Pro Scalable .NET 2.0 Application Designs (2006)

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 1 pptx

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 1 pptx
... 5/23/06 8 :18 PM Page xi ■CONTENTS PART ■■■ XP in Action ■ CHAPTER 11 Release Planning—The Journey Begins 11 1 Business Problem Introduction 11 1 Story ... 4800FM.qrk 5/23/06 8 :18 PM Page ii Pro NET 2.0 Extreme Programming Copyright © 2006 by Greg Pearman and James Goodwill All rights reserved No part of this work may be reproduced or transmitted ... Goodwill xix 4800FM.qrk 5/23/06 8 :18 PM Page xx 4800ch 01. qrk 5 /15 /06 8:46 PM PART Page 1 ■■■ XP Introduction 4800ch 01. qrk 5 /15 /06 8:46 PM Page 4800ch 01. qrk 5 /15 /06 8:46 PM CHAPTER Page ■■■ Introducing...
 • 34
 • 144
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 2 ppt

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 2 ppt
... the customers This coach will also act as a conduit to the development team 21 4800ch 02. qrk 22 5/15/06 8:45 PM Page 22 CHAPTER ■ ASSEMBLING THE TEAM Some of the responsibilities and expectations ... development process, developers will find their own answers 19 4800ch 02. qrk 20 5/15/06 8:45 PM Page 20 CHAPTER ■ ASSEMBLING THE TEAM Write stories: The customers are responsible for writing all of the project’s ... adventure will begin 4800ch03.qrk 5 /22 /06 1:57 PM CHAPTER Page 27 ■■■ Release Planning I n XP an application or system is developed in the context of a project A project defines all , the features...
 • 34
 • 96
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 3 ppt

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 3 ppt
... seat3A = new Seat (3, 'A', "WINDOW", SeatClass.EconomyClass); initialSeats.Add(seat3A); Seat seat3B = new Seat (3, 'B', "AISLE", SeatClass.EconomyClass); initialSeats.Add(seat3B); Seat seat3D = ... section Next, two property tags are defined: The property tags are somewhat like variables The property consists ... The next tag is the project tag: The project tag’s purpose is to define one and only one project for this build file The project tag also defines...
 • 34
 • 98
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 4 docx

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 4 docx
... xmlns="http://www.sf.net/projects/ccnet"> 10 tcp://YourHostname:12 34/ CruiseManager.rem YourProjectName ... select Properties, as shown in Figure 9 -4 Figure 9 -4 Selecting to set the WebDashboard site properties 48 00ch09.qrk 5/16/06 9:52 PM Page 93 CHAPTER ■ AUTOMATION ENVIRONMENT TOOL: CRUISECONTROL.NET ... 48 00ch09.qrk 84 5/16/06 9:52 PM Page 84 CHAPTER ■ AUTOMATION ENVIRONMENT TOOL: CRUISECONTROL.NET Of course, this also satisfies the fundamental...
 • 34
 • 151
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 5 pps

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 5 pps
... Account 3 .5 Add New Product 3.0 Edit Product 3 .5 Search for Product 7.0 Browse Catalog 4.0 Display Product Detail 2.0 Add Product to Shopping Cart 2.0 Remove Product from Shopping Cart 1 .5 Update ... Story Story Points Login 2.0 Browse Catalog 4.0 Display Product Detail 2.0 Add Product to Shopping Cart 2.0 Remove Product from Shopping Cart 1 .5 Search for Product 1 .5 Story Point Total 13 Customer: ... Story Story Points Login 2.0 Browse Catalog 4.0 Display Product Detail 2.0 Add Product to Shopping Cart 2.0 Remove Product from Shopping Cart 1 .5 Update Shopping Cart 2 .5 Story Point Total 14 Coach:...
 • 34
 • 76
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 6 pdf

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 6 pdf
... (dataReader.Read()) { Product product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price ... public Product() { } public Product(int productID, int categoryID, string productName, decimal price, int quantity) { this.productID = productID; this.categoryID = categoryID; this.productName = productName; ... TestGetProductsByCategory() { ArrayList products = ProductData.GetProductsByCategory(categoryID); Assert.IsNotNull(products, "GetProductsByCategory returned a null value, gasp!"); Assert.IsTrue(products.Count...
 • 34
 • 127
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 7 pdf

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 7 pdf
... TestGetProduct() { Product product = ProductData.GetProduct(productID); Assert.IsNotNull(product, "Product was null, gasp!"); Assert.AreEqual(productID, product.ProductID, "Incorrect Product ID, gasp!"); ... NegativeTestGetProduct() { Product product = ProductData.GetProduct(55555); Assert.IsNull(product "Product was not null, gasp!"); } [Test] public void TestSearchForProducts() { ArrayList products = ProductData.SearchForProducts(productName); ... (dataReader.Read()) { Product product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price...
 • 34
 • 122
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 8 pps

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 8 pps
... you found the product if (dataReader.Read()) { productID = dataReader.GetInt32(0); } dataConnection.Close(); // Create a product object product = new Product(productID, categoryID, productName, ... InsertOrder(Customer customer) { DateTime date = DateTime.Now; int orderID = -1; 237 480 0ch15.qrk 2 38 5/23/06 8: 20 PM Page 2 38 CHAPTER 15 ■ SECOND ITERATION try { OdbcConnection dataConnection = new OdbcConnection(); ... int productID; private string productName; private decimal unitPrice; private int quantityOrdered; private int stockQuantity; private int categoryID; private LineItem lineItem; private Product product;...
 • 34
 • 61
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 9 pot

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 9 pot
... (dataReader.Read()) { Product product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price ... (dataReader.Read()) { product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price = ... (dataReader.Read()) { product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price =...
 • 34
 • 63
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 10 ppsx

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 10 ppsx
... iteration, 231–237 paired programming defined, for improving quality of projects, 10 rules of, 44 parameters promoting local variables to, 105 removing, 106 reordering, 106 107 Pascal letter case, ... not to use, 17 Extreme Programming Explained: Embrace Change (Addison-Wesley, 1999), by Kent Beck, Extreme Programming Jobs mailing list, website address for joining, 306 Extreme Programming mailing ... documentation It should improve as the project evolves Mailing Lists You may want to join the following mailing lists: • Extreme Programming (http://groups.yahoo.com/group/extremeprogramming/): This...
 • 33
 • 88
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thiết kế và thi công hệ thống xe tự cân bằngXây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừngThiết kế và thi công hệ thống điều khiển cánh tay robotNghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến IPv6 cho mạng cảm biến không dâyThiết kế và thi công hệ thống solar trackerXây dựng hệ thống điều khiển bộ làm mát trong nhà kínhthiết kế mô phỏng an ten YAGI và ứng dụng trong mạng wlanXây dựng chương trình quản lý lương cho công ty cổ phần công nghệ DKT đội cấn ba đình hà nộiBáo cáo thực tập bệnh viện nhi đồngXây dựng website hỗ trợ bán hàng cho công ty TNHH phát triển kỹ thuật tin học BIGBEN thái nguyênXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NF –hà nộiXây dựng website bán hàng cho công ty thế giới sốXây dựng chương trình quản lý kho cho công ty TNHH sơn nhung – thành phố thái nguyêncĐề thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhNghiên cứu lựa chọn giải pháp kết cấu hợp lý cho móng công trình bảo vệ bờ sông trên nền đất yếuTìm hiểu tiêu chuẩn quốc tế mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp theo ISO/DIS 45001BÁO cáo THƯC tập tốt NGHIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY hộ NÔNG dân tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRIỆU sơnSỬ DỤNG BỘ GÁN NHÃN TỪ LOẠI XÁC SUẤT QTAG CHO VĂN BẢN TIẾNG VIỆTthiết kế quy trình công nghệ chế tạo bàn ren tròn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập