TRẮC NGHIỆM 11 mới CHƯƠNG IV sinh học 11 nguyễn đức tài

XÂY DỰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 11

XÂY DỰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 11
... t /S BÀI QUANG H P Câu 114 Quang h p x y ch y u xanh ánh sáng m t tr i c di p l c c a h p th t o cacbohidrat oxi /S Câu 115 Quang h p trình oxi hóa kh ó n c b kh CO2 b oxi hóa /S Câu 116 H u h ... su t sinh h c c tích l y c quan ch a s n ph m có giá tr kinh t i v i ng i c a t ng lo i BÀI 11 HÔ H P Câu 11 C tA Hô h p TH C V T +Câu h i m c BÀI 11 HÔ H P Câu 12 hi u TH C V T C tB a trình ... /S Câu 137 Nhóm th c v t C4 CAM thích ng v i nhi t cao quang h p trình sinh tr ng /S Bài 10 QUANG H P VÀ N NG SU T CÂY TR NG Câu 138 Quang h p trình trung tâm c a m i ho t ng s ng trái t nên quang...
 • 53
 • 289
 • 0

Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương trình sinh học 11 phần thực vật

Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương trình sinh học 11 phần thực vật
... t /S BÀI QUANG H P Câu 114 Quang h p x y ch y u xanh ánh sáng m t tr i c di p l c c a h p th t o cacbohidrat oxi /S Câu 115 Quang h p trình oxi hóa kh ó n c b kh CO2 b oxi hóa /S Câu 116 H u h ... su t sinh h c c tích l y c quan ch a s n ph m có giá tr kinh t i v i ng i c a t ng lo i BÀI 11 HÔ H P Câu 11 C tA Hô h p TH C V T +Câu h i m c BÀI 11 HÔ H P Câu 12 hi u TH C V T C tB a trình ... /S Câu 137 Nhóm th c v t C4 CAM thích ng v i nhi t cao quang h p trình sinh tr ng /S Bài 10 QUANG H P VÀ N NG SU T CÂY TR NG Câu 138 Quang h p trình trung tâm c a m i ho t ng s ng trái t nên quang...
 • 53
 • 13
 • 0

SKKN Tạo hứng thú học tập cho HS bằng cách xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong dạy học bài mới chương IV sinh sản, sinh học11

SKKN Tạo hứng thú học tập cho HS bằng cách xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong dạy học bài mới chương IV sinh sản, sinh học11
... Tạo hứng thú học tập cho học sinh cách xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm Tạo hứng thú học tập cho HS cách xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạy học chương IV Sinh ... ?) 31 Tạo hứng thú học tập cho HS cách xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạy học chương IV Sinh sản, Sinh học 11, THPT Phiếu học tập số Lựa chọn phương án cho câu sau? ... Tiến trình dạy học Tổ chức lớp: 26 Tạo hứng thú học tập cho HS cách xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạy học chương IV Sinh sản, Sinh học 11, THPT Dạy học mới: Hoạt...
 • 40
 • 41
 • 0

Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương III và chương IV sinh học lớp 11 trung học phổ thông

Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương III và chương IV sinh học lớp 11 trung học phổ thông
... NIM TRONG DY HC CHNG III V IV- SINH HC11 -TRUNG HC PH THễNG 2.I Phõn tớch ni dung chng III, IV- SH11-THPT 2.1.1 Ni dung chng III, IV- SH11-THPT Cu trỳc ni dung chng III Sinh trng v phỏt trin Chng III ... mi ca ti: 8.1.Xỏc nh thc trng dy cỏc khỏi nim chng III v IV sinh hc 11 THPT hin 8.2.Xỏc nh h thng khỏi nim sinh hc chng III v IV Sinh hc 11 THPT 8.3.Xỏc nh c cỏc bin phỏp hỡnh thnh v phỏt trin ... độ học sinh thực nghiệm qua lần kiểm tra cho thấy +Tỉ lệ học sinh có điểm d-ới trung bình tổng hợp lần kiểm tra nhóm lớp đối chứng 12,94% cao so với nhóm lớp thực nghiệm 9,57% + Tỉ lệ học sinh...
 • 23
 • 292
 • 1

luận văn sư phạm sinh bước đầu vận dụng các định hướng giảng dạy chất lượng của giáo sư jennifer gore và t.sjames ladwig trong dạy chương iii và chương iv sinh học 11-cơ bản

luận văn sư phạm sinh bước đầu vận dụng các định hướng giảng dạy chất lượng của giáo sư jennifer gore và t.sjames ladwig trong dạy chương iii và chương iv sinh học 11-cơ bản
... hướng giảng dạy chất lượng  Thiết kế 12 giáo án vận dụng định hướng giảng dạy chất lượng chương III IV sinh học 11- Chuyên ngành phạm sinh – kỹ thuật nông nghiệp Bộ môn phạm Sinh học Luận ... tài: Bước đầu vận dụng định hướng giảng dạy chất lượng giáo Jennifer Gore T.s James Ladwig dạy chương III chương IV sinh học 11 – bản Nhằm hướng đến mục tiêu là:  Hệ thống hóa sở lý luận định ... i Luận văn tốt nghiệp đại học khóa 34 - 2012 Trường Đại học Cần Thơ TÓM LƯỢT Đề tài: Bước đầu vận dụng định hướng giảng dạy chất lượng giáo JENNIFER GORE T.S JAMES LADWIG dạy chương III chương...
 • 205
 • 101
 • 0

luận văn sư phạm sinh thiết kế giáo án điện tử bằng phần mềm lecturemaker trong chương iv sinh học 11 nâng cao

luận văn sư phạm sinh thiết kế giáo án điện tử bằng phần mềm lecturemaker trong chương iv sinh học 11 nâng cao
... LectureMaker chương IV Sinh học 11 Nâng cao thực từ tháng 11 năm 2012 đến tháng năm 2013 với mục tiêu thiết kế 07 giáo án điện tử phần mềm LectureMaker chương IV sách giáo khoa Sinh học 11 Nâng ... NGHỊ Kết luận Sau thực đề tài nghiên cứu Thiết kế GAĐT phần mềm LectureMaker chương IV Sinh học 11 Nâng cao rút số kết luận sau: - Vượt mục tiêu đề ra: Thiết kế 09 mẫu GAĐT chương IV Sinh học 11 ... tài Thiết kế giáo án điện tử môn Công nghệ 11 sử dụng phần mềm LectureMaker năm 2 011 Mai Thị Hương Xuân năm 2012 với đề tài Thiết kế giáo án điện tử Vật lý 12 nâng cao sử dụng phần mềm LectureMaker ...
 • 153
 • 164
 • 0

luận văn sư phạm sinh thiết kế phiếu học tập sử dụng trong dạy chương iii và chương iv sinh học 11 - cơ bản

luận văn sư phạm sinh thiết kế phiếu học tập sử dụng trong dạy chương iii và chương iv sinh học 11 - cơ bản
... đích lý luận việc sử dụng PHT dạy học, để tiện lợi cho việc thiết kế phân loại Tuy nhiên, phạm vi luận văn: Thiết kế phiếu học tập sử dụng giảng dạy chương III IV sách giáo khoa Sinh học 11 bản , ... thực đề tài Thiết kế phiếu học tập sử dụng dạy chương III chương IV Sinh học 11 - bản vướng nhiều sai sót, phiếu học tập (PHT) phương tiện dạy học tiện lợi hiệu quả, để thiết kế PHT chất lượng, ... là: - Hệ thống hóa sở lý luận việc xây dựng PHT - Thiết kế 20 PHT phục vụ cho giảng dạy chương III IV sinh học 11 Chuyên ngành phạm Sinh học Bộ môn phạm Sinh học Luận văn tốt nghiệp Đại học...
 • 154
 • 202
 • 1

luận văn sư phạm sinh thiết kế phiếu học tập sử dụng trong dạy chương iii và chương iv sinh học 11 nâng cao

luận văn sư phạm sinh thiết kế phiếu học tập sử dụng trong dạy chương iii và chương iv sinh học 11 nâng cao
... môn phạm Sinh học Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 35 – 2013 Trường Đại học Cần Thơ TÓM LƢỢC Đề tài luận văn Thiết kế phiếu học tập sử dụng dạy chương III chương IV Sinh học 11 nâng cao ... tích cực Thiết kế sử dụng PHT áp dụng chƣơng III, IV chƣơng trình Sinh học 11 nâng cao 3.1 Thiết kế sử dụng PHT áp dụng chƣơng III chƣơng trình Sinh học 11 nâng cao Tên chƣơng: SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT ... 32 Thiết kế sử dụng PHT áp dụng chƣơng III, IV chƣơng trình Sinh học 11 nâng cao 33 3.1 Thiết kế sử dụng PHT áp dụng chƣơng III chƣơng trình Sinh học 11 nâng cao ...
 • 177
 • 131
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập