19931 1 eso exam 2nd term

2nd term practise test 1

2nd term practise test 1
... going out (Rewrite the sentence with IF) → THE END OF TEST ...
 • 3
 • 274
 • 4

PRACTISE TEST NO 1 FOR 2ND TERM

PRACTISE TEST NO 1 FOR 2ND TERM
... give Tania your letter if she will come to school tomorrow I wish he goes to Ha Noi with me but he is very busy now 6.Nobody helps you, don’t you? If it rained heavily, I will stay at home I have ... body(4)……….harming the lungs Leads should not (5) … used in petrol because it is bad for children’s(6)……and makes them clumsy in using (7)…… hands Poisonous gas from lead collects in those parts ... going out and have some fun this weekend 10 I can’t play tennis as good as my brother Exercise 7: Use the words provided to make meaningful sentences: 1. If / I / be/ you/ I / study/ harder The...
 • 3
 • 185
 • 0

The 2nd Term Test( Book 1)

The 2nd Term Test( Book 1)
... complete the sentences ( points ) ( §äc vµ hoµn thµnh c©u ) many weather There City clouds And now is the (1) _ today It is sunny in Ha Noi There are no (2) In Hue, it is cloudy There ... are no clouds Reorder the words to make sentences ( points ) ( S¾p xÕp l¹i tõ ®Ó t¹o thµnh c©u ) three/ the table/ are/ on/ there/ books …………………………………………………………… the/ how/ weather/ today/ is? …………………………………………………………… ... what/ her? …………………………………………………………… living room/ is/ the/ this …………………………………………………………… years/ she/ nine/ is/ old …………………………………………………………… The end ...
 • 2
 • 50
 • 0

English test for 10th form(No 2- 2nd term)

English test for 10th form(No 2- 2nd term)
... can……………only Tuesday A see B watch C play THE END D.football match D five D Sunday D meet English test for 10th form-567 Full name…………………………….Class 10……… I- Rewrite following sentences using It was ... very…………… A boring B bored C boredom Tom is …………… in learning English A interesting B to interest C interested Last week I bought …………… .English book in …………book shop A an/the B the/ a C a /the She ... next year A one B an C a 14 World cup is held evey………….years A two B three C four 15 Don’t forget……… him for coffee when you see him A to invite B invite C inviting D in week D What time D to D...
 • 5
 • 568
 • 1

Revision for 2nd term

Revision for 2nd term
... C D It is him that has had to this dangerous work for 15 years A B C D It were they that built this hotel years ago A B C D The storm No 9, for which we are waiting, have changed its direction ... mother A B C D Can you show me the shop which I can buy a watch for my daughter? A B C D It’s last year that I have been saving money for my car A B C D Neither she nor I has been to England A B ... Nghe An province 15 It’s he who I met yesterday A B C D 16 It’s him who has won the gold medal for men’s long jump A B C D 17 It was we that the guide showed round the ancient town A B C D 18...
 • 2
 • 278
 • 0

The 2nd term(08-09)

The 2nd term(08-09)
... catch fish in the public lakes What makes me worried is that they are using dynamite to catch fish This kills not only fish but also other water creatures I would suggest you fine them heavily ... further than solar energy from our sun At present, most of our electricity comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power This power could be provided by the sun One percent of the ... With the cues given, write a complaint letter.( 2,5ms) I am/ write/ some people / who catch fish/ in/ public lakes// ………………………………………………………………………… What/ make/ me / worried / be / that / they /...
 • 3
 • 163
 • 0

revision for the 2nd term(grade 10)

revision for the 2nd term(grade 10)
... III/Make questions for underlined words/phrases in the following sentences: 32.Rock began in the USA in the early 1950s =>………………………………………………… 33.Many people like ABBA’s songs because they had catchy ... Hung will teach English for us =>……………………………………………………… V/ Put the verbs in the parentheses into the correct forms 40 If the train’s late, we……….(walk) 41 If it hadn’t rained, I………(go) 42 If we………(have) ... house for along time =>………………………………………………… 38 My father is buying me a new computer next week =>……………………………………………………… 39 Mr Hung will teach English for us =>……………………………………………………… V/ Put the verbs...
 • 2
 • 569
 • 3

final exam first term grade 10

final exam first term grade 10
... Reading :( marks) Read the passage and answer the questions Computers are helpful in many ways First, they are fast They can work with information much more quickly than a person Second, computers ... just …………………………………………………………………………………………………… Trang 1/2 - Mã đề: 279 Đề thi kiểm tra học kỳ I lớp10 Thời gian: 45 phút Mã đề: 177 Name: ………………………………………… Class: ……………… I Pronunciation: (1 mark) ... is one of the most favourite films for children A documentary B drama C comedy D cartoon Câu 10 If he a map, he will get lost A taking B don't take C take D doesn't take Câu 11 He is the...
 • 13
 • 246
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nayCác biện pháp tu từ liên tưởng và tư duy thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di CảCác nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm bán lẻ của khách hàng - Nghiên cứu thực nghiệm tại các siêu thị Quảng NgãiĐặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học TrĐánh giá chất lượng công trình chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Đà NẵnĐánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Đại học Đà NẵnĐánh giá thành tích nhân viên tại Trường Đại học Quang TrungĐề tài chiến tranh trong truyện ngắn Nguyễn Quang LậpĐo lường lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Sữa đậu nành Vinasoy Quảng NgãGiải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn huyện Hòa Vang, Thành phố Đà NẵngGiải pháp marketing trong cho vay đối với hộ gia đình tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngGiải pháp phát triển dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn quận Sơn TràHoạch định ngân sách hàng năm tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương - Đà NẵngHoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí - Chi nhánh Đà NẵngHoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng NgãiHoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung ViệtHoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà NẵnHoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Cao su Đà NẵngHoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập