Bài 22 khởi nghĩa lý bí nước vạn xuân (542 602) (tiếp theo)

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : KHỞI NGHĨA BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602) ( tiếp theo) doc

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602) ( tiếp theo) doc
... - Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ phân tích kĩ đọc đồ lịch sử II/ NỘI DUNG 1/ Ổn định lớp: ( TG) Phút 2/ Kiểmtra c : ( TG) Phút - Trình bày diễn biến khởi nghĩa Bí - Tại Bí đặt tên nước Vạn ... Bí đặt tên nước Vạn Xuân? 3/ Bài * Mùa xuân năm 544, khởi nghĩa Bí thành công Bí lên Hoàng đế đặt tên nước Vạn Xuân với hi vọng đất nước, dân tộc trường tồn Nhưng tháng năm 545, phong kiến ... hùng binh Bí đường, đánh úp quân Nam Đế hồ Điển Triệt + Quân ta chống đỡ không - Nam Đế phải chạy vào - Anh trai Nam Đế động Khuất Lão ( Tam Nông Thiên Bảo Phật Tử ( Phú Thọ)...
 • 15
 • 1,775
 • 3

bài giảng lịch sử 6 bài 22 khởi nghĩa bí. nước vạn xuân (542-602) (tt)

bài giảng lịch sử 6 bài 22 khởi nghĩa lý bí. nước vạn xuân (542-602) (tt)
... Tiết 26 - Bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII- IX Dưới ách đô hộ nhà Đường, nước ta có thay đổi? Khởi nghĩa Mai thúc Loan ( 722) Khởi nghĩa Phùng Hưng (Trong khoảng 7 76- 791) ... yêu nước, thương dân, có đức, có tài Tiết 26 - Bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII- IX Dưới ách đô hộ nhà Đường, nước ta có thay đổi? Khởi nghĩa Mai thúc Loan ( 722) Khởi nghĩa ... An hàng c Ý nghĩa: Khởi nghĩa giành chủ quyền thời gian ngắn Tiết 26 - Bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII- IX Dưới ách đô hộ nhà Đường, nước ta có thay đổi? Khởi nghĩa Mai thúc...
 • 21
 • 2,086
 • 0

Bài 21:Khởi nghĩa Bí.Nước Vạn Xuân(542-602)

Bài 21:Khởi nghĩa Lý Bí.Nước Vạn Xuân(542-602)
... nề 2.Khởi nghĩa Bí.Nớc Vạn Xuân thành lập a.Khởi nghĩa Bí (542) *Nguyên nhân: *Ngời lãnh đạo: *Diễn biến: *Kết quả: b.Nớc Vạn Xuân thành lập (544) -Lý Bí lên hoàng đế -Tên nớc :Vạn Xuân -Kinh ... nề 2.Khởi nghĩa Bí.Nớc Vạn Xuân thành lập a.Khởi nghĩa Bí (542) *Nguyên nhân: *Ngời lãnh đạo: *Diễn biến: *Kết quả: b.Nớc Vạn Xuân thành lập (544) -Lý Bí lên hoàng đế -Tên nớc :Vạn Xuân -Kinh ... 1-.Kể tên khởi nghĩa tiêu biểu nhân dân ta từ kỉ I đến kỉ VI ? -ý nghĩa khởi nghĩa này? Tiết 25 -Bài 22:Khởi nghĩa Bí.Nớc Vạn Xuân (542-602) 1.Nhà Lơng siết chặt ách...
 • 12
 • 2,076
 • 12

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : KHỞI NGHĨA NUỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602) potx

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : KHỞI NGHĨA LÝ BÍ NUỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602) potx
... bị khởi nghĩa GV: Khởi nghĩa bùng nổ nào? GV: Yêu cầu HS trình bày diễn biến khởi nghĩa lược đồ phóng to * Diễn biến khởi nghĩa + Năm 542 dấy hình 47 trang 59 SGK nghĩa Thái Bình ( ... để miêu tả diễn biến khởi nghĩa GV: Kết khởi nghĩa nào? HS trả lời * Kết khởi nghĩa + Quân Lương bị đại bại + lên hoàng đế, lấy hiệu Nam Đế, đặt tên nước Vạn Xuân, lấy niên hiệu ... Tu GV: Đây máy nhà nước phong kiến độc lập trung ương tập quyền sơ khai / CŨNG CỐ BÀI: ( TG) Phút - Trình bày diễn biến khởi nghĩa ( đồ) - làm sau thắng lợi khởi nghĩa? - Tại Bí...
 • 11
 • 2,266
 • 2

bài giảng lịch sử 6 bài 21 khởi nghĩa bí. nước vạn xuân (542-602)

bài giảng lịch sử 6 bài 21 khởi nghĩa lý bí. nước vạn xuân (542-602)
... Kiểm tra cu Cuộc khởi nghĩa Bí diễn ? Sau khởi nghĩa thắng lợi Bí làm ? Bài 22 Khởi nghĩa Lí Bí Nước Vạn Xuân( 542– 60 2)(tt) Bài 22 Khởi nghĩa Nước Vạn Xuân ( 542 – 60 2 ) Chống quân ... Vương) tổ chức quyền(550- 570) - 571 Phật Tử từ phía nam kéo quân cướp ngôi(hậu Nam Đế) - 60 3 quân Tùy công Phật Tử bị bắt giải Trung Quốc = >Nước Vạn Xuân sụp đổ Cung cố 1.Cuộc kháng chiến ... Nhà Lương suy yếu quân Lương chán nản, bị động 5 Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc ? Sau đánh bại quân Lương Triệu Quang Phục làm gì? Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc ? - Triệu Quang Phục lên vua(...
 • 25
 • 2,948
 • 0

Bài 22 Khởi nghĩa . Nước Vạn Xuân (tt)

Bài 22 Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân (tt)
.. . Kiểm tra cũ Cuộc khởi nghĩa diễn ? Sau khởi nghĩa thắng lợi làm ? Bài 21 Khở i nghóa Nướ c Vạ n Xuân (tt) (542 – 602) Bài 22 Khởi nghĩa Nước Vạn Xn ( 542 – 602 ) .. . nhiều thiệt hại Nước Vạn Xn độc lập kết thúc ? - Triệu Quang Phục lên ngơi vua ( Triệu Việt Vương ), tổ chức lại quyền - Năm 570 Phật Tử cướp ngơi xưng Hậu Nam Đế Nước Vạn Xn độc lập kết .. . Quang Phục năm 548 Thảo luận • Vì kháng chiến Nam Đế thất bại ? Nước Vạn Xn thành lập  lực lượng yếu Qn Lương dồn sức cơng , lực lượng mạnh Triệu Quang Phục đánh bại qn Lương ? Khuất...
 • 20
 • 3,944
 • 5

BÀI 22: KHỞI NGHĨA NƯỚC VẠN XUÂN

BÀI 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ NƯỚC VẠN XUÂN
... Đất nước tươi đẹp mùa xuân A, B, C D Các câu ……… BÀI 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ NƯỚC VẠN XN (542 – 602) (tiếp theo) Chống qn Lương xâm lược NỘI DUNG BÀI HỌC Triệu Quang Phục đánh bại qn Lương nào? Nước ... Lí P h ật T Nước Vạn Xn độc lập kết thúc ? Bài 22 Khởi nghĩa Nước Vạn Xn ( 542 – 602 ) (tiếp theo) Chống qn Lương xâm lược Triệu Quang Phục đánh bại qn Lương nào? Nước Vạn Xn độc lập ... chức lại quyền  - Năm 571 Phật Tử cướp ngơi Triệu Việt Vương, lên ngơi vua gọi hậu Nam Đế 5 Nước Vạn Xn độc lập kết thúc ? n Q uỳ T Bài 22 Khởi nghĩa Nước Vạn Xn ( 542 – 602 ) (tiếp...
 • 24
 • 1,151
 • 1

BAI 22- KHỞI NGHĨA BÍ. NƯỚC VAN XUÂN

BAI 22- KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VAN XUÂN
... vạn xuân (542- 602) Hãy điền bảng sau khởi nghĩa Bí Bi Thời gian 542 Xuân 544 5/543 kiện Bí dựng cờ khởi nghĩa Bí lên hoàng đế, đặt tên nước Vạn Xuân, đóng đô cửa sông Tô Lịch nh Lng ... sau b Pht T cp ngụi Pht T chun b khỏng chin nh th no? - Chun b khỏng chin - Nm 603 ,10 quõn Tu tn cụng Vn Xuõn - Pht T b bt, nc Vn Xuõn sp TIT 24 Bi 21 :khởi nghĩa lí bí Nước vạn xuân ... tham lam C Bí người tài đức uy tín dân D Tất ý sai Hoa Học Trò return Em giải thích ngắn gọn ý nghĩa tên nước Vạn Xuân: * ý nghĩa mong muốn đất nước ta vững bền, dài lâu, tươi đẹp mùa xuân TIT...
 • 12
 • 286
 • 0

Giáo án Lịch sử 6 bài Khởi nghĩa Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Giáo án Lịch sử 6 bài Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)
... ý GV - Mùa xuân 544 Bí lên hồng đế đặt tên nước Vạn Xuân Tên Vạn Xuân cho thấy mong ước Nam Đế? - Tháng – 542, quân Lương kéo sang đàn áp khởi nghĩa Nghĩa quân đánh bại quân Lương - Đầu ... tới khởi nghĩa nhân dân chống lại ách đô hộ nhà Lương Hoạt động 2: Tìm hiểu Khởi nghĩa Nước Vạn Xuân thành lập GV: Gọi HS đọc đoạn mục SGK Khởi nghĩa Nước Vạn Xuân thành lập VnDoc - ... Lãnh đạo khởi nghĩa ai? năm 542 phất cờ khởi nghĩa HS: - Phất cờ khởi nghĩa vào thời gian nào? HS: Mùa xuân năm 542 - Nhà Lương nghe tin khởi nghĩa làm gì? Nghĩa quân làm gì? - Quân Lương...
 • 4
 • 45
 • 0

bài 21. khởi nghĩa nước Vạn xuân 542-602

bài 21. khởi nghĩa Lí Bí nước Vạn xuân 542-602
... kinh tế: Khởi nghĩa Nước Vạn Xuân thành lập a Khởi nghĩa Bí: Nguyên nhân: * Diễn biến: * Kết quả: * Nguyên nhân thắng lợi: b Nước Vạn Xuân thành lập So sánh máy Nhà nước Vạn Xuân quyền ... Tu Tinh Thiều: Hãy cố gắng xây xong đài Vạn Xuân, dựng chùa Khai Quốc để dân nhớ ngày lập nước Đây ý Trời Bài 21 tiết 26 Khởi nghĩa nước vạn xuân ( 542-602) Nhà Lương siết chặt ách đô hộ ... Nhị Bài 21 tiết 26 Khởi nghĩa nước vạn xuân ( 542-602) Nhà Lương siết chặt ách đô hộ nào? nhà lương long biên hợp phố hoàng châu Giao châu châu đức châu lợi châu ninh châu lược đồ nước...
 • 19
 • 1,794
 • 10

Lịch sử lớp 6 - Khởi nghĩa nước vạn xuân (542602) pot

Lịch sử lớp 6 - Khởi nghĩa lý bí – nước vạn xuân (542 – 602) pot
... Kết ý nghĩa lịch sử: * HD nghiên cứu SGK thảo luận: - lên hoàng đế, đặt tên - Tóm tắt kết khởi nghĩa nước xây dựng kinh đô - Khẳng định ý chí độc lập dân tộc - Những việc làm có ... tàn bạo nhà Lương khởi nghĩa Bí? - Lực lượng rộng lớn nào? - Vì hào kiệt nhân dân khắp nơi lại nô nức hưởng ứng khởi nghĩa? (Lực lượng đông đảo, từ khắp miền đất nước ) - Nhân dân khắp ... thiệu - Tình hình nước ta sau thất bại khởi nghĩa Bà Triệu: + Đất nước tiếp tục bị phong kiến phương Bắc đô hộ; + ách thống trị tàn bạo nhà Lương; + tiến hành khởi nghĩa giành thắng lợi Nước...
 • 5
 • 5,196
 • 2

Slide sử 6 KHỞI NGHĨA BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) _Thị Thảo

Slide sử 6 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) _Thị Thảo
... KỶ VII - IX - Sách giáo khoa Lịch sử lớp (NXB Giáo dục) - Kể chuyện bốn nghìn năm giữ nước (tập - NXB Giáo dục) - Video S - Việt Nam tập 365 câu chuyện Đầm Dạ Trạch - Video ... vào: A) Mùa xuân năm 542 B) Mùa thu năm 542 C) Mùa xuân năm 543 D) Mùa thu năm 544 Đúnngphảintrả-lờClicknơiiiđâunơi đâup Không-đú trả bấittcâu bấttcứ ynơi tiếc Bạn - đú g Click ... xuống Vạn Xuân nước ta thế - Ta: nhà nước Vạn nào? thành lập Xuân ? Tại sau hai lần thất bại, nhà Lương vẫn xâm lược nước ta? (Tiếp theo) 3/ Chống quân Lương xâm lược - Tháng...
 • 42
 • 301
 • 0

bài 21: khởi nghĩa - nước Vạn Xuân

bài 21: khởi nghĩa Lý Bí - nước Vạn Xuân
... nước Vạn Xuân a) khởi nghĩa b) nước vạn Xuân thành lâp KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 2) khởi nghĩa Nước Vạn Xuân a) Khởi nghĩa - Mùa xuân năm 542, ... Khởi nghĩa nước Vạn Xuân a) khởi nghĩa b) nước vạn Xuân thành lâp KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) b) Nước vạn Xuân thành lập BÀI 21 Tuần:26 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN ... nào? 2) Khởi nghĩa nước Vạn Xuân a) khởi nghĩa b) nước vạn Xuân thành lâp Em có suy nghĩ việc lên hoàng đế đặt tên nước Vạn Xuân? BÀI 21 Tuần:26 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN...
 • 20
 • 3,625
 • 6

Bài 21 Khởi nghĩa Bí. Nước Vạn Xuân

Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
... Bớ ( cũn gi l Bụn )quờ Thỏi Bỡnh, t tiờn ụng l ngi Trung Quc 2/ Vỡ B pht c ngha ? - Vỡ cm ghột bn ụ h, xuõn 542 B pht c ngha TIT 24 Bi 21 :khởi nghĩa lí bí Nớc vạn xuân (542- 602) ... (Sơn Tây) 2/ KHI NGHA Lí B NC VN XUN THNH LP đức Châu - Mựa xuõn 542 Bớ pht c ngha TIT 24 Bi 21 :khởi nghĩa lí bí Nớc vạn xuân (542- 602) Hoàng Châu Long biên Diên Gia ChuThanh Trì o C h âu ... Bi 21 :khởi nghĩa lí bí Nớc vạn xuân (542- 602) 543 2/ KHI NGHA Lí B NC VN XUN THNH LP Hợp phố 542 Hoàng Châu Long biên Diên Gia ChuThanh Trì o C h âu Ch âu Thái Bình đức Châu - Mựa xuõn 542 Lý...
 • 8
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 22 khởi nghĩa lý bí nước vạn xuân ttbài 22 khởi nghĩa lý bí nước vạn xuân542602soạn bài 21 khởi nghĩa lý bí nước vạn xuânbài 21 khởi nghĩa lý bí nước vạn xuânkhởi nghĩa lý bí nước vạn xuân bài 22soạn bài tập lịch sử khởi nghĩa lý bí nước vạn xuân bài 22khởi nghĩa lý bí nước vạn xuân bài 21soạn sử bài khởi nghĩa lý bí nước vạn xuanlich su thi mot tiet bai khoi nghia ly bi nuoc van xuansoan bai khoi nghia ly bi nuoc van xuan ttkhởi nghĩa lý bí nước vạn xuân ttkhởi nghĩa lý bí nước vạn xuânkhởi nghĩa lý bí nước vạn xuân tiếp theokhởi nghĩa lý bí nước vạn xuân tiếp theo violetkhởi nghĩa lý bí nước vạn xuân violetchuong 2 bai 16 2 40 1397704916chuong 3 bai 6 3 596 1397882818chuong 3 bai 7 3 596 1397882818chuong 4 bai 8 3 897 1397883519chuong 3 bai 11 2 131 1397705227chuong 3 bai 14 3 966 1397883229chuong 3 bai 17 2 131 1397705227chuong 3 bai 21 3 897 1397883519Cambridge english vocabulary in use u59 u60 health fitnessNghiên cứu tạo màng và xử lý màng BC có kích thước và tính chất phù hợ với việc hấp thu thuốc phục vụ việc sử dụng trên daEnglish vocabulary in use u65 u67 trafficIdioms health answersMở rộng định lý tồn tại điểm bất động của toán tử (k,uo) lõm chính quy trong không gian banach với nón cực trịNghiên cứu, tuyển chọn và khả năng lên men lactic trong quá trình tạo sản phẩm kombucha từ trà truyên quang trong các điều kiện môi trường khác nhauIdioms healthIELTS vocabulary homechuong 1 bai 3 1 598 1397532421chuong 1 bai 6 1 598 1397532421chuong 1 bai 8 3 183 1398918245chuong 1 bai 9 3 183 1398918245
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập