k II TCN â/ Thãú k I TCN Bi táûp 3: Sau dnh âỉåüc âäüc láûp, Trỉång Vỉång â: a.Giỉỵ ngun cạc ... HS: Än cạc bi â hc, lm 1säú bi táûp Gv â hỉåïng dáùn åí tỉìng tiãút hc D/ Tiãún trçnh lãn låïp: I/ ÄØn âënh låïp: II/ Kiãøm tra bi c: Kãút håüp åí pháưn bi táûp III/ Triãøn khai bi táûp: Hoảt...
 • 6
 • 270
 • 0

Tiet 17. On tap chuong I(tiet 1)

Tiet 17. On tap chuong I(tiet 1)
... Tiêt 17: ôn tập chương I (tiết 1) i Lý thuyết: HS1 Viết hệ thức cạnh đường cao tam giác c vuông: h B A b C H A HS2 Viết tỉ số lượng...
 • 2
 • 205
 • 0

Tiết 17-Ôn tập chương I

Tiết 17-Ôn tập chương I
... C Tit 17 ễN TP CHNG I A ễN TP Lí THUYT: III Mt s tớnh cht ca cỏc t s lng giỏc Cho hai gúc v ph Khi ú: sin = cos cos = sin tg = cotg cotg = tg Tit 17 ễN TP CHNG I A ễN TP Lí THUYT: III Mt ... vi v din tớch t giỏc AEDF Tit 17 ễN TP CHNG I C CễNG ViC V NH: ễn li lý thuyt v cỏc bi ó gii Xem li cỏc h thc v cnh v gúc tam giỏc vuụng Lm cỏc bi cũn li SGK SBT Tit sau tip tc ễn ... ỳng? 2 A sin + cos = B sin = cos C cos = sin (900 - ) sin D tg = cos Tit 17 ễN TP CHNG I B LUYN TP: Bi Giỏ tr ca x v y hỡnh l: A x = ; y = B x = ; y = 2 C x = ; y = D x = ; y = y x Tit 17 ễN...
 • 15
 • 218
 • 0

Tiết 17 . ôn tập chương I - Dạy theo hợp đồng

Tiết 17 . ôn tập chương I - Dạy theo hợp đồng
.. . cầu tiếp theo: Hoạt động nhóm.( phút ) Thảo luận thống kết quả, trình bày phiếu học tập Hướng dẫn nhà: - Ôn kiến thức cần nhớ chương - Làm tập 38, 39, 40 / 95 SGK - Làm tập 81, 83 / SBT - Tiết .. . = sin α cos α Nhiệm vụ 7: u cầu hoạt động cá nhân th i gian phút B i tập: Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 4,5 cm, BC =7,5 cm Chứng minh tam giác ABC vng A Tính góc B, C đường cao AH tam giác .. . cosα sin α 1 sin2 α + cos2α = … ; tgα cotgα = …… Khơng dùng bảng số, máy tính Hãy tính: 2 cos 800 + sin 800 = sin 10 + sin 80 = ……………… β B TiÕt 17 ¤n tËp ch­¬ng Một số tính chất tỉ số lượng giác:...
 • 12
 • 165
 • 0

Hình học lớp 9 - Tiết 17 : ÔN TẬP CHƯƠNG I ppt

Hình học lớp 9 - Tiết 17 : ÔN TẬP CHƯƠNG I ppt
... - Giáo viên : Bảng ph : Tóm tắt kiến thức cần nhớ, câu h i, tập Thước thẳng, com pa, ê ke, thước đo độ, phấn màu, máy tính bỏ t i - Học sinh : Làm câu h i tập ôn tập chương I Thước kẻ, ... t i C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS - Kiểm tra việc làm tập nhà việc chuẩn bị HS Hoạt động GV N i dung HS Hoạt động I ÔN TẬP LÍ THUYẾT ( phút) A I Lý thuyết: - ... giảm Hoạt động LUYỆN TẬP (30 ph) - Yêu cầu HS làm 33 B i 3 3: Chọn kết đúng: (GV đưa đầu lên bảng a) C phụ) SR b) D QR c) C B i 3 4: a) C tg = a c b) C cos = sin (90 0 - ) B i 3 5: - Bài...
 • 10
 • 349
 • 0

Đại số 9 - Tiết 17 Ôn tập chương I ( tiếp ) pps

Đại số 9 - Tiết 17 Ôn tập chương I ( tiếp ) pps
... sinh Gi i tập 73 (d) - SGK Học sinh -Gi i tập 73 (d) SGK II-B i m i: Gi i tập 74 ( SGK - 40 ) II-B i m i: Dạng : Tĩm x Nêu cách làm a) 2x  1 3 Ta có : (1 ) (1 ) 2x   (2 ) ,Có ... học tập Hoạt động giáo Hoạt động học sinh viên I- Kiểm tra cũ: Học sinh1 -Viết công thức trục Học sinh Viết công thức trục thức thức mẫu gi i mẫu gi i tập 71 ( b) tập 71 ( b) Học sinh Gi i tập...
 • 2
 • 373
 • 1

tiết 17- ôn tập chương I

tiết 17- ôn tập chương I
... phục gồm cơng việc gì? GIẶT , PH I - LÀ - CẤT GIỮ MAY MẠC TRONG GIA ĐÌNH CÁC LO I V I THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC V i thiên nhiên V i bơng V i tơ tằm V i s i pha V i hóa học V i V i nhân tổng tạo ... hè ngư i ta l i thích mặc áo v i s i bơng, v i tơ tằm mà sử dụng lụa nilon, polyeste? ( Mùa hè nóng thích hợp v i v i s i thiên nhiên v i bơng, v i tơ tằm có tính chất hút ẩm tốt, lụa nilon, polyeste ... hợp Sẽ giữ Phù hợp V i cơng V i Vẻ đẹp, V i dụng vóc dáng, Độ bền Hoạt động, lo i trang lứa tu i, tiết kiệm M i trường phục cơng dụng Chi tiêu Cơng việc Cho May mặc Dặn dò - Ơn l i : “ Sử...
 • 27
 • 108
 • 0

Tiết 17. Ôn tập chương I

Tiết 17. Ôn tập chương I
... Trang chủ Gi i thiệu Thành viên Trợ giúp Liên hệ Bạn bè • Trường • Ban giám hiệu • Th i khóa biểu Đăng nhập Tên truy nhập Mật Ghi nhớ $ Đăng nhập Quên mật ĐK thành viên Thông tin • Gi i thiệu chung ... • Cơ cấu tổ chức Chi Đảng Công đoàn trường Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đ i TNTP Hồ Chí Minh H i LHTN Việt Nam Danh sách giáo viên Danh sách lớp Văn ngành Th i khóa biểu Tin tức Thông báo Hình ảnh hoạt ... Phòng giáo dục Văn Sở giáo dục Văn Bộ giáo dục Các ý kiến Hỗ trợ trực tuyến i u tra ý kiến Bạn thấy trang nào? Đẹp Đơn i u Bình thường Ý kiến khác Biểu Thống kê • 747 lượt truy cập (chi tiết) ...
 • 4
 • 55
 • 0

Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG II pdf

Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG II pdf
... tìm tập xác định hàm số - Xét biến vẽ đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c, y = ax + b - Cách xác định hệ số parabol D HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Xem lại giải - Làm cỏc tập lại - Ôn tập lại kiến thức học chương ... lại kiến thức học chương I, II ( giao hợp hai tập hơp, tập xác định hàm số, biến thiên đồ thị hàm số bậc bậc hai, xác định parabol biết số tính chất) - Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra ... - Học sinh: Chuẩn bị tập C TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Hoạt động 1: Kiểm tra cũ Hoạt động GV - Cho HS trả lời câu hỏi từ -7 Hoạt động HS - Lên bảng trình bày Hoạt động 2: Tìm tập xác định hàm số y...
 • 4
 • 181
 • 0

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.
... I.- Ôn tập chương I: 1.- Các môi trường nuôi cấy vi sinh vật ( VSV ): - Môi trường tự nhiên môi trường chứa chất tự nhiên không xác đònh số lượng, thành phần ... thành N – axêtyl glucôzamin c.- Phân giải lipit: Vi sinh vật tiết enzim lipaza để phân giải lipit (mỡ) thành axt béo glixêrol II.- Bài tập: Bài 1: Xác đònh môi trường với nội dung phù hợp tương ... – P  Đihiđrôxiaxêtôn – P  A.piruvic  Axêtyl – CoA  Glixêrol Các axit béo Lipit 4.- Đặc điểm trình phân giải vi sinh vật: a.- Phân giải axit nuclêic prôtêin: Vi sinh vật tiết enzim nuclêaza...
 • 14
 • 304
 • 0

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)
... Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I i n vào chổ trống ( ) a)Hai góc đ i đỉnh hai góc có cạnh góc tia đ i cạch góc b) Hai đường thẳng vuông góc v i hai đường thẳng cát tạo thành góc vuông ... Vẽ đoạn thẳng AB d i 28mm - Trên AB lấy i m M cho AM = 14mm - Qua M vẽ đường thẳng d ⊥ AB - d trung trực AB M • B Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 57/ 104SGK: Cho hình vẽ (h39), có a//b ... b//c) => O2 = 480 Vì tia OC nằm hai tia OA OB nên ta có x = O1 + O2 = 380 + 480 = 860 Vậy số đo x góc AOB 860 O c Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 55/103 SGK: Vẽ l i hình 38 (tr103- SGK)...
 • 5
 • 1,381
 • 12

Tiet 20 ON TAP CHUONG I

Tiet 20 ON TAP CHUONG I
... : Giá trị tuyệt đ i : -Kh i niệm : Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ x ……………………… khoảng cách từ i m t i i m trục số ………………………… -Giá trj tuyệt đ i số hữu tỉ x xác định : x = -V i - x x ≥ ………………………………… ... Căn bậc hai số a không âm ……………………………………… Kí hiệu : Căn bậc hai dương a …… a − a …………………………………… bậc hai âm a h) N… Z … Q ……R ⊂ ⊂ ⊂ i) Trục số g i trục số thực ……………………………………… i m biểu diễn số ... cộng v i số : 3) Tính chất nhân v i số : a.1 = a a+0= a ……………………………… ……………………………… ( ) ( ) •Tính chất phân ph i phép nhân v i phép cộng : a ( b + c ) = a b + a c I ÔN TẬP LÝ THUYẾT : Giá trị tuyệt...
 • 12
 • 554
 • 2

Tiết 24: Ôn tập chương I (HH)

Tiết 24: Ôn tập chương I (HH)
... B1 C1 i xng vi ABC qua ng thng a b, V A2 B2 C2 i xng vi ABC qua ng thng a A1 A B B1 C C2 B2 A2 C1 a B - BI TP B i tập 88 tr 111 /SGK Cho t giác ABCD G i E,F,G,H theo thứ tự trung i m AB, ... cỏc hỡnh thoi l hp ca hp cỏc bỡnh hnh, hỡnh thang hỡnh C,Giao ca hp cỏc HCN v hp cỏc hỡnh thoi l Vuụng hp cỏc hỡnh B - BI TP Bi : Cho ABC , mt ng thng a tu ý v mt im nm ngoi tam giỏc a, Hóy ... CD = DA ễn chng I ; T giỏc B - BI TP Bi 67 tr 111/SGK: Cho s biu th quan h gia cỏc hp hỡnh thang, hỡnh bỡnh hnh, hỡnh ch Nht , hỡnh thoi , hỡnh vuụng Nh hỡnh bờn Da vo s ú hóy in vo ch trng...
 • 9
 • 208
 • 0

Tiet 17 On tap chuong 1

Tiet 17 On tap chuong 1
... cạnh Bài tập 1: Chọn kết kết đây: P 1) Trong hình vẽ bên sin Q bằng: PR PR b) a) QR RS SR PS R c) SR d) QR S Q 2) Hình vẽ bên, cos a) 2a 3 c) b) bằ 30 ng: a a 2a d)2 a 30 a 2) Trong hình vẽ bên, ... TIẾT17 : ÔN TẬP CHƯƠNG I Học sinh làm bảng câu sau A Câu 1: Cho hình vẽ Hãy viết hệ thức : a) Cạnh huyền, cạnh góc B vuông hình ... chiếu cạnh huyền b = a b’ c c ’ h b’ C H a c = a.c' b b) Các cạnh góc vuông b, c đường cao h A 1 = + 2 h b c c B c ’ h H a b b’ C Câu 2: Cho hình vẽ : a) Hãy viết công thức tính tỉ số lượng giác...
 • 11
 • 570
 • 0

Tiết 14: Ôn tập chương I

Tiết 14: Ôn tập chương I
... B i toán 1: Hình vẽ cho biết kiến thức gì? a O b Hai góc đ i đỉnh - Định nghĩa: Hai góc đ i đỉnh hai góc mà cạnh góc tia đ i cạnh góc - Tính chất: Hai góc đ i đỉnh x A I B y A a b B ... v i đường thẳng B i toán 2: i n từ vào chỗ trống: 1: Hình vẽ cho biết kiến thức gì? ………………………………………………………………… a) Hai góc đ i đỉnh hai góc có cạnh góc tiatính vuông gócgóc Quan hệ đ i cạnh v i ... ……………………………………………………………………………… a//b a//b B i toán 3: Chọn câu đúng, sai: Hai góc đ i đỉnh Đúng Hai góc đ i đỉnh Sai Hai đường thẳng vuông góc cắt Đúng Hai đường thẳng cắt vuông góc Sai Đường trung trực đoạn thẳng...
 • 9
 • 447
 • 1

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập