Windows NT File System Internals - A Developer''''s Guide (1997)

Tài liệu User-Centered Design: A Developer''''s Guide to Building User-Friendly Applications ppt

Tài liệu User-Centered Design: A Developer''''s Guide to Building User-Friendly Applications ppt
... In an article published in interactions magazine, Arnold Lund makes a similar case: An alternative approach is to view usability testing as part of a software quality manage‐ ment program and to ... world.” —Lauren Bacall On January 9, 2007, a man quietly walked onto a stage and changed the course of tech‐ nological history He announced that his company was about to launch a product that would ... at the hospital all the time As much as I might wish I was a doctor, even after all these years, I still don’t have enough terminology to star as an extra in Grey’s Anatomy Every day, I’m learning...
 • 154
 • 407
 • 0

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 1 ppsx

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 1 ppsx
... heavyweight components and 2D graphics: • java. awt • java. awt.datatransfer J2ME ON SYMBIAN OS 21 1. 4 J2ME on Symbian OS Java on Symbian OS has a long history dating back to Symbian OS Version ... Smart cards Optional Packages Optional Packages Optional Packages Optional Packages Java Platform, Enterprise Edition (J2EE) Personal Profile Java Platform, Standard Edition (J2SE) Personal Basis ... Simon Lewis, Michael Aubert and Hana Bisada Managing Editor Phil Northam Assistant Editor Freddie Gjertsen Programming Java Micro Edition on Symbian OS Programming Java Micro Edition on Symbian...
 • 50
 • 178
 • 0

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 2 pptx

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 2 pptx
... startApp(); } catch (MIDletStateChangeException msce){} } } } 2. 2.3 GameCanvas Class: MyGameCanvas .java Whereas the Helloworld .java class might be described as the heartbeat of this application, ... method If Programming Java Micro Edition on Symbian OS: A developer’s guide to MIDP 2. 0 Martin de Jode  20 04 Symbian Ltd ISBN: 0-470-0 922 3-8 24 GETTING STARTED one is found then the AMS ignores ... import javax.microedition.lcdui.game.*; import javax.microedition.lcdui.*; import java. io.IOException; public class MyGameCanvas extends GameCanvas implements Runnable { private Command exit; private...
 • 50
 • 162
 • 0

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 3 potx

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 3 potx
... javax.microedition.io.Connector.https, javax.microedition.io.Connector.datagram, javax.microedition.io.Connector.datagramreceiver, javax.microedition.io.Connector.socket, javax.microedition.io.Connector.serversocket, javax.microedition.io.Connector.ssl ... byte[] payload = message.toString(); try{ UDPDatagramConnection conn = null; conn = (UDPDatagramConnection) Connector.open(“datagram://localhost: 1 23 4”); Datagram datagram = conn.newDatagram(payload, ... session (oneshot): javax.microedition.io.PushRegistry domain: Symbian allow: net_access allow: javax.microedition.io.Connector.sms.send allow: javax.microedition.io.Connector.sms.receive allow: javax.microedition.io.PushRegistry...
 • 50
 • 136
 • 0

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 4 ppsx

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 4 ppsx
... for audio playback and sound generation in two new packages: • javax.microedition.media • javax.microedition.media.control Specifically, the Media API mandates support for tone generation and audio ... MIDletController class are shown below: import import import import public javax.microedition.lcdui.*; javax.microedition.midlet.*; javax.microedition.media.*; javax.microedition.media.control.*; ... javax.microedition.midlet.*; javax.microedition.lcdui.*; javax.microedition.rms.*; java. io.*; class RMSReader extends MIDlet implements CommandListener { private private private private private...
 • 50
 • 179
 • 0

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 5 ppsx

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 5 ppsx
... of MIDP 2. 0 is described in the MIDP 2. 0 specification document under javax.microedition.media and javax.microedition.media.control Notably there is no javax.microedition.media.protocol package, ... devices Symbian OS has provided native support for Bluetooth since Symbian OS Version 6.1 Programming Java Micro Edition on Symbian OS: A developer’s guide to MIDP 2. 0 Martin de Jode  20 04 Symbian ... more appropriate to create a Player and use it to obtain a ToneControl 180 MIDP 2. 0 AND THE JTWI byte[] toneSequence = { ToneControl.C4, ToneControl.C4 + 2, ToneControl.c4 +4, }; try{ Player player...
 • 50
 • 148
 • 0

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 6 pot

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 6 pot
... display = Display.getDisplay(this); imageData = loadImage(IMAGE_NAME, IMAGE_SIZE); Image image = Image.createImage(imageData, 0, imageData.length); imageCanvas = new ImageCanvas(image); imageCanvas.addCommand(startCommand); ... Symbian- sponsored speedway track to learn to manage a complex composite scene of background layers and sprites and to demonstrate the use of collision detection Programming Java Micro Edition on Symbian ... information to and decode from a byte array MIDP has implementations of the java. io ByteArrayInputStream and java. io.ByteArrayOutputStream classes, which provide an excellent solution for this 26 6...
 • 50
 • 95
 • 0

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 7 pot

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 7 pot
... a keypad and a four-way joystick Programming Java Micro Edition on Symbian OS: A developer’s guide to MIDP 2. 0 Martin de Jode  20 04 Symbian Ltd ISBN: 0- 470 -0 922 3-8 320 MAKING JAVA CODE PORTABLE ... src /java/ midlet/model/* .java src /java/ midlet/view/* .java src /java/ midlet/uitools/* .java src /java/ midlet/sync/* .java Packaging into a Java Archive An application JAR file is created from the classes The obfuscation process ... RMS javax.microedition.lcdui.Form javax.microedition.lcdui.TextBox javax.microedition.lcdui.Canvas ImageNameBox ChoiceForm PuzzleCanvas HintCanvas GameMIDlet CaptureCanvas RMSHandler Capturer ApplicationException...
 • 50
 • 102
 • 0

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 8 ppt

Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS A developer’s guide to MIDP 2.0 phần 8 ppt
... compilation technologies Useful general references on Java optimization are: • Practical Java Programming Language Guide by Haggar • Java Performance and Idiom Guide by Larman and Guthrie • Java ... quality Java applications for Symbian OS The approach taken is to encourage you to think about the issues involved and to make rational decisions, rather than attempting to provide hard and fast ... Performance Tuning by Shirazi Programming Java Micro Edition on Symbian OS: A developer’s guide to MIDP 2. 0 Martin de Jode  20 04 Symbian Ltd ISBN: 0-470-0 922 3 -8 336 WRITING OPTIMIZED CODE 7 .2 What...
 • 50
 • 118
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THE USE OF HORMONES IN ANIMAL PRODUCTIONTìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họaHiện trạng và định hướng phát triển du lịch tại quần thể di tích chùa Dâu thành cổ Luy Lâu chùa bút thápGiải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty du lịch hương giang chi nhánh tại hà nộiEnzyme amylase và các ứng dụngTiểu luận chuyên viên quyết toán dự án hoàn thànhNâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh khăm muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào (tt)Biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn Bơi lội tại Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà NộiThiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiết kế dây chuyên may với công suất tự chọnXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ (LV thạc sĩ)Dãy hồi quy bậc hai (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà F1(Đông Tảo x Lương Phượng) nuôi tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tế (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)