Pro Scalable .NET 2.0 Application Designs (2006)

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 1 pptx

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 1 pptx
... 5/23/06 8 :18 PM Page xi ■CONTENTS PART ■■■ XP in Action ■ CHAPTER 11 Release Planning—The Journey Begins 11 1 Business Problem Introduction 11 1 Story ... 4800FM.qrk 5/23/06 8 :18 PM Page ii Pro NET 2.0 Extreme Programming Copyright © 2006 by Greg Pearman and James Goodwill All rights reserved No part of this work may be reproduced or transmitted ... Goodwill xix 4800FM.qrk 5/23/06 8 :18 PM Page xx 4800ch 01. qrk 5 /15 /06 8:46 PM PART Page 1 ■■■ XP Introduction 4800ch 01. qrk 5 /15 /06 8:46 PM Page 4800ch 01. qrk 5 /15 /06 8:46 PM CHAPTER Page ■■■ Introducing...
 • 34
 • 137
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 2 ppt

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 2 ppt
... the customers This coach will also act as a conduit to the development team 21 4800ch 02. qrk 22 5/15/06 8:45 PM Page 22 CHAPTER ■ ASSEMBLING THE TEAM Some of the responsibilities and expectations ... development process, developers will find their own answers 19 4800ch 02. qrk 20 5/15/06 8:45 PM Page 20 CHAPTER ■ ASSEMBLING THE TEAM Write stories: The customers are responsible for writing all of the project’s ... adventure will begin 4800ch03.qrk 5 /22 /06 1:57 PM CHAPTER Page 27 ■■■ Release Planning I n XP an application or system is developed in the context of a project A project defines all , the features...
 • 34
 • 92
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 3 ppt

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 3 ppt
... seat3A = new Seat (3, 'A', "WINDOW", SeatClass.EconomyClass); initialSeats.Add(seat3A); Seat seat3B = new Seat (3, 'B', "AISLE", SeatClass.EconomyClass); initialSeats.Add(seat3B); Seat seat3D = ... section Next, two property tags are defined: The property tags are somewhat like variables The property consists ... The next tag is the project tag: The project tag’s purpose is to define one and only one project for this build file The project tag also defines...
 • 34
 • 94
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 4 docx

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 4 docx
... xmlns="http://www.sf.net/projects/ccnet"> 10 tcp://YourHostname:12 34/ CruiseManager.rem YourProjectName ... select Properties, as shown in Figure 9 -4 Figure 9 -4 Selecting to set the WebDashboard site properties 48 00ch09.qrk 5/16/06 9:52 PM Page 93 CHAPTER ■ AUTOMATION ENVIRONMENT TOOL: CRUISECONTROL.NET ... 48 00ch09.qrk 84 5/16/06 9:52 PM Page 84 CHAPTER ■ AUTOMATION ENVIRONMENT TOOL: CRUISECONTROL.NET Of course, this also satisfies the fundamental...
 • 34
 • 146
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 5 pps

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 5 pps
... Account 3 .5 Add New Product 3.0 Edit Product 3 .5 Search for Product 7.0 Browse Catalog 4.0 Display Product Detail 2.0 Add Product to Shopping Cart 2.0 Remove Product from Shopping Cart 1 .5 Update ... Story Story Points Login 2.0 Browse Catalog 4.0 Display Product Detail 2.0 Add Product to Shopping Cart 2.0 Remove Product from Shopping Cart 1 .5 Search for Product 1 .5 Story Point Total 13 Customer: ... Story Story Points Login 2.0 Browse Catalog 4.0 Display Product Detail 2.0 Add Product to Shopping Cart 2.0 Remove Product from Shopping Cart 1 .5 Update Shopping Cart 2 .5 Story Point Total 14 Coach:...
 • 34
 • 74
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 6 pdf

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 6 pdf
... (dataReader.Read()) { Product product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price ... public Product() { } public Product(int productID, int categoryID, string productName, decimal price, int quantity) { this.productID = productID; this.categoryID = categoryID; this.productName = productName; ... TestGetProductsByCategory() { ArrayList products = ProductData.GetProductsByCategory(categoryID); Assert.IsNotNull(products, "GetProductsByCategory returned a null value, gasp!"); Assert.IsTrue(products.Count...
 • 34
 • 122
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 7 pdf

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 7 pdf
... TestGetProduct() { Product product = ProductData.GetProduct(productID); Assert.IsNotNull(product, "Product was null, gasp!"); Assert.AreEqual(productID, product.ProductID, "Incorrect Product ID, gasp!"); ... NegativeTestGetProduct() { Product product = ProductData.GetProduct(55555); Assert.IsNull(product "Product was not null, gasp!"); } [Test] public void TestSearchForProducts() { ArrayList products = ProductData.SearchForProducts(productName); ... (dataReader.Read()) { Product product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price...
 • 34
 • 118
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 8 pps

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 8 pps
... you found the product if (dataReader.Read()) { productID = dataReader.GetInt32(0); } dataConnection.Close(); // Create a product object product = new Product(productID, categoryID, productName, ... InsertOrder(Customer customer) { DateTime date = DateTime.Now; int orderID = -1; 237 480 0ch15.qrk 2 38 5/23/06 8: 20 PM Page 2 38 CHAPTER 15 ■ SECOND ITERATION try { OdbcConnection dataConnection = new OdbcConnection(); ... int productID; private string productName; private decimal unitPrice; private int quantityOrdered; private int stockQuantity; private int categoryID; private LineItem lineItem; private Product product;...
 • 34
 • 58
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 9 pot

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 9 pot
... (dataReader.Read()) { Product product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price ... (dataReader.Read()) { product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price = ... (dataReader.Read()) { product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price =...
 • 34
 • 62
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 10 ppsx

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 10 ppsx
... iteration, 231–237 paired programming defined, for improving quality of projects, 10 rules of, 44 parameters promoting local variables to, 105 removing, 106 reordering, 106 107 Pascal letter case, ... not to use, 17 Extreme Programming Explained: Embrace Change (Addison-Wesley, 1999), by Kent Beck, Extreme Programming Jobs mailing list, website address for joining, 306 Extreme Programming mailing ... documentation It should improve as the project evolves Mailing Lists You may want to join the following mailing lists: • Extreme Programming (http://groups.yahoo.com/group/extremeprogramming/): This...
 • 33
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ văn hóa cơ sở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Cau hoi bao quanKết nối mạngĐường đô thị và tổ chức giao thông125_cau_hoi_tra_loi_khi_phong_van_xin_viec_bang_tieng_anhPhân lập, xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Escherichia coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trịNghiên cứu chuyển cấu trúc mang gen codA vào cây cà chuaGIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU KẾT CÂU THÉPKINH tế NGÀNH Cơ khí và Cơ khí GIAO THÔNGTrắc nghiệm sinh học 11 theo bài có đáp ánbo de thi thu trac nghiem dia ly thpt quoc gia cua cac truong trong ca nuoc co dap angiáo án người gác rừng tí honnghiên cứu xử lý nước thải gia súc bằng quá trình sinh họcBáo cáo thực tập lý luận nhân cáchLuận án Cơ sở địa lý học phục vụ phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồngCÁC điểm NGỮ PHÁP TIẾNG ANH cơ bảnQuản Lý hoạt động kinh doanh Karaoke trên địa bàn quận Cầu giấy hiện nayTL Bài học kinh nghiệm thu hút vốn của một số doanh nhân trong và ngoài nướcKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LỘC VƯỢNG TP. NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNHTăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vnh Phúc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập