Tiet 47 SINH SAN VO TINH o DONG VAT

Tiết 46-Sinh sản tính động vật

Tiết 46-Sinh sản vô tính ở động vật
... I SINH SN Vễ TNH L Gè? Khỏi nim: Cho ví dụ số động vật có hình thức sinh sản tính? Sinh sản trùng biến hình I SINH SN Vễ TNH L Gè? Khỏi nim: Cõu ỳng nht v khỏi nim ... trng, to cỏc cỏ th mi ging mỡnh I SINH SN Vễ TNH L Gè? Khỏi nim: C s t bo: Cơ sở tế bào sinh sản tính động vật gì? L s da trờn phõn bo nguyờn nhim, cỏc t bo phõn chia v phõn hoỏ to t bo...
 • 28
 • 233
 • 0

Tiết 45 - bài 44- Sinh sản tính động vật

Tiết 45 - bài 44- Sinh sản vô tính ở động vật
... trưởng thành Nuôi điều kiện khác Các loại tế bào khác Ứng dụng nhân tính y học So sánh sinh sản tính thực vật động vật Sinh sản tính thực vật Khác Giống Sinh sản tính động vật Sinh sản ... Tiết 45 Bài 44 SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ ? Khái niệm: San hô Thủy tức A A Sinh sản tính kiểu sinh sản mà cá thể sinh nhiều cá thể giống ... sản hữu tính Bò I SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ ? Cơ sở tế bào học: Trùng roi Thủy tức Cơ sở tế bào học sinh sản tính động vật ? Bọt biển Ong Cơ sở tế bào học sinh sản tính động vật : trình nguyên...
 • 29
 • 613
 • 3

sinh sản tính động vật

sinh sản vô tính ở động vật
... VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I Sinh sản tính gì? Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I Sinh sản tính gì? Thủy tức Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I .Sinh sản tính gì? Là hình thức sinh sản ... đầu? Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I Sinh sản tính gì? II Các hình thức sinh sản tính: Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT Phân đôi Nảy chồi Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT Phân mảnh ... Trinh sản Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I Sinh sản tính gì? II Các hình thức sinh sản tính: - Phân đôi - Nảy chồi - Phân mảnh - Trinh sản Bài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I .Sinh sản...
 • 24
 • 867
 • 6

bai 44. Sinh sản tính động vật

bai 44. Sinh sản vô tính ở động vật
... niệm sinh sản tính động vật: A - Sinh sản tính kiểu sinh sản mà cá thể sinh nhiều cá thể giống hệt mình, kết hợp tinh trùng tế bào trứng B - Sinh sản tính kiêu sinh sản mà cá sinh ... sinh sản tính động vật sinh sản tính thực vật * Giống nhau: Đều kết hợp giao tử đực giao tử Các hình thức sinh sản tính dựa nguyên phân để tạo hệ Khác nhau: - Hình thức sinh sản tính ... Cơ sở khoa học ? Trong sinh sản tính cá thể tạo sở gì? Sinh sản tính dựa phân bào nguyễn nhiễm, tế bào phân chia phân hoá để tạo cá thể II Các hình thức sinh sản tính động vật Các...
 • 22
 • 2,756
 • 11

SINH SẢN TÍNH ĐỘNG VẬT

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
... Bài 44 SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I – Sinh sản tính ?  A - Sinh sản tính kiểu sinh sản mà cá thể sinh nhiều cá thể giống hệt mình, kết hợp tinh trùng tế bào trứng  B - Sinh sản tính ... sinh sản mà cá thể sinh nhiều cá thể gần giống  C - Sinh sản tính kiểu sinh sản mà cá thể sinh nhiều cá thể có nhiều sai khác với mình, kết hợp tinh trùng tế bào trứng  D - Sinh sản tính ... - Sinh sản tính kiểu sinh sản có kết hợp tinh trùng trứng, tạo cá thể giống II – Các hình thức sinh sản tính động vật :     Phân đôi Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh HTSS ĐẶC ĐIỂM GIỐNG...
 • 20
 • 516
 • 5

Tiết 44: Sinh sản tính thực vật

Tiết 44: Sinh sản vô tính ở thực vật
... 3,4 hình thức sinh sản -Các hình thức sinh sản thực vật: -Gv: thực vật có kiểu sinh sản? -Hs: Trả lời +Sinh sản tính -Gv: Như kiểu sinh sản +Sinh sản hứu tính diễn nào? Dựa sở khoa học nào? ... Dựa sở khoa học nào? Chúng ta nghiên cứu bài: Sinh sản tính thực vật -Gv nêu câu hỏi vào sinh sản tính gì?  41 BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH THỰC VẬT  HOẠT ĐỘNG 1: -Gv: cho Hs thảo luận, phân ... Nhận xét: (cơ chế sinh sản tính) -Hs: Quan sát tranh hình thức sinh sản sinh dưỡng tự -Hs quan sát mẫu vật tranh để trả nhiên thực vật? lời câu hỏi -Gv: Có nhận xét sinh sản tính (ưu, nhược...
 • 7
 • 2,973
 • 12

Bài 44: Sinh sản vo tính động vật

Bài 44: Sinh sản vo tính ở động vật
... vật có hai hình thức sinh sản tính hữu tính Cũng giống thực vật động vật có hai hình thức sinh sản tính hữu tính, sinh sản động vật khác so với thực vật? Chúng ta nghiên cứu hình thức sinh ... cứu "Sinh sản tính động vật" DẠY BÀI MỚI T G HĐ CỦA GIÁO VIÊN ۩ HOẠT ĐỘNG 1: Sinh sản tính gig? -Gv: Cho Hs lấy số ví dụ sinh sản động vật bậc cao bậc thấp -Gv: Yêu cầu Hs nhận xét sinh sản ... SGK cho biết sinh sản tính động vật gì? -Gv: Tại sinh sản tính sinh lại giống giống mẹ? ۩ HOẠT ĐỘNG 2: Các hình thức sinh sản tính động vật -Gv: phát phiếu học tập số cho học sinh trả lời...
 • 7
 • 2,560
 • 41

Bài 44: Sinh sản tính động vật

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
... I .Sinh sn vụ tớnh l gỡ? Sinh sn vụ tớnh l kiu sinh sn m mt cỏ th sinh mt Khoanh trũn cho cõu ỳng nht v khỏikhụng sinh sn vụ tớnh hoc nhiu cỏ th mi ging ht ... trng A Sinh sn vụ tớnh l kiu sinh sn m mt cỏ th sinh mt Lm bi lnh s (trang 171hoc nhiu cỏ th mi ging ht mỡnh, khụng cú s kt hp sgk) Cho bit sinh sn vụ tớnh l gỡ? gia tinh trựng v t bo trng B Sinh ... tinh trựng v t bo trng B Sinh sn vụ tớnh l kiu sinh sn m mt cỏ th sinh nhiu cỏ th mi gn ging vi mỡnh C Sinh sn vụ tớnh l kiu sinh sn m mt cỏ th sinh mt hoc nhiu cỏ th mi cú nhiu sai khỏc vi mỡnh,...
 • 11
 • 2,051
 • 23

Bài 44. Sinh sản tính động vật

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
... SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I.Khái niệm Hình 44.1 Sinh sản cách phân đôi trùng biến hình Hình 44.2 Sinh sản cách nảy chồi thủy tức Sinh sản tính hình thức sinh sản cần thể gốc ... phần cho cá thể SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT II.Các hình thức sinh sản tính Cho biết ưu điểmgì giống chếkhác sinhhình thức sinh sản Hình thức trinh sinh có hạn với sản tính? phân đôi, Ưu ... chân bị gãy tái sinh chân mới, có phải hình thức sinh sản trinh tái sản) nảy chồi, phân mảnhvô tính không? Vì sao? tạo thành hình thức sinh sản tính v sinh (sinh sinh Động vật bậc cao phận...
 • 6
 • 1,039
 • 7

BÀI 44: SINH SẢN TÍNH ĐỘNG VẬT

BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
... THỰC VẬT CÓ NHỮNG HÌNH THỨC SINH SẢN NÀO? SINH SẢN VÔ TÍNH SINH SẢN THỰC VẬT SINH SẢN HỮU TÍNH VẬY ĐỘNG VẬT CÓ NHỮNG HÌNH THỨC SINH SẢN NÀO? SINH SẢN VÔ TÍNH SINH SẢN ĐỘNG VẬT SINH SẢN ... HỮU TÍNH B SINH SẢN ĐỘNG VẬT BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I/ SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ? Những động vật sau có hình thức sinh sản tính? ONG KIẾN TRÙNG ROI THUỶ TỨC BÒ I/ SINH SẢN VÔ TÍNH ... niệm sinh sản tính động vật: X A - Sinh sản tính kiểu sinh sản mà cá thể sinh nhiều cá thể giống hệt mình, kết hợp tinh trùng tế bào trứng B - Sinh sản tính kiểu sinh sản mà cá thể sinh...
 • 22
 • 3,081
 • 16

Bai 41: Sinh sản tính động vật

Bai 41: Sinh sản vô tính ở động vật
... II Sinh sản tính thực vật Sinh sản tính gì? Sinh sản tính Thê thức hìnhnào sinh sảnsinh sản tính? hợp giao tử đực giao tử cái, giống giống mẹ Tại từ phần quan sinh dưỡng sản sinh ... thực vật? giống hệt tế bào mẹ , mang đặc tính giống hệt mẹ Có hai hình thức sinh sản tính thực vật: +) Sinh sản bào tử +) Sinh sản sinh dưỡng 2 Các hình thức sinh sản tính thực vật a) Sinh ... ứng dụng: sản xuất giống bệnh Phục chế giống quý giảm mặt sản xuất Vai trò sinh sản tính đời sống thực vật người a) Vai trò sinh sản tính đời sống thực vật b) Vai trò sinh sản tính đời...
 • 26
 • 1,345
 • 0

bai 44 sinh sản tính động vật

bai 44 sinh sản vô tính ở động vật
... chức c nhau? B .Sinh sảnkh tính kiểu sinh sản mà cá thể sinh Vậy sở sinh sả giốn tính? nhiều cá thể gần n g 2.Cơ sở sinh sản tính động vật: C .Sinh sản tính kiểu sinh sản mà cá thể sinh ... (trùng đế giày) Thủy tức (Hydra) I .SINH SẢN đún TÍNH GÌ? Chọn đáp án VÔ g L sinh sản tính động vật? 1.Khái sả m: A Sinhniện tính kiểu sinh sản mà cá thể sinh sinh vậ u cá trình nàg hệt mình, ... D .Sinh sản tính kiểu sinh sản có kết hợp tinh trùng trứng tạo cá thể giống Quan sát hình sau cho biết có hình thức sinh sản tính động vật, cho ví dụ số loài có động vật có hình thức sinh...
 • 21
 • 853
 • 6

sinh san vo tinh o dọng vat

sinh san vo tinh o dọng vat
... giun dẹp sinh sản n o? Sự trinh sinh Em có nhận xét t o thành ong1n thợ ong chúa? 1n 2n Ong chúa ( 2n ) 1n < - Tinh Ong đực t o trùng n o? 1n 2n Ong thợ ( 2n ) 1n Trứng Ong đực ( 1n ) Cho biết ... khơng có kết hợp tinh trùng tế b o trứng  Cơ sở tế b o học: phân b o ngun nhiễm, tế b o phân chia phân hố t o tế b o Cơ sở chủ yếu q trình t o thể sinh sản vơ tính + Sự giao phối cá thể + Điều ... vật có hình thức sinhnhững hình Ở sát hình vẽ cho biết động vật có sản n o? thức sinh sản n o? Sinh sản vơ tính Sinh sản vơ tính Sinh sản hữu tính Sinh sản hữu tính B Bài 44: SINH SẢN VƠ TÍNH...
 • 23
 • 218
 • 0

Bai: SINH SẢN TÍNH ĐỘNG VẬT

Bai: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
... tinh 2n Cho biết khái niệm trinh sinh Vai trò trinh sinh, đại diện? II Khái niệm sinh sản tính Qua tượng hảy cho biết: - sinh sản tính? - Đặc điểm sinh sản tính (ưu điểm hạn chế)? III ỨNG ... thức ghép mô: TRUYỀN MÁU GHÉP XƯƠNG Quan sát trả lời câu hỏi sau: ĐỈA Sinh sản tính đỉa Phân biệt khác sinh sản tính tái sinh phận thể Phân đôi trùng đế giày Tổ ong Cừu DOLLY - 1997 ... Đồng ghép +Dị ghép Nhân tính: Mô tả trình tạo cừu Dolly Trứng Huỷ nhân Tế bào soma Ghép nhân Hợp tử (2n) Cấy vào bò nhận phôi Sinh sản CỪU DOLLY Tham khảo: Trinh sinh động vật bậc cao: Thằn lằn...
 • 14
 • 909
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: PD 54823:2005 (2011) Code of practice for domestic butane and propane gasburning installations. Installations in boats, yachts and other vesselsSổ tay sinh hoạt sao nhi đồngBài tập học kỳ Tố tụng hình sự: Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bị hại trong TTHS và việc hoàn thiện quy định nàyBài khảo sát thể loại phỏng vấn trên chuyên mục thời sự của báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minhVai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện trà cú, tỉnh trà vinhTư tưởng hồ chí minh vềphát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệmsự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta liên hệ với việc thực hiện nội dung này ở việt nam, ở địa phương và của bản thân hiện nay tiểu luận cao họcTư tưởng hồ chí minh về phát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệmsự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta liên hệ với việc thực hiện nội dung này ở việt nam, ở địa phương và của bản thân hiện nay tiểu luận cao họcSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 7 Một số giải pháp sử dụng có hiệu quả di sản văn hóa nhằm tạo hứng thú trong học tập môn Lịch sử khối 7 ở trường Trung học cơ sở Thạnh LợiĐồ án THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT SỮA HOÀN NGUYÊN TIỆT TRÙNG NĂNG SUẤT 20 TRIỆU LÍT SẢN PHẨMNĂMThe role of people training and development in delivering service quality in UK based Thai restaurantsKhóa luận biểu hiện β xylosidaseĐIỀU KHIỂN ĐỘNG cơ DCMẠCH báo CHÁY DÙNG IC sốMẠCH QUANG báo DÙNG LED MA TRẬNBai tap anh 7 thi diemGiao tiếp bàn phím và hiển thị led ma trận dùng PIC16f877AMẠCH ĐỒNG hồ DÙNG IC VI xử lý AT89C51TÌM HIỂU mô HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG sử DỤNG THUẬT TOÁN GIẢI mã và CHUYỂN TIẾPTÊN đề tài cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAYMẠCH đo KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập